Скачати 10,17 Kb.

Можливості і межі саморозкриття і самопрезентації вихователя дитячого садка в сучасних умовах
Дата конвертації30.03.2017
Розмір10,17 Kb.
Типесе

Скачати 10,17 Kb.

Недержавні УСТАНОВА

ДОДАТКОВОГО ОСВІТИ

Сибірський ІНСТИТУТ ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

ГБОУ ЗОШ № 2070
ПРОМІЖНА атестаційних робіт

ЕСЕ

Курс професійної перепідготовки: Педагог дошкільної освіти

Дисципліна: Культура самовираження педагога дошкільної освітньої організації.

Можливості і межі саморозкриття і самопрезентації вихователя дитячого садка в сучасних умовах

виконав:

Савенко Клавдія Миколаївна

Помічник вихователя

ГБОУ ЗОШ № 2070

Форма навчання - дистанційна

Науковий керівник:

Омельченко Єлизавета Олександрівна

ЗМІСТ

Вступ

ГЛАВА 1. Законодавчі рамки можливостей вихователя

ГЛАВА 2. Можливості самореалізації вихователя


ВСТУП

Сучасна система освіти багатогранна і включає величезну кількість різних професій і спеціалізацій. Але найважливішою, як мені здається, є професія вихователя дошкільного навчального закладу, адже саме він закладає в дітях базові навички соціальної взаємодії та особистого розвитку.

Працюючи з дітьми того віку, в якому дитина пізнає світ і вчиться взаємодіяти з ним, копіюючи дії і реакцію оточуючих його людей, вихователь дитячого садка змушений уважно стежити за своїми вчинками і словами. Сучасне суспільство накладає величезну відповідальність на педагогів всіх мастей - в основному, тому що традиції життя склалися так, що переважна більшість батьків віддає своїх дітей в освітні установи, не маючи бажання або можливості займатися з ними самостійно. Але при цьому і батьки, і держава, зацікавлені в якісній освіті та вихованні підростаючого покоління, продовжують спостерігати за діяльністю педагогів, намагаючись заохочувати досягнення і викривати помилки. Для цих цілей створюються юридичні документи, наглядові органи, спеціальні комісії.

На даний момент питання освіти та виховання є одними з найгостріших - про них постійно ведуться дискусії на різних рівнях, пишуться наукові та публіцистичні тексти, проводяться дослідження та експерименти. Всі вони спрямовані на те, щоб суспільство і педагогіка досягли того рівня розвитку, який би дозволив дітям розвиватися і здобувати якості і характеристики, які відповідають вимогам життя в соціумі.

ГЛАВА 1. ЗАКОНОДАВЧІ РАМКИ МОЖЛИВОСТЕЙ ВОСПИТАТЕЛЯ

У сучасному світі робота вихователя дитячого садка багато в чому чітко регламентована низкою юридичних документів - федеральним законом «Про освіту в Російській Федерації», посадовими інструкціями, статутом ДОУ і т.п. На підставі цього можна сказати, що вихователь XXI століття не має можливості діяти, керуючись виключно власними бажаннями і фантазією. Він завжди повинен пам'ятати, що вся його діяльність постійно піддається перевірці на легітимність з боку, керівництва ДОУ, батьків, правоохоронних органів та ін.

Так, наприклад, ФЗ «Про освіту в Російській Федерації» визначає вихователя дитячого садка як педагога. І відповідно до цього закону «право на заняття педагогічною діяльністю мають особи, які мають середню професійну або вищу освіту і відповідають кваліфікаційним вимогам, зазначеним у кваліфікаційних довідниках, і (або) професійним стандартам».

Крім того, починаючи з 18 жовтня 2013 року в РФ діє професійний стандарт «Педагог (педагогічна діяльність в сфері дошкільної, початкової загальної, основної загальної, середньої загальної освіти) (вихователь, учитель)» [4]. Це документ покликаний в першу чергу застосовуватися роботодавцями при формуванні кадрової політики і в управлінні персоналом, при організації навчання та атестації працівників, укладення трудових договорів, розробці посадових інструкцій і встановленні систем оплати праці.

На педагогічну діяльність в цілому і роботу вихователя дитячого садка зокрема впливає також і ст. 331 Трудового кодексу РФ, яка встановлює цілий ряд характеристик, які дозволяють людині працювати педагогом - це наявність судимості, певних хвороб, недієздатності. Важливим питанням педагогіки, який до цих пір не отримав однозначної відповіді, є можливість роботи в педагогічному колективі людей без відповідної освіти. Так як на даний момент педагогів різних спеціалізацій готують як вищі навчальні заклади, так і Сузи, предметом дискусій є і те, які особливості накладають програми різних рівнів на майбутніх вихователів ДНЗ та як вони впливають на особливості їх самореалізації та прагнення до неї. «Вихователі з вищою освітою більш терплячі, працюючи з дітьми, вони частіше надають їм можливість проявляти ініціативу, самостійно діяти, вибирати рішення, намагаються робити зауваження дитині тільки в тих випадках, коли його поведінка заважає оточуючим. Вихователі з середньою освітою частіше роблять зауваження при будь-яких порушеннях дисципліни і незалежно від тяжкості вчинку намагаються більше регламентувати діяльність дітей за допомогою вказівок, вимог, регулярного контролю і вказівки на помилки ». Крім того, існує думка, що «вихователі з вищою освітою характеризуються більш вираженим розвиває стилем, спрямованим на реалізацію особистісно-орієнтованої моделі взаємодії з дітьми, Загальпедагогічний здібностями, здатністю до передачі інформації, до творчості, до інновацій». Однак ці уявлення знаходяться скоріше на стадії припущення, ніж фактів, так як докладних досліджень і всебічних порівняльних аналізів досі не проводилося.

Однозначно можна сказати те, що все це обмежує вихователя не тільки при роботі з дітьми, але при працевлаштуванні за фахом. Однак прийняті законодавчі заходи забезпечують безпеку дітей, не допускаючи до них осіб некомпетентних і небезпечних.

ГЛАВА 2. МОЖЛИВОСТІ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ВОСПИТАТЕЛЯ

На перший погляд може здатися, що контроль ззовні - це єдиний фактор, який окреслює межі самореалізації педагога ДНЗ. Однак не менш важливим є той факт, що нерідко вихователь дитячого садка змушений працювати не з однією дитиною, а одночасно з декількома (і їх число нерідко досягає 30). Це змушує адаптувати методи роботи і вчитися розподіляти свій час і увагу так, щоб ніхто з дітей не залишився обділеним.

Одним з найважливіших якостей вихователя є організаторські здібності - педагог повинен забезпечити і налагодити серед своїх підопічних колективну, групову та індивідуальну роботу. Тісно пов'язані з цим завданням і комунікативні здібності, погане розвиток яких може стати серйозною перешкодою в роботі педагога. Крім того, добре знання вікових особливостей розвитку дітей дозволяє вихователю дитячого садка підбирати найбільш підходящі для них заняття.

Працюючи з дітьми, вихователь може придумувати для них ігри і інші дії, залучати їх до процесу, дозволяючи продовжувати його самостійно (що дозволяє в умовах численних груп дитячого садка тимчасово переключитися на роботу з іншими дітьми) або від початку до кінця курирувати діяльність дитини. Це не тільки вносить певний різноманітність в освітній процес (що безпосередньо відповідає особливостям розвитку дітей дошкільного віку), але і дає можливість вихователю виявити свої здібності і безперервно розвиватися.

Не тільки професійні якості важливі для вихователя ДНЗ під час роботи з дітьми, а й його особисті якості. «Здатність до самореалізації - один з критеріїв духовної та інтелектуальної зрілості людини і одночасно засіб досягнення певної міри цієї зрілості». Від цього безпосередньо залежить здатність педагога до налагодження контакту з дітьми, створення в групі дитячого садка позитивної атмосфери, запобігання і вирішення виникаючих серед дітей конфліктів. Для того, щоб вихователь мав орієнтир при пошуках можливостей для професійного розвитку, створюють спеціальні методичні посібники. «Методична робота - частина системи безперервної освіти педагогів ДНЗ. Орієнтована вона на досягнення і підтримання належної якості повсякденної виховно-освітньої роботи в ДНЗ та націлена на надання кожному педагогу можливості себе реалізувати ».

У сучасній педагогіці при розробці методів роботи дитячого садка увага приділяється не тільки освітнього і соціального розвитку дитини, але і охорону його фізичного і нервово-психічного здоров'я. Крім того, стан вихователя важливо не менше. У зв'язку з цим інноваційні програми навчання варто застосовувати на практиці обережно, тільки після ретельної перевірки і з урахуванням всіх факторів, які можуть впливати на результати.

вихователь дитячого садка дитина

ВИСНОВОК

Кожна людина має право на свободу самовираження і самореалізації в особистому та професійному сферах. Свобода ця обмежується тільки прийнятими в суспільстві нормативами - такими, як юридичні документи, моральні норми, етикет. Органічно вписуючи в ці рамки свої ідеї, вихователь дитячого садка має можливість розробляти власні методи навчання, прагнучи досягти основної мети своєї професійної діяльності - допомогти кожній дитині навчитися взаємодіяти з навколишнім світом і реалізувати себе в його рамках.

Завдання педагога ДНЗ ускладнюється тим, що працювати йому доводиться одночасно з досить великою кількістю дітей. Цей фактор з одного боку ускладнює застосування наявних педагогічних методик, а з іншого дає грунт для створення принципово нових. Крім того, необхідність постійно шукати способи комфортної роботи з групами, змушує педагогів перемикати свою увагу з індивідуальної роботи і безперервного курирування діяльності дитини на методи залучення дітей в процес, який дозволяє зацікавити їх і дає можливість педагогу приділити увагу іншим дітям. Крім спрощення роботи вихователя, такі методи дозволяють стимулювати розвиток в дітях самостійності, що є одним з найважливіших якостей для життя в сучасному світі.Скачати 10,17 Kb.


Можливості і межі саморозкриття і самопрезентації вихователя дитячого садка в сучасних умовах

Скачати 10,17 Kb.