Скачати 13.49 Kb.

Моделювання як метод навчання дошкільнят математиці
Дата конвертації02.06.2017
Розмір13.49 Kb.

Скачати 13.49 Kb.

Тетяна Портнова
Моделювання як метод навчання дошкільнят математиці

слайд 1

Я уявляю досвід роботи ДНЗ №17 "Різдвяний" м Петровська по темі метод моделювання як спосіб навчання дошкільнят математики.

Моделирование как метод обучения дошкольников математике

Слайд2

Одним з найбільш перспективних методів математичного розвитку дошкільників є моделювання. Моделювання для дошкільнят дозволяє одночасно вирішити відразу кілька завдань, головні з яких - це прищепити дітям основи логічного мислення, навчити простому рахунку, полегшити дитині пізнання. В результаті знання дитини піднімаються на більш високий рівень узагальнення, наближаються до понять.

слайд 3

У своїй роботі я спиралася на метод моделювання, розроблений Д. Б. Ельконіна, Л. А. Венгером, Н. А. Ветлугиной, він полягає в тому, що мислення дитини розвивають за допомогою спеціальних схем, моделей, які в наочній і доступній для нього формі відтворюють приховані властивості і зв'язку того чи іншого об'єкта.

Використання моделювання у розвитку математичних уявлень дошкільнят дає відчутні позитивні результати, а саме:

- дозволяє виявити приховані зв'язки між явищами і зробити їх доступними розумінню дитини;

- покращує розуміння дитиною структури і взаємозв'язку складових частин об'єкта або явища;

- підвищує спостережливість дитини, дає йому можливість помітити особливості навколишнього світу;

слайд 4

У своїй роботі я використовую чотирьох ступінчасту послідовність застосування методу моделювання.

Перший етап передбачає знайомство зі змістом арифметичних дій.

Другий - навчання опису цих дій на мові математичних знаків і символів.

Третій - навчання найпростішим прийомам арифметичних обчислень

Четвертий етап - навчання способам вирішення завдань

Слайд 5 (фото діти моделі роблять)

Щоб опанувати моделюванням як методом наукового пізнання, необхідно створювати моделі. Створювати разом з дітьми і стежити, щоб діти брали у виготовленні моделей безпосередню і активну участь. Продумуючи різноманітні моделі разом з дітьми, я дотримувалася наступних вимог:

Модель повинна відображати узагальнений образ і підходити до групи об'єктів.

Розкривати істотне в об'єкті.

Задум щодо створення моделі слід обговорити з дітьми, щоб вона була їм зрозуміла.

Моделювання як новий вид роботи дає простір для творчості і фантазії дітей, забезпечуючи розвиток їх мислення.

Створені нами моделі багатофункціональні. На основі моделей створюємо різноманітні дидактичні ігри. За допомогою картінок- моделей організовуємо різні види орієнтованої діяльності дітей. Моделі використовую на заняттях, у спільній з вихователем і самостійної дитячої діяльності.

Слайд6

До створення моделей підключаю батьків, яким даю завдання по виготовленню нескладних моделей (батьки вдома разом з дитиною створюють модель).

Таким чином, здійснюється взаємозв'язок трьох сторін:

педагог,

батько

і дитина.

Хочу познайомити з моделями, які я використовую в роботі з дітьми.

слайд 7-8

Наочна площинна модель "Від секунди до року"

Мета застосування:

- дати дітям уявлення про тимчасові відносинах, їх взаємозв'язку (секунда, хвилина, година, доба, тиждень, місяць, рік);

- закріпити уявлення дітей про ставлення цілого і частини, навчити позначати в просторі відносини в часі; удосконалювати рахунок.

Опис роботи з моделлю:

Знайомлю дітей з моделлю поступово. Спочатку знайомлю з самими термінами (секунда, хвилина, година, доба, тиждень, місяць, рік). Що за тимчасовими мірками більше, а що менше, що будь-що входить.

Далі даю більш чіткі, вузькі уявлення. Наприклад, секунда - це майже найменша тимчасова одиниця, але якщо їх 60, то вони становитимуть велику тимчасову одиницю - хвилину, і таким чином проводжу роботу до тих пір, поки діти не засвоять всі терміни, все взаємозв'язку тимчасових відносин, починаючи від секунди і закінчуючи роком.

слайд 9-10

Наочна площинна модель

"Будиночок, де знаки і числа живуть"

Мета застосування:

- закріпити вміння дітей складати числа з двох менших; додавати і віднімати числа;

- дати дітям уявлення про незмінність числа, величини за умови відмінностей в підсумовуванні;

- вчити чи закріплювати вміння порівнювати числа (більше, менше, дорівнює).

Структура моделі: модель являє собою 4-поверховий будиночок, на кожному поверсі розташовано різну кількість віконець, де будуть жити знаки і цифри, але так як будиночок чарівний, то поселятися в будиночок знаки і цифри можуть тільки за допомогою дітей. Вікна в будиночку розташовуються в такий спосіб:

Опис роботи з моделлю:

перший і другий поверхи будуть використовуватися для вирішення завдання, яке полягає в тому, щоб дати дітям уявлення про незмінність числа, величини за умови відмінностей в підсумовуванні. Наприклад: 4 = 1 + 1 + 1 + 1; 4 = 2 + 2.

Третій поверх буде використовуватися, щоб навчити дітей (або закріпити вміння) складати числа з двох менших, а також вичитати числа. Наприклад, 3 + 5 = 8 або 7 - 4 = 3 і т. П.

Останній, четвертий, поверх буде використовуватися, щоб навчити дітей (або закріпити вміння) порівнювати числа між собою, за допомогою знаків "менше", "більше" або "так само".

Модель можна використовувати в будь-яких видах діяльності: на заняттях, у вільній діяльності дітей, при індивідуальній роботі з дітьми і т. Д.

слайд 11-12

Наочна площинна модель "Сонячна система"

Тільки для дітей старшої і підготовчої групи.

Цілі застосування:

- дати (або закріпити) уявлення дітей про геометричні тілах і фігурах (порівнюючи коло, куля з іншими геометричними тілами і фігурами);

- навчити дітей визначати і відображати в мові підстави угруповання, класифікації, зв'язки і залежності отриманої групи (сонячна система);

- навчити (або закріпити) вміння дітей визначати послідовність ряду предметів за розміром;

- розвивати розуміння просторових відносин, визначати місцезнаходження одних об'єктів відносно інших;

- удосконалювати порядковий і кількісний рахунок;

- закріпити вміння користуватися умовною міркою для вимірювання відстаней;

- закріпити вміння вирішувати арифметичні завдання.

Структура моделі:

модель являє собою наочну площинну схему, на якій зображена сонячна система. На додаток до схеми є спеціальна картка, яка призначається для дорослого, де відображена інформація про сонячну систему (невелика розповідь про сонячну систему, розміри планет). До моделі додається комплекс змодельованих планет, при цьому необхідно дотримуватися пропорційність їх розмірів один до одного.

Опис роботи з моделлю:

Для вирішення завдання, необхідно пояснити дітям, що всі планети сонячної системи і саме сонце, звичайно, - це одна ціла група (сім'я). "У нашій зірки Сонце є своя сім'я. У неї входить 9 планет, які обертаються навколо Сонця, тобто всі ці 10 космічних тіл об'єднані в одну групу. Завдання для дітей:

1. розкласти планети в ряд, у міру збільшення розміру планет або, навпаки, від найбільшої планети до найменшої.

2. визначити місцезнаходження однієї планети щодо іншої, орієнтуючись за схемою: планета Земля перебуває лівіше планети Юпітер і т. П.

3. Можна використовувати умовну мірку, наприклад будь-яку мотузку, лінійку і т. Д для вимірювання відстаней між планетами і зіркою, між планетами і т. Д.

4. Планети можна перераховувати як в прямому, так і в зворотному порядку, можна складати різного виду завдання і вирішувати їх, в сонячній системі великих планет тільки 3, включаючи зірку, скільки тоді маленьких і т. П.

слайд 13-14

Наочна площинна модель "Лічильний торт"

Мета застосування:

- вчити дітей вирішувати арифметичні завдання і розвивати пізнавальні здібності дитини;

- вчити виділяти математичні відносини між величинами, орієнтуватися в них.

Структура моделі,

модель включає в себе:

1. П'ять наборів "солодких рахункових частин", кожен з яких розділений на частини (як на рівні, так і на різні частини). Кожен рахунковий торт у вигляді кола, має свій колір.

2. Овали, вирізані з білого картону, які позначають "ціле" і "частина". В ігровій ситуації вони будуть називатися тарілочками, куди діти будуть розкладати шматки рахункового.

Опис роботи з моделлю:

в арифметичній задачі математичні відносини можна розглядати як "ціле" і "частина".

Спочатку необхідно дати дітям уявлення про поняття "ціле" і "частина".

Покладіть перед дітьми на тарілочку позначає "ціле", рахунковий торт (всі його частини, скажіть, що торт цілий мама спекла і що ми його кладемо строго на тарілочку, яка позначає "ціле". Тепер ми розріжемо торт на дві частини, кожну з них назвемо "частина". Поясніть, що тепер, коли ціле (цілий торт) розділили на частини (на 2 шматочки) то цілого тепер немає, a є лише 2 частини. Які не можуть залишатися на чужій тарілочці і їх необхідно перекласти на свої місця - тарілочки, що позначають "частина". одну частину на одну тарілку, іншу частину на одному ю тарілку. Потім з'єднайте 2 шматки знову разом і покажіть, що знову вийшло ціле. Таким чином, ми продемонстрували, що з'єднання частин дає ціле, а віднімання частини з цілого дає частину.

слайд 15-16

Наочна об'ємна модель "пісочний годинник"

Мета застосування:

навчити дітей вимірювати час за допомогою моделі пісочного годинника; активно включатися в процес експериментування.

Структура моделі:

модель об'ємна, тривимірна.

Щоб можна було вимірювати час, необхідно відкрити кришечку донця однієї з пляшок і насипати туди піску рівно стільки, скільки його необхідно, щоб за 1 хвилину пісок з одного відсіку годин перейшов в інший. Зробити це потрібно шляхом експериментування.

писання роботи з моделлю:

за допомогою моделі пісочного годинника можна спочатку проводжу пізнавальне ознайомлювальне заняття. Показую дітям картинки із зображенням різних пісочного годинника, потім демонструю модель, розповідаю про походження пісочного годинника, навіщо вони потрібні, як ними користуватися, як вони працюють. Потім разом з дітьми проводимо експерименти: наприклад, експеримент, який доводить точність годин.

слайд 17

Таким чином, моделювання є важливим навчальним засобом і дією, за допомогою якого можна здійснювати різні навчальні та розвиваючі цілі і завдання,

Всі форми використання моделювання дають позитивні результати в практичному застосуванні, активізуючи пізнавальну діяльність дітей.Скачати 13.49 Kb.


Моделювання як метод навчання дошкільнят математиці

Скачати 13.49 Kb.