• Творче перетворення розвиваючої предметно просторового середовища
 • Міні-музей «Руської народної тканинної ляльки»

 • Моделювання розвиваючої предметно-просторового середовища
  Дата конвертації22.06.2017
  Розмір7.08 Kb.
  Типоформлення груп

  Анна Галузо
  Моделювання розвиваючої предметно-просторового середовища

  Однією з умов реалізації програми «Дитинство» є створення розвивального і емоційно комфортної для дитини освітнього середовища. Перебування в дитячому саду повинно приносити дитині радість, а педагогічні заходи повинні бути цікавими.

  Розвиваюча предметне середовище - це система матеріальних об'єктів діяльності дитини, функціонально моделює зміст його духовного і фізичного розвитку. Збагачена середовище передбачає єдність соціальних і предметних засобів забезпечення різноманітної діяльності дитини.

  Найважливіші освітні орієнтири:

  • забезпечення емоційного благополуччя дітей;

  • створення умов для формування доброзичливого і уважного ставлення дітей до інших людей;

  • розвиток дитячої самостійності (ініціативності, автономії і відповідальності);

  • розвиток дитячих здібностей, які формуються в різних видах діяльності.

  Для реалізації цих цілей педагогам рекомендується:

  • виявляти повагу до особистості дитини і розвивати демократичний стиль взаємодії з ним і з іншими педагогами;

  • створювати умови для прийняття дитиною відповідальності і прояви емпатії до інших людей;

  • обговорювати спільно з дітьми виникають конфлікти, допомагати вирішувати їх, виробляти спільні правила, вчити проявляти повагу один до одного;

  • обговорювати з дітьми важливі життєві питання, стимулювати прояв позиції дитини;

  • звертати увагу дітей на той факт, що люди розрізняються за своїми переконаннями і цінностям, обговорювати, як це впливає на їх поведінку;

  • обговорювати з батьками (законними представниками) цільові орієнтири, на досягнення яких спрямована діяльність педагогів Організації, і включати членів сім'ї в спільне взаємодія по досягненню цих цілей.

  Згідно ФГОС ДО (пункт 3.3.4) [6], що розвиває предметно-просторова середовище має бути: змістовно - насиченою, трансформованою, поліфункціональної, варіативної; доступною; безпечною.

  1) Насиченість середовища повинна відповідати віковим можливостям дітей і со-триманню Програми.

  Освітній простір має бути оснащено засобами навчання і виховання (в тому числі технічними, відповідними матеріалами, в тому числі витратним ігровим, спортивним, оздоровчим обладнанням, інвентарем (відповідно до специфіки Програми).

  Організація освітнього простору і різноманітність матеріалів, обладнання та інвентарю (в будівлі і на ділянці) повинні забезпечувати: ігрову, пізнавальну, дослідницьку та творчу активність всіх вихованців, експериментування з доступними дітям матеріалами (в тому числі з піском і водою); рухову активність, в тому числі розвиток великої і дрібної моторики, участь в рухливих іграх і змаганнях; емоційне благополуччя дітей у взаємодії з предметно-просторовим оточенням; можливість самовираження дітей.

  2) трансформований простору передбачає можливість змін предмет-но-просторового середовища в залежності від освітньої ситуації, в тому числі від мінливих інтересів і можливостей дітей.

  3) Поліфункціональність матеріалів передбачає: можливість різноманітного використання різних складових предметного середовища, наприклад, дитячих меблів, матів, м'яких модулів, ширм і т. Д.; наявність в Організації або Групі поліфункціональних (котрі мають жорстко закріпленим способом вживання) предметів, в тому числі природ-них матеріалів, придатних для використання в різних видах дитячої активності (в тому числі в якості предметів-заступників в дитячій грі).

  4) Варіативність середовища передбачає: наявність в Організації або Групі різних просторів (для гри, конструювання, усамітнення та ін., А також різноманітних матеріалів, ігор, іграшок та обладнання, що забезпечують вільний вибір дітей; періодичну змінюваність ігрового матеріалу, поява нових предметів, що стимулюють ігрову, рухову, пізнавальну та дослідницьку активність дітей.

  5) Доступність середовища передбачає: доступність для вихованців, в тому числі дітей з обмеженими можливостями здоров'я та дітей-інвалідів, всіх приміщень, де здійснюється освітня діяльність; вільний доступ дітей, в тому числі дітей з обмеженими можливостями здоров'я, до ігор, іграшок, матеріалами, посібниками, що забезпечує всі основні види дитячої активності; справність та збереження матеріалів і устаткування.

  6) Безпека предметно-просторового середовища передбачає відповідність всіх її елементів вимогам по забезпеченню надійності і безпеки їх використання.

  Таким чином, система дошкільної освіти в освітній організації повинна бути націлена на те, щоб у дитини розвивалися гра і пізнавальна активність. В Організації повинні бути створені умови для прояву таких якостей, як: ініціативність, життєрадісність, цікавість і прагнення пізнавати нове.

  В якості однієї з основних цілей роботи виділила створення предметно-розвиваючого середовища, що забезпечує розвивальне навчання дітей.

  Для досягнення мети необхідно вирішити ряд завдань:

  • Вивчати і впроваджувати нові підходи до організації предметно-розвиваючого, предметно-ігрового середовища, що забезпечують повноцінний розвиток дошкільнят в рамках основної загальноосвітньої програми ДОУ відповідно до ФГОС ДО;

  • Організувати розвиваюче середовище, що сприяє емоційному благополуччю дітей з урахуванням їх потреб та інтересів;

  • Створити умови для забезпечення різних видів діяльності дошкільнят (ігровий, рухової, інтелектуальної, самостійної, творчої, художньої, театральної).

  З метою вирішення цих завдань групове приміщення було поділено на зони:

  • Спокійна: центри пізнання, краєзнавства, образотворче мистецтво, усамітнення, книги;

  • Середньої інтенсивності: центри конструювання, театралізації, музики, сюжетно-рольової гри; міні-музей Народної тканинної ляльки

  • Зона насиченого руху: спортивний куточок.

  Творче перетворення розвиваючої предметно просторового середовища:

  Так були оформлені стіни в ігровому центрі:

  Моделирование развивающей предметно-пространственной среды

  Міні-музей «Руської народної тканинної ляльки»:

  Куточок ПДР:

  Моделювання розвиваючої предметно-просторового середовища