Модель розвитку педагога щодо підвищення рівня компетентності в умовах впровадження ФГОС дошкільної освіти
Дата конвертації19.05.2017
Розмір6,82 Kb.
ТипМетодичні рекомендації та розробки

Світлана Бондарева
Модель розвитку педагога щодо підвищення рівня компетентності в умовах впровадження ФГОС дошкільної освіти

Одним із найважливіших напрямків діяльності, в умовах модернізації в системі освіти, є розвиток кадрового потенціалу.

Ні для кого не секрет, що якість освіти безпосередньо залежить від професійної компетентності педагогів. І для того щоб підвищить цю саму компетентність, для початку нам варто розібратися, що ж це таке?

Під професійною компетентністю розуміється сукупність професійних і особистісних якостей, необхідних для успішної педагогічної діяльності.

Розвиток професійної компетентності - це розвиток творчої індивідуальності, сприйнятливості до педагогічних інновацій, здатності адаптуватися до зміни педагогічному середовищі.

Якості, якими повинен володіти сучасний педагог:

• прагнення до особистісного розвитку та креативність;

• мотивація і готовність до інновацій;

• розуміння сучасних пріоритетів дошкільної освіти;

• здатність і потреба в рефлексії.

Вихователь повинен бути компетентним у питаннях організації та змісту діяльності за наступними напрямками:

• воспитательно- освітньої - знання цілей, завдань, змісту, принципів, форм, методів і засобів навчання і виховання дошкільнят; вміння результативно формувати знання, вміння і навички відповідно до освітньою програмою; вміння керувати основними видами діяльності дошкільнят; вміння взаємодіяти з дошкільнятами;

• навчально-методичної - знання освітньої програми і методики розвитку різних видів діяльності дітей; вміння проектувати, планувати і здійснювати цілісний педагогічний процес; володіння технологіями дослідження, педагогічного моніторингу, виховання і навчання дітей;

соціально-педагогічної - знання основних документів про права ребнка і обов'язки дорослих по відношенню до дітей; вміння вести роз'яснювальну педагогічну роботу з батьками, фахівцями ДОУ.

До основних складових професійної компетентності педагога відносяться:

Інтелектуально педагогічна компетентність - уміння застосовувати отримані знання, досвід у професійній діяльності для ефективного навчання та виховання, здатність педагога до інноваційної діяльності;

Інформаційна компетенція - обсяг інформації педагога про себе, вихованців, батьків, про колег.

Регулятивна компетентність - уміння педагога керувати своєю поведінкою, контролювати свої емоції, здатність до рефлексії, стресостійкість.

Комунікативна компетентність - значуще професійну якість, що включає мовні навички, вміння слухати, екстраверсію, емпатію.

Основними формами методичної роботи, спрямованими на розвиток компетентності педагогів щодо реалізації ФГОС в дошкільному навчальному закладі є:

- організація індивідуальних і групових консультацій з метою надання методичної допомоги педагогам (дуже важливо отримати відповідну реакцію від педагогів, обговорювати саме ті питання, які викликають утруднення);

- організація діяльності «творчої групи» щодо введення ФГОС ДО;

- постійно діючий навчальний семінар з питань переходу на ФГОС (навчальні семінари є, на наш погляд, найбільш продуктивною формою підвищення кваліфікації педагогів: на них основна увага приділяється підвищенню їх теоретичної підготовки).

Самоосвіта і самовдосконалення знань педагогів (розширення і придбання нових знань в області впровадження освітніх стандартів);

- проходження курсів підвищення кваліфікації (грають важливу роль в системі підвищення кваліфікації педагогів і в освітньому процесі в цілому);

- проведення відкритих заходів з обміну досвідом педагогічної діяльності з педагогами району, міста (вивчення передового досвіду педагогів дозволяє вирішити цілий ряд завдань, таких як: цілеспрямоване накопичення педагогічних матеріалів, аналіз результатів діяльності, опис взаємопов'язаної роботи за певним напрямом);

Одним із засобів реалізації напрямків процесу вдосконалення професійної компетентності є атестація педагогічних кадрів, завдання якої - стимулювання зростання професіоналізму й продуктивності педагогічної праці.

Постійна готовність педагога, тобто його здатність мобілізувати наявні знання, вміння і досвід, які придбані в процесі освітньої діяльності і складають його професійну компетентність, а отже, є основним фактором підвищення якості дошкільної освіти.

Модель професійної компетентності педагога повинна містити знання про структуру процесу освіти (цілі, зміст, засоби, об'єкті, діяльності, внаслідок і т. Д., Про себе як суб'єкта професійної діяльності. Вона так само повинна включати досвід застосування прийомів професійної діяльності і творчий компонент.

Під моделлю ми розуміємо систему взаємопов'язаних компонентів, що включають в себе, розвиток професійних педагогічних знань і педагогічної позиції, управління професійними компетентностями педагогів.

Робота ДОУ в умовах реалізації ФГОС ДО змушує переосмислити і по-новому будувати систему управління, вимагає активного перебудови раніше склав досвіду роботи в сторону зміни основного змісту діяльності і застосовуються підходів, побудови нової моделі взаємодії і співпраці.

Сучасна ситуація в освіті вимагає особливої підготовки фахівців. Готувати дітей до змін може тільки той педагог, який сам готовий до змін, особистісно розвивається в професії, що володіє високим рівнем знань і умінь, рефлексією, розвиненою здатністю до проектувальної діяльності, тобто професійно компетентний педагог.

«Сучасній дитині - сучасного вихователя!» - гасло сьогоднішнього дня.

Модель розвитку педагога щодо підвищення рівня компетентності в умовах впровадження ФГОС дошкільної освіти