• 2.2 Етапи реалізація проекту «Мій друг - веселий мяч».
 • Соціально - комунікативний розвиток.
 • Художньо - естетичний розвиток.

 • Скачати 33,67 Kb.

  Мій друг - веселий м'яч
  Дата конвертації15.04.2017
  Розмір33,67 Kb.
  ТипВикористання

  Скачати 33,67 Kb.

  Використання ігрових технологій в рамках проекту

  «Мій друг - веселий м'яч».

  У виховно-освітньому процесі ДНЗ проектна діяльність носить характер співробітництва, в якому беруть участь діти та педагоги ДНЗ, а також залучаються батьки та інші члени сім'ї. Батьки можуть бути не тільки джерелами інформації, реальної допомоги і підтримки дитині і педагогу в процесі роботи над проектом, а й стати безпосередніми учасниками освітнього процесу. Вони можуть збагатити свій педагогічний досвід, випробувати почуття причетності і задоволення від своїх успіхів і успіхів дитини. Основною метою проектного методу в дошкільному закладі є розвиток вільної творчої особистості, яке визначається завданнями розвитку і завданнями дослідницької діяльності дітей. Завдання дослідницької діяльності специфічні для кожного віку.

  1. Вибір теми - це перший крок вихователя в роботі над проектом.

  2. Другий крок - це тематичне планування з обраної проблеми на тиждень, де враховуються всі види дитячої діяльності: ігрова, пізнавально-практична, художньо-мовна, трудова, спілкування і т.д. На етапі розробки змісту занять, ігор, прогулянок, спостережень та інших видів діяльності, пов'язаних з темою проекту, вихователі особливу увагу приділяють організації середовища в групах, в дошкільному закладі в цілому. Середовище повинне бути фоном до евристичної, пошукової діяльності, розвивати у дошкільника допитливість. Коли підготовлені основні умови для роботи над проектом (планування, середа), починається спільна робота вихователя і дітей.

  I етап розробки проекту - цілепокладання. Вихователь виносить проблему на обговорення дітям. В результаті спільного обговорення висувається гіпотеза, яку вихователь пропонує дітям підтвердити в процесі пошукової діяльності.

  20

  II етап роботи над проектом являє собою розробку спільного плану дій по досягненню мети гіпотеза - це і є мета проекту).

  Спочатку проводиться загальне обговорення, щоб діти з'ясували, що вони вже знають про певний предмет або явище. Вихователь фіксує відповіді на великому аркуші ватману, щоб група могла їх бачити. Для фіксації відповідей краще використовувати умовні схематичні символи, знайомі і доступні дітям. Потім вихователь задає друге питання: «Що ми хочемо дізнатися?» Відповіді знову фіксуються, причому незалежно від того, що вони можуть здатися дурними або нелогічними. Тут важливо, щоб педагог виявив терпіння, повагу до точки зору кожної дитини, тактовність по відношенню до безглуздих висловлювань малюків. Коли всі діти висловляться, вихователь запитує: «Як нам знайти відповіді на питання?» Відповідаючи на це питання, діти спираються на свій особистий досвід. Необхідно враховувати і вікові особливості вихованців. Для дітей молодшого дошкільного віку вихователь може використовувати підказку, навідні запитання; для дітей старшого дошкільного віку необхідно надавати більше самостійності. Рішенням поставленого питання можуть виступати різні заходи: читання книг, енциклопедій, звернення до батьків, фахівцям, проведення експериментів, тематичних екскурсій. Надійшли пропозиції є доповненнями і змінами до вже готового тематичним планом вихователя. Важливо, щоб педагог виявив гнучкість в плануванні, зумів підпорядкувати свій план інтересів і думок дітей, включаючи дитячі заходи в навчальний план, пожертвувавши деякими запланованими формами роботи. Це вміння є показником високої професійної майстерності вихователя, його готовності відступити від уже наявних стереотипів, ставлячи на перше місце самоцінність дошкільного дитинства як період життя і тільки потім - як підготовчий етап до майбутнього.  III етап роботи над проектом - його практична частина.

  Діти досліджують, експериментують, шукають, творять. Для активізації дитячого мислення вихователь пропонує вирішити проблемні ситуації, головоломки, розвиваючи тим самим допитливість розуму. Необхідно, щоб педагог умів створювати таку ситуацію, коли дитина повинна щось пізнати самостійно, здогадатися, спробувати, придумати. Середовище навколо дитини повинна бути як би незакінченої, незавершеною. Особливу роль в даному випадку грають куточки по пізнавально-практичної діяльності.

  IV етап роботи над проектом (заключний) є презентація проекту. Презентація може проходити в різних формах в залежності від віку дітей і теми проекту:

  * підсумкові ігри-заняття,

  * гри-вікторини,

  * тематичні розваги,

  * оформлення альбомів,

  * фотовиставок,

  * міні-музеїв,

  * творчих газет.

  Проекти, незалежно від виду, творчі, дослідницькі, інформаційні, відкриті, ігрові, практико-орієнтовані і ін., Потребують постійної уваги, допомоги і супроводі з боку дорослих на кожному етапі реалізації. Специфікою використання методу проектів в дошкільній практиці є те, що дорослим необхідно «наводити» дитини, допомагати виявляти проблему або навіть провокувати її виникнення, викликати до неї інтерес і «втягувати» дітей в спільний проект, при цьому не перестаратися з опікою і допомогою батьків.


  2.1 Паспорт проекту

  «Мій друг - веселий м'яч».

  Актуальність - проблема погіршення здоров'я підростаючого покоління

  з кожним роком зростає, через сучасного, малорухливого способу життя і низького рівня уявлення про нього. Для того, щоб мотивувати дітей займатися фізичними вправами, спортом, необхідно навчити їх грати в різноманітні ігри з м'ячем. Саме м'яч є одним з найдоступніших спортивним інвентарем і є у кожної дитини.

  Мета проекту:

  Формувати у вихованців мотивацію на зміцнення свого здоров'я за допомогою вправ з м'ячем.

  Завдання проекту:

  1. Розвивати у вихованців самостійність, допитливість і потребу в нових знаннях і можливостях використання м'яча як предмета для ігор та вправ.

  2. Розширювати і систематизувати знання вихованців про видах, властивостях м'яча і варіантах його використання.

  3. Формувати у дітей уміння: активно вступати в обговорення проблеми, спостерігати, порівнювати, аналізувати і робити висновки на основі практичного досвіду.

  4. Удосконалювати рухові вміння дітей в процесі вправ та ігор з м'ячем.

  5. Виховувати почуття взаємодопомоги і акуратності.

  Тип проекту:

  Творчий. Спортивно - пізнавальний.

  Учасники:

  Вихователі, діти середньої групи ДОП, батьки та соціальні партнери

  тривалість:

  Короткостроковий (1 день)

  Пріоритетна область:

  Фізичний розвиток

  Місце проведення:

  Група ДОО

  Очікувані результати.


  • Зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей.

  • Прагнення дітей проявляти допитливість і активність у запропонованій діяльності.

  • Підвищення мотивації до рухової активності, здорового способу життя.

  • Підвищення професійної компетенції і зацікавленості педагогів у збереженні і зміцненні здоров'я школярів.

  • Підтримка батьками діяльності школи по вихованню здорових дітей.

  • Оволодіння з дітьми необхідними комунікативними вміннями та навичками взаємодії з дорослими і дітьми.

  • Встановлення емоційного контакту з дітьми.

  Етапи реалізації проекту

  I Підготовчий етап


  • Збір і систематизація інформації про м'ячі: матеріали (вірші, загадки, пісеньки, малюнків).

  • Вивчення історії появи і перетворення м'яча, його різновиди способи використання в іграх, спорті.

  • Ознайомлення з правилами безпеки в іграх з м'ячем, навчання їх виконання.

  • освоєння:

  • Вправ з різними видами м'ячів;

  • Ігрові вправи з м'ячами;

  • Рухливих ігор з м'ячем

  II Основний етап

  • Читання віршів, загадок, розглядання ілюстрацій про м'яч. Придумування загадок про м'ячі вдома і в групі.

  • Ігри та вправи з різними видами м'ячів.

  • Повторення і розучування рухливих і спортивних ігор з м'ячем.

  • Бесіда «Де народився дзвінкий м'яч?» (Історія появи і розвитку м'яча).

  III ЕТАП ЗАКЛЮЧНИЙ

  Презентація проекту:

  • Розвага «Мій веселий дзвінкий м'яч»

  • Оформлення матеріалів за проектом: фотографії, малюнки, картотека ігор, ігрових вправ, комплексів вправ з м'ячем, виставка малюнків «Чудо-м'яч».

  • Кінцевий продукт. Оформлення папок передвіжек, книжок маляток.

  2.2 Етапи реалізація проекту «Мій друг - веселий м'яч».

  Реалізація проекту здійснюється через всі освітні області.

  Пізнавальний розвиток.

  Вправи з м'ячем є одними з найбільш древніх видів фізичних вправ. Історія не знає ні точного місця, ні часу виникнення м'яча та ігор з м'ячем. Спочатку його плели з трави, пальмового листя, виготовляли з плодів дерев, вовни тварин, шили зі шкіри, набиваючи травою, тирсою, пір'ям, шерстю або інжирними зернятками і іншим подібним матеріалом.

  У Росії в простолюдді м'ячі найчастіше робили з ганчір'я і ганчір'ям ж набивали. У північних губерніях м'ячі плели з лика - ремінців, зроблених з кори берези, липи або верби. Такі м'ячі всередині були порожніми або набивалися піском. У деяких областях м'ячі робилися з овечої вовни. жмут вовни

  спочатку скачували до тих пір, поки грудка не робився щільним, після чого його кидали в окріп, потім його виймали з води, знову катали і просушували. Такий м'яч був легким і м'яким, а по своїй пружності не поступалася гумовому.

  М'яч - сама універсальна і багатогранна, зручна, динамічна іграшка, яка займає особливе місце в розвитку дій руки, але багато хто чомусь віддають йому тільки спортивну - оздоровчу роль. Він дуже різноманітний за розміром, кольором і навіть матеріалу, повинен бути легким, а удари несильними, щоб діти не відчували неприємних відчуттів.

  М'яч - це рука дитини, розвиток її пов'язане безпосередньо з розвитком інтелекту.

  М'яч - круглий, як Земля, і в цьому його сила!

  М'яч (великий або маленький) - це снаряд, який вимагає перевірених рук і підвищеної уваги. Слово «м'яч» походить від слова «м'який, м'якуш», тобто м'який кулю. М'яч "- по-англійськи" бол "," ступня "-" фут ". Склалося" фут "+" бол "виходить" ножний м'яч ".

  Про значення м'яча.

  Ігри з м'ячем активують весь організм: розвивають орієнтування в просторі окомір, координацію, регулюють силу і точність кидка, поставу, кмітливість, сприяють загальної рухової активності, розвиваючи спритність, швидкість реакції, моторику рук, яка має особливе значення для розвитку функцій мозку дитини, розвитку мови.

  Ігри з м'ячем розвивають м'язову силу, посилюють роботу найважливіших органів організму - легких, серця, покращують обмін речовин.

  Ігри з м'ячем активують весь організм: розвивають орієнтування в просторі окомір, координацію, регулюють силу і точність кидка, поставу, кмітливість, сприяють загальної рухової активності, розвиваючи спритність, швидкість реакції, моторику рук, яка має особливе значення для розвитку функцій мозку дитини, розвитку мови.

  Ігри з м'ячем розвивають м'язову силу, посилюють роботу найважливіших органів організму - легких, серця, покращують обмін речовин.

  Перш за все, це спілкування і здатність приймати і віддавати, випускати і утримувати м'ячик. М'яч є засобом спілкування між людьми.

  Соціально - комунікативний розвиток.

  Д / гра «Що можна робити з м'ячем?»

  (грати, штовхати, підкидати. Кидаю м'яч дитині, називає дію і повертає назад). Дидактична гра «М'яч передавай, що дізнався - називай». Діти в швидкому темпі передають м'яч з рук в руки під музику. Та дитина, в чиїх руках залишився м'яч, коли припинилася музика (прибрати звук), говорить, що нового дізнався він про м'ячі. Д / гра «Що вміє робити м'яч ?.» (Він вміє: стрибати, підстрибувати, скакати, кататися, плавати, літати)

  При проведенні зорової гімнастики використовуємо

  тренажер Базарного В.Ф. М'яч рухається по заданій траєкторії, а діти стежать за ним очима. Основні напрямки, за якими повинен рухатися погляд в процесі виконання фізкультхвилинок: вперед-назад, вліво - вправо, за і проти годинникової стрілки, по "вісімці".

  Правила по техніки безпеки з м'ячем.

  1. Не можна грати з м'ячем біля скляних вікон, вітрин

  магазинів. Чому? М'яч може їх розбити.
  2. Не можна грати з м'ячем біля проїжджої частини дороги. Чому? М'яч може викотитися під колеса проїжджає машини, викликати аварію.

  І звичайно, ні в якому разі не можна вибігати за м'ячем на дорогу!
  3. Не можна проколювати м'яч, сидіти на ньому (якщо це не футбол) Чому? Це зіпсує м'яч

  4. Не можна грати з м'ячем біля великих водойм.

  Чому? М'яч може віднести далеко від берега.


  Мовленнєвий розвиток.

  Вірші про м'ячі Н.Зубарева «М'яч під крісло закотився ...», Е. Ерато «За доріжках саду, з нальоту ...» Загадки про м'яч. Считалочки.

  Художньо - естетичний розвиток.

  Малювання м'ячів різних розмірів і різних кольорів.

  Розучування пісні «М'яч» Музика І.Кропачева, вірші Ю.Богачева.

  Фізичний розвиток.

  Різні вправи, ігри, змагання, змагання з м'ячем, естафети, гімнастика з м'ячем.

  Робота з батьками.

  Для отримання більшого ефекту від занять з м'ячем необхідно, щоб батьки якомога частіше приділяли увагу іграм з дітьми. Спільні ігри батьків з дітьми духовно і емоційно збагачують дітей, задовольняють потребу в спілкуванні з близькими людьми, зміцнюють віру в свої сили. Дитина дуже радий хвилинах, подарованим йому батьками в грі. Спілкування в грі не зостається без плоду для малюка. Чим більше випадає дорогих хвилин в суспільстві близьких йому людей, тим більше взаємини, спільних інтересів, любові між ними в подальшому.


  Скачати 33,67 Kb.


  Мій друг - веселий м'яч

  Скачати 33,67 Kb.