• 1.1 Загальна характеристика розвитку дошкільнят
 • 1.3 Особливості розвитку Рухів якости у дошкільнят
 • 1.3.2 Розвиток спрітності у дітей дошкільного віку
 • 1.3.3 Розвиток гнучкості у дітей дошкільного віку
 • 1.3.4 Розвиток вітрівалості у дітей дошкільного віку
 • 1.3.5 Розвиток сили у дітей дошкільного віку
 • 2.1 Завдання дослідження
 • 2.2 Характеристика методів дослідження
 • 2.3 Організація дослідження
 • 3. 1 Загальні Відомості про методику розвитку фізичних якости
 • 3.2 Основні методичні аспекти розвитку фізичних якости
 • 3.2.2 Методика розвиток швідкості рухів у дітей дошкільного віку
 • Вправи и ігри для дітей 5-6 років
 • 3.2.3 Методика розвитку спрітності у дітей дошкільного віку
 • 3.2.4 Методика розвитку сили дітей дошкільного віку
 • Вправи и ігри для дітей 3-4 років
 • 3.2.5 Методика розвитку вітрівалості у дітей дошкільного віку
 • Вправи та ігри для дітей 3-4 років
 • 3.3 Основи методики визначення уровня развития Рухів якости у дітей

 • Скачати 63,24 Kb.

  Методика розвитку Рухів якости у дітей дошкільного віку
  Дата конвертації24.07.2019
  Розмір63,24 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 63,24 Kb.

  Зміст

  Вступ

  РОЗДІЛ 1 ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ фізичних якости У ДІТЕЙ дошкільного віку

  1.1 Загальна характеристика розвитку дошкільнят

  1.2 Фактори, Які вплівають на розвиток фізичних якости у дітей дошкільного віку

  1.3 Особливості розвитку Рухів якости у дошкільнят

  1.3.1 Розвиток швідкості у дітей дошкільного віку

  1.3.2 Розвиток спрітності у дітей дошкільного віку

  1.3.3 Розвиток гнучкості у дітей дошкільного віку

  1.3.4 Розвиток вітрівалості у дітей дошкільного віку

  1.3.5 Розвиток сили у дітей дошкільного віку

  РОЗДІЛ 2. Завдання, методи ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

  2.1 Завдання дослідження

  2.2 Характеристика методів дослідження

  2.3 Організація дослідження

  РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА РОЗВИТКУ фізичних якости У ДІТЕЙ дошкільного віку

  3.1 Загальні Відомості про методику розвитку фізичних якости

  3.2 Основні методичні аспекти розвитку фізичних якости

  3.2.1 Методика розвитку гнучкості у дітей дошкільного віку

  3.2.2 Методика розвиток швідкості рухів у дітей дошкільного віку

  3.2.3 Методика розвитку спрітності у дітей дошкільного віку

  3.2.4 Методика розвитку сили дітей дошкільного віку

  3.2.5 Методика розвитку вітрівалості у дітей дошкільного віку

  3.3 Основи методики визначення уровня развития Рухів якости у дітей

  ВИСНОВКИ

  ЛІТЕРАТУРА


  Вступ

  Актуальність: Аналіз передової Наукової и науково-методичної літератури вказує на необходимость звернути Рамус на Особливості методики розвитку Рухів якости дітей дошкільного віку. Досить важлівім моментом процесса навчання Рухів якости є спрямованість даного процесса на розвиток вмінь та навичок Рухів Дій. Весь процес навчання предполагает использование різніх підходів, ЗАСОБІВ та методів.

  Предмет дослідження: Особливості методики розвитку Рухів якости.

  Проблема: Полягає в тому, щоб правильно цілеспрямовано організуваті процес Освоєння вмінь та навичок Рухів Дій.

  Робоча гіпотеза: можна вважаті, что важлівім етапом методики розвитку Рухів якости дітей дошкільного віку є использование різніх вправі розрахованіх на дошкільнят, особливе місце Належить іграм.

  Мета дослідження: обґрунтування особливо методики розвитку Рухів якости у дітей дошкільного віку.

  Задачі дослідження:

  1. Охарактерізуваті Особливості організму дитини дошкільного віку.

  2. Проаналізуваті розвитку фізичних якости дошкільнят.

  3. З`ясуваті Які фактори вплівають на розвиток фізичних якости дошкільнят.

  4. Охарактерізуваті Особливості методик формирование Рухів якости.

  5. Охарактерізуваті методику визначення уровня развития Рухів якости у дошкільнят.

  Методи и організація дослідження:

  1. Аналіз Наукової и науково-методичної літератури.

  2. Аналіз и синтез.

  На Основі одержаних Даних дослідження були проаналізовані:

  - Відомості Наукової и науково-методичної літератури;

  - досвід провідніх спеціалістів в даній області;

  - аналіз особливо організму дитини дошкільного віку.

  Наукова новизна: узагальнені сучасні дані про основи методики розвитку Рухів якости дають можлівість Вибори найбільш раціонального підходу для розвитку Рухів якости дитини дошкільного віку.

  Практична значімість: для организации спрямованостей процесса навчання Рухів якости дітей дошкільного віку та патенти Керувати особливо методики формирование Рухів якости, доступністю та відповідністю использование різніх вправо для розвитку питань комерційної торгівлі фізичних якости.


  РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ фізичних якости У ДІТЕЙ дошкільного віку

  1.1 Загальна характеристика розвитку дошкільнят

  Анатомо-фізіологічні передумови розвитку ДІЯЛЬНОСТІ дошкільніка. Надбання в псіхічному розвитку дошкільніка пов'язані з прогресивних змінамі вищої нервової ДІЯЛЬНОСТІ, для якої характерною становится особлива жвавість орієнтувальніх реакцій, что, як відомо, є необхідною умів Утворення Нових Тимчасових нервово зв'язків. Утворюються СКЛАДНІ Умовні рефлекси, в якіх провідну роль відіграв слово (друга сигнальна система). Розвівається умовно гальмування, хоч іррадіація збудження ще в частим явіщем у поведінці дитини. Посілюється регулятивний Вплив кору великих півкуль на Функціонування підкіркі, что зумовлює фізіологічну основу цілеспрямованості й організованості поведінкі.

  ЦІ функціональні Зміни в работе центральної нервової системи дитини пов'язані з далі морфологічнімі змінамі в будові головного мозком, зростанням его ваги. У три роки вага мозком ставити около 1080 м, у Шість років - 1300 м [4,12].

  Завдяк Загальна фізічному розвитку дошкільніків удосконалюється структура І ФУНКЦІЇ мозком. Характерне для раннього віку швидке Збільшення росту дитини Дещо уповільнюється на п'ятому году и снова пріскорюється напрікінці дошкільного дитинства. Середнє щорічне Збільшення росту дошкільніка ставити около 6 см, причому дівчатка Дещо віпереджають хлопчиків. У п'ять років ріст дитини в Середньому 100 см, а в сім - 115 см. Щорічно вага дитини збільшується лишь на 1,5-2 кг. Змінюються пропорції тела. Подовжується тулуб и особливо ноги [12,90].

  Для кісткової системи дитячого організму характерним в недостатнє окостеніння, хрящовий будова ее окремий ланок, значний гнучкість и еластичність хребта. Особливо трівалій процес росту. Довгих кісток. Розвиток крупної мускулатури Дещо віпереджає Функції дрібніх м'язів руки. Працездатність м'язів дошкільніка значний нижчих, а стомлюваність їх швідша, чем у школярів. Загальний розвиток опорно-рухового апарату дошкільніка віявляється у зростанні коордінації, вправності й точності рухів [10,125].

  Удосконалюється діяльність серцево-судінної системи. Збільшуються розміри серця (до п'яти років у 4 рази порівняно з новонароджених дитиною). Змінюється ритм его роботи (у новонародженої дитини - 120-140 ударів на хвилини, у старшого дошкільніка - 70-100).

  Поверхнево дихання дошкільніка компенсується его частотою (у трірічної дитини 20-30 вдихання на хвилини, у дорослої людини - 16). У зв'язку з розвитку легенів, грудної кліткі та зміцненням діхальної мускулатури воно становится глибші и рідшім, життєвий об'єм легенів підвіщується.

  Далі візрівання організму дитини, что відбувається в дошкільному віці, є необхідною Передумови ее псіхічного розвитку. Альо воно НЕ візначає змісту тих псіхічніх властівостей, Які складаються в неї. Формування їх відбувається Завдяк засвоєнню дитиною в ході дійовіх взаємовідносін ее з навколішнім світом суспільного досвіду. Від змісту й особливо ціх взаємовідносін Залежить весь псіхічній розвиток дитини-дошкільніка, зокрема характерної для неї ігрової ДІЯЛЬНОСТІ [6,52].

  Гра, ее природа и Сутність. Дошкільне дитинство здавна назірають ВІКОМ єрі. Деякі Вчені вбачалася джерела гри дитини в ЇЇ природних Прагнення до відпочинку, использование «надлишком сил», до вправляння інстінктівніх механізмів, потрібніх для майбутнього життя, до того, що бере удовольствие ТОЩО. Загаль для них характерним е натуралістічне розуміння гри дитини як інстінктівного за своєю природою явіща, ігнорування якісної різниці между грою тварин й ігровою діяльністю людської дитини, історічного походження спеціфічніх особливо останньої. Були й спроба війта за Межі натуралістичного Тлумачення походження гри дитини. Автори ціх Спроба (К.Д. Ушинський, П.Ф. Леегафт) намагались Показати значення суспільного середовища в розвитку дитячих ігор, зокрема важліву роль праці в становленні їх змісту (Г.В. Пдеханов).

  Розглядаючі гру як провідну діяльність дошкільніка, радянські психологи Виходять з Визнання соціальної обумовленості ее розвитку (П.П. Блонський, Л.С. Віготській, О.М. Леонтьєв, Д.Б. Ельконін). Гра соціальна за своим походження и змістом, вона е історічнім Утворення, пов'язаним з розвитку Суспільства, его культури. Гра - особлива форма життя дитини в суспільстві, причому справжнього життя, дуже. важлівого для неї. Через гру дошкільники задовольняють свои спожи у спілкуванні з доросли, у спільному жітті з ними.

  Гра зароджується в дитини ще в раннього віці. З переходом до дошкільного віку усвідомлюваній дитиною світ значний розшірюється. До него входять НЕ только предмети и явіща найближче оточення, а й ширше коло предметів, з Якими діють дорослі и Які Ще не Доступні дитині. Водночас растет ее тенденція до самостійності. Дитина відкріває для себе світ дорослих и прагнем в ньом жити. Проти вона НЕ вміє зважуваті на свои реальні возможности, що не может реально діяті з предметами дорослих, (например, водити машину, Пектен пироги ТОЩО). Ця суперечність между Прагнення и можливости дитини гоління безпосередно доля у жітті та ДІЯЛЬНОСТІ дорослих розв'язується в ДІЯЛЬНОСТІ, формою якої и є гра.

  Если в раннього дітінстві центральним моментом гри є оволодіння предметами и способами Дій з ними, то у грі дошкільніка головного ставши -людіна, ее Дії и стосунки з іншімі людьми. Гра дошкільніка набував рольової форми. Рольова гра існує только в соціальному середовіщі, дитина вчиться грата. Форми ігрової ДІЯЛЬНОСТІ засвоюються дітьми під прямим чи опосередкованих Вплив дорослих. Рольова гра є соціальна обумовлення діяльністю. Сюжети своих ігор дитина-запозічав Із Суспільства, в якому Живе. В Іграх відбіваються Дії знатних людей Нашої країни, героїчні їх подвиги. В Іграх дітей капіталістичного світу часто є Сюжети з гангстерами, грабуванням сейфів. Отже, самий Зміст дитячих ігор заперечує Спроба вівесті Прагнення грата з якіх інстінктівніх тенденцій [12,92].

  Гра вінікає НЕ з примусу, чи не з обов'язку. Вона виходом з безпосередніх спонукані, потреб та інтересів дитини. Дитина грається тому »что Їй хочеться грата, что це для неї цікаво, приємно, радісно. Своєрідність гри Полягає самперед у тому, что віконувані в ній Дії Самі по Собі цікаві дитині, ее прівертає НЕ Стільки практичний ефект, результат гри, скільки сам процес ігрової ДІЯЛЬНОСТІ. Досить вгадаті, як довга і намагаються маля зводу будівлю з кубіків, щоб зруйнуватися ее и будуваті знову. Отже, На Відміну Від праці ера - непродуктивна, діяльність.

  Мотив гри лежить у змісті самой Дії. Проти помилковості вважаті гру Виключно процесуального, не результативна. Як и всяка свідома цілеспрямована діяльність, что в сукупністю осмислення Дій, вона дает свои результати. Смороду Різні В різніх за формою и змістом Іграх. За їх характером гра відрізняється від праці, что приводити до суспільне значущих продукту, и від учіння, результатом которого в набуття питань комерційної торгівлі знань. Альо ця різніця не абсолютна, а відносна, бо и в грі в активне Прагнення до певної мети, оперування предметами, розмови, стосунки з іншімі дітьми, внаслідок якіх відбувається збагачення Звань и вмінь учасников ігрової ДІЯЛЬНОСТІ [11, 159].

  Гра для дошкільніка є засоби відображення навколішньої дійсності, способом Проникнення в діяльність и стосунки дорослих. У грі дитина пронікає у всі СФЕРИ життя людей, Які поза грою їй недоступні. Дитина пережіває, оцінює відтворюване віявляє своє Ставлення до навколишнього. Гра - шлях дітей до Пізнання світу, в якому смороду живуть.

  Таке розуміння сутності дитячої гри, что ґрунтується на діалектіко-матеріалістічніх позіціях Радянської психології, дает змогу правильно розв'язати питання про уявно и реальне в ігровій ДІЯЛЬНОСТІ. Чи действительно, взявши на себе роль доросли, дитина переходити у Якийсь особливий, уявно світ, непідвладній законам реальної дійсності, як-то твердять деякі психологи-ідеалісти? Аналіз ігрової ДІЯЛЬНОСТІ показує, что це тверджень неправильне, что в грі всегда є Своєрідне співвідношення между уявним и реально. Носієм и виявило цього співвідношення є сама ігрова дія.

  Зміст ігрової Дії відповідає тім практичним цілям, что їх віконують люди для Досягнення певної мети.Дитина тут не зраджує реальності. Вона может порушуваті Справжня логіку Дій, если погано обізнана з нею або если Самі Особливості ігрового предмета діктують ее логіку. Разом з тим ігрова дія вільна від багатьох обов'язкових операцій, тобто від тих способів діяння, Які існують у реальній дійсності [15, 120].

  Отже, у грі НЕ панує свавілля и безладдя. Вона будується за Певної законами и правилами. Характерна для неї умовність НЕ є обов'язковою для Виникнення сюжетної рольової гри, а з'являється в процесі Здійснення. Граючись, діти перейменовують предмети, Якими оперують. Факт перейменування и заміщення предметів у грі відзначало много вчених, по-різному его пояснююче. Причини заміщення вбачалася в ДІЯЛЬНОСТІ фантазії дитини [12,93].

  За будь-яких змін умов гри незміннім залішаються Зміст і порядок Дій, відповідаючі тім практичним діям, Які віконуються в, жітті для Досягнення даної мети. Дитина НЕ зраджує реальності в самому змісті гри.

  Отже, ігрова дія - це Цілком реальна дія. Вона НЕ вігадана, що не фантастична и відрізняється від неігрової своєю мотівацією: мотив ігрової Дії - у здійсненні самой Дії.

  Цікаво, что діти Повністю віддаються грі й водночас відокремлюють гру від дійсності. Так, дитина в процесі гри может віходити з "віконуваної роли и на якусь мить ставаті сама собою. Відступі від роли часто здійснюються для того, щоб внести якісь корективи в гру, проінструктуваті партнера относительно дальшої поведінкі або сделать Йому зауваження з приводу Порушення правил. Відрізняючі ігрову сітуацію від навколишнього середовища, дитина живе у грі справжнім життям, сповнений жвавих емоцій и хвілювань.


  1.2 Фактори, Які вплівають на розвиток фізичних якости у дітей дошкільного віку

  Розвиток Рухів якости обумовлення біологічнімі и соціальнімі Чинник. Природньо біологічне зростання організму супроводжується збільшенням Рухів можливости дитини. При цьом розвиток его моторики зумовлюється соціальнімі умів, а Рухів функція організму Виступає як компонент, на Який спрямована педагогічна дія.

  Загальні фізіологічні закономірності розвитку Рухів якости під Вплив зайняти фізічнімі вправо розглянуті в роботах Н.В. Зімкіна (1956), А.В. Коробкова (1958), І.А. Фоміна и В.П. Філіна (1972) и других авторів. Їх дослідженнямі доведено, что фізіологічною основою розвитку Рухів якости (сили, швідкості, спрітності, вітрівалості) є морфологічні и функціональні Зміни м'язової системи, а кож в нервовій регуляції Рухів и вегетативних функцій організму. Зокрема, для проявити ціх якости важліве значення ма ють коордінаційна діяльність нервово центрів по регуляції Функції м'язового апарату и вегетативних ОРГАНІВ [18,125].

  Зростання тренованості організму дітей відбувається Дещо повільніше, чем оволодіння руховою навиками, зокрема в нескладних за технікою Рухів Дій.

  Шляхом доцільного підбору фізичних вправі можна впліваті на біологічний Хід розвитку різніх Рухів якости дітей. Спеціальнімі дослідженнямі встановлен, что під Вплив активного рухового режиму відбувається Значне зростання сили, швідкості, вітрівалості.

  Розвиток Рухів якости у дитини вінікає під Вплив двох чінніків: природно-вікових змін організму и режиму рухової актівності. Процес розвитку Рухів якости у дошкільнят здійснюється з морфологічнімі и функціональнімі можливий організму. Система ЗАСОБІВ фізичного виховання предполагает реалізацію принципу всебічного розвитку особи дитини, что представляет собою різносторонню дію на Різні Сторони его рухової Функції, включаючі комплексний розвиток всех Рухів якости.

  1.3 Особливості розвитку Рухів якости у дошкільнят

  1.3.1 Розвиток швідкості у дітей дошкільного віку

  ШВИДКІСТЬ - здатність людини Здійснювати рухові Дії з мінімальною для Даних умов витрати часу [17,500].

  Основними Чинник проявити швідкості є:

  а) прихований (латентний) період рухової Реакції;

  б) ШВИДКІСТЬ одиночного руху;

  в) частота рухів.

  На розвиток швідкості ефективного вплівають вправо, Які стімулюють дошкільніків до Виконання швидких рухів, зокрема: біг з максимальною швідкістю на Короткі дістанції, стрибки, загально Розвиваючі вправо, Які віконуються в Швидко темпі. Проти на прискореного темпу рухів дітей нужно орієнтуваті лишь при умові, если смороду віконують їх легко и вільно.

  Найпошіренішім способом розвитку швідкості є біг, Який широко застосовується під час ранкової гімнастікі, зайняти з фізкультури, Рухом ігор сюжетного характеру, ігрових Дій типу Естафета, в якіх діти змагаються между собою. Доцільно Проводити повторні біг, суть которого в тому, щоб діти повторно Долан завдань Дистанцію, но Вже по возможности з більшою швідкістю. Проти довжина дістанції або длительность бігу повінні буті такими, щоб ШВИДКІСТЬ его НЕ зніжувалася до кінця руху. Длительность інтервалів відпочинку между повтореннями вправо может Забезпечити відносно повне Відновлення сил дитини [18,130].

  Для дітей 3 років рекомендується ДИСТАНЦІЯ 15м, 4 років - 20 м, 5 років - 25 м, 6 років - 30-35 м. У Іграх естафетному характеру старші дошкільнята часто віконують біг "човніковім" способом (15-20 м в одну и іншу сторону). У більшості дітей ШВИДКІСТЬ в кінці дістанції НЕ зменшується, а пульс после Подолання ее відновлюється до початкових величин у межах 2-3 хв. Цю паузу можна вважаті оптимальною для відпочинку дітей после Виконання вправо даної інтенсівності.

  Одним з важлівіх компонентів даної якості є ШВИДКІСТЬ рухової Реакції дитини. Вона має велике прикладне значення в повсякдення жітті дитини, особливо если необходимо Швидко відреагуваті на Раптова сітуацію и Прийняти правильне решение: Негайно Зупинити, пріскоріті рух, Изменить его направление и ін. До найпошіренішіх методів розвитку швідкості Реакції у дошкільнят відносяться Багаторазові повторення Рухів Дій за Раптовий "сигналом або зміною ситуации. Например, початок бігу за сигналом вихователя (свисток, усна команда), зміна руху за командою вихователя, Раптова зупинка во время ходьби або бігу за Музична акордом.

  У дітей старших вікових груп розвитку швідкості спріяє вживання в процесі проведення зайняти з фізкультури і Рухів ігор методу змагання. Елементи змагання віклічуть в них емоційний підйом, спріяють мобілізації потенційніх можливости у віконанні Рухів Дій у зв'язку з Бажаном перемогті. Оскількі в процесі змагань дитина максимально проявляє ШВИДКІСТЬ Реакції, точність и ШВИДКІСТЬ рухів, вживання цього методу підвіщує рівень розвитку даної якості.

  Таким чином, широке вікорістовування різноманітніх Рухів Дій швідкісного характеру в процесі ранкової гімнастікі и на заняття з фізичної культури, систематичне проведення Рухів ігор з елементами змагань створюють оптімальні умови для розвитку швідкості у дошкільнят всех вікових груп [31,75].

  1.3.2 Розвиток спрітності у дітей дошкільного віку

  Спрітність - це здатність людини чітко Виконувати Рухи в складних коордінаційніх условиях. Коордінаційна складність Рухів Дій є одним з основних крітеріїв спрітності. До іншого відносять точність рухів, Пожалуйста Включає точність просторова, Тимчасових и силових характеристик.

  Значний частина дослідніків цієї проблеми (М.В. Зімкін, О.В. Коробков и ін.) Ставлять ШВИДКІСТЬ формирование Рухів навики в пряму залежність від уровня развития спрітності: чим вищє рівень розвитку спрітності, тім легше и швідше формується тієї або Інший навик. З психологічної точки зору, спрітність Залежить від повноцінного сприйняттів Власний рухів и обставинні, від умінь Швидко змінюваті свою діяльність. Вона має тісній зв'язок з швідкістю и точністю складних Рухів реакцій.

  Процес природного розвитку здатності раціонально Керувати в пространстве та часі своим рухового апарату почінається з раннього дитинства. Формування основних форм рухів найбільш інтенсівно відбувається в дошкільному віці. Розвиток спрітності рухів у дітей 3-6 років має першочергове значення для подготовки їх до школи. Засновник Теорії фізичного виховання П.Ф. Лесгафт одним з основних направлений виховної роботи з дітьми вважаю формирование в них уміння з якнайменш витрати зусіль и в максимально, короткий проміжок часу Свідомо Виконувати значний фізічну роботу, діючі при цьом чітко и енергійно [32,55].

  Течение дошкільного віку у дитини значний поліпшується коордінація довільніх рухів. Рухові Дії дошкільнят віконуються все більш чітко и точно. В кінці дошкільного ПЕРІОДУ, за умови відповідного навчання, діти опановують умінням дозуваті свои м'язові зусилля, у них поліпшується регулююча роль кору головного мозком. Тому в цею период створюються необхідні передумови для оптимального розвитку спрітності, яка у свою Черга Забезпечує удосконалення коордінаційніх можливий дітей в різноманітніх видах Рухів Дій.

  Рівень розвитку спрітності у дошкільнят має пряму залежність від об'єму Ранее сформованому умінь и навиків, оскількі Збільшення арсеналу різноманітніх рухів позитивно впліває на функціональні возможности, їх рухового аналізатора. Таким чином, чим более дитина предполагает Рухів коордінації, тім більш Швидко ВІН засвоює будь-який рух, тім вищий у неї рівень розвитку спрітності.

  Існує декілька направлений в розвитку спрітності дошкільнят. Вікорістовування різноманітніх вправо за умови, что смороду ма ють елементи новизни, стімулює удосконалення даної якості. Відповідно во время Виконання загально розвиваючий вправо рекомендується Частіше змінюваті вихідні положення, запобігаті стандартних (одноманітніх) повторень, актівізуваті вікорістовування вправо з предметами (гімнастічні паліці, скакалки, м'ячі и ін.), Особливо в старших групах. Слідує такоже більш широко вжіваті вправо, Які спріяють сприйняттів дитиною своих рухів и позіцій тела, діференціації м'язових відчуттів, оскількі на Цій Основі у дітей формуються уміння Керувати Рухів діямі [19,250].

  Одним Із проявів спрітності є уміння зберігаті рівновагу. Основними вправо для формирование рівновагі є ходьба по лаві и колоді різнімі способами, ходьба на лижах, катання на ковзани и велосіпеді, а такоже різноманітні загальнорозвіваючі праворуч.

  Збільшення координаційної складності вправо, Підвищення вимог до точності їх Виконання - один з важлівіх Шляхів розвитку спрітності. У Кожній наступній віковій групі, ВРАХОВУЮЧИ Збільшення коордінаційніх можливий дітей, вимоги до якості Виконання Рухів Дій Постійно підвіщуються. Від дитини вімагають більш чіткіх стрібків, метання, вправо на рівновагу и лазіння - тихий основних рухів, Які ма ють Певна технічну складність.

  Покращення коордінації ряду рухів (ходьба, біг, загально Розвиваючі управо) спріяє музичний супровід на заняття з ранкової гімнастікі. Уміння перебудовуваті рух відповідно зміні характеру музики (висоти звучання и темпу ее) удосконалюють пластічність, а це підвіщує рівень розвитку спрітності у дітей. Таким чином, розвиток спрітності винен йти по шляху Підвищення координаційної складності вправо з обов'язковим Дотримання таких вимог: точність Виконання вправо и взаємна узгодженість елементів рухів [20,35].

  Ефективний засоби розвитку спрітності у дітей є Вправи з Раптова змінними сітуаціямі, з швидких реагуванням на несподівані Зміни; обставинні и відповідно цьом Прийняття оптимального решение, Пожалуйста реалізується в конкретних Рухів діях. Найбільшу доцільність при цьом ма ють рухомі ігри як універсальний засіб в розвитку різніх сторон даної якості. Ігрова діяльність дітей в тих обставинні, Які змінюються Раптовий, ставити відповідні вимоги до проявив комплексу псіхофізіологічніх функцій: сенсомоторні Реакції, прийом и переробка информации, оперативніше мислення, увага, процес удосконалення дінамічніх стереотіпів.

  Тому рухомі ігри и Вправи спортивного характеру (в старших вікових групах) відносяться до самих діючіх и доступні ЗАСОБІВ, Які стімулюють розвиток спрітності у дітей 3-6 років.

  1.3.3 Розвиток гнучкості у дітей дошкільного віку

  Гнучкість - це здатність Виконувати Рухи з найбільшою амплітудою.Таким чином, гнучкість характерізує степень рухлівості в різніх Ланка опорно-рухового апарату людини. Вона Залежить від форми и Будови суглобів, еластічності м'язів и зв'язок, а такоже від функціонального стану центральної нервової системи и рухового апарату [23,95].

  Много дослідніків (В.М. Заціорській, Б.В. Сермєєв, В.П. Філін и ін.) Цілком справедливо вважають, что гармонійність фізічного розвитку людини много в чому Залежить від рухлівості в суглоб и еластічності м'язово-зв'язковий апарату. Оптимальний рівень розвитку гнучкості Забезпечує необхідну свободу рухів дитини в повсякдення жітті.

  У дітей дошкільного віку є всі передумови для успішного розвитку даної якості. Морфологічні Особливості опорно-рухового апарату, зокрема висока еластичність м'язів, рухлівість хребетних стовпа, спріяють підвіщенню ефектівності вправо для ее розвитку. Показники гнучкості є максимальна амплітуда рухів. Розвиваючий гнучкість у дошкільнят, слід дотримуватись певної Міри, чітко дозуваті НАВАНТАЖЕННЯ и не вдаватся до надмірного розтягання м'язів и зв'язок. Рухи на розтягання віконуються з поступовім збільшенням амплітуді так, Щоб не віклікаті больовіх відчуттів.

  Окрім загально розвиваючий вправо, удосконалення гнучкості спріяють стрибки, метання, лазіння, Танцювальні Рухи під музичний супровід. Проти необходимо враховуваті, что рухлівість суглобів, збільшується з підвіщенням температури м'язів. Тому перед вправо на гнучкість слід Виконати Рухи, Які допомагають розігріті основні м'язові групи Тулуба и кінцівок.

  Таким чином, має право на розтягання у дошкільнят застосовуються в основному в активному Рухів режімі. При цьом слід пам'ятати, что розвиток гнучкості не винних приводити до Порушення постави дітей, Які могут віклікаті розтягування зв'язок, а такоже недостатній розвиток окремий м'язових груп (спини, живота), Які відносяться до "м'язового корсету" .

  1.3.4 Розвиток вітрівалості у дітей дошкільного віку

  Витривалість характерізує здатність людини Виконувати на необхідному Рівні інтенсівності трівалу дінамічну роботу и протістояті утомленості. Вона в цілому забезпечується підвіщенімі можливий функціональніх систем організму.

  У процесі фізичного виховання дошкільнят найбільш часто доводиться мати справу Із загальною утомленістю дітей, вікліканою Вплив загально розвиваючий вправо, основних рухів, Рухом ігор. Проти розвиток Загальної вітрівалості у дітей при вжіванні ціх ЗАСОБІВ НЕ вімікає такоже удосконалення спеціальної вітрівалості до Деяк статичних зусіль и рухів, пов'язаних з ходьбою, бігом (швідкісна витривалість) и т.д.

  Розвиток вітрівалості, На Відміну Від других Рухів якости требует особливого підходу, пов'язаного з Певного небезпеки, яка спричинили негативні впливи значний НАВАНТАЖЕННЯ на організм дітей 3-6 років. У дитячому віці значний частина енергетичних ресурсов вітрачається на функціонально-морфологічний розвиток дитини, и дуже Великі Фізичні НАВАНТАЖЕННЯ могут негативно позначітіся на его організмі. Рівень вітрівалості має тісній зв'язок з працездатністю організму людини, як розумово, так и фізічною. Тому стимулювання розвитку цієї якості в Ранній период створює певні передумови для подготовки дитини до школи, більш успішного Подолання учбових вантаження, меншої стомлюваності во время уроків и відповідно, краща засвоєнню знань Із загально розвиваючий предметів [18,170].

  У дітей 3-6 років доцільно формуваті витривалість до роботи постійної и змінної інтенсівності. При цьом Фізичні НАВАНТАЖЕННЯ повінні ВІДПОВІДАТИ анатомо-фізіологічнім особливо організму дитини.

  Встановлен, что за умови одноманітної м'язової ДІЯЛЬНОСТІ діти більш Швидко стомлюються. Тому дошкільнята краще переносячи різноманітні за значення І короткочасні Фізичні НАВАНТАЖЕННЯ. Таким чином, розвиток вітрівалості відбувається у взаємозв'язку з іншімі якости: швідкістю, силою и вправністю. Проти в дошкільному віці, если процес фізичного виховання здійснюється в різніх організаційніх формах, Важко діференціюваті витривалість за видами.

  Найпошіренішім засоби розвитку вітрівалості у дошкільнят є загально Розвиваючі праворуч. Проти, во время вікорістовування ціх вправо, та патенти, дотримуватись оптимальних інтервалів для відпочинку между їх Виконання: незначні паузи (15-20 с), необхідні для Зміни віхідної позіції и нагадування наступної вправо, дозволяють дошкільнятам Здійснювати Рухів діяльність при вісокій актівності серцево-судінної и діхальної систем.

  Всі ЦІ засоби фізичної культури ма ють істотній Вплив на удосконалення вегетативних функцій и систем організму дитини, підвіщують его витривалість до різніх м'язових НАВАНТАЖЕННЯ и Загальну працездатність.


  1.3.5 Розвиток сили у дітей дошкільного віку

  Сила - це здатність людини долаті Зовнішній Опір або протідіяті Йому за рахунок м'язових зусіль.

  Во время Виконання різніх вікових Дій сила вступає у Взаємозв'язок з іншімі Рухів якости: швідкістю, спрітністю, гнучкістю и вітрівалістю. Тому Досить складно віділіті "чистий" прояв якості сили у віконанні тих або других рухів. Слід пам'ятати при цьом, что дошкільнятам, особливо молодших груп, які не всегда вдається реалізуваті свои возможности в сілі Шляхом максімальної мобілізації м'язових зусіль [14,45].

  Розвиваючий силу у дошкільнят, та патенти, дотримуватись таких положень: Сприяти гармонійному зміцненню всех м'язових груп опорно-рухового апарату дитини и формуваті у неї уміння раціонально використовуват свою силу у віконанні Рухів Дій.

  Возможности дошкільнят в прояві сили порівняно з дітьми шкільного віку обмежені. Дітей 3-6 років стомлюють трівалі статічні позіції тела и значні м'язові НАВАНТАЖЕННЯ. Перевантаження у вправі может віклікаті негативний Вплив на Функції внутрішніх ОРГАНІВ, привести до розтягання Деяк м'язів І, як наслідок цього, віклікаті Порушення постави и опорно-рухового апарату (зниженя екскавації зведення стопи).

  У дошкільному віці з метою всебічної фізичної подготовки дитини педагогічний Вплив спрямованостей на формирование основних м'язових груп. При цьом розвиток сили відбувається за рахунок Виконання вправо дінамічного характеру, вправо, Які ма ють швідкісно-силових спрямованість, вправо с ограниченной статичних компонентів. Проти слід унікат значний НАВАНТАЖЕННЯ у віконанні фізичних вправі, тріваліх статичних поз, одностороннього НАВАНТАЖЕННЯ ВРАХОВУЮЧИ швидку стомлюваність нервової и м'язової систем у дитини.

  Розвиваючий м'язову силу у дітей дошкільного віку, та патенти, особливо Рамус пріділяті підвіщенню їх рухової актівності во время прогулянок и зайняти з фізичної культури, что є необхідною умів для комплексного розвитку всех Рухів якости в цею віковій период [15,32].


  РОЗДІЛ 2. Завдання, методи ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

  2.1 Завдання дослідження

  1. Вівчіті Особливості Загальне розвитку дітей дошкільного віку.

  2. З`ясуваті фактори, Які лежати в Основі розвитку фізичних якости дошкільнят.

  3. Узагальнити Особливості методики розвитку фізичних якости.

  4. Охарактерізуваті методичні аспекти розвитку фізичних якости дітей дошкільного віку.

  2.2 Характеристика методів дослідження

  Для вирішенню поставлених завдань були застосовані Такі методи дослідження:

  1. Аналіз літературних джерел

  2. педагогічне спостереження.

  2.3 Організація дослідження

  Дослідження проводилося в 2 етапи. На Першому етапі Було проаналізовано літературні джерела за такими напрямами:

  1. Особливості розвитку Рухів якости у дітей дошкільного віку.

  2. Фактори, Які вплівають на розвиток фізичних якости дошкільнят.

  3. Система вправо та ігор, Які Використовують для розвитку фізичних якости.

  4. Особливості методики визначення уровня развития Рухів якости дошкільнят.

  На іншому етапі Було проведено узагальнення Вивчення матеріалу относительно методики розвитку фізичних якости дітей дошкільного віку.


  РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА РОЗВИТКУ фізичних якости У ДІТЕЙ дошкільного віку

  3. 1 Загальні Відомості про методику розвитку фізичних якости

  У методіці фізичного виховання дітей дошкільного віку повінні буті Присутні засоби, методи и Прийоми навчання Рухам, розвитку фізичних якости и здібностей, Які ґрунтується на принципах свідомості и актівності, наочності, доступності, обліку індівідуальніх можливости дітей, сістематічності, поступовості, Підвищення вимог. Спеціфікою методики фізичного виховання є ті, что в Основі всех способів вживання фізичних вправі лежати регулювання НАВАНТАЖЕННЯ, а такоже варіатівність поєднання НАВАНТАЖЕННЯ з відпочінком. В залежності від Дії на організм НАВАНТАЖЕННЯ может буті постійнім и зміннім, мати Безперервна або перерівістій ​​характер [22,105].

  У фізічному віхованні дітей дошкільного віку як основні Використовують следующие методи: метод вправо з чітко завдань програмою Дій, порядком їх повторення, точніше Дозування НАВАНТАЖЕННЯ і встановлення інтерваламі відпочинку; ігровий метод; метод змагання.

  Широко, застосовується у фізічному віхованні дошкільніків словесний метод и наочно. У роботі з дітьми молодшого дошкільного віку переважають Прийоми опосередкованих навчання, пояснення, что супроводжується показом, Виконання дітьми вправо разом з Вихователь. Засоби, методи, и Прийоми навчання, має право, виховання, а такоже Способи организации дітей на заняття спіраються на ведучих для шкірного вікового ПЕРІОДУ розвитку дітей діяльність.

  Особливості методики фізичного виховання дітей молодшого, середня и старшого дошкільного віку обумовлені ступенів самостійності дитини, его свідомим відношенням до зайняти, до повторення засвоєного [19,520].

  3.2 Основні методичні аспекти розвитку фізичних якости

  3.2.1 Методика розвитку гнучкості у дітей дошкільного віку

  Гнучкість характерізує степень рухлівості в різніх Ланка опорно-рухового апарату людини. Вона Залежить від форми и Будови суглобів, від еластічності м'язів и зв'язок, від функціонального стану центральної нервової системи и рухового апарату.

  Рухлівість в суглоб має Певний Вплив на функціональну діяльність дитини. З нею такоже пов'язані амплітуда, точність, ШВИДКІСТЬ его рухів. Тому розвитку гнучкості у дітей починаючі з дошкільнім ВІКОМ слід надаваті Певна Рамус в процесі їх фізичного виховання.

  Для, оптімізації гнучкості у дітей 3-6 років Використовують вправо, Які спріяють розтягненню м'язів и зв'язок опорно-рухового апарату. Смороду віконуються з великою амплітудою и дають максимальний ефект за умови систематичного Виконання в комплексах ранкової гімнастікі, фізкультурних Хвилинка, на заняття фізичної культури. Найраціональнішімі є пружіністі (нахілі и віпрямляння Тулуба, напівпрісідання) и махові Рухи (верхнімі и ніжнімі кінцівкамі) з різноманітнімі початкових положеннями [32, 55].

  Во время Виконання ціх вправо дітям нужно давати цільову установку: доторкнуться м'ячик або прапорцямі підлоги, що не згінаючі ніг в колінах, сделать мах ногою так, щоб доторкнутіся носком вітягнутої руки. Це підвіщує Активність дошкільнят всех вікових груп, стімулює їх проявляті свои рухові здібності.

  Основною методично умів, якої нужно Дотримуватись в работе над розвитку рухлівості в суглоб, є обов'язкова Розминка перед Виконання вправо на розтягування. Вправи на розтягнення та патенти Виконувати серіямі в певній послідовності: вправо для суглобів верхніх кінцівок, Тулуба и ніжніх кінцівок; между серіямі - вправі на розслабленими. Комплекс может складатіся з 8-10 вправо пасивного або активного характеру. Перерви у вправі на гнучкість даже в межах 2-3 тіжнів негативно позначаються на Рівні розвитку гнучкості.

  Вправи и ігри для дітей 3-4 років.

  1. В.П .: ноги на шіріні плечей, руки внизу. 1-руки в сторони; 2-нахил до правої (лівої) нозі, торкнути пальцем носка ніг; 3-віпрямітіся, руки в сторони; 4-вернуться у Вихідне положення.

  2.В.п .: ноги на шіріні плечей, м'яч в правій руці. 1-2-нахил вперед-вниз, Перекласти м'яч в ліву руку за лівою ногою; 3-4-віпрямітіся, потім з лівої в праву руку.

  Чи не зачепи іграшку. Між двома стійкамі, что знаходяться на відстані 3-4 м одна від одної, закріплюють шнур на вісоті біля 50 см. Уздовж него на землі розставляють іграшки на відстані 50 см одна від одної. За сигналом дитина пролазітіме під шнуром з одного кінця, потім - у зворотньому напрямі и обходити Наступний іграшку з іншого боку и так до кінця, намагаючися НЕ збити жодними з них [20,57].

  Правила: нельзя обходити 2 іграшки ПІДРЯД з одного боку шнура. Вказівка до проведення: Проводити розваги в повільному темпі пристосовуючи до індівідуальніх навиків кожної дитини.

  Устаткування: Високі іграшки - кеглі, башточкі и інші, шнур 3-4 м довжина.

  Вправи и ігри для дітей 5-6 років.

  1.В.п .: сидячий ноги нарізно, Палиця на колінах. 1-Палиця вгору; 2-нахілітіся до правої ноги, торкнути шкарпетки; 3-віпрямітіся, Палиця вгору; 4-вернуться у Вихідне положення. Ті ж до лівої ноги.

  2. Пролізання в обруч боком (НЕ зачіпаючі за верхній край) в групуванні (5-6 разів).

  Пролізь за іграшкою. Діти стають в кола. Напроти кожного прив'язаний обруч у вертикальному положенні. За обручами Встановлені іграшки в однаковій кількості. Завдання кожного - пролізті через обруч, узяті іграшку и переносіті їх по одній в свой круг - будиночок. За сигналом Гравці йдут до обручів, сідають, пролазять крізь обруч, беруть іграшку и так само повертаються в свой будиночок. Так продолжают до тих пір, поки НЕ перенесуть всі іграшки. Переможця вважається тією, хто жодних разу не зачепило обруч.

  Правила: переносіті іграшки можна лишь по одній.

  Вказівки до проведення: подаваті сигналі лишь до качана Першої Дії. Радити дітям, щоб смороду НЕ поспішалі, пролізаючі через обручі.

  Устаткування: обручі діаметром 60 см прив'язані у вертикальному положенні, іграшки розміром примерно 10-15 см. Для кожного учасника крісло коло діаметром 60-80 см.

  Хто зніме более стрічок. На різніх стійках натягують 2 шнури, на Які накідають кольорові стрічки. Дітей ділять на две групи: в одній - ті, хто вищє зроста, в іншій - нижчих. Тому один шнур натягують вищє, Інший - нижчих. Стрічок винне буті втрічі более, чем дітей. За Безперервна сигналу діти кожної групи підстрібують, прагнучі зняти якомога более стрічок. Віграють ті, у кого буде более стрічок [24,95].

  Правила: нельзя зніматі стрічку после Закінчення сигналу.

  Вказівки до проведення: сигнал - дзвінок - слід Припиняти тоді, коли Знято более стрічок, но не все.

  Устаткування: 2 шнури, стрічки, дзвінок, стійкі. Шнур не слід підвішуваті на Легкі стійки, тому что смороду могут впасти при знятті стрічок. Стрічки підвішуваті так, щоб один кінець вісів нижчих.

  3.2.2 Методика розвиток швідкості рухів у дітей дошкільного віку

  Здібність до швідкості необхідна для формирование и Вдосконалення бігу, різніх відів стрібків и метань, в Рухом Іграх, а такоже для успішного оволодіння багатьма видами спортивних вправо.

  ШВИДКІСТЬ віявляється в різніх формах, основні з якіх:

  • швидка Реакція на сигнал до Дій або їх Зміни;

  • ШВИДКІСТЬ одиночного руху;

  • здатність збільшуваті в короткий час темп рухів по сигналу або в ігровій обстановці;

  • частота ціклічніх рухів (біг, плавання, ходьба на лижах, їзда на велосіпеді) [36,35].

  Відповідно до особливо проявилися швідкості віділяються две основні задачі, спрямовані на розвиток Швидко Виконувати рух. Одна Із завдань - це вправа на ШВИДКІСТЬ на качана руху, умінні міттєво реагуваті на сигнал (словесний, звуковий). Ця якість необхідна в багатьох Рухом и спортивних Іграх (настільному тенісі, баскетболі и ін.), На старті в бігу, плаванні, будь-якіх Естафета. Інша задача - вчити підтрімуваті високий темп руху, например, в бігу наввіпередкі за партнером, при катанні м'яча, обруча. Підбір ігор и вправо для розвитку швідкості візначається загально дидактичний принципами (відповідність зросту, підготовленості дитини, поступове ускладнення завдання, їх повторність). Необходимо при цьом враховуваті и деякі спеціфічні для даної якості вимоги, до якіх відносяться следующие:

  По-перше, рух повинен буті в основних рісах освоєно дитиною в повільному темпі. Так, малюк, что невпевнено ловити м'яч и допускаючій ряд помилок (прітіскує м'яч до грудей, широко розставляє руки), що не зможу Швидко его зловити и тут же перекинути назад. Виправити Недоліки в техніці руху при швидких его віконанні Неможливо;

  по-друге, длительность вправо на ШВИДКІСТЬ винна буті невелика, щоб до кінця Виконання цієї Вправи ШВИДКІСТЬ НЕ зніжувалася и не наступало стомлений. Довжина дістанції для бігу в Швидко темпі винна буті НЕ более 10-30 м число повторень стрібків 10-12 разів, длительность Безперервна інтенсівного бігу в Іграх у дітей 2-3 років-10 сек, -6-7 років-до 15-20 сек . Кроме того, повінні буті інтервалі відпочинку;

  по-Третє, вправо для розвитку швідкості НЕ повінні носить одноманітній характер. Повторюваті їх треба в різніх условиях, з різною інтенсівністю, з ускладненнямі або навпаки, зниженя вимог, полегшенням завдання;

  по-четверте, важлівою умів для успішного Виконання швидких рухів є Оптимальний стан центральної нервової системи, Який досягається лишь тоді, коли діти НЕ стомлені попередня діяльністю [20,62].

  Для розвитку швідкості доцільно використовуват Різні вправо в розмахуванні, кружлянні, помаху, ударах, кіданні и штовханні легких предметів, поворотах, віконуваніх з максимально можливий частотою.

  Ігри и праворуч, щоб дітей 3-4 років

  1. В. п .: стати прямо, ноги на шіріні ступні, руки за спиною, в одній руці брязкальце (або в Кожній руці по кубику). Вітягнуті руки вперед І ШВИДКО заховаті за спину.

  2. В. п .: стати прямо, ноги на шіріні ступні, руки за спиною, предмет в одній руці. Вітягнуті обідві руки вперед, швидко Перекласти его в іншу руку и заховаті за спину.

  3. В. п .: стати прямо, ноги злегка розставіті, руки на поясі. За сигналом вихователя топаті ногою, дотрімуючі запропонованій темп (повільно-помірно - Швидко). Ті ж іншою ногою. Потім можна топаті ногами по черзі, міняючі темп.

  Прокотилися м'яч. Діти, що сидять на підлозі або стоячих парами (відстань между ними 1,5-2 м) відштовхують м'яч, роблячі Швидкий енергійний рух кисті. Відстань поступово збільшують до 3 4 м. У парі прагнуті підбіраті дітей, з якіх один краще володіє рухом. З дитиною, яка НЕ ​​вміє кататися м'яч, грає вихователь [9,56].

  Дзвінок. Діти стояти півколом, вихователь перед ними, за спиною у него дзвінок (бубон, барабан, брязкальце). ВІН показує его дітям І ШВИДКО ховає. Питає, что смороду бачили, потім перебігає на іншу сторону, Кажучи: «я біжу, біжу, біжу и в дзвінок я дзвони». Скарбі дзвінок ззаді, широко розводить руки в сторони и говорити: «всі сюди швідше Біжать и дзвінок мій знайдуть». Діти Біжать. Хто перший знайшов, дзвонить и віддає вихователь ».

  Вправи и ігри для дітей 5-6 років

  1. В. п .: стати прямо, п'яти разом, шкарпетки нарізно, руки внизу. Швидко делать хлопки перед собою и за спиною. После 8-10 хлопів сделать перерва, руки опустіті, и после цього повторити вправо 1-2 рази [22,65].

  2. В. п .: сидячи, ноги вітягнуті, руки спіраються про підлогу ззаді. Поперемінно, під рахунок або виляском вихователя ударяті ступнями по підлозі. На сигнал «Ноги вгору!» Швидко підняті обідві ноги вгору и так потріматі. Темп давати з поступовім прискореного.

  Швідше в обруч. На підлозі розкладені Великі обручі, біля кожного двоє дітей. За сигналом «біжи!» Діти бігають навкруги обруча, за сигналом «В обруч!» - встрібнуті в обруч и сідають [28,22].

  3.2.3 Методика розвитку спрітності у дітей дошкільного віку

  Спрітність необхідна при віконанні всех основних рухів, в Рухом Іграх, спортивних вправо. Вона сполучає в Собі много Рухів якости. У спрітності віявляється здатність точно оцініті и Виконати рух з урахуванням его просторова, Тимчасових и силових характеристик.

  Показники спрітності у дітей 4-7 років может служити годину Виконання таких завдання, як біг з поворотами з оббіганням [24,180].

  Існує два шляхи розвитку спрітності.

  По-перше, спрітність растет при оволодінні новімі різноманітнімі Рухами. Течение дошкільного віку діти Постійно прідбавають рухові уміння.

  Як і друга, спрітність растет, если дається ускладнення, нове поєднання знайомого рухів, змінюються звічні умови Виконання руху.

  Фахівці в області фізичної культури рекомендуються різноманітні методичні Прийоми, что підвіщують прояви рухової коордінації, спрітності. З них для дітей дошкільного віку можна відібраті следующие:

  1. Вживання Незвичайна початкових положеннях (біг з положення стоячих на колінах, сидячі; стрибок з положення стоячих спиною до напряму руху), швидка зміна різніх положеннях (сісті, ляжте, встати).

  2. Зміна швідкості або темпу рухів, введення різніх рітмічніх поєднань, різної послідовності елементів.

  3. Зміна способів Виконання вправо: метання зверху, знизу, збоку; стрибки на одній або двох ногах, з поворотом.

  4. Вікорістовування у вправі предметів різної форми, масі, об'єму, фактури спріяє розвитку уміння розподіляті Рухи в пространстве и в часі, поєднуваті їх з Рухами тела, что вімагають різносторонньої коордінації и тонких м'язових відчуттів [27,120].

  5. Виконання злагодженіх Дій декількома учасниками (удвох, трімаючісь за руки, сідаті и вставаті, Виконувати повороти, нахілі, стрибки, по 3-4 дітей, трімаючісь за один великий обруч або довгу жердину).

  6. Складніші поєднання основних рухів. Можна використовуват біг змійкою, оббігаючі кубики, дерева, перестрібуючі на ходу нешироку канавку, дістаючі в Стрибки до м'яча або віткі.

  7. Ускладнення умов гри. Например, В грі «У ведмедя в бору» дитина в роли ведмедя, дере чем ловити, винен підлізті під дугу.

  Перераховані вищє Способи розвитку спрітності більшою чи менше мірою Доступні дошкільнікам. Спрітність поєднується зі здатністю зберігаті стійке положення тела в різноманітніх рухах и позах. З цією метою Використовують вправо, в якіх доводиться прікладаті зусилля, щоб Зберегти рівновагу [20,65].

  Вправи в спрітності вімагають Великої чіткості м'язових відчуттів, напруженої уваги. Їх хороше Виконання порівняно Швидко віклікає стомлений, зниженя точності коордінації. Тому їх проводять нетрівалій годину и на качана рухової ДІЯЛЬНОСТІ.

  3.2.4 Методика розвитку сили дітей дошкільного віку

  Рівень м'язової сили в значній мірі візначається ВІКОМ людини. Здібність, что поступово збільшується, до м'язової напруги, покладах від ступенів розвитку кістково-м'язової системи, функціонального стану нервово центрів, регулююча частоту, степень и об'єм м'язових СКОРОЧЕННЯ. М'язи складають одну третина ваги тела дитини, и тому їх діяльність віклікає відповідні Зміни но всьому організмі. Немовля намагається ще неусвідомлено, як бі інстінктівно вправляті свои м'язи доступними Йому Рухами. Це Рухи руками и ногами, Прагнення повертатіся з живота на спину и назад, підтягатіся и підійматіся, трімаючісь за опору.

  Розвиток здібності до проявив м'язових зусіль є важлівою умів розвитку Рухів умінь, оскількі много хто з них требует Вже відносно розвіненої м'язової сили - біг, стрибки з місця и з розгону, метання, лазіння. Чи не маючі достаточно розвіненої сили, які не можна Швидко або Довго бігаті, плаваті, високо стрібаті, далеко метате. Чим краще розвінені м'язи и вищє властівість до управління м'язово зусилля, тім легше Виконувати Рухи, опановуваті новімі, добіватся ЕФЕКТ в руховій ДІЯЛЬНОСТІ.

  У дітей дошкільного віку особливо Великі возможности до проявив, силових здібностей, если розглядаті показатели відносної сили.Вона складає в Середньому 1,5-1,8 тобто дитина в змозі підніматі Вагу, значний перевіщуючу его Власний. Відносну силу слід враховуваті в рухах, пов'язаних з переміщеннямі тела: біг, стрибки, повзання, лазіння. Визначення силових можливий дітей необхідне для правильного Дозування фізичних НАВАНТАЖЕННЯ в різніх видах ДІЯЛЬНОСТІ.

  Рівномірній розвиток всієї мускулатури Надзвичайно важлівій для формирование хорошої постави. Необходимо укріплюваті м'язи утрімуючі хребет в правильному положенні: м'яза шії, спини, живота.

  ВРАХОВУЮЧИ возможности дітей дошкільного віку, можна віділіті две основні задачі:

  1. Гармонійне Зміцнення всех м'язових груп рухового апарату дітей.

  2. Розвиток здатності раціональній проявляті м'язові зусилля, ВРАХОВУЮЧИ різноманітні умови ДІЯЛЬНОСТІ.

  Підбіраючі Вправи и ігри, слід враховуваті ЦІ задачі. У Першу Черга, роботу по розвитку силових якости нужно будуваті при дотріманні Загальна дидактичних Принципів: поступовості, доступності, відповідно до вікових и індівідуальніх особливо дітей. Вправи для розвитку силових здібностей підрозділяються на две Великі групи. До першої відносяться Вправи Із зовнішнім опором, вагою киданням або штовханіх предметів, что віклікається. Другу групу складають вправо, обтяжені вагою власного тела, например повзання, лазіння, стрибки.

  Вправи и ігри для дітей 3-4 років

  1. В. п .: стоячих, ноги на шіріні плечей, м'яч у грудей, руки зігнуті. Штовхнуті м'яч від грудей двома руками.

  2. В. п .: стоячих, ноги на шіріні плечей, м'яч в руках внизу. Кинути м'яч через голову назад [34, 56].

  3.В.п .: Лежачі на жівоті, тримати Обом руками за жердину, руки вітягнуті вперед. Підвесті руки и голову и опустіті.

  Візьми прапорець. На одній стороні 5-6 дітей, напроти кожного з них на відстані 2-2.5 м лежати прапорці. Діти стрібають на двох ногах вперед під слова вихователя «Приб-скок, приб-скок, вісь ВІН твій прапорець». Беруть прапорці, махають ними над головою и кладуть.

  Тримайся міцно. Натягнуті мотузок на такій вісоті, щоб діти могли до неї дотягнутись, підвівші на шкарпетки. Узявшісь за мотузок, дитина уходит на шкарпетки, перехоплюючі руками.

  Вправи и ігри для дітей 5-6 років

  1. В. п .: стоячих на колінах, руки на підлозі. Зігнуті руки, віпряміті.

  2. В. п .: Лежачі на жівоті, руки зігнуті, долоні на підлозі у грудей. Підвесті плечі и голову, віпрямляючі руки, знову ляжте.

  3. В. п. Сидячий ноги зігнуті, стояти на м'ячі. Підкочуваті и відкатуваті м'яч від себе, перебіраючі стопами.

  Не промахнусь. Діти шикують в два-три кола, у шкірного в руках по мішечку. У центрі кола на відстані 2,5 м від дітей - обруч. За сигналом вихователя діти кидають мішечок в обруч, прагнучі потрапіті в него. Вихователь отмечает тих, хто попал, потім діти Біжать за мішечком [22].

  М'яч про стінку. Гравці шикують перед стінкою на відстані 3 м, в руках у кожного по одному малому м'яч. За сигналом вихователя діти кидають м'яч об стінку и ловлять его двома руками после відскоку від землі.

  3.2.5 Методика розвитку вітрівалості у дітей дошкільного віку

  Для розвитку вітрівалості велосипеді значення Вже и в дошкільному віці ма ють вольові якості, Прагнення проявіті максимум здібностей, буті настірнім пересилитися Відчуття утомленості. Основний метод розвитку вітрівалості - метод Безперервна вправо значної інтенсівності або більш активних вправо з невелика перерва. Дослідження показали, что длительность Безперервна рухів винна буті около 2 хв. (Годину, необхідній для Відновлення функцій серцево-судінної и діхальної систем). Почінаті розвиток вітрівалості слідує з інтенсівності 50-60%. Віходити треба з следующего: например, діти 5 років пробігають 30 м за 8 сік (ШВИДКІСТЬ 3,75 м / сек). Длительность и Дистанцію бігу на витривалість для них розраховуємо так, щоб кожні 30м смороду пробігалі за 12 сек. Значить, початкової буде ДИСТАНЦІЯ 300 м, якові діти бігтімуть Із швідкістю 2,5 м / сек течение 2 хв. До кінця року діти зможуть пробігаті 500 м.

  З підвіщенням вітрівалості організм адаптується до запропонованіх НАВАНТАЖЕННЯ. Їх треба підвіщуваті для Подальшого Збільшення уровня вітрівалості. Поступово збільшуючі Дистанцію в допустимих межах, що не можна Вимагати, щоб діти швідше біглі. ШВИДКІСТЬ бігу природно растет у дітей у міру зростання вітрівалості. Взимку добре використовуват ходьбу на лижах. У цьом випадка розвиток вітрівалості поєднується з гартуючім Вплив свіжого Повітря, збільшується оздоровчий Вплив рухів [28,25].

  Розвиток вітрівалості відбувається и в Рухом Іграх з багатократно повторення Дій, віконуваніх трівалій годину, а такоже в Деяк спортивних вправо. Особлівістю їх є та, что Безперервна змінюється, як по інтенсівності, так и формою рухів діяльність, что Включає мінімально необхідні перерви для Зміни водити, введення додатково перешкоду.

  Вправи та ігри для дітей 3-4 років

  1 Ходьба по гімнастічній лавці боком приставним кроком, переступаючі через кубики, поставлені на відстані трьох кроків дитини.

  2. Стрибки на двох ногах через шнури (5-6 шт.) Правимо и лівім боком. Відстань между шнурами 35-40 см (8-10 разів).

  Чия ланка швідше збереться. У різніх кінцях майданчика ставлять прапорці 3-4 кольорів. Діти. діляться на 3-4 ланки и одержують стрічки таких же кольорів, будують за прапорцямі відповідніх кольорів. За сигналом бігають по майданчик, піднявші стрічки вперед. На сигнал «На місця!» Будують за прапорцямі відповідного кольору, потім йдут за Ланка, яка швідше и краще за всі вішікувалося. Вихователь в цею годину міняє, місця прапорців и снова дает сигнал до бігу [33,97].

  Вправи и ігри для дітей 5-6 років

  1. Повзання рачки между предметами (кеглі, набівні м'ячі, кубики) поставлені на відстані 1,5м один від одного.

  2. Ходьба по гімнастічній лавці боком приставним кроком. На середіні сісті, встати і пройти далі (2-3 рази).

  Гойдалки. Розгойдування на Гойдалка вправляє вестибулярний апарат, укріплює м'язову систему. Необхідна Умова - Самостійне розгойдування. Дозування: 20-30 разів Безперервна. Пішохідні Прогулянки. В такому поході, розрахованому на 1,5-2 ч (в одну сторону 40-45 хв), міцніють сили дітей, розвівається витривалість, здатність долаті Труднощі, вправляються воля и наполегливість. Вихователь наперед намічає маршрут, на якому рівна дорога чергує з різноманітнімі природніми перешкоду: Схили, колоди, пеньки, канавки, МІСТОК, дорогі з різнім покриття. При одноманітній дорозі слід Включити в ходьбу цікаві для дітей завдання, ігри и Вправи [22].

  Хто швідше на лижах до фінішу. На прямій лижні (60 м) - 3 - 4 перешкоду: ворота з лижні Палиця, вузька доріжка, коло (розмічають кольоровий кріжінамі або шишками), декілька Палиця на відстані 2 м одна від одної. Діти на лижах проходять під воротами, потім йдут прямо по доріжці, віконують поворот в крузі, що обходять паліці поворотами управо и вліво. Перемагає той, хто швідше прийде до фінішу, подолано всі перешкоду.

  3.3 Основи методики визначення уровня развития Рухів якости у дітей

  ШВИДКІСТЬ візначається за годиною пробіжкі невелікої відстані - 10 м. Вібірається пряма рівна доріжка з щільнім земляних або асфальтовим покриття завдовжкі НЕ менше 20 м. До Лінії старту, Позначення Смуга, повинності буті 4-5 м Розгон и примерно Стільки ж за лінією фінішу. Секундоміром фіксується час бігу від старту до фінішу, чи не вважаючі годину початкових прискореного бігу до стартової Лінії і Час зниженя швідкості после фінішу [22,25].

  Спрітність віявляється за годиною човнікового бігу, віконуваного на тій же доріжці. ВІН Включає біг по прямій Юмі двома поворотами (загальна ДИСТАНЦІЯ 30 м). На одній стороні кладеться два кубики, на іншій стороні ставиться стілець або лавка. ВРАХОВУЮЧИ Особливості дошкільніка, Пропонується ігрове завдання: узявші один кубик, дитина біжить на іншу сторону скарбі кубик, біжить за іншим, его такоже переносити и зупіняється. Показники спрітності буде годину, что затрачує на Виконання завдання. Можна використовуват и інше завдання - оббігті 8 прапорців на підставці, розставлені з проміжком 1м один від одного. До первого прапорця и после последнего відстань 1,5 м. Загальна ДИСТАНЦІЯ 10м.

  Про витривалість можна судити за часом Виконання ходьби и бігу на дістанції 300м. Вібірається пряма доріжка завдовжкі 50 м, позначається лінія старту (фінішу), лінія повороту. Дитина проходити відрізкі 50м, чергуючі ходьбу и біг - від старту до Лінії повороту йде, потім біжить назад і так повторює ще 2 рази.

  Сила вимірюється кістьовім и стає динамометром загальнопрійнятім методом.

  Шкірні з контрольних вправо дитина Виконує НЕ менше двох разів (з проміжком відпочинку). Вібірається кращий результат з двох Спроба.


  ВИСНОВКИ

  Розвиток Рухів якости у дитини вінікає під Вплив двох чінніків: природно-вікових змін організму и режиму рухової актівності. Процес розвитку Рухів якости у дошкільнят здійснюється з морфологічнімі и функціональнімі можливий організму.

  Завдяк Загальна фізічному розвитку дошкільніків удосконалюється структура І ФУНКЦІЇ всех систем організму. Характерне для раннього віку швидке Збільшення росту дитини Дещо уповільнюється на п'ятому году и снова пріскорюється напрікінці дошкільного дитинства. Середнє щорічне Збільшення росту дошкільніка ставити около 6 см, причому дівчатка Дещо віпереджають хлопчиків. У п'ять років ріст дитини в Середньому 100 см, а в сім - 115 см. Щорічно вага дитини збільшується лишь на 1,5-2 кг. Змінюються пропорції тела. Подовжується тулуб и особливо ноги. Тому Досить важліво в дошкільному віці значний Рамус пріділяті розвитку фізичних якости дитини.

  Визначення оптимальних дістанцій для бігу з максимальною швідкістю для дітей 3-6 и 5-6 років для розвитку швідкості.

  Розвиток спрітності винен йти по шляху Підвищення координаційної складності вправо.

  Вправи на розтягання у дошкільніків застосовуються в основному в активному Рухів режімі для розвитку гнучкості.

  Поширення засоби розвитку вітрівалості у дошкільніків є загально Розвиваючі праворуч. Проти, во время вікорістовування ціх вправо, та патенти, дотримуватись оптимальних інтервалів для відпочинку между їх Виконання.

  Розвиваючий м'язову силу у дітей дошкільного віку, необхідна особлива увага уділяті підвіщенню їх рухової актівності во время прогулянок и зайняти з фізичної культури. Вживання методики розвитку Рухів якости для дітей 3-4 і5-6 років. Підбір різносторонніх вправо и ігор для дітей окремо по Кожній руховій якості.

  Для розвитку Рухів якости дітей дошкільного віку рекомендується использование ігрового методу. У табліці 1 представимо різновиди ігор, та їх возможности использование для Певного вікового ПЕРІОДУ дітей дошкільного віку.

  Таблиця 1

  Рухові якості

  Діти 3 - 4 років

  Діти 5 - 6 років

  Гнучкість

  1. Не доторкнісь до іграшки

  1. Пролізь за іграшкою

  2. Хто зніме більш стрічок

  ШВИДКІСТЬ руху

  1. прокотилися м`яч

  2. Дзвіночок

  1. Швідше в обруч

  2. Хто підніметься вгору

  Спрітність

  1. Не зачепи дзвоник

  1. Канатоходець

  2. Перейди через болото

  сила

  1. Візьми прапорець

  1. Не зхіб

  2. киданням м`яч про стану

  витривалість

  1.Чий ланцюжок швідше збереться

  2. Коники-спортсмени

  1. гойдалка

  2. Хто швідше дійде на лижах до фінішу


  ЛІТЕРАТУРА

  1. Асташина М. Фольклор у фізичному вихованні дошкільнят // Дошкільне виховання. -1997.-№3.-С.61-68.

  2. Бернштейн Н.А. Фізіологія двіженій.- В кн. Фізіологія праці. М., 1934.

  3. Боген М.М. Завдання навчання рухових дій. - Теорія і практика фізичної культури, 1981, № 3.

  4. Боген М.М. Спортивна техніка як предмет навчання.- Теорія і практика фізичної культури, 1981.

  5. Будинська П.П. Общеравівающіе вправи в дитячому садку. - М .: Просвещение, 1981. - 96с.

  6. Вавилова Е.Н. Розвивайте у дошкільників спритність, силу, витривалість: Посібник для вихователів дитячого садка. - М .: Просвещение, 1981. - 96 с.

  7. Вавилова Е.Н. Зміцнюйте здоров'я дітей. - М .: Просвещение, 1986. - 125 с.

  8. Вільчковський Е.С. Розвиток рухової функції дітей. - К .: Здоров'я, 1983. - 170С.

  9. Вільчковський Е.С. Фізичне виховання дошкільнят у родині. - К .: Рад. школа, 1987. - 126 с.

  10. Вільчковський Е.С. Заняття фізичною культурою в дитячому саду. - К .: Рад. школа, 1985. - 224 с.

  11. Вільчковський Е.С. Методика фізичного виховання в дитячому садку. - К .: Рад. школа, 1979. - 224 с.

  12. Вікова психологія. // За ред. Г.С. Костюка. - К .: Рад. школа, 1976. - 270 с.

  13. Гордєєва Н.Д., Зінченко В.П. Функціональна структура дії. - М .: Изд-во МГУ, 1982.

  14. Граніт Р. Основи регуляції двіженій.- М .: Мир, 1973.

  15. Грантинь К.X. Основи навчання фізичним вправам. - В кн .: Теорія фіз. виховання. М., 1953.

  16. Губерт К.Д., Рисс М.Г. Гімнастика і масаж в ранньому віці: Посібник для вихователя. - М .: Просвещение, 1981. - 127 с.

  17. Дмитренко Т.І. Спортивні вправи та ігри для дітей дошкільного віку. - К .: Рад. школа, 1976.-960 с.

  18. Дмитренко Т.П. Теорія і методика фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку. К .: Вища школа, 1979. - 239 с.

  19. Єрмакова Й. Заняття з фізичної культури для підготовчої групи дитячого садка. - Мінськ: Народ, освета, 1977. - 960 с.

  20. Карманова Л.В. Заняття з фізичної культури в старшій групі дитячого садка. - Мінськ .: Нар. ради, 1980. - 127 с.

  21. Кондратьєва І. Як проводити фізкультурні заняття // Дошкільне виховання. - 1996. - №6. - С. 22-24.

  22. Лайзане С.Я. Фізична культура для малюків. - М .: Просвещение, 1987. - 156 с.

  23. Луурі Ю.Ф. Фізичне виховання дітей дошкільного віку. - М .: Просвещение, 1991.

  24. Мазниченко В.Д. Навчання рухам (руховим діям). - В кн .: Теорія і методика фіз. виховання, т. 1. М., 1976.

  25. Мазниченко В.Д. Рухові навички в спорті (Метод розробки для студентів спорт, фак.). - Малаховка, МОГІФК, 1981.

  26. "Малятко": програма виховання дітей дошкільного віку. - К. 1999. - 80 с.

  27. Мугінова Е.Л. Гімнастика з дітьми до семи років. - Ленінград: Медицина, 1978. -167 с.

  28. Нікіфоров В. Технологія навчання. - Наука і техніка, 1981, № 11.

  29. Основи регуляції рухів. / Под ред Р.Граніта. - М .: Мир, 1976.

  30. Онищук В.О. Функція і структура методів виховання. - К .: Радянська школа, 1979.- 159 с.

  31. Осокіна Г.І. Фізична культура в дитячому садку. - М .: Просвещение. 1983.-95 с.

  32. Осокіна Г.І. Фізична культура в дитячому садку. - М .: Просвещение. 1986. - 95 с.

  33. Пензулаева Л.І. Фізичні заняття з дітьми 5-6 років. - М .: Просвещение, 1986. - 140 с.

  34. Пензулаева Л.І. Фізичні заняття з дітьми 3-4 років. - М .: Просвещение, 1983. - 95 с.

  35. Роговик Л. Індивідуальний підхід до навчання рухам через розвиток психомоторики // Дошкільного виховання. - 2000. -№1. - С. 26.

  36. Рунова М. Забезпечення рухової активності дітей на прогулянці // Дошкільного виховання. - 1990. - №8. - С.35.  Скачати 63,24 Kb.


  Методика розвитку Рухів якости у дітей дошкільного віку

  Скачати 63,24 Kb.