Скачати 10,64 Kb.

Методика оволодіння самостійним засвоєнням знань через рішення логічних задач (відгадування загадок)
Дата конвертації02.04.2017
Розмір10,64 Kb.
ТипТемочка

Скачати 10,64 Kb.

Казанкова Лариса
Методика оволодіння самостійним засвоєнням знань через рішення логічних задач (відгадування загадок)

Методика

оволодіння самостійним засвоєнням знань

через рішення логічних задач

(Відгадування загадок)

Мета навчання дитини полягає в тому, щоб зробити

його здатним розвиватися далі без допомоги вчителя

Елберт Хабборд

1. Введення

Створення умов для розвитку розумових здібностей дітей дошкільного віку є частиною глобальної проблеми розвитку інтелектуально-творчого потенціалу особистості. У сучасних педагогічних системах існують методики, що дозволяють активізувати інтелектуально-творчий потенціал дітей.

Однією з таких методик є - методика відгадування загадок. Розвиваючі можливості загадки різноманітні: виховання спритності, кмітливості, швидкості реакції; стимуляція розумової активності; розвиток мислення, мовлення, пам'яті, уваги, уяви; розширення запасу знань і уявлень про навколишній світ; розвиток сенсорної сфери.

Загадка - логічна задача, яка містить в тій чи іншій формі питання і ознаки загаданого предмета або явища. Відгадати її, значить знайти рішення задачі, відповісти на питання, т. Е. Зробити досить складну операцію. Предмет, про який йде мова в загадці, прихований, зашифрований, і способи шифрів різні.

За типом логічного завдання, характеру розумової операції, необхідної для вирішення, загадки умовно можна розділити на три рівні складності.

До загадок першого рівня складності відносяться:

- загадки, засновані на перерахування ознак предмета, явища;

загадка з перерахуванням ознак, в яких заримоване слово-відгадка.

Відгадування таких загадок засноване на елементарному аналізі та синтезі. Достатня кількість ознак дозволяє виробляти необхідні розумові операції і успішно вирішувати логічне завдання.

Загадки другого рівня включають:

- загадки, в яких характеристика дається коротко, по 1-2 ознаками потрібно зупинити цілісний образ предмета;

загадка, засновані на запереченні або зіставленні предметів або явищ.

Щоб вирішити це завдання, дитина повинна бути знайомий з зазначеним в ній ознакою, повинен вміти виділити його, зв'язати по асоціації з іншими ознаками, які не названими в загадці.

Загадки третього рівня складності є метафоричні загадки. Відгадуючи ці загадки, діти проникають в сенс метафори, виділяють подібності, спільні риси в предметах і явищах на перший погляд далеких один від одного.

Застосування даної методики можливо при досягненні дітьми віку 3,5 років, з огляду на наступні фактори: тип логічного завдання і характер розумової операції, яку слід виконати дитині при відгадування загадки; доступність зображально-виражальних засобів загадки для дітей з різним рівнем мовного розвитку; складність композиційно-синтаксичної структури загадки.

2. Методика оволодіння самостійним засвоєнням знань через рішення логічних задач (відгадування загад ок)

етапи навчання

I. Створення умов для навчання відгадування загадок

II. Знайомство зі структурою загадки

III. Самостійний твір і відгадування загадок

I етап. Мета - розширити і уточнити знання дітей про навколишній; вчити дітей спостерігати робити порівняння, зіставляти явища; знайомство з багатозначністю слів і з образними порівняннями.

Навчання відгадування загадок потрібно не з їх відгадування, а з виховання уміння спостерігати, порівнювати, аналізувати, т. Е. Вчити бачити світ в різноманітних зв'язках і залежності, в фарбах, в русі, в образах.

Щоб вирішити логічне завдання, що відгадує повинен бути добре знайомий з об'єктом, його ознаками і властивостями, вміти їх виділяти, зв'язати по асоціації з іншими предметами, які не названими в загадці.

Діти не завжди вірно відгадують і порівнюють загадки, а з порушенням інтелекту взагалі часто говорять відповідь неправильна, необдуманий, без порівнянь.

Причини помилок:

• неуважне прослуховування тексту;

• Не запам'ятовують зміст;

не розуміють текст;

• відгадуючи і порівнюючи, не використовують всі ознаки, наявні в загадці;

• не мають достатніх знань про задуманому;

• не можуть правильно проаналізувати, порівняти і узагальнити ознаки, зазначені в загадці.

Спостереження, екскурсії, досліди, бесіди - сприяють накопиченню фактів, відомостей про навколишній світ, створюють основу для формування уявлень і понять. Виділяти і запам'ятовувати різні ознаки: зовнішнього вигляду (величина, форма, колір, матеріалу (м'який, твердий, залізний, смаку (солодкий, кислий, гіркий, руху (спосіб, швидкість, де живе і т. Д.

Систематичні спостереження дозволяють побачити явища в різні періоди його розвитку. Так, протягом всієї прогулянки, спостерігаючи за рухом сонця по небосхилу, протягом різних пір року за деревами, змінами річки. Проведення ряду дослідів з водою (випаровування, замерзання, зі снігом дозволяє побачити властивості неживої природи. Розглядаючи предмети зроблені руками людини, слід виділяти особливості зовнішнього вигляду, матеріал, призначення, способи використання, а так само, на що вони схожі.

Поряд з перерахованими прийомами навчання, необхідно закріплювати і уточнювати знання дітей через дидактичні ігри - «Що з чого зроблено?», «Що для чого потрібно?», «На що схоже?» І т. Д. А також через словесні ігри, які вчать дітей правильно вживати образні вислови, розуміти переносне значення слів - «Що означає вираз?», «Назви якомога більше слів визначень».

Якщо немає повного правильного аналізу матеріалу загадок, буде утруднено або стане неможливим їх відгадування, порівняння.

Загадка, як жодне інше твір малого жанру, дає наочний приклад того, як ємко, барвисто, по-різному можна сказати про одне й тому самому предметі. Вона ненавмисно змушує дитину аналізувати її мовну структуру, вчить відкривати «секрети» цієї структури, дозволяє запам'ятовувати слова і форми слів, словосполучення.

II етап. Мета - вчити дітей виділяти об'єкт як сукупність елементів і як частина чогось; проводити аналіз і синтез, робити висновки.

Поряд з створення умов, що полегшують відгадування, необхідно вчити дітей відгадувати загадку, т. Е. Вирішити логічне завдання. А для цього необхідно вчити виділяти ознаки предмета (т. Е. Провести аналіз, встановити між ними можливі зв'язки (т. Е. Провести синтез). На основі аналізу і синтезу робиться умовивід, т. Е. Правильна відгадка.

Можливі неправильні відповіді, їх причини

• не можуть виокремити ознаки;

• не можуть зрозуміти, що треба шукати;

• не можуть запам'ятати;

• не можуть розшифрувати;

• навмисно відкидають ознаки з їх точки зору, суперечать відгадки.

На початку навчання використовується наочний матеріал: картинки, іграшки. Грунтуючись на образному сприйнятті дітям легше виявити основні ознаки предмета, провести аналіз і синтез.

III етап. Мета - вчити дітей складати загадки по опорним таблицями і без них. Самостійно в залежності від ситуації перетворювати способи вирішення завдань.

А. А. Нестеренко розроблені моделі складання загадок для дітей. У процесі складання загадок розвиваються всі розумові операції дитини, він отримує радість від мовного творчості.

МОДЕЛЬ №1

Розглядаючи об'єкт, працюємо з таблицею. Дітьми даються образні характеристики по заданих вихователем ознаками.

Який? Що буває таким же?

Вихователь записує це слово в першому рядку лівої частини таблиці, потім просить дітей дати порівняння з перелічених значень ознак і заповнити праві рядки таблиці. Після заповнення таблички вихователь пропонує прочитати загадку, вставляючи між рядками правого і лівого стовпців зв'язки "Як" або "Але не".

Саша Д. Легке, але не пух.

Біле, але не вата. (Хмара)

МОДЕЛЬ №2

Методика роботи з моделлю 2 аналогічна роботі з першою моделлю.

Перед дітьми вивішується таблиця, яка поступово заповнюється (спочатку в лівій, а потім в правій частині).

Що робить? Хто (що) робить так само?

Ксюша П. Крутиться, крутиться біла дзига

Всі дороги замела (заметіль)

МОДЕЛЬ №3

Особливістю освоєння цієї моделі є те, що дитина, порівнюючи один об'єкт з будь-яким іншим об'єктом, знаходить між ними спільне та відмінне.

На що схоже? Чим відрізняється?

Лера Ю. Схожий на вікно в будинку, але можна побачити те що сама захочеш.

Як ящик, але вміє розповідати і показувати казки. (Телевізор)

3. Висновок

У дошкільному віці закладаються основи знань, необхідних дитині в школі. Найголовніше - це прищепити дитині інтерес до пізнання. Для цього заняття і повсякденна діяльність дітей повинні проходити в цікавій ігровій формі.

Завдяки загадок вдається сконцентрувати увагу та залучити інтерес навіть у самих незібраних дітей дошкільного віку. На початку їх захоплюють тільки ігрові дії, а потім і те, чому вчить та чи інша загадка.

Загадки сприяють розвитку у дитини вміння швидко сприймати пізнавальні завдання і самостійно знаходити для них вірні рішення. Діти починають розуміти, що для правильного вирішення логічної задачі необхідно зосередитися, вони починають усвідомлювати, що вона містить в собі якийсь «підступ» і для її вирішення необхідно зрозуміти, в чому тут хитрість.

Загадка, незважаючи на мініатюрність жанру, володіє багатьма цінними якостями, так необхідними в освітній та виховній роботі з дітьми. Потрібно тільки звертаючись до загадки, вміти бачити її мудру глибину і естетичну привабливість.

Можна прийти до висновку, що роль загадки в самостійної пізнавальної діяльності дітей буде значущою, якщо педагогічна робота по їх використанню буде носити цілеспрямований і планомірний характер, якщо створити відповідні педагогічні умови.

Список літератури

1. Бородич А. М. Методика розвитку мовлення дітей. - М.: Просвещение, 1986

2. Ілларіонова Ю. Г. Навчайте дітей відгадувати загадки. - М.: Просвещение, 1976

3. Логінов В. І., Щербатих Л. Д. Загадка вчить логічно мислити / журнал «Дошкільне виховання» №6,1974

4. Нестеренко А. А. Країна загадок. - Ростов н / Д. : Изд-во Зростання. ун-ту, 1993

5. Від народження до школи. Орієнтовна основна загальноосвітня програма дошкільної освіти / за ред. Веракси Н. Е., Комарової Т.С., Васильєвої М. І. -М. : Мозаїка-Синтез 2010

6. Прохорова Л. Н. Розвиваємо творчу активність дошкільника / журнал «Дошкільне виховання» №5, 1996.Скачати 10,64 Kb.


Методика оволодіння самостійним засвоєнням знань через рішення логічних задач (відгадування загадок)

Скачати 10,64 Kb.