Скачати 20,46 Kb.

«Методичний супровід по введенню Федерального Державного освітнього стандарту Дошкільної освіти»
Дата конвертації04.04.2017
Розмір20,46 Kb.
ТипМетодичні рекомендації та розробки

Скачати 20,46 Kb.

Марина Слєсарєва
«Методичний супровід по введенню Федерального Державного освітнього стандарту Дошкільної освіти»

самоосвіта

«Методичний супровід по введенню Федерального Державного освітнього стандарту Дошкільної освіти»

У зв'язку з затвердженням та введенням в дію Федерального державного стандарту Дошкільної освіти (Наказ Міністерства освіти і науки Російської Федерації № 1155 від 17 жовтня 2013 року) в даний час перед усіма дошкільними освітніми установами постало завдання по організації роботи відповідно до вимог, які представлені в даному документі.

В даний час зроблено спробу перетворити колись єдину систему «суспільного дошкільного виховання» в справжню систему дошкільної освіти як повноправну і невід'ємну ступінь загальної освіти.

Реформування системи освіти вимагає нового підходу до організації виховно освітнього процесу в Дошкільному навчальному закладі, тому нові стратегічні орієнтири в розвитку системи освіти та шляхи їх досягнення є актуальністю проблеми.

проблема:

Недостатньо розроблена система методичної роботи по введенню ФГОС ДО.

гіпотеза:

Методичний супровід освітнього процесу допоможе впровадити ФГОС в практику роботи Дошкільного відділення в повному обсязі.

мета:

• Розробити план методичного супроводу впровадження ФГОС в освітній процес Дошкільного відділення ГБОУ гімназії № 1404 «Гамма».

• Розробити консультації, пам'ятки, рекомендації для вихователів Дошкільного відділення по введенню ФГОС в роботу.

Об'єкт дослідження:

Освітній процес в ГБОУ гімназії № 1404 «Гамма»

Предмет дослідження:

Використання в освітньому процесі нових форм і методів роботи

Кінцевий продукт:

• План методичного супроводу впровадження ФГОС ДО в практику Дошкільного відділення ГБОУ гімназії № 1404 «Гамма»

• Консультації, рекомендації, пам'ятки для вихователів Дошкільного відділення по впровадженню в роботу ФГОС.

Введення Федерального державного освітнього стандарту є складним і багатоплановим і багатоетапним процесом. Найважливішим фактором, що забезпечує його успішність, є системність підготовки до введення ФГОС і комплексність всіх видів супроводу.

Етапи введення ФГОС ДО

Етап № 1. Створення робочої групи для розробки та управління програмою змін і доповнень воспитательно- освітньої системи Дошкільного відділення гімназії.

Етап № 1 дозволив: визначити склад робочої групи по впровадженню ФГОС ДО; визначити порядок роботи робочої групи; провести поточну теоретичну підготовку з впровадження ФГОС ДО членів робочої групи.

Етап № 2. Визначення змін і доповнень до освітньої діяльності Дошкільного відділення гімназії.

На цьому етапі роботи були отримані відповіді на питання: «Що необхідно змінити в існуючій освітньої діяльності, щоб привести її у відповідність з нормативною моделлю, яка визначається ФГОС?»

Були визначені зміни, які потрібно зробити в освітніх цілях; в умовах реалізації освітніх програм (кадрових, фінансових, матеріально-технічних та ін.); в навчальному плані.

Етап № 3. Розробка плану-графіка зміни доповнень освітньої діяльності Дошкільного відділення гімназії.

• Забезпечення та координація дій всього педагогічного колективу;

• інформаційне, науково-методичне, експертне супроводження процесу,

• Розробка та затвердження проектів, планів-графіків змін

Одним з аспектів даного етапу стала Розробка плану методичного супроводу впровадження ФГОС ДО

Етап № 4. Контроль за реалізацією запланованих змін в воспитательно- освітній системі Дошкільного відділення гімназії.

План методичного супроводу

по введенню Федерального Державного Освітнього Стандарту Дошкільної освіти (ФГОС ДО)

Мета: розробити систему методичного супроводу по переходу Дошкільного відділення ГБОУ гімназії № 1404 «Гамма» на федеральний державний освітній стандарт дошкільної освіти.

завдання:

1. Створити умови для запровадження та реалізації ФГОС дошкільної освіти в Дошкільному відділенні ГБОУ гімназії № 1404 «Гамма».

2. Організувати методичне інформаційний супровід реалізації ФГОС ДО.

№ Заходи

1. Організаційно - методичне забезпечення впровадження ФГОС дошкільної освіти.

1.1 Організація діяльності робочої групи з розробки основної освітньої програми дошкільної освіти відповідно до ФГОС ДО.

1.2 Затвердження освітньої програми ДО з метою приведення її у відповідність з ФГОС дошкільної освіти (на основі методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки РФ, Міністерства освіти).

1.3 Організація роботи постійно діючого внутрішнього практико - орієнтованого семінару для педагогів на тему «Вивчаємо і працюємо по ФГОС ДО».

1.4 Консультації, семінари, круглі столи для педагогів:

• «Організація освітньої діяльності відповідно до ФГОС ДО»

«Організація предметно-просторового середовища по ФГОС»

• «Наступність інтеграційних якостей дитини (ФГТ) і цільових орієнтирів (ФГОС)»

• «Формування передумов універсальних навчальних дій у дошкільників на порозі школи»

«Робота з батьками відповідно до ФГОС»

1.5 Узагальнення досвіду реалізації ФГОС ДО педагогічним колективом закладу.

1.6 Підведення підсумків роботи щодо введення ФГОС за рік.

Складання звіту за підсумками роботи переходу на ФГОС ДО

1.7 Коригування комплексно - тематичного планування на наступний навчальний рік

1.8 Комплектування бібліотеки методичного кабінету ДНЗ відповідно до ФГОС ДО.

1.9 • Вивчення журналів: «Сучасне дошкільну освіту», «Дошкільне виховання», «Управління ДНЗ»

• Вивчення інформації на сайтах Міністерства освіти РФ

2. Забезпечення професійної діяльності педагогів ДО по апробації, впровадження і реалізації ФГОС дошкільної освіти.

2.1 Створення плану-графіка підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних працівників у зв'язку з введенням ФГОС дошкільної освіти.

2.2 Реалізація плану-графіка підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних працівників у зв'язку з введенням ФГОС дошкільної освіти.

2.3 Навчання педагогів ДНЗ на курсах з проблем впровадження та реалізації ФГОС дошкільної освіти.

2.4 Участь у міських методичних об'єднаннях з питань введення ФГОС ДО.

2.5 Діагностика освітніх потреб і професійних труднощів педагогів ДО гімназії при введенні ФГОС ДО.

2.6 Консультування педагогів з проблеми впровадження ФГОС дошкільної освіти з метою підвищення рівня їх компетентності.

2.7 Моніторинг рівня знань педагогів вимог ФГОС ДО.

2.8 Внесення доповнень до програми з самоосвіти вихователів з метою вивчення вимог ФГОС

2.9 Організація роботи школи молодих фахівців

2.9 Проведення семінарів та консультацій з проблем впровадження та реалізації ФГОС дошкільної освіти.

3. Контроль

3.1 Виконання плану-графіка реалізації ФГОС ДО

3.2 Виконання плану - графіка проходження курсової підготовки

3.3 Оснащення методичною літературою та обладнанням

3.4 Діагностика результатів підвищення кваліфікації:

проведення моніторингу результативності та ефективності підвищення кваліфікації педагогічних працівників шляхом курсової підготовки, самоосвіти, системи участі в методичних заходах і конкурсах

4. Матеріально - технічне забезпечення

4.1 Аналіз матеріально-технічного забезпечення ДО гімназії з позиції вимог ФГОС ДО.

4.2 Аналіз навчально методичного забезпечення освітнього процесу з позиції вимог ФГОС дошкільної освіти

4.3 Забезпечення відповідності предметно-просторового розвиваючого середовища вимогам ФГОС ДО.

4.4 Забезпечення відповідності санітарно-гігієнічних умов, матеріально-технічного забезпечення вимогам ФГОС ДО.

4.5 Придбання методичної літератури і методичних посібників, які використовуються в навчальному процесі ДО відповідно до ФГОС ДО

5. Інформаційний супровід впровадження ФГОС дошкільної освіти.

5.1 Інформування громадськості, батьків (законних представників) про хід впровадження ФГОС дошкільної освіти в ДО гімназії через наочну інформацію, офіційний сайт установи.

5.2 Проведення батьківських зборів і консультацій з батьками з проблем введення ФГОС ДО.

5.3 Моніторинг задоволеності батьків результатами освітньої діяльності ДО гімназії

5.4 Підготовка публічного звітування ДО про хід та результати запровадження ФГОС ДО (Включення в публічний доповідь директора ДО розділу, що відображає хід запровадження ФГОС ДО).

На підставі реалізації проекту «Методичний супровід впровадження ФГОС ДО» в дошкільному відділенні можна підвести такі підсумки:

1. Створено умови для введення і реалізації ФГОС дошкільної освіти в Дошкільному відділенні ГБОУ гімназії № 1404 «Гамма».

2. Організовано методичний супровід реалізації ФГОС ДО.

Ми повинні добре усвідомити, що введення в дію ФГОС є складним і багатоплановим процесом. Труднощів, звичайно, буде багато. Але, тим не менш, нам в новому навчальному році необхідно продовжити роботу з переходу до впровадження федеральних державних освітніх стандартів дошкільної освіти.

Результатом запровадження ФГОС в ДО має з'явитися становлення високоефективної системи педагогічної діяльності, яка зможе досягти високих результатів в роботі, відповідно до вимог нових стандартів.

Сьогодні дошкільна освіта перебуває в процесі модернізації, введення інновацій і нових вимог.

Виникають і будуть виникати питання про те, як працювати за новими вимогами, які причини введення нових нормативних документів, в тому числі стандарту дошкільної освіти?

В подальшій роботі необхідно враховувати наступні аспекти:

1. Зміна статусу дошкільної освіти як першого рівня освіти.

2. Прагнення до особистісно-орієнтованого, гуманітарного підходу в освіті дітей.

3. Сучасний дитина виступає як суб'єкт дитячих видів діяльності, хоче бути рівноправним учасником освітніх відносин.

4. Самоцінність періоду дитинства, необхідності врахування дитячої субкультури, використання різноманітних форм організації освітньої діяльності, заснованої на співробітництві дитини і дорослого і т. Д.

ФГОС дошкільної освіти встановлює 3 групи вимог:

• до умов реалізації Програми, що включає вимоги до психолого-педагогічним, кадровим, фінансовим умовам і до предметно-просторового середовища;

• до структури Програми;

• до результатів освоєння Програми, представлені у вигляді цільових орієнтирів дошкільної освіти.

Вимоги до умов реалізації основної освітньої програми дошкільної освіти:

• Вимоги до розвиваючої предметно - просторового середовища

• Вимоги до кадрових умов реалізації Програми

• Вимоги до матеріально-технічними умовами реалізації освітньої програми

• Вимоги до фінансових умов реалізації основної освітньої програми.

У Законі прописано, що вимоги до результатів - це не вимоги до дитини, які можна і потрібно вимірювати. Атестація дитини, тобто оцінювання дитини в дошкільному віці в законі заборонено, результат визначається як цільовий орієнтир. Цільові орієнтири передбачають формування у дітей дошкільного віку передумов навчальної діяльності на етапі завершення ними дошкільної освіти

На сьогоднішній день зросли вимоги до дітей, що надходять в перший клас, отже, нова модель випускника дитячого садка передбачає зміну характеру і змісту педагогічної взаємодії з дитиною: якщо раніше на перший план виходила завдання виховання стандартного члена колективу з певним набором знань, умінь і навичок. То зараз, стоїть необхідність формування:

• компетентної,

• соціально-адаптованої особистості,

• здатної орієнтуватися в інформаційному просторі,

• відстоювати свою точку зору,

• продуктивно і конструктивно взаємодіяти з однолітками і дорослими.

Тобто акцент йде на розвиток якостей і соціальну адаптацію

Особливо слід звернути увагу на те, що зміст діяльності повинно забезпечувати розвиток особистості, мотивації здібностей дітей в різних видах діяльності і охоплювати п'ять освітніх областей.

• соціально-комунікативний розвиток (ігрова діяльність, трудове виховання);

• пізнавальний розвиток (ФЕМП, конструювання, навколишній світ)

мовленнєвий розвиток (розвиток мови, грамота)

• художньо-естетичний розвиток (образотворчого мистецтва, Музика, Художня література та фольклор);

• фізичний розвиток

Зміст програм має визначатися таким чином, щоб вони разом забезпечували досягнення всіх освітніх цілей.

Етапи введення ФГОС ДО

Етап № 1. Створення робочої групи для розробки та управління програмою змін і доповнень воспитательно- освітньої системи Дошкільного відділення гімназії.

Етап № 1 дозволив: визначити склад робочої групи по впровадженню ФГОС ДО; визначити порядок роботи робочої групи; провести поточну теоретичну підготовку з впровадження ФГОС ДО членів робочої групи.

Етап № 2. Визначення змін і доповнень до освітньої діяльності Дошкільного відділення гімназії.

На цьому етапі роботи були отримані відповіді на питання: «Що необхідно змінити в існуючій освітньої діяльності, щоб привести її у відповідність з нормативною моделлю, яка визначається ФГОС?»

Мета: визначити, які зміни потрібно зробити в освітніх цілях; в умовах реалізації освітніх програм (кадрових, фінансових, матеріально-технічних та ін.); в навчальному плані.

Організаційне забезпечення підготовки до введення ФГОС

Організація обговорення зразкової основної освітньої програми дошкільної освіти, Розробка проекту ООП дошкільної освіти

Визначення УМК (навчальних посібників, які використовуються в навчальному процесі відповідно до ФГОС дошкільної освіти

Приведення нормативної бази ДО ГБОУ гімназії № 1404 «Гамма» у відповідність до вимог ФГОС

Визначення оптимальної моделі організації виховно освітнього процесу, що забезпечує реалізацію різних видів дитячої діяльності

Визначення результатів освоєння ООП дошкільнятами у відповідність з ФГОС

Фінансово-економічне забезпечення підготовки до введення ФГОС

Розрахунок потреб у видатках освітнього закладу в умовах реалізації ФГОС ДО

Організація робіт з виконання методичних рекомендацій щодо внесення змін до локальні акти, що регламентують встановлення заробітної плати.

Приведення у відповідність до вимог ФГОС основної загальної освіти і новими кваліфікаційними характеристиками посадових інструкцій працівників ДНЗ

Матеріально - технічне забезпечення підготовки до введення ФГОС

Збагачення предметно-розвиваючого середовища у відповідність до вимог стандартизації дошкільної освіти

Зміцнення матеріально-технічної бази ДНЗ

Етап № 3. Розробка плану-графіка зміни доповнень освітньої діяльності Дошкільного відділення гімназії.

• Забезпечення та координація дій всього педагогічного колективу;

• інформаційне, науково-методичне, експертне супроводження процесу,

• Розробка та затвердження проектів, планів-графіків змін

1. Створення організаційно-управлінських умов впровадження ФГОС ДО

Розробка та затвердження плану-графіка заходів щодо реалізації напрямів ФГОС ДО

Організація підвищення кваліфікації з проблеми запровадження ФГОС

Попередній аналіз ресурсного забезпечення відповідно до вимог ФГОС ДО

Розробка плану методичного супроводу впровадження ФГОС ДО

Проведення інструктивно методичних нарад, навчальних семінарів, з питань введення ФГОС

Проведення відкритих переглядів освітньої діяльності для педагогів

Розробка та затвердження основної загальноосвітньої програми дошкільної освіти

Внесення змін до нормативно-правову базу діяльності ДО гімназії

Моніторинг підготовки до введення ФГОС дошкільної освіти

2. Створення кадрового забезпечення введення ФГОС ДО

Створення умов для проходження курсів підвищення кваліфікації для педагогів, які беруть участь в підготовці до введення ФГОС в 2013/2015 навчальному році

Організація участі педагогів ДНЗ в конференціях з підготовки до введення ФГОС дошкільної освіти

Створення творчих груп педагогів по методичним проблемам, пов'язаним з введенням ФГОС.

3. Створення матеріально-технічного забезпечення підготовки введення ФГОС ДО

Забезпечення оснащеності ДО відповідно до вимог ФГОС до мінімальної оснащеності навчального процесу та обладнання навчальних приміщень.

Забезпечення укомплектованості бібліотеки ДО друкованими та електронними освітніми ресурсами

Забезпечення доступу педагогам, які переходять на ФГОС ДО, до електронних освітніх ресурсів, розміщених в федеральних і регіональних базах даних.

4. Створення організаційно-інформаційного забезпечення підготовки до введення ФГОС ДО

Проведення діагностики готовності ДО до введення ФГОС ДО

Інформування громадськості через ЗМІ про підготовку до введення і порядку переходу ДО гімназії на нові ФГОС

Етап № 4. Контроль за реалізацією запланованих змін в воспитательно- освітній системі Дошкільного відділення гімназії.

1. Ступінь освоєння педагогами нової освітньої програми

2. Ступінь забезпеченості необхідними матеріально - технічними ресурсами

3. Приведення нормативної бази ДО гімназії у відповідність до вимог ФГОС

4. Моніторинг освітнього процесу

5. Проведення робіт по зміцненню матеріально-технічної бази ДОСкачати 20,46 Kb.


«Методичний супровід по введенню Федерального Державного освітнього стандарту Дошкільної освіти»

Скачати 20,46 Kb.