Скачати 12,32 Kb.

Методичний проект «Створення умов для підвищення професійної компетентності педагогів відповідно до ФГОС»
Дата конвертації30.06.2017
Розмір12,32 Kb.
ТипПроекти. Проектна діяльність в дитячому садку

Скачати 12,32 Kb.

Наталя Амельченко
Методичний проект «Створення умов для підвищення професійної компетентності педагогів відповідно до ФГОС»

Паспорт проекту:

Тип проекту

методичний;

За змістом: психолого педагогічний;

За часом проведення: довгостроковий.

Учасники проекту: адміністрація, педагоги, фахівці ДОУ.

Анотація проекту:

Проект довгостроковий, розрахований на 2014-2015 навчальний рік і спрямований на педагогів ДНЗ. В ході проекту педагоги уточнять нормативно-правові документи з проблеми впровадження та реалізації федеральних державних освітніх стандартів, зможуть визначити рівень своїх знань і умінь з даної проблеми за допомогою анкетування і самоаналізу, а також поповнять знання через різні форми методичної роботи, а саме: консультації, семінари-практикуми, відкриті заходи, майстер-класи, педрада і ін.

Актуальність теми:

З 01.01.2014 року вступає в силу наказ Міністерства освіти і науки Російської Федерації від 17.10.2013 р N 1155 "Про затвердження федерального державного освітнього стандарту дошкільної освіти".

Педагоги повинні познайомитися з нормативними документами і переосмислити власну діяльність: прийняти нову позицію, оволодіти новими видами діяльності при побудові освітнього процесу. Важливо показати педагогам, що ФГОС - по суті, є введенням нових стандартів дошкільної освіти, що все це відбувається в руслі стандартизації загальної освіти. Все нове спочатку викликає відторгнення і важко сприймається педагогами, тому виникла необхідність у визначенні завдань щодо створення умов для підвищення професійної підготовки педагогів в умовах введення і реалізації ФГОС.

Основною метою методичної роботи буде забезпечення ефективного методичного супроводу щодо впровадження та реалізації ФГОС. Ключовим напрямком в супроводі впровадження та реалізації ФГОС на даному етапі є підвищення професійної компетентності педагогів.

Будь-яке оновлення педагогічного процесу в освітньому закладі вимагає модернізації не тільки змісту освіти, а й кадрового потенціалу. Необхідною складовою професіоналізму людини є професійна компетентність. Професійна компетентність педагога - це багатофакторне явище, що включає в себе систему теоретичних знань педагога і способів їх застосування в конкретних педагогічних ситуаціях, ціннісні орієнтації педагога, а також інтеграційні показники його культури (мова, стиль спілкування, ставлення до себе і своєї діяльності, до суміжних галузей знання і ін.).

Професійна компетентність - це здатність педагога вирішувати професійні проблеми, завдання в умовах професійної діяльності. Важливість проблеми настільки велика, що педагог повинен прийняти дуже відповідальне рішення про переведення своєї діяльності в режим саморозвитку, і цього педагогів треба вчити. Для того щоб навчити педагогів аналізувати і оцінювати свої професійні якості, розвинути у них мотивацію до професійного росту, вивести кожного педагогічного працівника на високий рівень, необхідно розробити в нашому ДОУ умови становлення і професійного росту педагогів.

Метою даного проекту є підвищення рівня професійної компетентності педагогів, створення умов для їх розвитку.

завдання:

1. Вивчити стан розвитку професійної компетентності педагогів ДНЗ в педагогічній практиці.

2. Сприяти розвитку професійних компетенцій педагогів за допомогою ефективних форм методичної роботи.

3. Підвищувати професійні компетентності педагогів ДНЗ з урахуванням внутрішніх ресурсів і можливостей.

4. Забезпечити теоретичну, методичну та психологічну підтримку педагогів.

Призначення проекту: визначення тактичного плану дій щодо підвищення професійної майстерності педагогів в умовах впровадження та реалізації ФГОС.

Етапи проекту:

1-й підготовчий: обгрунтування актуальності теми, мотивація її вибору, постановка мети і задач, розробка плану навчання педагогів з питань введення в дію федеральних державних освітніх стандартів дошкільної освіти щодо розвитку професійної компетентності педагогів, підбір засобів реалізації проекту.

2-й основний: проведення активної методичної роботи з розвитку професійної компетентності педагогів.

3-й узагальнюючий етап: аналіз досягнення поставленої мети і отриманих результатів; оцінка результатів роботи всіх учасників проекту; обробка та оформлення всіх матеріалів, узагальнення результатів інноваційної діяльності.

Забезпечення проектної діяльності.

1. Методичний:

Федеральний закон «Про освіту в Російській Федерації» від 29.12.2012 № 273-ФЗ

«Федеральний державний освітній стандарт дошкільної освіти», затверджений наказом Міністерства освіти і науки Російської Федерації № 1155 від 17.10.2013 р;

2. Матеріально-технічне:

Використання інформаційно-комунікативних технологій.

3. Диагностико-аналітичне:

Опросно - анкетне матеріал з даної проблеми;

Звітно-аналітичний матеріал.

Передбачуваний результат реалізації проекту:

1. При дотриманні всіх умов, закладених в даному проекті, прогнозуємо підвищення якості дошкільної освіти в ДНЗ в перехідний період відповідно до умов ФГОС.

2. Підвищення професійної компетентності педагогів, наявність певних знань, бажання впроваджувати їх в практику роботи.

3. Проект забезпечить вихід на розвиток інтеграційних якостей дошкільника через організацію нової моделі освітньої діяльності відповідно до умов ФГОС.

4. Впровадження проектної технології.

5. Зміна позиції педагогів до інноваційної діяльності.

Етапи реалізації проекту:

1-й підготовчий:

Мета: вивчення сформованості професійних компетенцій і готовності до впровадження і реалізації ФГОС педагогів ДНЗ, розвиток у них адекватного уявлення про власну професійну діяльність, вдосконалення аналітичних умінь педагогів (анкетування педагогів, вивчення нормативної бази, аналіз умов реалізації).

2-й основний:

Мета: робота з розкриття перед педагогами нових можливостей самореалізації, що підвищують їх цінність як професіоналів, сприяти створенню умов для роботи в інноваційному режимі.

3-й узагальнюючий етап: аналіз досягнення поставленої мети і отриманих результатів; оцінка результатів роботи всіх учасників проекту; обробка та оформлення всіх матеріалів, узагальнення результатів інноваційної діяльності.

План навчання педагогів з питань введення в дію ФГОС ДО

протягом року

1. Надання методичної допомоги педагогам у вигляді консультацій:

«Знайомство з наказом Міністерства освіти і науки Російської Федерації від 17.10.2013 №1155" Про затвердження федерального державного освітнього стандарту дошкільної освіти ";

«Нормативно - правове забезпечення введення ФГОС ДО»;

«Нові підходи до планування виховно-освітньої роботи з дошкільнятами відповідно до ФГОС»;

«Взаємодія ДНЗ та сім'ї в контексті ФГОС».

«Вимоги до структури основної освітньої програми дошкільної освіти»

«Вимоги до умов реалізації ООП дошкільної освіти».

Вимоги до результатів освоєння ООП дошкільної освіти »

Про психолого-педагогічних вимогах до ігор та іграшок в сучасних умовах.

2. Перегляд презентації «Федеральний державний освітній стандарт дошкільної освіти: структура та зміст».

3. Анкетування педагогів.

4. Оформлення інформаційного стенду для педагогів «Вивчаємо ФГОС ДО» і батьків «Батькам про ФГОС ДО».

5. Надання практичної та теоретичної допомоги в підготовці і проведенні освітньої діяльності (відвідування ОД у досвідчених педагогів, обговорення, перегляд ОД у молодих педагогів).

6. Участь педагогів ДНЗ в конкурсах освітньої системи різного рівня.

вересень

1. Теоретичний семінар «Розбудова освітнього процесу відповідно до Федеральними державними освітніми стандартами дошкільної освіти»

2. Робота з початківцями вихователями: надання методичної допомоги при становленні, відвідування режимних моментів, освітньої діяльності, заходів.

3. Вивчення професійної компетентності педагогів (анкетування)

жовтень

1. Круглий стіл «Вивчення та порівняльний аналіз ФГТ і ФГОС ДО».

2. Підвищення професійної компетентності педагогів з питань введення ФГОС ДО через систему внутрішнього навчання (індивідуальні консультації).

3. Презентація «Вимоги до розвиваючої предметно-просторового середовища по ФГОС ДО».

листопад

1. Теоретичний семінар «Інтеграція і реалізація освітніх областей по ФГОС».

2. Консультування батьків «Законодавче забезпечення системи дошкільної освіти на сучасному етапі».

3. Постійно діючий семінар «Вивчаємо і працюємо по ФГОС ДО».

грудень

1. Педагогічний годину «Принципи побудови предметно-просторового розвиваючого середовища в ДОП з урахуванням сучасних вимог ФГОС ДО»

2. Консультація психолога «Психолого- педагогічний супровід організації освітнього процесу в умовах впровадження ФГОС».

3. Надання індивідуальної допомоги педагогам з питань планування.

січень

1. Круглий стіл «Цільові орієнтири дошкільної освіти».

2. Презентація «Нормативно-правові аспекти розробки ГО ООП ДО».

3. Обговорення цільового розділу ООП ДО.

4. Постійно діючий семінар-практикум «Вивчаємо і працюємо по ФГОС ДО».

лютий

1. Обговорення змістовного розділу ООП ДО.

2. Ознайомлення з корекційно-розвиваючої роботою в групі комбінованої спрямованості ».

3. Обговорення варіативної частини ООП ДО.

4. Участь в роботі МО на базі Болотнінского п / к.

Березень

1. Обговорення організаційного розділу ООП ДО.

2. Консультація з проведення моніторингу освітнього процесу.

3. Семінар «Створення психологічного комфорту в групах дитячого саду».

4. Узагальнення досвіду запровадження та реалізації ФГОС ДО педагогічним колективом закладу на районному рівні.

квітень

1. Тиждень професійної майстерності (відкритий перегляд інтегрованого заняття в підготовчій групі спільно з логопедом).

2. Семінар-практикум «Працюємо по ФГОС»

3. Моніторинг рівня знань педагогів вимог ФГОС ДО (анкетування)Скачати 12,32 Kb.


Методичний проект «Створення умов для підвищення професійної компетентності педагогів відповідно до ФГОС»

Скачати 12,32 Kb.