Скачати 13,96 Kb.

Методичний посібник «Арттерапія як засіб соціально-емоційного розвитку дітей дошкільного віку»
Дата конвертації17.06.2017
Розмір13,96 Kb.
ТипАрт-терапія, ізотерапія, кольоротерапія

Скачати 13,96 Kb.

Юлія Сероткіна
Методичний посібник «Арттерапія як засіб соціально-емоційного розвитку дітей дошкільного віку»

«Інтонація, мелодія, лад, ритм,

гармонія відображають навколишнє

нас дійсність - природу,

світ людських почуттів, історію,

майбутнє человечеств

В. А Сухомлинський

Пояснювальна записка

Збереження і зміцнення здоров'я дітей - пріоритетний напрямок діяльності всього сучасного російського суспільства. На думку провідних психологів, лікарів в нашій країні спостерігається уповільнена зростаюча епідемія в'янення, дегенерація і розпад тілесних, енергетичних і психічних потенціалів. Від покоління до покоління все нижче опускається поріг життєвої стійкості, витривалості і захисних механізмів людського життя.

Соціальне середовище є одним з найважливіших чинників підтримання здоров'я. Соціальний мікроклімат або спонукає людину до здорового способу життя, або формує шкідливі установки і звички. Такі соціальні фактори, як агресія в сім'ї, розлучення батьків, неповні сім'ї, алкоголізація, наркотизація та криміналізація суспільства служать потужними причинами, які мають негативний вплив на здоров'я дітей. Так в Росії, більше 60% наших дітей перебувати на межі нервового зриву, що є основною причиною незвичайного (девіантної) поведінки дітей; вони або гіперактивні (перезбуджена, агресивні, або гипоактивность (в стані пригнічення, депресії, аутизму, фобій).

Екстремальні умови Крайньої Півночі позначаються на здоров'ї дітей. Низький вміст кисню викликає запаморочення, в період полярної ночі відзначається спад творчої активності, швидка стомлюваність дітей, все це тягне за собою труднощі емоційного розвитку, зниження емоційного тонусу, викликає підвищену тривожність і страхи.

В даний час державою розробляються кардинальні заходи щодо охорони та зміцнення здоров'я дітей. Їх реалізація повинна здійснюватися за активної участі освітніх установ, в тому числі і ДОУ. Назріла необхідність введення здоров'язберігаючих педагогіки в роботу з дітьми.

Аналіз ситуації, що склалася в нашій країні і регіоні в сфері психічного і соціального здоров'я дітей дозволив виділити ряд протиріч:

- між замовленням суспільства на соціально здорове, гармонійно розвинене покоління і різким погіршенням психосоціального здоров'я дітей;

- між ініціативою педагогів, що виявляється в їх творчому підході до організації освітнього процесу, і відсутністю знань і вмінь використання здоров'язберігаючих технологій.

Внаслідок цього виникла проблема вибору і використання здоров'язберігаючих технологій, що забезпечує ефективну роботу по збереженню і зміцненню соціально -Емоційна здоров'я дітей.

Внутрішній світ дитини з проблемами в емоційному розвитку складний. Як допомогти таким дітям побачити, почути, відчути все різноманіття навколишнього середовища? Як допомогти їм пізнати своє Я, розкрити його і увійти в світ дорослих, повноцінно існувати і взаємодіяти в ньому? Засобом, здатним вирішити всі ці завдання, є мистецтво.

З давніх-давен музика використовується як лікувальний фактор. В. М. Бехтерєв вважав, що за допомогою музичного ритму можна встановити рівновагу в діяльності нервової системи дитини, стримати занадто збуджені темпераменти і розгальмувати загальмованість дітей. Врегулювати неправильні і зайві рухи.

Г. П. Шипулін ще в 1928 році відзначив благотворний вплив ритмічних вправ на дітей, що відрізняються підвищеною нервовою збудливістю. Психологи Н. С. Самойленко, В. А. Гринер, Е. В. Конорова вказують, що організація рухів за допомогою музичного ритму розвиває у дітей увагу, пам'ять, внутрішню зібраність.

Музичні гри знімають психоемоційне напруження, виховують навички адекватного групової поведінки, безумовного прийняття ролі лідера або веденого, т. Е. Соціалізують дитини.

Останні дослідження педагогів, психологів показали, що один з найбільш ефективних способів оздоровлення дітей є арттерапія, де музика використовується в профілактичних і корекційних цілях.

Дитячі психотерапевти розглядають арт-терапію як засіб соціально -Емоційна вихованні і освіти. Педагогічне спрямування арт-терапії має не клінічну (медичну) спрямованість, а розраховане на потенційно здорову особистість. На перший план виходять завдання розвитку, виховання і соціалізації.

Словосполучення «арт-терапія» в науково-педагогічної інтерпретації розуміється як турбота про емоційне самопочуття і соціальному здоров'я особистості, дитячого колективу засобами музичної діяльності.

Говорячи офіційною науковою мовою, арт-терапія в освіті - це системна інновація, яка характеризується: різноманіттям зв'язків з соціальними, психологічними і педагогічними явищами, здатність до інтеграції, трансформації.

Арт-терапія включає в себе кілька напрямків роботи: музикотерапія, вокалотерапія, танцетерапія, игротерапия.

Таким чином, якщо в процесі оздоровлення дітей за допомогою мистецтва залучати дітей до співу, слухання класичної музики, (працювати над пластикою і красою рухів, розвивати загальну музикальність, використовувати гру як терапевтичний засіб, то у дошкільнят будуть сформовані такі якості як толерантність, доброзичливість, миролюбність , емпатія, позитивне спілкування і взаємодія з однолітками і дорослими, позитивна «Я-концепція», розвинене чуттєве пізнання, музично-творчі здібності, що і послу ит основою зміцнення соціального здоров'я.

У зв'язку з цим основна мета роботи з дітьми - збереження і зміцнення соціального здоров'я дітей дошкільного віку засобами музичного виховання.

Реалізація поставленої мети вимагає вирішення сукупності таких завдань:

1. Профілактика і корекція порушень соціально-емоційного розвитку дітей засобами музикотерапії, танцетерапія, вокалотерапіі, ігротерапії.

2. Полегшення процесу виховання дітей за допомогою музично-художніх образів різного порядку (зорових, слухових, тактильних).

3. Створення атмосфери взаємної прийняття, доброзичливості, безпеки, взаємодопомоги, емоційної підтримки.

4. Вироблення гуманно-орієнтованої моделі поведінки у дітей.

5. Розвиток музично-творчих здібностей дітей

Вся педагогічна робота з дітьми будується на наступних принципах:

- принцип порівняння преподносимого музичного матеріалу;

- принцип пошуку асоціацій;

- принцип контрастного зіставлення;

- принцип різноманіття;

- принцип знаходження аналогій;

- принцип сприйняття і вираження особистісного сенсу переживань від явищ навколишнього світу в його «звуковій картині»;

- принцип варіативності смислових трактувань при втіленні в музиці значимого для дітей сенсу життєвого явища;

- принцип «входження в світ звуку і звукових сполучень».

Заняття побудовані на принципах арт-терапії проводитися у формі тематичного і має певну структуру.

Початок заняття - настрій на сприйняття музичних творів. Завдання першого етапу полягає в підготовці дітей до музичної діяльності та внутригрупповому спілкуванню. Для цього використовуються різні ігри, рухові і танцювальні рухи, які сприяють зняттю психоемоційного напруження, що забезпечують регуляцію емоційних станів, корекцію моторної сфери.

У зміст другого етапу корисно включати елементи музикотерапії або вокалотерапіі. Для занять краще підбирати мелодійні композиції, музичні імпровізації, оркестрові твори з м'яким мелодико-ритмічним малюнком. Після прослуховування створюються умови для внутрішньогрупового спілкування. Вважається, що вербалізація допомагає поліпшити самопочуття, і в якійсь мірі звільнитися від внутрішніх переживань.

Тому дітям пропонується поділитися враженнями, розповісти про тих думках, емоціях, асоціаціях, які виникли у них в процесі прослуховування музичних творів.

Третій етап - вираз отриманих емоцій в танці. Тут можна використовувати різні види танцювального мистецтва: образно сюжетний, танець-імпровізація, сучасний дитячий або народний танець. Таким чином, дитина мовою рухів повідомляє про себе, вчиться розуміти і аналізувати емоції, свідомо викликати, управляти і певною мірою їх контролювати.

Четвертий етап спрямований на розвиток емоційної сфери дітей через використання психогимнастики. Вона включає в себе комплекс вправ, ігор, етюдів, метою яких є збереження психосоціального здоров'я дитини. Здійснюється переклад травмуючих переживань в комічну форму, емоційне переключення призводить до звільнення від неприємних емоцій.

Заключний п'ятий етап заняття передбачає рефлексивний аналіз роботи на занятті. Дотримуючись давньої і мудрою традиції, запрошуємо дітей сісти в коло для того, щоб поговорити один з одним і поділитися своїми почуттями і переживаннями. У такій взаємодії зазвичай присутні елементи «психологічного погладжування» за допомогою доброзичливих висловлювань, так званого позитивного програмування, підтримки. Атмосфера емоційної теплоти, емпатії, турботи, що складається на занятті, дозволяє кожному учаснику пережити ситуацію успіху в тому чи іншому вигляді музичної діяльності. У підсумку, людина отримує позитивний досвід самоповаги і самоприятия, зміцнюється почуття власної гідності.

Запропонована методика проведення музичного заняття на основі арт-терапії може використовуватися в роботі з дітьми від 5 до 7 років. Такі заняття можна проводити 1 раз на місяць, як в першій, так і в другій половині дня в формі фронтальних, подгруппових і індивідуальних занять.

Поряд з арт-терапевтичними, проводяться заняття з традиційною структурою, але включається один елемент з музикальнооздоровітельних методик: вокалотерапія, музикотерапія, танцетерапія, игротерапия. Такі заняття можуть проводитися з дітьми від 3 до 7 років. В даному посібнику розкрито перспективне планування напрямів арт-терапії в роботі з дітьми дошкільного віку, запропонований музичний репертуар.

Завдання, які вирішує педагог в процесі оздоровлення дітей засобами музичного мистецтва тісно пов'язані з психологією. Але музичний керівник не завжди може володіти необхідними психологічними знаннями і щоб уникнути негативних наслідків використання арт-терапії в роботі з дітьми дошкільного віку необхідна грамотна допомогу психолога.Тому передбачається тісний взаємозв'язок роботи музичного керівника і психолога в питаннях діагностики соціально-емоційного розвитку дітей, виділення груп ризику, планування і проведення занять.

Поєднання соціально-емоційного розвитку, духовної і моральної чистоти, естетичного ставлення до життя і до мистецтва - необхідні умови формування цілісної особистості. Досягненню цієї високої мети багато в чому сприяє і правильна організація музичного виховання.

На жаль, багато батьків вважають, що турбота про музичному вихованні правомірна по відношенню тільки до обдарованих дітей, котрі виявляють самостійну потяг до музики, а якщо дитина не відчуває інтересу до неї, то і залучати його до музики не треба.

Кожному з батьків необхідно пам'ятати, що дітей, які не сприйнятливих до музики, немає, кожна нормальна дитина завжди емоційно реагує на неї. До того ж головним є не саме по собі навчання музиці, а вплив музикою на загальний розвиток і духовний світ дитини.

Сучасні батьки достатньо грамотні, мають доступ до педагогічної інформації, отримують знання про виховання і розвитку дітей через Інтернет, але часто вони користуються випадкової літературою, безсистемно. Тому музичним керівникам необхідно надати допомогу сім'ям в питаннях залучення дітей до музичного мистецтва.

Збереження і зміцнення соціального здоров'я засобами музичного виховання багато в чому залежить від активної співпраці ДОУ і сім'ї. У зв'язку з цим при плануванні роботи з батьками були визначені наступні завдання:

- формування єдиного психолого-педагогічного простору «сім'я-дитина-педагог»;

- залучення батьків до проблемне поле профілактики і корекції соціально-емоційного розвитку дітей засобами арттерапії;

- підвищення рівня педагогічної компетенції батьків у питаннях музичного виховання;

Безумовно, арт-терапія не представляє чудодійну силу, здатну в повній мірі вирішити всі проблеми психосоціального здоров'я дітей. Разом з тим оздоровлення засобами музичного виховання сприяє творчому самовираженню, розвитку уяви, естетичного досвіду, полегшує процес комунікації з однолітками і дорослими, формується здоровий потенціал особистості, внутрішні механізми саморегуляції і зцілення.

Шановні педагоги, випробуйте новий для себе досвід. Ви здивуєтеся самому собі. Вірте, що все ми здатні бути справді творчими.Скачати 13,96 Kb.


Методичний посібник «Арттерапія як засіб соціально-емоційного розвитку дітей дошкільного віку»

Скачати 13,96 Kb.