Скачати 11,38 Kb.

Методичні рекомендації з розвитку мовлення молодших дошкільників в процесі ознайомлення їх з навколишнім світом
Дата конвертації10.04.2017
Розмір11,38 Kb.
ТипКонсультації для вихователів

Скачати 11,38 Kb.

Марія Воїнова (Васильєва)
Методичні рекомендації з розвитку мовлення молодших дошкільників в процесі ознайомлення їх з навколишнім світом

Красива, правильна мова дитини - запорука успішного навчання. Дітям, у яких є порушення мови, значно складніше висловлювати свої думки, спілкуватися не тільки з однолітками, а й з дорослими. Тому завдання батьків і вихователя, вчасно звернути увагу на мовний розвиток дитини, так як з промовою дитини до моменту вступу до школи може виникнути безліч проблем:

- односкладова, що складається з простих речень мова (так звана «ситуативна» мова). Нездатність граматично правильно побудувати поширене речення;

-бедность мови. Недостатній словниковий запас;

-замусоріваніе мови сленговими словами (результат переглядів телевізійних передач, вживання не літературних слів і виразів;

-бедная діалогічна мова: нездатність грамотно і доступно сформулювати питання, побудувати короткий або розгорнуту відповідь, якщо це необхідно і доречно;

-неспособность побудувати монолог: наприклад, сюжетний або описовий розповідь на запропоновану тему, переказ тексту своїми словами; (Але ж до школи придбати це вміння просто необхідно)

- відсутність логічного обгрунтування своїх тверджень і висновків;

- відсутність навичок культури мови: невміння використовувати інтонації, регулювати гучність голосу і темп мови і т. д.;

- погана дикція;

Метою даних рекомендацій є надання методичної допомоги педагогічним працівникам дошкільних освітніх установ при організації занять з ознайомлення дошкільнят з навколишнім світом різними методами з метою розвитку мовлення дітей.

1. Використання методу наочного моделювання як засобу розвитку мовлення дошкільнят.

Одним з факторів полегшує процес становлення зв'язного мовлення, на думку С. Л. Рубінштейна, А. М. Леушиной, Л. В. Ельконіна - це наочність. Розгляд предметів, картин допомагає дітям називати предмети, їх характерні ознаки, вироблені з ними дії.

Наочне моделювання - відтворення істотних властивостей досліджуваного об'єкта створення його заступника і робота з ним. У дошкільному віці наочний матеріал засвоюється легше, ніж словесний. Такі автори як Д. Б. Ельконін, Л. А. Венгер вважають за доцільне застосування наочного моделювання т. К. Він доступний дітям і розвиває розумові здібності, збагачує словник, діти вчаться порівнювати, узагальнювати. Використання моделей розвиває пам'ять, уточнює знання дітей, розвиває активність і самостійність в засвоєнні інформації про досліджуваному. Фахівці з моделювання виділили 3 етапи:

1. Використання готового символу чи моделлю. На цьому етапі дорослий демонструє готову модель або символ навколишнього світу, діти її розглядають і розбирають, а потім відтворюють інформацію з опорою на цю модель.

2. Складання моделі педагога спільно з дітьми.

3. Самостійне складання моделей.

Здатність до заміщення є фундаментальною особливістю людського розуму. У розвиненому вигляді вона забезпечує можливість будувати, освоювати і вживати символи і знаки, без яких були б неможливі не тільки наука і мистецтво, а й взагалі існування людства. І складатися ця здатність починає, як показав видатний швейцарський психолог Жан Піаже, саме на рубежі трирічного віку. Але головне для дитини - це зовсім не оволодіння зовнішніми формами заміщення і моделювання, які виступають у вигляді умовних позначень, креслень або схематичних малюнків. Оволодіння подібними зовнішніми формами веде до можливості використовувати заступники і моделі «в умі», вирішувати завдання «про себе», тобто у внутрішньому плані. Використання заступників, символів, моделей в різних видах діяльності - джерело розвитку розумових здібностей і творчості в дошкільному дитинстві.

У дошкільнят 3-4 років розвиток уяви і образного мислення є головними напрямками розумового розвитку, і доцільно було зупинитися на розвитку уяви і формуванні здатності до наочного моделювання в різних видах діяльності: при ознайомленні з художньою літературою; при ознайомленні дітей з природою. Ці види діяльності привертають дітей, відповідають їхньому віку.

Для цього доцільно проводити пізнавальні ігри-заняття з включенням проблемних ситуацій, задач-загадок, будь-якого казкового або пізнавального матеріалу, пов'язаного одним сюжетом, куди вплітаються завдання на розвиток уяви, пам'яті, мислення.

Схеми і моделі служать дидактичним матеріалом в роботі педагога з розвитку зв'язного мовлення дітей. Використовувати їх слід для:

- збагачення словникового запасу;

- при навчанні складання оповідань;

- при переказах художнього твору;

- при відгадуванні і складанні загадок;

- при заучуванні віршів.

Наприклад, робота з використанням моделей для ознайомлення дітей з художньою літературою проводиться в два етапи.

На першому етапі вводяться наочні моделі тільки в процес переказування дітьми російських народних казок. Мета на цьому етапі роботи - навчити, за допомогою заступників, виділяти найголовніші події, послідовність викладу; навчити дітей абстрагуватися (на скільки це взагалі можливо в даному віці) від дрібних деталей і подробиць, допомогти зрозуміти принципи заміщення: заступники мають ті ж ознаками і властивостями, що і реальні предмети.

Другий етап є вже творчим і спрямований на навчання складання історій, казок, оповідань самими дітьми, використовуючи наочні моделі і схеми. Чи включаються в роботу з дітьми різні ігри, вправи, завдання на розвиток уяви, які допомагають дітям стати вільніше, уникати готових зразків, штампів, шаблонів, і підштовхують до пошуку своїх оригінальних власних рішень, до вільному висловлюванню їх і фіксації.

Кожен етап має докладний опис. Робота з навчання переказування російських народних казок починається з трьох років. Розігруються з заступниками такі казки, як «Колобок», «Кот, Півень і Лисиця», «Вовк і козенята», «Заєць, Лисиця і Півень», «Маша і Ведмідь», «Три ведмеді». Для виявлення структури казки, формування вміння виділяти найбільш суттєві моменти, використовуються різні наочні моделі.

Найбільш простий вид наочних моделей - модель серіаціонних ряду. Вона виглядає як поступово збільшуються смужки різної величини. При розігруванні казки «Ріпка» потрібен гурток жовтого кольору (ріпка) і шість смужок різної довжини для персонажів. Разом з дітьми обговорюється, кого з героїв твору повинна заміщати та чи інша смужка. Після того як діти успішно освоїли, запропонувати їм самим розкласти заступники в потрібному порядку. У процесі такої діяльності ми знайомимо дітей з елементами навколишнього світу: назви тварин, родинні зв'язки у людей (дід, баба, внучка, знайомимо з овочем - ріпка. Також в процесі моделювання діти розуміють залежність розміру тварини і його силових якостей. Крім усього цього, ми формуємо уявлення дошкільнят про користь спільної діяльності, вчимо дітей робити висновки і узагальнення.

Після оволодіння дітьми серіаціонних поруч, можна використовувати рухове моделювання. Для цього виду моделювання характерна наступна особливість: при розповіданні казки, діти виконують всі потрібні дії (пішов, прийшов і так далі). Попередньо до казок готуються кола однакового розміру, але різних кольорів, кожен з яких позначає конкретний персонаж. До казки «Зайчикова хатинка» потрібні кола: білий (заєць, помаранчевий (лисиця, сірий (собака, коричневий (ведмідь, червоний (півень).

У деяких казках поєднуються два види моделювання: руховий і серіаціонних ряд. У казці «Три ведмеді» вирішити з дітьми якого ведмедю яке коло підходить. При розповіданні казки діти показують на відповідне коло і виконують з ним прості дії.

При проведенні таких занять особливо важливо, щоб дитина розуміла принцип заміщення. Тому, до початку заняття обговорюється, яке коло і чому заміщає будь-якого героя казки. Дитина використовує заступник на основі кольору, характерного для зовнішнього вигляду персонажа.

2. Використання схем і таблиць для складання описових розповідей.

При організації занять по наочному моделювання можна використовувати схеми, таблиці для складання описових розповідей про іграшки, посуд, одяг, овочах і фруктах, птахів, тварин, комах. Дані схеми допомагають дітям самостійно визначити основні характеристики та ознаки розглянутого предмета, встановити послідовність викладу виявлених ознак; збагачують словниковий запас дітей.

Для виготовлення цих картинок не потрібні художні здібності: будь-який педагог в змозі намалювати подібні символічні зображення предметів і об'єктів до заданої розповіді.

Дані схеми служать своєрідним зоровим планом для створення монологів, допомагають дітям вибудовувати:

- будова розповіді;

- послідовність розповіді;

-лексіко-граматичну наповнюваність розповіді.

Наприклад, до уваги дітей можуть пропонуватися кілька варіантів завдань. По ходу освоєння теми можна варіювати матеріал, додаючи позначення якої-небудь ознаки.

I варіант.

Вихователь пропонує комусь із дітей вибрати тварину, яку потрібно буде зашифрувати. Дитина (або кілька дітей по черзі) вибирає картки-символи, що відображають характерні ознаки даного об'єкта (сезону). Потім викладає їх перед іншими дітьми, і вони відгадують об'єкт (сезон).

II варіант.

Комусь із дітей запропонувати відвернутися, а решта дітей спільно вибирають об'єкт (сезон, який хочуть зашифрувати і розкладають картки-символи з відповідними йому ознаками. Повернувся дитині пропонується відгадати хто (що) зашифрований.

III варіант.

Вихователь називає або показує об'єкт (сезон) і викладає картки-символи з відповідними ознаками, але тут спеціально припускається помилки. Діти повинні виправити її.

IV варіант.

Вихователь називає ознаки об'єкта (сезону, діти схематично замальовують їх. Потім, дивлячись на свої малюнки, відгадують зашифрований об'єкт (сезон).

Для уточнення, закріплення знань про сезонні зміни в природі, життя тварин і рослин в різні пори року велику допомогу в роботі надають вправи типу:

«Коли це буває» - дітям показуються схематичні зображення змін в природі в різні пори року, діти називають сезон;

«Рассели жителів» - вихователь повідомляє, що художник намалював будинку для кожного з сезонів, але ніяк не може розселити їх мешканців (сезонні зміни в природі).Дітям пропонується допомогти йому.Скачати 11,38 Kb.


Методичні рекомендації з розвитку мовлення молодших дошкільників в процесі ознайомлення їх з навколишнім світом

Скачати 11,38 Kb.