Методична розробка по корекції агресії у дітей дошкільного віку «Емоції в моєму тілі»




Дата конвертації18.04.2017
Розмір8.57 Kb.
ТипАгресія у дітей

світла Коробкова
Методична розробка по корекції агресії у дітей дошкільного віку «Емоції в моєму тілі»

Пояснювальна записка

Одна з найчастіших проблем в середовищі дитячого колективу - прояв агресивності. Агресивність - це властивість особистості, що виражається в готовності до агресії. Ті чи інші форми її характерні для більшості дошкільнят. Зростання агресивних тенденцій, поширення насильства і жорстокості, що відзначаються в дитячому середовищі, викликають заклопотаність педагогів і батьків. Особливе занепокоєння викликає культ насильства на екрані, демонстрація моделей агресивної поведінки в засобах масової інформації, а також захопленість сучасних дітей відео і комп'ютерними іграми агресивного змісту. Агресивний дитина приносить масу проблем не тільки оточуючим, але і самому собі. З проблемою агресивної поведінки дітей так чи інакше стикаються батьки, педагоги, психологи. У сучасній психології накопичено певний досвід дослідження агресивної поведінки дітей. Різні підходи в цій області розробляються вітчизняними вченими (Е. Ш. Бубнова, Е. Е. Копченова, А. А. Реан). Пропонуються способи і методи корекції агресивної поведінки дітей (Е. К. Лютова, Г. Б. Монина, Н. В. Клюєва, Ю. В. Касаткіна, А. А. Романов).

Ця Програма складена з урахуванням ФГОС, що реалізують завдань в дошкільному навчальному закладі, однією з яких є створення умов для своєчасного і повноцінного психічного розвитку кожної дитини. Приводом для складання програми занять послужило збільшення звернень педагогів і батьків дітей на конфліктність і агресивність дітей, схильність до «вибухового» і імпульсивної поведінки. Їх брутальна поведінка часто повторює побачене на телевізійному екрані, їм важко взаємодіяти один з одним.

Дуже багатьом дітям дошкільного віку властива агресивність. Агресивна поведінка не можна розглядати однозначно негативно. З одного боку, воно є вродженим захисним механізмом, що сприяє адаптації та виживання в соціальному середовищі. З іншого - може серйозно ускладнювати життя дитини, негативно впливати на його контакти з оточуючими людьми і на особистісний розвиток в цілому. У дитячому садку часто можна зустріти дітей, що відрізняються яскраво вираженою агресивністю: вони постійно б'ються, штовхаються, сваряться, обзивають інших дітей, віднімають у них іграшки. Слід зазначити, що серед агресивних дітей частіше буває зазвичай трохи (один, два, вони створюють напружену атмосферу в групі: інші діти намагаються відповісти їм тим же, і загальна агресивність групи зростає.

Справжня корекційно - розвиваюча програма призначена для дітей старшого дошкільного віку, має такі блоки: діагностичний, інсталяційний, корекційний і оцінний. Програма включає в себе 50 корекційних занять. Рекомендована тривалість занять 25- 30 хвилин 1 раз в тиждень. Термін реалізації програми -2 року. Реалізується в дитячому саду психологом і вихователем спільно.

Метою даної корекційно - розвиваючої програми буде - подолання агресивної поведінки у дітей старшого дошкільного віку.

Завданнями є наступні положення:

1. Сформувати здатність бачити однолітка (його переживання, бажання, проблеми, звертати на нього увагу;

2. Засвоєння дітьми моральних норм і правил;

3. Забезпечити дитині можливості в соціально прийнятній формі висловити свою агресію, навчити його способам такого виразу в реальному житті;

4. Навчити дітей ефективним способам спілкування.

В ході побудови корекційно -розвивати програми ми керувалися такими принципами:

-Принцип системності корекційних та профілактичних завдань;

-Принцип єдності діагностики і корекції;

-деятельностний принцип корекції;

-Принцип обліку віково-психологічних та індивідуальних особливостей дитини;

-Принцип комплексності методів психологічного впливу;

-Принцип активного залучення найближчого соціального оточення дитини до участі в корекційній програмі.

Очікувані результати:

Програма дозволяє дошкільнятам знизити рівень агресивності, засвоювати групові правила поведінки, створює безпечне простір для спілкування.

Таким чином, не викликає сумнівів, що чим раніше буде розпочато роботу з корекції агресивної поведінки дітей, тим легше коригувати і попереджати закріплення агресивного стилю поведінки в стійкі поведінкові реакції.

Календарно-тематичний план

1-й рік:

Місяць Назва блоку Цілі Зміст

Вересень-жовтень Діагностичний -Виявити ознаки агресивної поведінки у дітей старшого дошкільного віку. Методика «Вивчення емоційно -обусловленного поведінки дошкільнят». (див. додаток 1)

Листопад Установчий -Просвещеніе батьків про проблему дитячої агресивності та необхідності проведення корекційної роботи з їхніми дітьми;

-встановлення контакту з самими агресивними дітьми, зацікавити дітей. Бесіда з батьками; часте спілкування з дітьми до проведення психокорекційної роботи; бесіда з дітьми про зміст занять, з упором на їх яскравість і цікавість. (див. додаток 3)

Грудень-травень Корекційний -Преодоленіе агресивної поведінки дошкільнят. Корекційні заняття, які включають в себе: соціально-психологічний тренінг; бесіда; ігрова терапія; рисунковий метод; методи психогимнастики; релаксаційний тренінг; спеціальні методи (ігнорування агресивних тенденцій, які не фіксування НЕ агресії уваги оточуючих, включення агресивного дії в контекст гри і надання йому нового сенсу, встановлення заборони на агресивна дія, активне розгортання агресивних дій). (див. додаток 2)

2-й рік:

Місяць Назва блоку Цілі Зміст

Вересень-березень Корекційний Подолання агресивної поведінки дошкільнят. Корекційні заняття, які включають в себе: соціально-психологічний тренінг; бесіда; ігрова терапія; рисунковий метод; методи психогимнастики; релаксаційний тренінг; спеціальні методи (ігнорування агресивних тенденцій, які не фіксування НЕ агресії уваги оточуючих, включення агресивного дії в контекст гри і надання йому нового сенсу, встановлення заборони на агресивна дія, активне розгортання агресивних дій). (див. додаток 2)

Квітень-травень Оціночний Вимірювання динаміки розвитку і загальна оцінка виконаної роботи на подолання агресивної поведінки дошкільнят Методика «Вивчення емоційно -обусловленного поведінки дошкільнят». (див. додаток 1)

Плановані результати освоєння програми

Результати оцінюються проведенням методики «Вивчення емоційно -обусловленного поведінки дошкільнят», наглядом за поведінкою дитини в групі в дитячому садку. Також проводиться бесіда з дитиною з приводу його стосунків з однолітками. У бесіді з батьками психолог уточнює, чи змінилася поведінка дитини вдома і в який бік.

Програма вважається успішною, якщо у дитини сформувалися стійкі поведінкові реакції, що забезпечують емоційну адекватність в контактах з навколишнім світом. Зменшилася як вербальні прояви агресивності, так і агресивну поведінку. Батьки констатують позитивні зміни в поведінці дитини. При проведенні занять зафіксовано меншу кількість ознак агресивності дошкільника.





Методична розробка по корекції агресії у дітей дошкільного віку «Емоції в моєму тілі»