Скачати 25,81 Kb.

Методична розробка :: «Взаємодія дитячого садка і сім'ї з питання особистісно-орієнтованого підходу у вихованні»
Дата конвертації20.02.2020
Розмір25,81 Kb.
ТипТемочка

Скачати 25,81 Kb.

Боровик Валентина
Методична розробка «Взаємодія дитячого садка і сім'ї з питання особистісно-орієнтованого підходу у вихованні»

У своїй роботі я приділяю великого значення роботі з батьками, так як вона має велике значення в роботі педагогів дошкільних установ. Узагальнила досвід роботи з даної проблеми.

ВСТУП.

Дана проблема завжди перебувала в центрі уваги дошкільних педагогів і психологів (Буре Р. С., Макаренко А. С., Ковальов С. В., Маркова Т. А. та інші).

З одного боку дошкільний заклад відіграє важливу роль у розвитку дитини. Тут він здобуває освіту, набуває вміння взаємодіяти з іншими дітьми і дорослими, організувати власну діяльність.

З іншого боку сім'я надає особливий емоційний настрій, завдяки якому у дитини формується ставлення до себе, що визначає його почуття саме цінності. Сім'я впливає на ціннісні орієнтації, світогляд дитини в цілому, його поведінку в різних сферах суспільного життя. Відомо також, що саме приклад батьків, їх особисті якості багато в чому визначають результативність виховної функції сім'ї. Складність взаємодії близького дорослого і дитини, його багатозначність є причиною того, що дитина вирішує відразу кілька завдань: практичну і особистісну.

Причому, особистісна завдання (завдання на виявлення своїх відносин з дорослими) перекриває за своєю значимістю інші завдання, в тому числі і пізнавальну.

Таким чином, підвищення відповідальності батьків за виховання дітей, поглиблене взаємодія між сім'єю та громадськими організаціями, що займаються вихованням підростаючого покоління, тісно пов'язана з вирішенням завдань педагогічної освіти.

«Кожній родині педагогічну культуру» цей девіз завжди був визначальним у спільній роботі дитячого садка і сім'ї, а на сучасному етапі ще став більш актуальною. Необхідно вдосконалювати педагогічну культуру кожного з батьків, дати той мінімум знань, який необхідний для виховання дитини. Відповідно до цього змінюється і позиція дошкільного закладу в роботі сім'єю. Педагог дошкільної установи виступає не тільки як вихователь дітей, а й

як вихователь батьків. Ось чому він повинен знати «больові» точки родинної педагогіки.

Важливість сімейного виховання в процесі розвитку дітей визначає важливість взаємодії сім'ї та дошкільного закладу. Якщо позитивні риси характеру, навички, звички складаються при єдиному взаємодії дитячого садка і сім'ї, то формування їх представляє значно менше труднощів, і виховні якості бувають міцними, стійкими. Важливе завдання дошкільного установи-надання повсякденної допомоги батькам у вихованні дітей, сприяння їх педагогічної освіти. Виходячи з вищесказаного метою мого дослідження є виявити умови закономірності взаємодії дошкільного закладу і сім'ї з питань особистісно орієнтованого виховання дитини.

Об'єкт дослідження-взаємодія дитини-дошкільника з близькими дорослими.

Предмет дослідження умови взаємодії ДОП та сім'ї з питання особистісно орієнтованого підходу у вихованні.

Гіпотеза- я припускаю, що особистісно орієнтований підхід можливий за умови спільної роботи дитячого садка і сім'ї.

Для перевірки гіпотези поставила такі завдання:

1. Вивчити науково-методичну літературу з даної проблеми.

2. Визначити комфортність положення дитини в сім'ї.

3. виявити, які проблеми хвилюють батьків у вихованні дитини.

4. Провести корекційну роботу по взаємодії ДОП з сім'єю.

5. Розробити рекомендації для батьків.

Роботу буду проводити на базі МБДОУ дитячий сад «Світлячок» 2018, 2019, 2020 рік.

1 .ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД СТАНУ ПИТАННЯ.

ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ Взаємодія ГРОМАДСЬКОГО І СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ.

Людина як особистість розвивається на протязі всього свого життя. Однак найголовніші особистісні властивості і здібності, психологічний фундамент особистості формується в дошкільному дитинстві. Від того, яким було у людини дитинство, залежить весь склад його особистості і багато в чому його життєва доля. Чому ж важливо в цьому плані сімейне виховання? Відповідаючи на це питання, можна сказати, що вся справа тут в тому типі спілкування, який відрізняє сім'ю.

Чому ж ребёнок- дошкільник особистість? Одні автори вважають, що про особу можна говорити лише в підлітковому віці, інші допускають її наявність у дошкільнят, треті вважають: початок особистісного розвитку припадає на трирічний вік. Таке розмаїття думок обумовлено уявленнями про те, яке значення вкладається в поняття «особистість». Фахівці визнають: особистість проявляє себе у ставленні до людини, до світу в цілому, куди входять і ставлення до оточуючих людей, і ставлення до предметного світу, і ставлення до самого себе. М. І. Лісіна запропонувала: з того моменту, коли дитина починає вступати у відносини зазначених видів, починається процес становлення його особистості. У дитячому ж віці закладаються основи особистості людини, його вихідні ставлення до світу і до себе. Тому ребёнок- це формується особистість і з ним треба рахуватися, прислухатися до нього. У дитини, говорить А. С. Макаренка, повинна виховуватися в сім'ї колективний досвід. Тільки в колективному досвіді можна вирости морально цінна потреба. У цих умовах відбувається сплетіння близьких і менш близьких людей, відчуття людської допомоги і потреби, почуття зв'язаності, відповідальності. 2Вот чому так важливий для першого дитинства правильно організований сімейний колектив ». (Макаренко А. С.). Якщо ж в родині немає єдності життя, побуту, прагнень, немає вправу в правильних вчинках, у дитини виникають потреби індивідуаліста. У колишні часи, коли люди жили великими сім'ями, необхідні знання та навички сімейного життя передавалися від покоління до поколенію- природно і буденно.

У сучасному суспільстві, коли зв'язок між поколіннями вже порушена, передача необхідних знань про формування сім'ї і вихованні дітей стає однією з важливих турбот суспільства. В даний час все ясніше стає необхідність участі у вихованні батьків - професійно підготовлених фахівців. Думка про те, що батькам треба виховувати своїх дітей, усвідомлювалася ще в глибоку давнину. Приклад тому-повчання св. Ієроніма. У більш пізній час М. Лютер, Ж. Ж. Руссо та інші дослідники постійно говорили про те, як багато у вихованні дітей залежить від батьків.

Подальший розвиток подібного роду ідеї отримали в працях А. С. Макаренка: ». Сім'ї бувають хороші і погані. Поручитися за те, що сім'я може виховувати, як хоче, ми не можемо. Ми повинні організувати сімейне виховання ». (6).

Ідеї взаємодії сімейного і суспільного виховання розвивалися в роботах В. О. Сухомлинського, зокрема він писав: «У дошкільні роки дитина майже повністю ідентифікує себе з родиною, відкриваючи т стверджуючи себе та інших людей переважно через судження, оцінку і вчинки батьків». Тому, підкреслював він завдання виховання можуть бути успішно вирішені в тому випадку, якщо між вихователями і батьками встановилися відносини довіри і співробітництва.

1.2. ПРОБЛЕМА Взаємодія особистісно орієнтованого ПОДХОДА у вихованні НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Процес виховання носить комплексний характер, бо ми формуємо особистість в цілому, а не окремі її властивості і якості. Розвиток дитини здійснюється успішно при гармонійному поєднанні всіх сторін виховання, в педагогіці немає головних і другорядних питань.

Дитина виховується безперервно, а не від випадку до випадку.

Формування особистості - процес багатоплановий і тривалий, вихователь повинен розкрити це положення, показавши батькам, що, наприклад, фізичне виховання - це не тільки турбота про здоров'я дитини, організовуючи повноцінне харчування, сон, відпочинок, перебування на свіжому повітрі та інше. Воно тісно пов'язане з формуванням у дитини морально-вольових якостей; сміливості, витримки, терпіння, вміння долати труднощі, дисциплінованості, а також з підготовкою до участі до праці і навчанні в школі.

Важливою умовою для зміцнення зв'язку з сім'єю, успішного вирішення завдань, що стоять перед дитячим садом, є педагогічне просвящение батьків і вивчення кращого досвіду сімейного виховання.

Кожна сім'я спільно з дитячим садом повинна піклуватися про всебічний розвиток дітей з малих років, батьки відповідають за те, яких дітей вони виховують.

У сім'ї дитина набуває перший соціальний досвід. Перше почуття громадянськості.

Виховання дитини і організація його життя починається перш за все з виховання самих себе, з організації життя сім'ї, створення високоморальних сімейних відносин.

Загальновідомо, що дитинство унікальний період в житті людини.

На початку шляху поруч з беззахисним і довірливим малюком знаходиться найголовніші люди в його житті - батьки. Завдяки їх любові, емоційної близькості, дитина росте і розвивається, у нього розвивається почуття довіри і до оточуючих його дорослим.

На певному відрізку дошкільного дитинства дитина вступає в дитячий сад. Це події тягне за собою значні зміни в його житті. Тепер його оточують нові люди, дорослі і діти, яких він раніше не знав, і які становлять іншу спільність, за свою сім'ю. Але дитині не страшно, тому що поруч з ним батьки. Міцно тримаючи їх за руку, він довірливо простягає свою маленьку долоньку вихователю. З цього моменту йти малюкові по дорозі свого дитинства і легше і важче. Легше, якщо батьки та вихователі об'єднують свої зусилля і забезпечують малюкові подвійний захист, емоційний комфорт, цікаву і змістовну життя і в дитячому соду і вдома, що в свою чергу сприятиме вмінню спілкуватися з однолітками.

Участь батьків у житті своїх дітей не тільки вдома, але і в дитячому саду допоможе їм:

- подолати власний авторитаризм: і побачити світ з позиції дитини;

- відноситься до своєї дитини як до рівного собі і розуміти, що є недопустимим порівнювати його з іншими дітьми.Головне - не норматив, а особисте досягнення кожного. Якщо дитина щось зробив краще, ніж учора, і це усвідомлюється їм, то можна радіти його особистісному зростанню, розвитку;

- знати сильні і слабкі сторони дитини і враховувати їх;

- проявляти щиру зацікавленість в діях дитини і бути готовим до емоційної підтримки.

- проявляти щиру зацікавленість в діях дитини і бути готовим до емоційної підтримки.

Щоб правильно виховувати дітей необхідно пам'ятати і враховувати психологічні та індивідуальні особливості кожної дитини. Однак не всі батьки мають для цього педагогічні знання. Завдання дитячого садка у всіх формах роботи з батьками розкривати перед ними найважливіші сторони психологічного розвитку на кожній віковій ступені дошкільного дитинства і відповідні прийоми виховання.

Батьки, повинні відчувати відповідальність за його розвиток. Вони не пасивні спостерігачі, а активні учасники всього процесу формування особистості своєї дитини. Це вони в першу чергу регулюють вплив середовища, допомагаючи в силу своїх можливостей усувати негативні і шкідливі впливи.

Вплив батьків на процес формування особистості дитини більш ефективніше, коли батько і мати вміло і творчо впливає на дитину. Батькам треба прагнути пізнати індивідуальні якості характеру своєї дитини. «Розвиток дитини з перших днів його існування протікає в сім'ї. Це вона дає йому перший досвід і перші образи поведінки, створює умови для прояву активності, допомагає вдосконалюватися, направляє на великий і складний шлях - самостійну корисну для суспільства життя ».

Але як уже сказано вище, і як зазначено в законі України «Про освіту», в типовому положенні про дошкільний навчальний заклад », що одним із завдань, що стоять перед дитячим садом є взаємодія з сім'єю.

Ми розуміємо, що легше, якщо батьки та вихователі об'єднують свої зусилля і забезпечують малюкові подвійний захист, емоційний комфорт, цікаву і змістовну життя в дитячому саду, і вдома, що в свою чергу сприятиме розвитку вміння спілкуватися з однолітками і забезпечить підготовку до школи.

Педагоги- психологи вважають, що однією з причин неуспішності дітей у школі є відсутність своєчасної допомоги дитині в період дошкільного дитинства. І в цій роботі особлива роль належить не дошкільному освітньому закладу, а саме батьки. У дошкільному дитинстві батьки надають найбільший вплив на особистісний розвиток дитини, і якщо вони будуть підтримувати дію вихователів або будуть суперечити їм, то багато зусиль педагогів виявляться марними.

У світі немає двох однакових дітей. У кожної дитини є свої особливості, свої умови життя, свій маленький, але життєвий шлях. Тому не можуть бути створені універсальні поради для батьків і педагогів на всі випадки життя. Але щоб домогтися бажаного результату батькам і педагогом необхідно зробити:

- усвідомлювати, що тільки спільними зусиллями сім'ї та освітнього закладу можна допомогти дитині;

- Пам'ятати про те, що дитина - унікальна особистість, і ми повинні цінувати його індивідуальність, підтримувати і розвивати її;

У батьків і педагогів дитина завжди повинен бачити людей, готових надати йому особисту підтримку і прийти на допомогу.

- Педагогом - виховувати в дітях безмежну повагу до батьків, які дали їм життя і доклали багато душевних і фізичних сил для того, щоб вони були щасливі.

- Батькам - вселяти дитині довіру до педагога і активно брати участь в справах групи.

- Педагогам - враховувати побажання і пропозиції батьків, високо цінувати їх участь в житті групи.

- Педагогам і батькам - змінити своє ставлення до виховання і розвитку дітей та розглядати їх не як привід загальних прикладів, а як мистецтво діалогу з конкретною дитиною, на основі знань психологічних особливостей віку, враховуючи попередній досвід дитини, її інтереси, здібності і труднощі, які проявилися в сім'ї і освітній установі.

- Батькам і педагогам - проявляти розуміння, делікатність, терпимість і такт при вихованні і навчанні дітей. Враховувати точку зору самої дитини і не ігнорувати її почуття і емоції. Батьки і вихователі одна ланка в виховному процесі.

Отже, гіпотеза дослідження - якщо дитячий сад підтримує зв'язок з родиною, якщо між вихователями і батьками встановилися відносини довіри і співробітництва, тільки тоді виросте вільно розвиваючись особистість і завдання виховання будуть успішно вирішені.

2. ПРОЕКТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ Взаємодія ДИТЯЧОГО САДУ І СІМ'Ї З ПИТАННЯ особистісно орієнтованого ВИХОВАННЯ ДИТИНИ.

Терміни виконання: 2018, 2019, 2020 рік.

Місце проведення -МБДОУ дитячий сад «Світлячок» смт Красна Гора.

Вихователь Боровик В.

Метою дослідження являлось- визначення комфортності положення дитини в сім'ї, визначення кількості часу приділяєте батьками своєї дитини. Знаходження шляхів і форм взаємодії батьків з педагогами і відносини, що склалися між ними:

- виявлення проблем, що хвилюють батьків у вихованні дитини;

- проведення корекційної роботи по взаємодії дитячого садка і сім'ї;

- розробка рекомендацій для вихователів по роботі з сім'єю.

У цій частині роботи я буду використовувати такі методики: проектний тест «Моя сім'я» (Е. С. Романова, О. Поташника, тест «Два будинки» Л. Венгера, анкети за темами:

1. Ставлення батьків до дітей.

2. Рівень педагогічної культури батьків.

3. Яку допомогу хотіли б батьки отримати від вихователів.

4. Ефективність з батьками.

Суть психологічної діагностики за методикою «Два будинки» Л. Венгера в розселенні всіх близьких, так як дитина захоче. Дитині я задам три питання:

-в якому будинку ти хотів би жити?

-Чому?

- з ким би ти хотів жити в цьому будинку?

Опрацювати матеріали дослідження, зробити виводи- чи є у дітей проблеми у відносинах з членами сім'ї. У разі вираженого дискомфорту дитина відселяє себе від батьків та інших членів сім'ї.

Щоб виявити ставлення батьків до дітей та їхніх проблем склала і проведу анкетування (АНКЕТА №1).

Мета- виявити ніж є народження дитини в сім'ї (радість, щастя, як батьки ставляться до проблем дітей, виконують свої обіцянки).

1 ніж було для вас народження дитини?

2. Як ви ставитеся до примх дітей?

3. Чи вважаєте ви, що завжди мають рацію?

4. говорите ви дитині ласкаві слова? Які?

5. серйозно ви ставитеся до дитячої біди?

6. Чи граєте ви зі своєю дитиною? Як довго? Чи любить він з вами грати, в які ігри?

7. завжди ви виконуєте обіцянки, дані дитині?

8. в яких випадках ви заохочуєте дитину?

9. присутній гумор, чи допомагає він у вихованні?

Для виявлення рівня педагогічної культури батьків склала анкету №2.

Мета: визначити звідки батьки черпають свої знання для виховання дітей.

1. На основі яких знань ви виховуєте свою дитину:

Слухай передачі по телебаченню

На основі рекомендацій педагогів

-іспользуете особистий досвід

- читаєте педагогічну літературу.

2. Які методи у вихованні вважаєте найбільш ефективними: заохочення, покарання, вимоги, переконання, привчання.

3. Які види заохочення ви використовуєте найчастіше:

Словесна похвала, подарунки, ласка.

5. Які види покарання найбільш дієві у вихованні: фізичне покарання, словестного загроза, позбавлення розваги, прояв вами образи.

Анкета № 3.

Мета: яку допомогу Ви хотіли б отримати від вихователів.

1. Допомога з питань довготривалого розвитку ребё нка: підготовка до школи, консультації з питань розвитку дитини.

2. Допомога по групі, участі в організації дитячого ранку.

3. Допомога по ситуативним приводів: виявлення проблем дитини та їх вирішення та усунення.

4. Чи хотіли б отримати різну допомогу?

5. Не хотіли б отримати допомогу?

Анкета № 4.

Мета: які форми роботи Ви б віддали перевагу?

- батьківські збори

-консультації, семінари- практикуми, індивідуальні бесіди, спільна діяльність, дні відкритих дверей, екскурсії, походи

2.2. Корекційної роботи ПО ВЗАІМОДЕЙСТВІЮДЕТСКОГО САДУ І СІМ'Ї З ПИТАНЬ ВИХОВАННЯ дитини-ДОШКОЛЬНИКА.

Важко ростити дітей в складному сучасному світі, проблеми, навантаження на роботі позначаються на стані батьків, а це в свою чергу, позначається на дітях.

Як вже говорилося вище, всі батьки щиро люблять своїх дітей; але багато хто не вміють свою любов проявляти. Вони знають, що потрібно дитині: одяг, будинок, їжа, освіту, любов. Все це батьки дають дитині, все за виключення беззастережної любові. Секрет любові, любові до ближнього простий: це повинна бути безумовна любов, що не залежать від проходять моментів (вчинки, вік і т. Д.). Любити не залежно ні від чого. Ось такий беззастережної, безумовної любові до дитини, т. Е. Особистісно -орієнтуватися походу і не вистачає молодим батькам.

Традиційні батьківські збори і консультації не дають потрібного ефекту. Батьки беруть в них лише формальне участь. Я вирішила шукати якісь форми роботи.

Провела анкетування. Батьків цікавило дуже багато у вихованні своєї дитини.

Наприклад, - чим зайняти дитину вдома? Які передачі можна дивитися по телевізору і скільки часу? Що не можна приносити в дитячий сад і чому?

- Як зрозуміти дитину? Як допомогти дитині затвердити своє я? Аналізуючи відповіді батьків, я переконалася, що проблем в особистісному вихованні дитини у батьків досить. Тому відразу підготувала і провела бесіду з батьками «За круглим столом». Тут і з'явилися перші паростки взаєморозуміння. Батьки вже в усній формі розповідали про проблеми, які їх хвилюють в вихованні дітей. Допомогла розібратися в складних ситуаціях, запропонувала почитати відповідну літературу.

Планую проводити дні відкритих дверей, участь в житті групи. Об'єднати зусилля і забезпечити малюкові подвійний захист, емоційний комфорт, цікаву змістовну життя в дитячому садку і вдома, що в свою чергу сприятиме розвитку його основних здібностей, вмінню спілкуватися з однолітками і забезпечить підготовку до школи.

У зв'язку з цим розробила план роботи з батьками:

- роботу як з усім колективом батьків, так і індивідуально з окремими родинами.

- практичний матеріал з вивчення дітей в сім'ї.

-тесного взаємозв'язок роботи між педагогом і батьками.

- спонукання батьків включатися в життя групи

Найбільш проблемною сферою взаємодії є відсутність психологічних консультацій.

Я сподіваюся, що основи педагогічних знань, які отримають батьки моєї групи, прокладуть шлях до придбання ними нових знань і подальшому формуванню особистості майбутнього громадянина нашого суспільства. Мета нашої спільної роботи вдосконалення особистісних якостей на етапі переходу з дошкільного дитинства в шкільне життя, розвитку інтеграційних якостей старших дошкільників. Велика увага приділити трудового виховання дітей, сім'ї, трудового виховання в сім'ї.

Зміст додаток:

1 додаток- емоційна спільність з усіма членами сім'ї (комфорт, дискомфорт, емоційна спільність виборча, Емоційною спільності немає.

2 додаток обстеження за методикою «Малюнок сім'ї»

З усіма членами сім'ї, часткове порушення комфорту, дискомфорт.

Заключна частина.

Ефективною робота з сім'єю буде:

- глибоко і всебічно вивчити сім'ю

Знати її індивідуальні особливості і виховні можливості.

Довіра у батьків до вихователям буде, якщо:

Буде цілеспрямований вплив на батьків з урахуванням їх підготовленості до вихователя

-будет дотримуватися педагогічний такт і гнучкість

- будуть використовуватися різні методи вивчення сім'ї.

ЛІТЕРАТУРА.

1. Ю. П. Азаров. Сімейна педагогіка.

2. Виноградова Н. В. Вихователю про роботу з сім'єю.

3. 3. Виховання дошкільника в сім'ї під редакцією Маркової Т. А.

4. Ковальчук Л. І. Індивідуальний підхід у вихованні дитини.

5. Ковальов С. Психологія сучасної сім'ї.

6. Лосєва В. Малюємо сім'ю: діагностика сімейних відносин.

7. Маркова Т. Роль дитячого саду і сім'ї у вихованні дітей.

8. Маркова Т. Дитячий сад і сім'я.

9. Світ дитинства. Дошкільник. Під редакцією Хрипковой А.

10. Нікітін В. Ми і наші діти.

11. Островська Л. Педагогічні знання батьків.

12. Свердлова Г. Дошкільне виховання.

13. Сермягіна О. Емоційне ставлення в сім'ї.

14. Ти мене розумієш? Під редакцією Гулиної С.

15. Філіпчук О. знаєте ви свою дитину ?.Скачати 25,81 Kb.


Методична розробка :: «Взаємодія дитячого садка і сім'ї з питання особистісно-орієнтованого підходу у вихованні»

Скачати 25,81 Kb.