Скачати 22,94 Kb.

Методична розробка. Проектна діяльність як засіб морально-трудового виховання дітей
Дата конвертації18.06.2017
Розмір22,94 Kb.
ТипПроекти. Проектна діяльність в дитячому садку

Скачати 22,94 Kb.

Флюрі Абілова
Методична розробка. Проектна діяльність як засіб морально-трудового виховання дітей

Проектна діяльність, як засіб морально - трудового виховання дітей старшого дошкільного віку

зміст

Вступ

1. Взаємозв'язок трудового виховання і морального розвитку дошкільника в проектній діяльності

2. Реалізація проектної діяльності по морально-трудового виховання на прикладі проекту «Наш город»

висновок

Список літератури

Вступ

Морально-трудове виховання - одне з найважливіших напрямків виховного процесу, метою якого є формування гармонійної особистості дитини.

Праця - одна з форм існування людини в сучасному суспільстві, форма прояву особистості. Підкреслюючи роль трудового виховання, К. Д. Ушинський писав: «Можливість праці і любов до нього - кращий спадок, яке може залишити своїм дітям і бідний, і багач».

У процесі трудового виховання дитина повинна отримати не тільки базові уявлення про механізми і природу праці, можливих реалізаціях своїх здібностей, навичок, а й навчитися цінувати результати свого і чужого праці, шанобливо ставитися до процесу, сприймати працю як невід'ємну складову життя сучасної людини.

Іноді помилково вважають, що якщо діти беруть участь у трудовій діяльності, то саме по собі вже відбувається моральне виховання.

Виявляючи стан трудового виховання в дошкільних установах, фахівці постійно стикаються з фактами, коли праця організовується, діти систематично беруть участь в різних його видах, мають навички трудової діяльності, проте придбання передбачуваних моральних якостей не відбувається. Перш за все, не складається правильне ставлення дітей до праці, бажання трудитися. Виявляється, що одне лише участь дитини у праці не є вирішальним для його морального виховання. Придбання трудових умінь і навичок, необхідних для тієї чи іншої діяльності, ще недостатньо для виховання працьовитості, формування емоційно-позитивного ставлення до праці. Потрібні якісь додаткові умови. Разом з тим придбання трудових умінь і навичок становить важливу і необхідну основу морально-трудового виховання дітей.

Ми вчимо дітей працювати, і звичайно, виховуємо в процесі праці. Це два тісно переплітаються способу педагогічного дії на дітей, які не повинні розриватися. Моральне виховання у праці тісно пов'язане з рівнем розвитку трудової діяльності.

Мета морально-трудового виховання: забезпечення успішної соціалізації дошкільників через організацію проектної діяльності по морально - трудового виховання.

Основними завданнями морально-трудового виховання є:

- становлення гармонійної особистості, готової стати повноцінним членом сучасного суспільства, який вміє справлятися з поставленими завданнями, знаходити нестандартні рішення типових питань;

- розвиток працьовитості, поваги до результатів праці, до чужої праці; - розвиток скромності, терплячості, посидючості, цілеспрямованості, відповідальності за розпочату справу;

- розкриття та розвиток творчого потенціалу в дитині;

- прищеплення інтересу до суспільно-значимої праці.

Завдання морального виховання у праці мають свою специфіку. Їх рішення пов'язане з формуванням у дитини таких якостей, які характеризують його ставлення до праці і всьому, що з цим пов'язано: акуратність, дбайливе ставлення до речей, взаємодопомога, дружелюбність.

Одна з переваг технології проектування при реалізації завдань морально - трудового виховання в тому, що кожній дитині забезпечується визнання важливості і необхідності в колективі. Він бачить результати колективних зусиль групи. Приватним, конкретним результатом роботи для дітей є малюнок, аплікація, альбом, або зібраний урожай. В ході реалізації проекту у дітей розвивається самостійність, активність, відповідальність, почуття довіри один до одного, інтерес до пізнання.

За умови цілеспрямованого педагогічного керівництва розвиток трудової діяльності і формування моральних якостей у дітей відбувається одночасно. При цьому, проектна діяльність спрямована на вирішення питань морально - трудового виховання дітей відповідно до освітньою програмою дошкільної освіти.

1. Взаємозв'язок трудового виховання і морального розвитку дошкільника в проектній діяльності.

Трудове виховання в дитячому садку - обов'язковий процес, завдяки якому у дошкільнят сформується позитивне ставлення до трудової діяльності, з'явиться бажання і вміння трудиться, а також будуть розвиватися моральні якості. Трудове виховання складає одну з найважливіших сторін морального виховання. За умови цілеспрямованого педагогічного керівництва трудова діяльність дітей стає засобом виховання багатьох життєво важливих особистісних якостей. Праця здатний: зміцнювати фізичні якості; розвивати розумові здібності; вплинути на мислення, так як є необхідність порівняння, зіставлення предметів і т. д.; розвивати самостійність, відповідальний підхід, ініціативу. Дуже важливо враховувати вік дошкільника - від цього і буде залежати вибір видів діяльності та їх складності.

Застосування методу проектів у розвитку трудової діяльності сприяє підвищенню загального розвитку дітей, розширення їх інтересів, прояву найпростіших форм співробітництва, формування таких моральних якостей як працьовитість, самостійність, відповідальність за доручену справу, почуття обов'язку і т. Д. У процесі реалізації проекту трудової спрямованості активізується фізична сила і розумова діяльність дітей.

Разом з тим в процесі проектної діяльності по морально-трудового виховання дітей зустрічаються і нові труднощі, які обумовлені їх віковими особливостями. Це низький рівень самооцінки, самоконтролю, організаційних навичок і культури діяльності в цілому. Діти не завжди вміють співвіднести свої можливості з майбутньою діяльністю. З огляду на ці труднощі, вихователю слід орієнтуватися в роботі на позитивні особливості цього віку, які допомагають вихованню дітей у праці: бажання діяти, прагнення до самостійного виконання завдань, активність.

Найвищим критерієм оцінки підсумкової діяльності за результатами проекту є усвідомлення дітьми обов'язки і сталості турботи про оточуючих. Така поведінка дітей пов'язано з проявом ініціативи і самостійності у виконанні трудових завдань, в добровільному знаходженні для себе справи і самостійному його виконанні, в готовності зробити щось приємне для оточуючих. Педагогу дуже важливо вміло підтримати перші паростки дитячої ініціативи, коли дитина за власним бажанням включається в проектну діяльність. Це важливо для формування у дітей уміння виконувати обов'язки.

Для того щоб доручення надавали на дитину виховний вплив і служили дієвим засобом морального виховання, вони завжди повинні містити конкретну мету і виховне завдання: наприклад, при реалізації проекту педагог планує закріпити ще не міцні трудові навички дитини, змінити його ставлення до даної роботи або познайомити з новим змістом праці. Часто в практиці є доручення, вирішальні досить специфічні завдання виховання дошкільнят.

В особливий вид проектної діяльності можна зарахувати проекти спрямовані на вирішення трудових завдань, пов'язаних з працею в природі. Змістом такого проекту направлено в першу чергу на виховання високо морального людини, з повагою ставиться до навколишньої природи. Це не тільки догляд за рослинами і тваринами, вирощування овочів на городі, озеленення ділянки, а й уміння оцінити результати не тільки своєї праці, а й головне зберегти все, що досягнуто або зроблено. Тому проекти, пов'язані з працею в природі благотворно впливають не тільки на розвиток трудових навичок, а й на виховання моральних почуттів, закладаються основи екологічної освіти.

2. Реалізація проектної діяльності по морально - трудового виховання на прикладі проекту «Наш город»

З самого народження дитина є першовідкривачем, дослідником того світу, який його оточує. Всім добре відомо, що дошкільнят називають «чомучками». Інтерес дошкільника до навколишнього світу, бажання пізнати і освоїти все нове - основа формування пізнавального інтересу до різних областей знань і видам діяльності. Але самостійно дитина ще не може знайти відповіді на всі питання, що цікавлять його питання - йому допомагають педагоги і батьки. У всіх дошкільних установах, поряд з пояснювально-ілюстративним методом навчання, вихователі та педагоги дошкільної освіти використовують методи проблемного навчання: питання, що розвивають логічне мислення, моделювання проблемних ситуацій, експериментування, дослідно-дослідницьку діяльність, рішення кросвордів, шарад, головоломок і так далі. Однак такий підхід носить фрагментарний, епізодичний характер: логічні завдання практикуються лише на окремих заняттях з формування елементарних математичних уявлень, формування розвитку цілісності картини світу, розвитку мовлення або конструювання. Інтенсивне зміна навколишнього життя, активне проникнення науково-технічного прогресу в усі її сфери диктують педагогу необхідність вибирати більш ефективні засоби навчання і виховання на основі сучасних методів і нових інтегрованих технологій.

Одним з перспективних методів, які сприяють вирішенню цієї проблеми, є метод проектної діяльності. Метод проектів є для дошкільних установ інноваційним. Грунтуючись на особистісно-орієнтованому підході до навчання і виховання, він розвиває пізнавальний інтерес до різних областей знань, формує навички співпраці.

Для вирішення завдань з реалізації проектної діяльності спрямованої на морально - трудове виховання дітей старшого дошкільного віку в нашій групі щорічно реалізується проект «Наш город».

Може постати питання: чому щорічно? Справа в тому, що групи в дошкільному відділенні нашої установи різновікові і їх склад змінюється щорічно. І традиційно в даному проекті беруть участь діти старшого дошкільного віку.

Даний проект є актуальним і ефективний. Він дозволяє сформувати у дитини швидкість мислення, вміння зіставити спостереження реальної дійсності з вмістом віршів, пісень і т. Д. Дає дитині можливість синтезувати отримані знання, розвивати пізнавальну активність, самостійність, творчі здібності та комунікативні навички. Такі якості сприяють успішно адаптуватися до ситуації, що змінилася подальшої освіти.

Даний проект по домінуючою діяльності - пізнавально - пошуковий.

За характером змісту - включає дитини і природу.

За характером участі дитини в проекті - учасник від зародження ідеї до отримання результату.

За характером контактів - здійснюється всередині, двома віковими групами.

За кількістю учасників - груповий.

За тривалістю виконання - тривалий.

Гіпотеза: ефективний розвиток моральних позицій в безперервному трудовому вихованні можливо тільки при використанні спільної проектної діяльності дітей, батьків і педагогів

Головні принципи в роботі:

- систематичність і послідовність, від простого до складного;

- врахування вікових та психологічних особливостей дошкільника;

- наочність;

- захопливість, освітній матеріал доступний і цікавий;

- принцип гуманізації, він являє собою процес, спрямований на розвиток особистості дитини, як суб'єкта творчої діяльності (шанобливе ставлення до особистості кожної дитини як вищий цінності суспільства);

- принцип інтеграції - це співпраця з сім'єю, з соціумом, а так же, поєднання всіх видів діяльності при знайомстві дітей з городом;

- принцип диференціації полягає в створенні оптимальних умов для самореалізації кожного, дитини в процесі освоєння знань про город, з урахуванням віку, накопиченого досвіду, особливість емоційної та пізнавальної сфери.

Новизна проекту - організація дослідної та дослідно - експериментальної діяльності на міні - городі організації.

При організація дослідної та дослідно - експериментальної діяльності на міні - городі в роботі з дітьми використовувалися освітні області:

- пізнавальні розвиток (бесіда з дітьми «Наш урожай», «Для чого рослині потрібні насіння». Д / і «Вершки і корінці», «Чудесний скринька».)

- художньо - естетичний розвиток (прослуховування пісень, примовок, загадок, прислів'їв, прийме про овочі, малювання на тему «Овочі», «Наш город», виготовлення виробів з овочів).

- соціально - комунікативний розвиток (практична робота на городі (замочування, пророщування насіння (боби, горох, ріпа); підготовка грунту до посіву насіння (розпушування, вирівнювання поверхні, підготовка борозен); посів насіння, обговорення і промовляння правил безпечної поведінки при роботі з інвентарем на городі).

При реалізації даного проекту використовується навколишнє середовище в повному обсязі, в створенні якої беруть участь всі учасники проекту, це можливість дати дітям не тільки знання, а й практичні навички. Показана можливість розвитку моральних якостей, спрямованих на любов до рідного краю, рідної природи.

Цілі і завдання проекту:

Мета: створення умов для закріплення і засвоєння знань дітей 5-6 і6-7 років, про умови вирощування і користь для людини овочевих культур.

завдання:

- узагальнити і розширити знання дітей про овочі та пряних рослин;

- удосконалювати вміння і навички поісковой- дослідницької діяльності вихованців;

- підвищити мовну активність дітей, активізувати словник по темі «Овочі», «Пряні рослини»;

- розвивати пізнавальний інтерес дітей до рослинного світу;

- прищеплювати працьовитість;

- удосконалювати рівень накопичених практичних навичок;

- удосконалювати стиль партнерських відносин;

- вчити дітей аналізувати свою діяльність

Короткий опис проекту по етапах

1 етап - Підготовчий.

- Опитування серед дітей (Вихователь: Давайте подумаємо, а чи зможемо ми з вами виростити з цього насіння овочі, і які).

- Підбір матеріалів (насіння, інструментів для обробки землі, художньої літератури, ігор, відео- і аудіозаписів, пісень).

2 етап - Занурення в ігрову ситуацію.

1. «Листоноша» передає телеграму дітям дитячого садка. Педагог читає текст: «Здрастуйте, хлопці! Ми дідусь і бабуся висилаємо вам різні насіння. У нас в селі з цього насіння виростають ось такі овочі (картинки, а що у вас вийде? ».

Діалогова бесіда.

Вихователь пропонує дітям розглянути ці насіння.

Постановка проблеми.

3 етап - Обговорення проблеми.

Діти висловлюють свої ідеї реалізації проекту.

Лера: Можна їх посадити в землю.

Кирило: Я думаю, що їх треба намочити. Так робила моя бабуся.

Діма: Землю треба скопати.

Сьома: А я знаю що землю орють плугом, тато читав книжку про землю.

Лера: Немає землю треба скопати в городі.

Віка:. Ми попросимо наших тат скопати наш город.

Діма:. А насіння садять на грядки!

Коля: Ми їх зробимо!

Антон:. Але для цього нам треба лопати і граблі.

Єгор: Ми тоді з дівчатками замочимо насіння!

Вихователь: Хлопці а як цю вашу всю роботу зможуть побачити бабуся і дідусь?

Кирило: А ми всю нашу роботу будемо фотографувати.

Сьома: Можна намалювати малюнки і зробити вироби.

4 етап - Розробка проекту

Вихователь цікавиться у дітей, що їм потрібно для реалізації проекту, хто цим буде займатися, до кого звернутися за допомогою і скільки часу буде потрібно для виконання роботи

Віка: Нам потрібен город.

Стас: А у нас є в саду невеликий город під вікнами нашого саду.

Коля: Перекопати город ми попросимо наших батьків

Віка: А мені бабуся говорила, що б виросла ріпа треба знати народні прикмети

Сьома: А ви знаєте загадки про овочі. Я знаю про морквину.

Антон: А можна я буду всю нашу роботу фотографувати.

Діма: А ми всі будемо малювати.

і робити вироби для виставки.

Діти складають план діяльності по досягненню мети (за участю вихователь як партнера).

5 етап - Оформляється наочна інформація для батьків.

Ідея проекту (рисунок) і назва вивішуються на стенд.

Пропонуються інформаційні листки, приблизні завдання і питання спільної діяльності батьків з дітьми вдома. Для роз'яснення актуальності запропонованої теми проекту складаються консультації з батьками. Батьки залучаються до виконання творчих домашніх завдань.

7 етап - Практична частина.

Діти визначають свою роль в роботі і термін її виконання. До них підключаються вихователь, музичний керівник і викладач фізичної культури. Потім починається робота по виконанню проекту.

8 етап - Фотовиставка

Фото, малюнки та вироби.

9 етап - Рефлексивний.

Оцінка роботи.

Вихователь. Чи дізналися ви що-небудь, чого не знали раніше? Чи дізналися ви що-небудь, що вас здивувало? Виставку ми з вами зробили. Як ви, хлопці, вважаєте, виконана завдання бабусі і дідусі? Наш виставка готова? Овочі прибрані?

Підсумок.

Вихователь. Наша виставка готовий до показу. У ній ви показали, яке насіння ви брали, як готували город, як сіяли, як доглядали, як збирали врожай.

Висновок.

З дошкільного віку кожна дитина обов'язково повинен брати участь у праці, і ті нескладні обов'язки, які він виконує в дитячому саду і в родині, повинні стати повсякденними. Тільки при цьому умови праці надає на дітей певний виховний вплив і готує їх до усвідомлення моральної його боку.

Виходячи з досвіду роботи, я прийшла до висновку, що важко простежити у дітей моральні спонукання і мотивацію, якими вони керуються під час трудової діяльності, їх ставлення до праці. А використовуючи метод проектної діяльності можна було спостерігати їх позитивно-емоційний відгук, що виявляється в бажанні щось зробити, в намаганні. І я глибоко впевнена в тому, що заклала паростки доброти, любові і уваги до оточуючих обов'язково в майбутньому дадуть свої плоди.

Підводячи підсумок, можна сказати, що

- Діти оволоділи вміннями, що дозволяють виконувати зміст трудової діяльності з самообслуговування, в господарсько-побутовому і ручній праці, в догляді за рослинами.

- У процесі діяльності у дітей сформувалися навички самоорганізації та вміння послідовно і цілеспрямовано здійснювати роботу, навички культури праці, використання інструментів, посібників, дбайливого ставлення до них.

- У процесі роботи діти навчилися виявляти акуратність, наполегливість, уміння зосереджено працювати і доводити справу до кінця, контролюючи себе.

- У дітей сформувалися уявлення про суспільну спрямованості і користь праці людей, про їхнє ставлення до праці, про громадський характер праці та взаємини в процесі діяльності, заснованих на повазі і взаємодопомозі одна одній. У дітей вихований інтерес до праці оточуючих і суспільно корисні мотиви власної трудової діяльності, бажання працювати, сформовано вміння виконувати свої обов'язки.

Не зупиняючись на досягнутому вважаю, необхідним продовжити роботу в цьому напрямку.

Ця робота з дітьми переконує в тому, що оволодіння трудовими навичками і формування у дошкільнят морально-трудових якостей тісно пов'язана з проектною діяльністю, яка вдосконалюється з віком дітей.

Досвід роботи з морально - трудового виховання дошкільників через проектну діяльність був представлений на курсах підвищення кваліфікації дошкільних працівників при кріпко і ПРО в 2015 році і отримав високу оцінку колег. Матеріал з узагальнення даної теми опубліковано на Інтернет - порталі Інфоурок. ru і отримав позитивну оцінку користувачів Інтернет -співтовариство

Список літератури

1. Виноградова Н. А. Освітні проекти в дитячому саду. Посібник для вихователів \ Н. А. Виноградова, Е. П. Панкова- М. Айріс-прес, 2008-208с.

2. Євдокимова Е. С. Технологія проектування в ДОУ. Євдокимова Е. З -М. ТЦ Сфера 2008-64с.

3. Кротова Т. В. Взаємодія педагогів, батьків і вихованців: метод проектів. (текст) / Кротова Т. В., Е. С. Позднякова // Довідник старшого вихователя установи - 2007 №4 - з 66-72.

4. Буре Р. С. Морально-трудове виховання у дітей в дитячих садах. М - 1987

5. Сипченко Е. А. Інноваційні педагогічні технології. Метод проектів в ДНЗ (текст) Е. А Сипченко - СПб. Дитинство - Прес, 2013 - 96с.Скачати 22,94 Kb.


Методична розробка. Проектна діяльність як засіб морально-трудового виховання дітей

Скачати 22,94 Kb.