Методи забезпечення ранньої соціалізації дітей дошкільного віку за допомогою краєзнавства
Дата конвертації06.07.2017
Розмір8.46 Kb.

Наталя Кудасова
Методи забезпечення ранньої соціалізації дітей дошкільного віку за допомогою краєзнавства

Проблема залучення до соціального світу завжди була і нині залишається однією з провідних в процесі формування особистості дитини. Історичний аналіз переконує в необхідності надати дитині кваліфіковану допомогу в складному процесі входження в світ людей. Соціалізація дошкільника передбачає розвиток уміння адекватно орієнтуватися в доступному йому соціальному оточенні, усвідомлювати самоцінність власної особистості та інших людей, висловлювати почуття і ставлення до світу відповідно до культурними традиціями суспільства. Сьогодні суспільство висуває нові вимоги до соціального статусу кожної людини, вимагає від нього доцільності і корисності докладання зусиль і максимально повне особистісний розвиток.

Важливо зауважити, що формування соціально-активна особистості нерозривно пов'язане з патріотичним вихованням. Вважаю, що одним із пріоритетних напрямків патріотичного виховання в системі освіти є краєзнавство. Використання краєзнавчого матеріалу допомагає дошкільнятам не тільки освоєння початкових уявлень соціального характеру, включенню дітей в систему соціальних відносин, а й сприяє розвитку ігрової діяльності дітей; залученню до елементарних загальноприйнятим нормам і правилам взаємини з однолітками і дорослими; формування сімейної приналежності, патріотичних почуттів.

Ідея досвіду полягає в створення педагогічних умов для успішної соціалізації вихованців через краєзнавчу діяльність.

Аналізуючи програму, за якою працює дошкільний заклад, вивчаючи запити батьків, ми прийшли до висновку: патріотичне виховання одне з найскладніших напрямків по ряду причин.

1. У програмах, за якими працює колектив ДНЗ, немає чіткої системи, по вихованню патріотизму у дошкільнят. Висвітлюються лише окремі сторони морально - патріотичного виховання.

2. Особливості дошкільного віку: емоційне сприйняття навколишнього, образність і конкретність мислення, вимагає систематичного звернення до даної проблеми.

Саме тому виникла необхідність вийти за рамки передбачені програмою і розробити комплекс системних заходів по введенню краєзнавчої роботи в нашому навчальному закладі з молодшого дошкільного віку - з віку, коли починається процес соціалізації і становлення особистості.

Актуальність полягає в тому, що в період оновлення дошкільної освіти, значно зростає роль краєзнавства як джерела розвитку соціально-активна потенціалу дітей та дорослих.

Концептуальним підходом в роботі є раннє формування моральних основ патріотичних почуттів дитини, його особистості. Дитина повинна розуміти, що кожна людина, незалежно від віку - частина свого роду, народу; що у кожної людини є своя Батьківщина; близькі і дорогі йому місця, де живе він, його родичі.

Використовуючи в роботі різноманіття методів і прийомів, нами були обрані найбільш прийнятні: наочні, наочно-слухові, словесні, практичні.

З огляду на психологічні особливості дошкільнят, ми прагнули торкнутися їх емоційно-чуттєву сферу, а не давати якомога більше інформації, навіть на наш погляд, потрібної і цікавої. Інформація засвоюється дітьми успішніше, коли використовуються пошуково-експериментальні та проблемні методи. У старшому віці в якості основної діяльності обрана проектна

У представленому матеріалі представлений досвід роботи з соціалізації дітей засобами краєзнавчої роботи, в якому ми намагалися направити свої дії на досягнення стійких позитивних результатів у роботі з вихованцями, співробітниками і батькам.

В роботі дотримуємося схеми, запропонованої Л. С. Виготським. Поставлені завдання вирішуються педагогом в ході спільної діяльності дитини з дорослим, потім переходять до спільної діяльності з однолітками і стають самостійною діяльністю.

Робота реалізується за 5 напрямками:

- Етнокультурна і соціолого-демографічний краєзнавство (фольклорне, художнє, літературне та ін.)

- Туристско- краєзнавча діяльність (краєзнавчі дослідження під час туристичних походів).

- Музейна краєзнавство (вивчення рідного краю на базі краєзнавчих музеїв)

- Екскурсійне краєзнавство (вивчення рідного краю в планових екскурсіях)

- Сімейний краєзнавство.

Ми намагалися домогтися, щоб до кінця підготовчої групи діти могли знати:

• Домашня адреса; відчувати любов і прихильність до рідного дому, сім'ї, матері, дитячого садка; дорожити своєю сім'єю, будинком; із задоволенням йти в дитячий сад.

Місце роботи батьків, значимість їх праці; відчувати гордість і повагу до праці дорослих. Діти повинні мати посильні трудові обов'язки вдома, в дитячому саду, нести відповідальність за їх виконання.

• Місце проживання: селище, область; підприємства рідного селища та їх значимість; символіку селища, визначні пам'ятки, кліматичні умови; флору і фауну селища і області; знаходити на карті великі міста області, знати природоохоронні заходи.

• Свою націю, російську культуру, мову, традиції, повинні пишатися своїм народом, його досягненнями. Знати столицю нашої Батьківщини - Москву. Її історію, пам'ятки, показувати на карті Росії кілька великих міст. Діти повинні знати прапор, герб, гімн Росії.

• Називати представників інших національностей, що населяють нашу Батьківщину. Поважати їх культуру і традиції.

• Повинні знати природу Росії її флору і фауну

Головним ускладненням є особливості дошкільного віку - емоційне сприйняття навколишнього, образність і конкретність мислення, глибина і загостреність перших почуттів, відсутність повною мірою «почуття історії», розуміння соціальних явищ, швидкоплинність і ситуативність. Дитину може схвилювати тільки що почутий розповідь про героїчний вчинок, але потім на ці враження накладаються інші, і виникло перше почуття може згаснути.

Основними умовами даної роботи є:

• Мотивація батьків, педагогів додаткової освіти, музичного керівника на здійснення поставлених завдань;

Нормативно-правове забезпечення:

Закон України «Про освіту»

Концепція патріотичного виховання громадян Російської Федерації.

Закон «Про ветеранів»

Конституція Російської Федерації »

Програма «Патріотичне виховання громадян Російської Федерації на 2006- 2012 рік» затверджена Постановою Уряду РФ від 11.07.2005 року,

Положення про обласну експериментальному майданчику в системі освіти Кемеровській області на базі МДОУ Тужанський дошкільного навчального закладу № 5 «Світлячок» загальнорозвиваючого виду з пріоритетним здійсненням естетичного розвитку.

Положення про експериментальному майданчику МДОУ Тужанський дошкільного навчального закладу № 5 «Світлячок» загальнорозвиваючого виду з пріоритетним здійсненням естетичного розвитку.

• Фінансово-економічне забезпечення:

Залучення спонсорів для організації автобусних екскурсій.

Придбання експонатів для міні-музею

• Залучення сімей в виховно-освітній процес, так як сім'я спочатку є основним середовищем, формує особистість дитини, його спосіб життя.

• Технічні умови:

мультимедійне забезпечення

Аудіо програвач

DVD програвач

комп'ютер

Автобус для екскурсій

Дана система роботи дає можливість отримати свої результати.

Після аналізу виконаної роботи, досягли наступних результатів:

- у вихованців підвищився інтерес до знайомства з рідним краєм;

- з'явилася мотивація потреби вивчення навколишнього світу;

- вихованці стали більш активними, охоче включаються в спільну творчу діяльність.

Методи забезпечення ранньої соціалізації дітей дошкільного віку за допомогою краєзнавства