• Прикріплені файли

 • Скачати 12,31 Kb.

  Майстер-клас для педагогів «Методичний супровід введення ФГОС дошкільної освіти»
  Дата конвертації08.07.2017
  Розмір12,31 Kb.
  Типпедради

  Скачати 12,31 Kb.

  Наталія Городецька
  Майстер-клас для педагогів «Методичний супровід введення ФГОС дошкільної освіти»

  Тема: «Організація методичного простору переходу на ФГОС ДО в ДОУ»

  сл 2

  Для ефективної роботи педагогічного колективу по реалізації ФГОС ДО ми забезпечили інформаційно методичний супровід педагогів.

  Були визначені пріоритетні напрямки методичного супроводу впровадження ФГОС ДО:

  сл 3

  Сформовано банк даних нормативно - правової документації, куди були включені документи федерального рівня. Всі документи були розіслані педагогам по електронній пошті для самостійного ознайомлення і вивчення. Педагоги обговорили проблеми, і висловили свої погляди під час проведення педагогічних годин, які проводяться в ДНЗ щовівторка.

  У відповідність з новими нормативно-правовими актами були розроблені і документи локального характеру, ознайомлення з якими проходило за тим же принципом.

  сл 4

  Кожен захід у нас закінчується рефлексією,

  сл 5

  Це допомагає нам з психологом намітити подальший план дій.

  сл 6

  Був розроблений план методичного супроводу включає в себе:

  Формування позитивного ставлення і потреби педагогів в інноваційній діяльності.

  Педагогічний колектив завжди неоднорідний.

  Сл. 7

  У нашому закладі працюють педагоги різного віку, рівня освіти, кваліфікації за дипломом, і тільки 12 педагогів на сьогоднішній день мають дошкільну освіту. Решта педагоги усвідомивши, що їх освіта не відповідає вимогам нового закону про освіту самостійно прийняли рішення піти вчиться

  Навесні минулого року спільно з педагогом-психологом, за допомогою проведення тестування, анкетування і спостереження, вивчили і проаналізували наш педагогічний колектив. Це допомогло нам правильно надалі організувати інноваційну діяльність з урахуванням оцінки рівня готовності педагогів до сприйняття нововведень.

  Важливо було оцінити інноваційний потенціал нашого педагогічного колективу, який ми всі для себе визначили трьома показниками.

  сл 8

  Ці показники використовувалися нами при складанні індивідуального рейтингу.

  сл 9

  Педагоги розподілилися по 3 групам - «Новатор», «Передовик», «Помірний».

  На сьогоднішній момент розподіл по групах представлено на слайді.

  Хочеться відзначити прагнення педагогів перейти на рівень вище, яке, як нам здається, є показником методичного супроводу в ДНЗ.

  А розроблена, в нашому ДОУ, система стимулювання педагогів, підтримує їх сумлінне ставлення до своїх посадових обов'язків і підштовхує на виконання муніципального завдання, активну участь в роботі ДНЗ та конкурсах різного рівня.

  сл 10

  Наступним пунктом плану методичного супроводу є - Створення єдиної системи моніторингу.

  сл 11

  Систематичний аналіз результатів педагогічної діяльності дозволяє своє-тимчасово регулювати і коригувати управління освітнім процесом. Інформаційний, управлінський, психолого - педагогічний моніторинги допомогли виявити можливі ризики і намітити способи їх подолання. Всю практичну реалізацію основних заходів, закладених дорожньою картою і планом введення ФГОС ДО регламентує річний план роботи ДНЗ.

  сл 12

  Ми знаємо, що навколишнє середовище забезпечує максимальну реалізацію освітнього потенціалу. Для вирішення цього пункту плану була проведена велика методична робота.

  Професійний розвиток педагога ДНЗ - це тривалий процес, метою якого є формування людини як майстри своєї справи, справжнього професіонала.

  Сл. 13

  На сьогодні, можна відзначити, що в ДОУ створені необхідні умови, які сприяють організації та здійснення підвищення кваліфікації педагогів.

  Ми забезпечили безперервне підвищення кваліфікації не тільки через систему зовнішнього, а й через систему внутрішнього навчання.

  сл 14

  У нас були проведені навчальні семінари-практикуми і тижні професійної майстерності для педагогів. На яких були організовані показ освітньої діяльності з дітьми, розглянуто теоретичні питання, особливості планування. Особлива увага приділялася детальному психолого педагогічному аналізу освітньої діяльності з вихованцями. Для цього ми використовували різні інтерактивні методи: круглий стіл, дискусія, ділова гра. Дані заходи були спрямовані на побудову освітньої діяльності на основі взаємодії дорослих з дітьми, орієнтованого на інтереси і можливості кожної дитини, на підтримку ініціативи, самостійності, позитивної самооцінки. Необхідною умовою організації навчальних семінарів завжди є активна участь всіх педагогів і фахівців ДОУ.

  сл 15

  Проведення педагогічних рад так само є однією з форм організаційно методичного процесу реалізації ФГОС ДО де докладно розкриваючи зміст ФГОС ДО за допомогою проведення мозкового штурму, експрес-опитування, вікторини, створюються умови для професійного розвитку педагогів ДНЗ.

  сл 16

  Для організації якісної роботи обов'язковою умовою є зворотний зв'язок з колегами, тобто отримання інформації, пов'язаної з їх освітніми потребами та бажаннями - це організація консультативної підтримки педагогічних працівників. У нашому закладі в цій роботі беруть участь і педагоги «Новатори» і педагоги «Передовики».

  Сл. 17

  Педагог, який був відсутній на консультації, має можливість самостійно познайомитися з теоретичними матеріалами, які знаходяться в папці - «Консультації для педагогів» в педагогічному кабінеті

  У кожній віковій групі є папка «Довідкові матеріали»,

  сл 18

  яка включає в себе методичні продукти практичного характеру з організації діяльності педагога відповідно до ФГОС ДО і віку вихованців групи. За результатами анкетування 89% педагогів щодня використовують її в своїй роботі.

  Матеріали методичного супроводу педагогів ДНЗ так - же надаються і в електронному варіанті.

  сл 19

  На робочому столі комп'ютера, в педагогічному кабінеті є папка «Методичний супровід педагогів».

  сл 20

  В методичному кабінеті оформлений інформаційний стенд: «Методичний супровід введення ФГОС ДО» який відображає основні напрямки по роботі з педагогічного колективу.

  сл 21

  Так само створюючи можливості щодо надання необхідної педагогам інформації в педагогічному кабінеті, відповідно до річного плану роботи, оформляються виставки літератури допомагають педагогам: будувати свою роботу використовуючи зовнішній інноваційний досвід.

  сл 22

  На підставі наказу завідувача ДНЗ створена група педагогів з розробки основної освітньої програми ДОУ. На засіданнях якої йде докладне вивчення ФГОС ДО, розробка вимог до структури, визначення змісту по областям. Розробка варіативної частини основної освітньої програми ДОУ. Група працює регулярно, по дві години кожен четвер другий і четвертого тижня місяця. Результатом роботи цієї групи є проект основної освітньої програми ДОУ.

  сл 23

  У нашому колективі досвідчені педагоги допомагають молодому фахівцеві. До кожного педагогу прикріплений наставник, їх у нас 8, практично всі з групи «Передовик». Наставники організують свою взаємодію на підставі положення про наставництво.

  Не дарма епіграфом моєї презентації є слова Алі Апшерони.

  Наші педагоги поповнюють свій методичний арсенал постійно самообразовиваясь, використовуючи нові технології освіти, узагальнюючи і транслюючи досвід власної успішної роботи в даній області.

  сл 24

  Реалізація досвіду роботи по темі самоосвіти представляється педагогом через планування, проектну діяльність, взаємодія з батьками і організаціями соціуму, проведення майстер-класу, виступ на семінарах-практикумах, педагогічних радах, методичних об'єднаннях округу, при атестації.

  Теми самоосвіти педагогів пов'язані з проблемами, які розв'язуються в нашому ДОУ, з напрямками його діяльності. Це дозволяє вирішити два завдання:

  сл 25

  Педагогам не треба розпорошувати свої зусилля, вирішуючи окремо завдання ДОУ і завдання власного розвитку, вони концентруються на одній проблемі, і результатом цієї діяльності в подальшому користуються все педагоги ДНЗ

  Теми підбираються так само з урахуванням індивідуального досвіду і професійної майстерності вихователя. Терміни реалізації плану, педагог визначає сам.

  У наступному навчальному році ми плануємо розробити програми саморозвитку.

  Для зміни освітнього середовища в установі були створені творчі групи.

  сл 26

  При формуванні груп враховувалося бажання, професійні інтереси самих педагогів.

  Поки організовано 4 групи.

  Керівниками трьох груп стали педагоги «Новатори».

  Четверту групу у нас очолив молодий перспективний педагог і колектив це прийняв, і з задоволенням з нею працює.

  Адміністрація ДНЗ, в свою чергу, створює умови для творчої самореалізації кожного педагога, допомагає знайти індивідуальність, розкрити творчий початок, знайти свій образ. Найбільше ці умови виражаються в фінансовому забезпеченні.

  Протягом року групи працювали дуже плідно. Творчий колектив Роздолля є активним учасником всіх культурних заходів міста і округу.

  А результати діяльності трьох інших груп можна бачити на виставці в залі, в оформленні інтер'єрів нашого ДОП, групового простору.

  Розвиваюча предметно-просторове середовище забезпечує максимальну реалізацію освітнього потенціалу простору Організації. По даній темі нами теж проведена методична робота.

  сл 27

  В результаті проведених заходів педагоги об'єднавшись з батьками постаралися створити насичену, трансформовану, поліфункціональну, варіативну, доступну, безпечну, розвиваючу предметно-просторове середовище в групах відповідно до ФГОС ДО.

  А педагоги-фахівці збагатили умови для кабінетної системи взаємодії - ізостудії, кабінет психолога, логопедичний кабінет, музей російського побуту, музичний зал, фізкультурні зали. Ці приміщення у нас широко використовуються для корекційної роботи, побудови варіативного розвиваючого освіти проявляється у дитини в спільній діяльності з дорослим, психолого педагогічної взаємодії педагогів з колегами, з вихованцями та батьками, і організації додаткової освіти.

  сл 28

  Критерії оцінки результату на 30.05.2015г.

  Прикріплені файли:

  vystuplenie-seminar_sgbt8.pptx | 16952,52 КБ | Завантажено: 134


  Скачати 12,31 Kb.


  Майстер-клас для педагогів «Методичний супровід введення ФГОС дошкільної освіти»

  Скачати 12,31 Kb.