Скачати 117,9 Kb.

Корекція порушень фонетико-фонематичної сторони мовлення у дошкільників з дитячим церебральним паралічем
Дата конвертації17.06.2017
Розмір117,9 Kb.
Типдипломна робота

Скачати 117,9 Kb.
gn = "left"> 2

3

3

23

25

Еталон

15

15

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

45

45

К1 - результати констатуючого експерименту.

К2 - результати контрольного експерименту.

Після проведення навчального експерименту, який проводився з 08 січня по 14 лютого 2008 року, ми виявили невеликі зрушення у сформованості фонетико - фонематичної сторони мови.

Кількісних змін у моториці не відбулося, але покращилася якість виконання вправ на дрібну моторику.

Дрібна моторика:

У Насті, Саші, Жені - при показі другого і третього пальця, другого і п'ятого пальця спочатку на правій, потім на лівій руці руху стали найбільш точними, але також уповільненими. Покращився виконання на обох руках одночасно.

Решта дітей, також самостійно запропоновані завдання, не виконують, але за допомогою логопеда відбулися значні поліпшення в їх проведенні.

У мімічної моториці зрушень не відбулося.

Артикуляційна моторика.

П. Кирило, С.Саша, Настя, К. Кирило, Ільяс - також відзначається зниження здатності до переключення та утриманню пози, на обсяг руху став найбільш повним, також ослаблений тонус.

Ваня, Костя, Євгенія, Г.Женя, Христина: артикуляційні рухи виконують, рухи виконуються швидше, але так само напружені. Незначно зменшився тремор кінчика язика при повторних рухах і при утриманні пози. Обсяг рухів став більш повним. Салівація не змінилася.

Стан звуковимови після навчального експерименту значних зрушень не дало. У Насті автоматизировались Санора (Р, Л) в мові.

Стану фонематических функцій.

Настя, Саш а, Костя, Женя, Ваня, П. Кирило - навчилися виділяти голосні звуки на початку, середині, в кінці слова.

При виділенні приголосних звуків на початку, в середині, в кінці слова стали давати правильну відповідь з 2 спроби.

При фонематическом синтезі навчилися складати слова з послідовно даних звуків. З звуків даних в порушеній послідовності виконує з 2 спроби.

П. Христина, М. Євгенія - навчилися виділяти голосні звуки на початку, середині, в кінці слова.

При виділенні приголосних звуків на початку, в середині, в кінці слова стали давати правильну відповідь з 3 спроби.

При фонематическом синтезі навчилися складати слова, з послідовно даних звуків допускаючи при цьому одну помилку. З звуків даних в порушеній послідовності виконують з 3 спроби.

Покращення в проведенні фонематичного аналізу і синтезу у Ільяса, К. Кирила, Христини не відбулося.

Стан просодики:

Настя, Саша, М. Євген, П. Кирило, Т. Ваня стали відтворювати мелодико - просодика - інтонаційну сторону мови, по показу не допускаючи при цьому помилок.

Костя, Христина при відтворенні запропонованих пропозицій стали допускати 2 - 3 помилки.

Ільяс, Кирило так само з завданнями не справляються.

Таким чином, знову згрупуємо дітей за рівнями сформованості фонетико фонематических функцій.

Кирило, Ільяс - також низький рівень сформованості фонетико - фонематичної сторони мови

П. Христина, М. Євгенія, - середній рівень сформованості фонетико - фонематичної сторони мови.

Т. Ваня, Костя, Женя, П. Кирило, Саша - хороший рівень сформованості фонетико - фонематичної сторони мови.

Настя - виходить на високий рівень сформованості фонетико - фонематичної сторони мови (відповідає віковим нормам).

Висновки по 3 чолі:

Порівнявши дані контрольного та констатуючого експерименту, ми відзначаємо поліпшення стану фонетико - фонематичної сторони мови

у дітей даної експериментальної групи.

Саша - виходить на хороший рівень сформованості фонетико - фонематичної сторони мови.

Настя - виходить на високий рівень сформованості фонетико - фонематичної сторони мови (відповідає віковим нормам).

Решта дітей залишаються на тих же рівнях сформованості фонетико фонематических функцій, але відбулися значні поліпшення:

Костя, Женя, Ваня, П. Кирило - навчилися виділяти голосні звуки на початку, середині, в кінці слова.

При виділенні приголосних звуків на початку, в середині, в кінці слова стали давати правильну відповідь з 2 спроби.

При фонематическом синтезі навчилися складати слова з послідовно даних звуків. З звуків даних в порушеній послідовності виконує з 2 спроби.

П. Христина, М. Євгенія - навчилися виділяти голосні звуки на початку, середині, в кінці слова.

При виділенні приголосних звуків на початку, в середині, в кінці слова стали давати правильну відповідь з 3 спроби.

При фонематическом синтезі навчилися складати слова, з послідовно даних звуків допускаючи при цьому одну помилку. З звуків даних в порушеній послідовності виконують з 3 спроби.

Настя, Саша, М. Євген, П. Кирило, Т. Ваня стали відтворювати мелодико - просодика - інтонаційну сторону мови, по показу не допускаючи при цьому помилок.

Костя, Христина при відтворенні запропонованих пропозицій стали допускати 2 - 3 помилки.

Це пов'язано з малою кількістю часу, відведеним на проведення формуючого навчання. У нашій експериментальній групі прояв фонетико - фонематических функцій проявляється в рамках різних форм дизартрий, що вимагає більш глибокого аналізу і тривалого часу для усунення порушень в фонетико - фонематических функцій.

Висновок.

Дана кваліфікаційна робота присвячена дослідженню формування моторних і фонетико - фонематических функцій у дошкільнят з дитячим церебральним паралічем.

У першому розділі представлені дані літератури з проблеми дослідження. Зокрема, стан рухової сфери, мовні порушення дітей з церебральним паралічем, описані зарубіжні та вітчизняні методики роботи з даною категорією дітей.

У другому розділі описана методика експериментального вивчення стану моторних і фонетико - фонематических функцій, яка проходила за наступними напрямками:

- Обстеження моторних функцій (дрібної, мімічної, артикуляційної моторики);

-обстеження звуковимови, просодической сторони мови.

-обстеження фонематических функцій (фонематичного сприйняття, фонематичного аналізу і синтезу)

- Обстеження дихання.

За результатами дослідження виділено 3 групи дітей по сформованості моторних і фонетико - фонематических функцій.

У третьому розділі представлено зміст експериментального навчання з формування фонетико - фонематических функції.

Були сформульовані наступні завдання експериментального навчання:

1. Нормалізація артикуляційної, мімічної і дрібної моторики (зниження тяжкості прояви спастичного парезу, гіперкінезів і атаксії);

2. Розвиток фізіологічного і мовного дихання, голосу;

3. Нормалізація просодических компонентів мови (мелодико-інтонаційної і темпо-ритмічної сторони);

4. Постановка і автоматизація звуків у мові.

5. Розвиток фонематических функцій (фонематичного сприйняття, фонематичного аналізу і синтезу)

Прийоми роботи з кожною групою дітей були віддиференціювати нами з урахуванням отриманих даних в ході експерименту, що констатує. Корекцію порушень ми здійснювали на логопедичних заняттях засобами тактильно - пропріоцептивної стимуляції, розвитком статико-динамічних відчуттів, чітких артикуляційних кинестезий, підключенням рухово-кінестетичного і слухо-зорово-кінестетичного контролю.

На підставі аналізу експериментального навчання дошкільнят з дитячим церебральним паралічем можна зробити висновок, що гіпотеза констатуючого експерименту підтвердилася.

Перспектива дослідження полягає в подальшому вивченні дітей з дитячим церебральним паралічем, вивчення корекційної роботи і методів навчання дітей даної групи.

Таким чином, мета роботи досягнута, завдання виконані, гіпотеза доведена.

Список використаної літератури:

Архипова Е.Ф. Корекційна робота з дітьми з церебральним паралічем. М. «Просвещение» .1999

Бадалян Л.О. Дитяча неврологія. М., 1975

Бадалян Л.О., Журба Л.Т., Тимонина О.В. Дитячі церебральні паралічі.- Київ, 1988

Бельтюков В.І. Взаємодія аналізаторів у процесі сприйняття усної речі.- М., 1972.

Блискіна І.В., Ковшиков В.А. Масаж в корекції артикуляційних расстройств.- Санкт-Петербург: «Сатіс», 1995.

Бот О.С. Ігри та вправи для тренування тонких рухів пальців рук у дітей із затримкою мовного розвитку. М., 1970.

Винарская Е.Н. Раннє мовленнєвий розвиток дитини і проблеми дефектології. М.: Просвещение, 1987

Данилова Л.А.Методи корекції мовного і психічного розвитку у дітей з церебральним паралічем. Л., Медицина, 1977

Дедюхина Г.В., Могутня Л.Д., Яньшина Т.А. логопедичний масаж і лікувальна фізкультура з дітьми 3-5 років, які страждають на дитячий церебральний параліч. М., видавництво «Гном і Д», 2001

Жукова Н.С., Мастюкова Е.М. Якщо ваша дитина відстає в розвитку. М., Медицина, 1993.

Жукова Н.с., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Подолання загального недорозвинення мови в дошкольніков.- М., 1990..

Иншакова. О. Б. «Альбом для логопеда» - М, - 2005 р

Иншакова. О. Б. Альбом для логопеда. - М, 2005 р

Іпполітова М.В., Бабенкова Р.Д., Мастюкова Е.М. Виховання дітей з церебральним паралічем в сім'ї. М, Просвещеніе.1993

Каліжнюк Е.С. Психічні порушення при дитячих церебральних паралічах.- М., 1990.

Ковальов В.В. Психіатрія дитячого віку. - М .: 1975.

Кольцова М.М. Розвиток сигнальних систем дійсності у дітей.- Л., 1980.

Кольцова М. М., Рузина М. С. Дитина вчиться говорити. Пальчиковий ігротренінг. СПб., 1998..

Крестініна І.А. Програма як засіб включення дітей з ММД в освітній процес // Діти з проблемами в розвитку, - 2004., №2.

Левченко І.Ю. Етапи корекції порушень психіки у дітей з церебральними паралічами: Психологічні дослідження в практиці лікарсько трудової експертизи і соціально-трудової реабілітаціі.- М., 1989

Левченко І.Ю., Приходько О.Г. Технології навчання і виховання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату. Москва. 2001

Логопедія. / Под ред. Л.С.Волковой, С.Н.Шаховской. , 2002

Лопатіна Л.В. Логопедична робота з дітьми дошкільного віку з мінімальними діартріческімі розладами. СПб, видавництво «Союз», 2005

Лопатіна Л.В. Характеристика і структура мовного дефекту у дошкільнят зі стертою дизартрією: Особливості механізмів, структури порушень мовлення та їх корекції у дітей з інтелектуальною, сенсорної та рухової недостаточностью.- СПб., 1996..

Лурія А.Р. Основні проблеми нейролінгвістікі.- М., 1975.

Лурія А.Р. Вищі кіркові функції людини і їх порушення при локальних ураженнях мозга.- М., 1968.

Мастюкова Е.М., Іпполітова М.В. Порушення мови у дітей з церебральним паралічем. М., Просвещеніе.1985

Мастюкова Е.М. Особливості логопедичної роботи при дитячому церебральному паралічі .// Логопедія / під ред. Л.С.Волковой. М., 1989

Мастюкова Е.М. Фізичне виховання дітей з церебральним паралічем: Дитяча, ранній і дошкільний возраст.- М., 1991

Махмудова Н.М., Курбанов У.К., Стерник О.А. Дитячий церебральний параліч. Ташкент, 1978

Міхєєв В.В. Нервові хвороби. - М .: 1958.

Порушення голосу звукопроізносітельной сторони мови. Частина 2: ринолалия і дизартрія. Під ред. Л.С. Волкової. М., Владос, 2003

Особливості розумового і мовного розвитку учнів з церебральним паралічем. / Под ред. М. В. Іпполітова. - М., 1989.

Панченко І.І., Щербакова Л.А., Приходько О.Г., Моїсеєва Т.Ю. Діти з руховими порушеннями: корекційна робота на першому році життя. Вид-во «Іспит». М., 2004

Петрова В.Г., Белякова І.В. Хто вони, діти з відхиленнями у розвитку? - М .: 1998.

Савіна Л.П. Пальчикова гімнастика для розвитку мовлення дошкільнят. Москва, АСТ, 2002.

Семенова К. А. Дитячий церебральний параліч. - М., 1968.

Семенова К.А. Лікування рухових розладів при дитячих церебральних паралічах.- М .: Медицина, 1976.

Семенова К.А., Махмудова Н.М. Медична реабілітація і соціальна адаптація хворих на ДЦП. Ташкент, 1979

Семенова К.А., Махмудова Н.М., Смуглін М.Я. Клініка і реабілітаційна терапія дітей з церебральним паралічом.- М., 1972

Смирнова І.А. Спеціальна освіта дошкільників з ДЦП. СПб «Дитинство-Прес», 2003

Спірова Л.Ф. Особливості мовного розвитку учнів з важкими порушеннями мови. М., 1980

Стребелева Е.А., Корекційна допомога дітям раннього віку з органічним ураженням ЦНС в групах короткочасного перебування. - Москва, 2004

Навчально-виховний процес в реабілітації дітей з захворюваннями опорно-рухового апарату / Под ред. М.В. Іпполітовой.- М., 1988

Халілова Л.Б. Деякі аспекти розвитку граматичного мислення дітей з церебральним паралічом.- Теорія і практика корекційного навчання дошкільнят з мовними нарушеніямі.- М., 1991

Цвинтарний В.В. Граємо пальчиками й розвиваємо мова. Нижній Новгород. Видавництво «Флокс», 1995.

Чиркина Г.В. Методи обстеження мовлення дітей. М. Просвітництво, 1982.

Чистякова М.І. Психогимнастика. М., «Просвещение», 1990..

Шіпіцин Л.М., Мамайчук І.І. Дитячий церебральний параліч. Санкт-Петербург. Видавництво «Дидактика Плюс». 2001

Ейдінова М.Б., Правдіна-Винарская Е.Н. Дитячий церебральний параліч та шляхи їх подолання. М., 1959

Ельконін Д.Б. Розвиток мови в дошкільному віці.- М., 1969.

Додаток №1.

Протокол дослідження стану фонетико-фонематичний сторони мови.

Прізвище, ім'я: Ільяс Х.

Дата народження: 28.07.2000.

Дата надходження в ДОУ: 21.08.2005.

висновки лікарів

Невропатолог: Резидуально - органічне ураження центральної нервової системи. Дитячий церебральний параліч, правосторонній геміпарез середнього ступеня тяжкості. Симптоматична епілепсія в стадії ремісії.

Ортопед: Здоров.

Психіатр: Затримка психомовного розвитку.

Отоларинголог: здоровий

Офтальмолог: здоровий

рухові можливості

Загальна моторика. Дитині пропонується виконати наступні завдання:

- пройти по накресленої на підлозі лінії: -

- пострибати на двох ногах, просуваючись вперед: -

- пострибати поперемінно на одній нозі і на інше: -

- ударяти долонею по м'ячу об підлогу: -

- повернутися тулубом вправо - вліво -

Особливості ходьби: Ходить тільки з підтримкою.

Характеристика руху: Руху незручні, незграбні. Координація руху рук і ніг не правильне, відсутнє почуття рівноваги. Обсяг руху не повний, перемикання уповільнене.

Пальчикова моторика.

- показати 2-й і 3-й пальці спочатку на правій, потім на лівій руці, на обох руках: -

-показати 2-й і 5-й пальці, послідовність виконання та ж: -

- скласти всі пальці в кільце таким чином, щоб 2-й, 3-й, 4-й і 5-й пальці стосувалися першого: -

- поперемінно з'єднувати всі пальці з 1-м, починаючи з 2-го на правій руці, потім те ж повторити у зворотній послідовності: -

-застегнуть гудзик: спочатку великого, потім середнього і, нарешті, маленького розміру: -

Тонка моторика не розвинена.

Стан мімічної моторики.

Виконання мімічних рухів

Права сторона обличчя

Ліва сторона обличчя

Піднімання брів:

разом

по черзі

-

-

Зажмуріваніе очей:

разом

по черзі

-

-

посмішка

-

-

Надування щік:

разом

по черзі

-

-

Особа амімічное.

Дослідження артикуляційної моторики:

Анатомічна будова артикуляційного апарату: Без особливостей.

Губи ( «Посмішка-Трубочка» під рахунок до 3, до 5.) Темп рухів уповільнений,

Мова. П ри серії рухів мовою:

- Мова широкий, вузький під рахунок: +

- Кінчик мови підняти, відпустити: +

- «Гойдалки»: -

- «Цокіт»: -

Відзначається гіпертонус мови, тремор кінчика язика при повторних рухах і при утриманні пози. Зниження здатності до переключення та утримання пози. Обсяг руху не повний. Гойдалки і цокіт не виконує.

Стан просодических компонентів мови:

Темп мовлення уповільнений, ритм монотонний, не вміння ставити паузи в мові. Звуко - висотні зміни не доступні. Мова змазана, що не виразна.

Стан дихальної функції:

Дихання поверхневе (верхнє - ключичное), короткий вдих, не тривалий видих. Ритм дихання не регулюється смисловим змістом промови. Дихання не рівномірний, видих слабкий, повітряний струмінь розтинають, немає координаційної вдиху і видиху.

Дослідження вимови звуків:

[А] - - при проголошенні цього звука язик відтягнуть назад, вимовляється як звук заднього ряду.

[О] - - -спостерігається відсутність лабиализация.

[У] - - -звук вимовляється з носової витоком повітря.

[З] - - [н], [з] - - [н], [ж] - - [н] - носової парасігматізм.

Звуків [ц], [ч] немає ізольовано і в словах.

[Л], [л] - -ламбдацізм.

[Р], [р] - - ротацизм.

Дослідження фонематических функцій:

Чи не визначає наявність або відсутність заданого звуку в слові. Чи не показує картинки із заданим звуком. Чи не підбирає пари картинок до названим словами паронімами (дах - щур, бочка - нирка...)

Чи не сформований фонематичний аналіз і синтез:

Чи не виділяє голосний і приголосний звук на початку, в середині, в кінці слова.

Чи не визначає, зі скількох звуків складається слово.Чи не підбирає слова на заданий звук.

Не став слова з послідовно даних звуків (К, О, Т), (Р, У, К, А), (С У, М, К, А),

Не став слова зі звуків, даних в порушеній послідовності (А, Р, К), (Л, А, Н, У), (Д, М, И).

Висновок: Низький рівень сформованості фонетико фонематичної сторони мови.

Результати логопедичної роботи:

Було проведено 8 занять з логопедом. Змін фонетико - фонематичної сторони мови не відбулося.

Низький рівень сформованості фонетико - фонематичної сторони мови.

Протокол дослідження стану фонетико-фонематичний сторони мови.

Прізвище, ім'я: Костя І.

Дата народження: 08.10.2001.

Дата надходження в ДОУ: 14 .08.2005.

висновки лікарів

Невропатолог: Резидуально - органічне ураження центральної нервової системи. Дитячий церебральний параліч, спастико-гіперкінетічіческой форми.

Ортопед: Нижній спастичний парапарез середнього ступеня тяжкості.

Психіатр: Здоров

Отоларинголог: здоровий

Офтальмолог: здоровий

рухові можливості

Загальна моторика. Дитині пропонується виконати наступні завдання:

- пройти по накресленої на підлозі лінії: -

- пострибати на двох ногах, просуваючись вперед: -

- пострибати поперемінно на одній нозі і на інше: -

- ударяти долонею по м'ячу об підлогу: +

- повернутися тулубом вправо - вліво: +

Особливості ходьби: Ходить з підтримкою.

Характеристика руху: Руху незручні, незграбні. Координація руху рук і ніг не правильне, відсутнє почуття рівноваги. Обсяг руху не повний, перемикання уповільнене. Рухи виконує за допомогою логопеда.

Пальчикова моторика.

- показати 2-й і 3-й пальці спочатку на правій, потім на лівій руці, на обох руках; -

-показати 2-й і 5-й пальці, послідовність виконання та ж; -

- скласти всі пальці в кільце таким чином, щоб 2-й, 3-й, 4-й і 5-й пальці стосувалися першого; -

- поперемінно з'єднувати всі пальці з 1-м, починаючи з 2-го на правій руці, потім те ж повторити у зворотній послідовності; -

-застегнуть гудзик: спочатку великого, потім середнього і, нарешті, маленького размера.-

Жодне із запропонованих завдань самостійно не виконує. Тонка моторика не розвинена.

Стан мімічної моторики.

Виконання мімічних рухів

Права сторона обличчя

Ліва сторона обличчя

Піднімання брів:

разом

по черзі

-

-

Зажмуріваніе очей:

разом

по черзі

+

+

посмішка

+

+

Надування щік:

разом

по черзі

+

+

Ускладнений піднімання брів разом і по черзі

Дослідження артикуляційної моторики:

Анатомічна будова артикуляційного апарату: Без особливостей.

Губ и ( «Посмішка-Трубочка» під рахунок до 3, до 5.) Темп рухів уповільнений,

Мова. П ри серії рухів мовою:

- Мова широкий, вузький під рахунок: +

- Кінчик мови підняти, відпустити: +

- «Гойдалки»: +

- «Цокіт»: +

Відзначається гіпертонус мови, тремор кінчика язика при повторних рухах і при утриманні пози. Зниження здатності до переключення та утримання пози. Обсяг руху не повний.

Стан просодических компонентів мови:

Мова не чітка, змащена. Темп мовлення в нормі. Ритм монотонний.

Стан дихальної функції:

Дихання поверхневе, ритм дихання не регулюється смисловим змістом промови, дихання поверхневе (верхнє - ключичное). Носове дихання в нормі.

Дослідження вимови звуків:

[З] - - бічний сигматизм.

[З] - - [ж] - правобічний бічний парасігматізм.

[Ш] - [з] - правобічний бічний парасігматізм.

[Ц] - - [t] - -односторонній бічній парасігматізм.

[Ч] - [t] - -односторонній бічній парасігматізм.

[Л], [л] - -ламбдацізм.

[Р], [р] - -ротацізм.

Дослідження фонематических функцій:

Не став слова із заданого кількості звуків, даних в порушеній послідовності.

Насилу підбирає слова, які починаються на той же звук, що і назване логопедом.

Висновок: середній рівень сформованості фонетико - фонематичної сторони мови.

Результати логопедичної роботи:

Було проведено 8 занять з логопедом. Домоглися незначних змін в фонематическом аналізі та синтезі:

- Навчився виділяти голосні звуки на початку, середині, в кінці слова.

- При виділенні приголосних звуків на початку, в середині, в кінці слова став давати правильну відповідь з 2 спроби.

- При фонематическом синтезі навчився складати слова з послідовно даних звуків. З звуків даних в порушеній послідовності виконує з 2 спроби.

Середній рівень сформованості фонетико - фонематичної сторони мови.

Протокол дослідження стану фонетико - фонематичної сторони мови.

Прізвище, ім'я: Настя К.

Дата народження: 10.02.1999.

Дата надходження в ДОУ: 1.12.2004.

висновки лікарів

Невропатолог: Резидуально - органічне ураження центральної нервової системи. Дитячий церебральний параліч, нижній спастичний парапарез середнього ступеня тяжкості. Мікроцефалія, підкоркових пірамідний синдром

Ортопед: Нижній спастичний парапарез середнього ступеня тяжкості.

Психіатр: Затримка психо-мовного розвитку. Гипердинамический синдром. Загальна розлад психічного розвитку.

Отоларинголог: здоровий

Офтальмолог: здоровий.

рухові можливості

Загальна моторика. Дитині пропонується виконати наступні завдання:

- пройти по накресленої на підлозі лінії: +

- пострибати на двох ногах, просуваючись вперед: -

- пострибати поперемінно на одній нозі і на інше: -

- ударяти долонею по м'ячу об підлогу: -

- повернутися тулубом вправо - вліво: -

Особливості ходьби: Ходить самостійно.

Характеристика руху: Руху незручні, незграбні. Координація руху рук і ніг не правильне, відсутнє почуття рівноваги. Обсяг руху не повний, перемикання уповільнене. Рухи виконує за допомогою логопеда.

Пальчикова моторика.

- показати 2-й і 3-й пальці спочатку на правій, потім на лівій руці, на обох руках;

-показати 2-й і 5-й пальці, послідовність виконання та ж;

- скласти всі пальці в кільце таким чином, щоб 2-й, 3-й, 4-й і 5-й пальці стосувалися першого;

- поперемінно з'єднувати всі пальці з 1-м, починаючи з 2-го на правій руці, потім те ж повторити у зворотній послідовності;

-застегнуть гудзик: спочатку великого, потім середнього і, нарешті, маленького розміру.

Пальчикова моторика не розвинена. Вправи самостійно не виконує, виконує окремі елементи тільки за допомогою логопеда

Стан мімічної моторики.

Виконання мімічних рухів

Права сторона обличчя

Ліва сторона обличчя

Піднімання брів:

разом

по черзі

+

+

Зажмуріваніе очей:

разом

по черзі

+

+

посмішка

+

+

Надування щік:

разом

по черзі

+

+

Мімічна моторика без особливості.

Дослідження артикуляційної моторики:

Анатомічна будова артикуляційного апарату: прогнатия.

Губи ( «Посмішка-Трубочка» під рахунок до 3, до 5.) Темп рухів уповільнений.

Мова. При серії рухів мовою:

- Мова широкий, вузький під рахунок: +

- Кінчик мови підняти, опустити: +

- «Гойдалки»: +

- «Цокіт»: +

Відзначається гіпертонус мови, тремор кінчика язика при повторних рухах і при утриманні пози. Зниження здатності до переключення та утримання пози. Обсяг руху не повний, руху уповільнені.

Стан просодических компонентів мови:

Мова не чітка, змащена, темп уповільнений. Ритм скандували.

Стан дихальної функції:

Дихання поверхневе, ритм дихання не регулюється смисловим змістом промови. Ротової видих сформований, носове дихання не утруднене.

Дослідження вимови звуків:

Голосні звуки ізольовано і в словах вимовляються в нормі.

Звуки [з], [з], [ж] - вимовляються на нижньому підйомі кінчика язика. Повітряний струмінь розпадається за рахунок прогнати.

Дослідження фонематических функцій:

Чи не визначає перший і наступний звук в слові (корова, кінь ...)

Не може становити слова зі звуків даних в порушеній послідовності. (А, Р, К), (Л, А, Н, У).

Висновок: середній рівень сформованості фонетико - фонематичної сторони мови.

Результати логопедичної роботи:

Було проведено 8 занять з логопедом. Домоглися незначних змін в фонематическом аналізі та синтезі:

- Навчилася виділяти голосні звуки на початку, середині, в кінці слова.

- При виділенні приголосних звуків на початку, в середині, в кінці слова стала давати правильну відповідь з 2 спроби.

- При фонематическом синтезі навчилася складати слова з послідовно даних звуків. З звуків даних в порушеній послідовності виконує з 2 спроби.

Автоматизували свистячі звуки в мові.

Високий рівень сформованості фонетико - фонематичної сторони мови.

Протокол дослідження стану фонетико - фонематичної сторони мови.

Прізвище, ім'я: Саша С.

Дата народження 1.11.2000.

Дата надходження в ДОУ 1.09.2005.

висновки лікарів

Невропатолог: Резидуально - органічне ураження центральної нервової системи. Дитячий церебральний параліч, нижній спастичний парапарез середнього ступеня тяжкості.

Ортопед: Нижній спастичний парапарез середнього ступеня тяжкості. Контрактура гомілковостопних суглобів.

Психіатр: Здоров

Отоларинголог: здоровий

Офтальмолог: здоровий

рухові можливості

Загальна моторика. Дитині пропонується виконати наступні завдання:

- пройти по накресленої на підлозі лінії: -

- пострибати на двох ногах, просуваючись вперед: -

- пострибати поперемінно на одній нозі і на інше: -

- ударяти долонею по м'ячу об підлогу: -

- повернутися тулубом вправо - вліво: +

Особливості ходьби: Ходить самостійно.

Характеристика руху: Руху незручні, незграбні. Координація руху рук і ніг не правильне, відсутнє почуття рівноваги. Обсяг руху не повний, перемикання уповільнене. Рухи виконує за допомогою логопеда.

Пальчикова моторика.

- показати 2-й і 3-й пальці спочатку на правій, потім на лівій руці, на обох руках: -

-показати 2-й і 5-й пальці, послідовність виконання та ж: -

- скласти всі пальці в кільце таким чином, щоб 2-й, 3-й, 4-й і 5-й пальці стосувалися першого: -

- поперемінно з'єднувати всі пальці з 1-м, починаючи з 2-го на правій руці, потім те ж повторити у зворотній послідовності: -

-застегнуть гудзик: спочатку великого, потім середнього і, нарешті, маленького розміру: -

Пальчикова моторика не розвинена, вправи виконує тільки за допомогою логопеда.

Стан мімічної моторики.

Виконання мімічних рухів

Права сторона обличчя

Ліва сторона обличчя

Піднімання брів:

разом

по черзі

-

-

Зажмуріваніе очей:

разом

по черзі

+

+

посмішка

+

+

Надування щік:

разом

по черзі

+

+

Ускладнений піднімання брів разом і по черзі на правій і лівій стороні обличчя.

Дослідження артикуляційної моторики:

Анатомічна будова артикуляційного апарату: Без особливостей.

Губ и ( «Посмішка-Трубочка» під рахунок до 3, до 5.) Темп рухів уповільнений.

Мова При серії рухів мовою:

- Мова широкий, вузький під рахунок; +.

- Кінчик мови підняти, відпустити; +

- «Гойдалки»; +

- «Цокіт» .-

Відзначається гіпертонус мови, тремор кінчика язика при повторних рухах і при утриманні пози. Зниження здатності до переключення та утримання пози. Обсяг руху не повний, «Цокіт» не виконує.

Стан просодических компонентів мови:

Мова не чітка, змащена. Темп в нормі, ритм монотонний.

Стан дихальної функції:

Дихання поверхневе, ритм дихання не регулюється смисловим змістом промови. Носове дихання в нормі.

Дослідження вимови звуків:

Голосні звуки вимовляє в нормі.

Звуки [з] і [ш], [ж] -ізолірованно вимовляє в нормі, в словах на нижньому рівні підйомі кореня язика.

[Л] -пропуск, ламбдацизм.

[Р] - ротацизм.

Дослідження фонематических функцій:

Погано визначає кількість голосних і кількість згодних в словах ніс, риба, равлик. Не став слова зі звуків даних в порушеній послідовності (А, Р, К), (Л, А, Н, У), (Д, М, И).

Висновок: низький рівень сформованості фонетико - фонематичної сторони мови.

Результати логопедичної роботи:

Було проведено 8 занять з логопедом. Домоглися незначних змін в фонематическом аналізі та синтезі:

- Навчився виділяти голосні звуки на початку, середині, в кінці слова.

- При виділенні приголосних звуків на початку, в середині, в кінці слова став давати правильну відповідь з 2 спроби.

- При фонематическом синтезі навчився складати слова з послідовно даних звуків. З звуків даних в порушеній послідовності виконує з 2 спроби.

Середній рівень сформованості фонетико - фонематичної сторони мови.

Протокол дослідження стану фонетико - фонематичної сторони мови.

Прізвище, ім'я: П Кирило.

Дата народження: 14.08.2001.

Дата надходження в ДОУ:

висновки лікарів

Невропатолог: Резидуально - органічне ураження головного мозку Дитячий церебральний параліч, правосторонній геміпарез.

Ортопед: Плоско - вальгусні стопи.

Психіатр: Здоров.

Отоларинголог: Здоров.

Офтальмолог: ангіопатія судин сітківки.

рухові можливості

Загальна моторика. Дитині пропонується виконати наступні завдання:

- пройти по накресленої на підлозі лінії: -

- пострибати на двох ногах, просуваючись вперед: -

- пострибати поперемінно на одній нозі і на інше: -

- ударяти долонею по м'ячу об підлогу: +

- повернутися тулубом вправо - вліво +

Особливості ходьби: Ходить самостійно. Рухи незграбні, незграбні. Координація руху рук і ніг не правильне, відсутнє почуття рівноваги. Обсяг руху не повний, перемикання уповільнене. Рухи виконує за допомогою логопеда.

Пальчикова моторика.

- показати 2-й і 3-й пальці спочатку на правій, потім на лівій руці, на обох руках: не виконує лівою рукою, руху асинхронні.

-показати 2-й і 5-й пальці, послідовність виконання та ж: не виконує лівою рукою.

- скласти всі пальці в кільце таким чином, щоб 2-й, 3-й, 4-й і 5-й пальці стосувалися першого: не виконує.

- поперемінно з'єднувати всі пальці з 1-м, починаючи з 2-го на правій руці, потім те ж повторити у зворотній послідовності: не виконує

-застегнуть гудзик: спочатку великого, потім середнього і, нарешті, маленького розміру: не виконує.

Точність руху: Пальчикова моторика не розвинена. Рухи не точні, темп рухів знижений, рухи правої і лівої руки асинхронні. Переключення від одного руху до іншого уповільнена. Запропоновані завдання не виконує лівою рукою.

Стан мімічної моторики.

Виконання мімічних рухів

Права сторона обличчя

Ліва сторона обличчя

Піднімання брів:

разом

по черзі

+

-

Зажмуріваніе очей:

разом

по черзі

+

-

посмішка

+

-

Надування щік:

разом

по черзі

+

-

Дослідження артикуляційної моторики:

Анатомічна будова артикуляційного апарату: Без особливостей.

Губ и ( «Посмішка-Трубочка» під рахунок до 3, до 5.)

Темп рухів уповільнений,

Мова. П ри серії рухів мовою:

- Мова широкий, вузький під рахунок: +

- Кінчик мови підняти, відпустити: +

- «Гойдалки»: +

- «Цокіт»: -

Відзначається: Відзначається гіпертонус мови, салівація, тремор кінчика язика при повторних рухах і при утриманні пози. Зниження здатності до переключення та утримання пози. Обсяг руху не повний, «Цокіт» не виконує.

Стан просодических компонентів мови:

Мова не чітка, змащена. Темп мовлення уповільнений, ритм монотонний. Чи не володіє паузаціі.

Стан дихальної функції:

Дихання поверхневе, ритм дихання не регулюється смисловим змістом промови. Короткий вдих, не тривалий видих.

Дослідження вимови звуків:

Голосні звуки вимовляє в нормі.

згодні:

[P] - [j] - Параротацізм.

[P] - [j] - Параротацізм.

[Л] - [j] - Параламбдацізм.

[Л] - [j] - Параламбдацізм.

Дослідження фонематических функцій:

Не став слова зі звуків даних в порушеній послідовності (А, Р, К), (Л, А, Н, У), (Д, М, И).

Висновок: середній рівень сформованості фонетико - фонематичної сторони мови

Результати логопедичної роботи:

Було проведено 8 занять з логопедом. Домоглися незначних змін в фонематическом аналізі та синтезі:

- Навчився виділяти голосні звуки на початку, середині, в кінці слова.

- При виділенні приголосних звуків на початку, в середині, в кінці слова став давати правильну відповідь з 2 спроби.

- При фонематическом синтезі навчився складати слова з послідовно даних звуків. З звуків даних в порушеній послідовності виконує з 2 спроби.

Середній рівень сформованості фонетико - фонематичної сторони мови.

Протокол дослідження стану фонетико - фонематичної сторони мови.

Прізвище, ім'я: Т. Ваня.

Дата народження: 16.01. 2001.

Дата надходження в ДОУ:

висновки лікарів

Невропатолог: Резидуально - органічне ураження головного мозку Дитячий церебральний параліч, нижня спастична диплегія помірного ступеня (більше в ногах).

Ортопед: Плоско - вальгусні стопи.

Психіатр: Здоров.

Отоларинголог: Здоров.

Офтальмолог: ангіопатія судин сітківки.

рухові можливості

Загальна моторика. Дитині пропонується виконати наступні завдання:

- пройти по накресленої на підлозі лінії: -

- пострибати на двох ногах, просуваючись вперед: -

- пострибати поперемінно на одній нозі і на інше: -

- ударяти долонею по м'ячу об підлогу: +

- повернутися тулубом вправо - вліво: +

Особливості ходьби: Ходить c підтримкою.

Характеристика руху: Координація руху рук і ніг не правильне.

Пальчикова моторика.

- показати 2-й і 3-й пальці спочатку на правій, потім на лівій руці, на обох руках: +

-показати 2-й і 5-й пальці, послідовність виконання та ж: +

- скласти всі пафонематіческой сторони мови: з цією метою рівні стартових характеристик (той рівень, на якому знаходиться дитина під час первинного обстеження) оцінювалися як:

1-й рівень - низький - 1-12 балів.

2-й рівень - середній - 13-25 балів.

3-й рівень - хороший - 26-33 балів.

4-й рівень - високий (відповідає віковим нормам) - 34 - 45 балів

Обстеживши моторику дітей по вищевикладеної методикою, ми отримали наступні результати, представлені в таблиці 1.

Стан моторних функцій дітей експериментальної групи.

Таблиця 1.

ім'я

Дрібна моторика

мімічна моторика

Артикуляційна моторика.

Загальний бал

Женя

2

5

3

10

Кирило

1

1

2

4

Костя

1

4

3

8

Саша

2

5

4

11

Ільяс

1

1

2

4

П. Кирило

1

2

4

7

Т. Ваня.

1

5

4

10

Христина

1

5

3

9

Євгенія

1

5

3

9

Настя

2

5

4

11

Еталон

5

5

5

15

Таким чином, ми прийшли до висновку що дрібна, мімічна і артикуляційна моторика у всіх дітей різна у всіх дітей експериментальної группи.ССррррри.сьзастени.ой ілісех дітей.

Дрібна моторика.

Настя, Саша, Женя можуть показати другий і третій пальці, другий і п'ятий, спочатку на правій, а потім на лівій руці. Не можуть у виконанні завдань на обох руках одночасно. Рухи уповільнені, неточні. У решти дітей тонка моторика не розвинена. Самостійно запропоновані завдання не виконують.

Мімічна моторика.

У Ільяса і Кирила особа амімічное.

У Кості утруднено піднімання брів разом і по черзі.

Артикуляційна моторика.

П. Кирило, С.Саша, Настя відзначається зниження здатності до переключення та утриманню пози. Обсяг рухів не повний. Рухи виконують, але ослаблений тонус.

Ваня, Костя, Євгенія, Г.Женя, Христина: артикуляційні рухи виконують, але руху уповільнені, напружені. Відзначається невеликий тремор кінчика язика при повторних рухах і при утриманні пози, салівація. Обсяг рухів не повний.

К.Кірілл і Ільяс можуть у виконанні артикуляційних рухів і при утриманні пози, салівація.

Обстеживши стан звуковимови і фонетико - фонематичної сторони мови, ми отримали наступні результати, наочно представлені в таблиці 2.

Стан моторних і фонетико - фонематических функцій у дітей експериментальної групи.

Таблиця 2.

Ім'я, ф.

мотто

ріка

Звукопро

ізно

шення

просодії

чеських

компонен

тов

мови

стан

фонематических

функцій в балах:

Диха

ня

Загальний

Бал.

Фонем.

відтв.

Фонем.

аналіз.

Фонем. синтез

Женя

10

2

2

4

3

3

3

27

К. Кирило

4

1

1

1

1

1

2

11

Костя

8

2

2

4

3

3

3

24

Настя

11

4

3

4

3

3

3

31

Ільяс

4

1

1

1

1

1

2

11

Саша

7

3

3

4

3

3

3

25

П. Кирило.

10

3

3

4

3

3

3

29

Т. Ваня.

9

3

3

4

3

3

3

28

П. Христина

9

2

2

3

2

2

3

23

М. Євгена

11

3

3

3

2

2

3

23

Еталон

15

5

5

5

5

5

5

45

Розглянемо більш докладно стан звуковимови:

Ільяс:

[А] - прі проголошенні цього звука язик відтягнуть назад, вимовляється як звук заднього ряду.

[О] - -спостерігається відсутність лабиализация.

[У] - - -звук вимовляється з носової витоком повітря.

[Е] - прі проголошенні цього звуку спостерігається переміщення, вимовляється як звук середнього ряду.

[Ш], [ш] - - [н],

[З] - - [н], [з] - - [н], [з] - - [н], [ж] - - [н] носової парасігматізм.

Звуків [ц], [ч] немає ізольовано і в словах.

[Л] - [л] - - ламбдацизм.

[Р] - [р] - - ротацизм.

Костя

[З] - - бічний сигматизм.

[З] - - [ж] - - правобічний бічний парасігматізм

[Ш] - - [з] - - правобічний бічний парасігматізм.

[Ц] - -правосторонній бічній сигматизм.

[Ч] - - -правосторонній бічній сигматизм.

[Л], [л] - -ламбдацізм.

[Р], [р] - ротацизм.

Настя

Голосні звуки ізольовано і в словах вимовляються в нормі.

Звуки [з], [з], [ж] - - вимовляються на нижньому підйомі кінчика язика. Повітряний струмінь розпадається за рахунок прогнати.

Саша

Голосні звуки вимовляє в нормі.

[Л] - - пропуск, ламбдацизм.

[Р] - - ротацизм.

Женя

[З] - [ш], [з] - [ш] - шиплячий парасігматізм.

[З] - [з] - пом'якшення

[Ц] - [т] - прізубний парасігматізм

[Ш] - [ш] - пом'якшення

[Ж] - [з] - шиплячий парасігматізм.

[Л] - [j], [л] - [j] - параламбдацізм.

[Р] - пропуск - ротацизм.

[Р] - пропуск - ротацизм.

Кирило

[A] -, [о] -, [у] -, [е] -, [и] - - звуки вимовляються з носової витоком повітря.

[Ш], [ш], [з] - - [х] - - спотворення, увелярний глухий звук, при проголошенні якого корінь язика піднімається до м'якого піднебіння, утворюючи щілину, голосові складки розімкнуті.

Звуків [з], [ж], [ц], [ч] в мові немає.

[Х] - - при правильному положенні мови спостерігається носова витік повітря.

Звуки [м], [н] вимовляються з носовим відтінком.

Звуків [л], [л] в мові немає - -ламбдацізм.

Звуків [р], [р] - ротацизм.

П. Кирило.

Голосні звуки вимовляє в нормі.

згодні:

[P] - [j] - Параротацізм.

[P] - [j] - Параротацізм.

[Л] - [j] - Параламбдацізм.

[Л] - [j] - Параламбдацізм.

Т Ваня.

Голосні звуки вимовляє в нормі.

згодні:

[C] - презубний сигматизм.

[З] - презубний сигматизм.

[З] - презубний сигматизм.

[Р] - пропуск - ротацизм.

[З] - ламбдацизм.

П. Христина.

Голосні звуки ізольовано і в словах вимовляє в нормі.

згодні:

[Л] - [Л] - ламбдацизм.

[P] - [P] - ротацизм.

[З] - [З], [Ш] - [Щ], [Ж] - міжзубний сигматизм.

М. Євгенія.

Голосні звуки ізольовано і в словах вимовляє в нормі.

згодні:

[Л], [Л] - ламбдацизм.

[P], [P] - ротацизм.

Таким чином, можна зробити наступні висновки:

У М. Євгенії, П. Кирила, Саші замінюються 1 група звуків (Санора).

У Т. Вані замінюються 2 групи звуків (свистячі, Санора)

У Кості, Христини та Жені порушення в 3 - Х.групах звуків (свистячі, шиплячі, Санора)

У К. Кирила, Ільяса порушення всіх груп приголосних і голосних звуків.

Стану фонематических функцій.

У дітей даної експериментальної групи фонематичні функції не сформовані в повному обсязі.

При оцінці фонематичного сприйняття Настя, Саша, Костя, Ваня, П. Кирило дали правильну відповідь з 2 спроби.

П. Христина, М. Євгенія - дали правильну відповідь з 3 спроби.

У Ільяса і Кирила з завданнями не впоралися.

При оцінці фонематичного аналізу і синтезу також Настя, Саша, Костя, Женя, Ваня, П. Кирило дали правильну відповідь з 3 спроби.

П. Христина, М. Євген дали правильну відповідь з 4 спроби.

Ільяс і Кирило з завданнями не впоралися.

Стан просодики:

Настя, Саша, М. Євген, П. Кирило, Т. Ваня відтворюють мелодіко- просодіко- інтонаційну сторону мови по показу, допускаючи при цьому 2-3 помилки.

Костя, Христина при відтворенні запропонованих пропозицій допустили більше 3 помилок.

Ільяс, Кирило - з завданнями не впоралися.

Стан дихання:

К. Кирило, Ільяс - дихання порушене: розлад глибини дихання (дихання поверхневе), розлад ритму дихання (в останній момент промови дихання частішає, після сказаного слова - невеликий судомний вдих). Короткий вдих, нетривалий видих.

У решти дітей дихання близько до норми, але практично у всіх дихання поверхневе, укорочений вдих і видих.

Таким чином, можна зробити висновок, що у всіх дітей порушена фонетико - фонематическая сторона мови в різного ступеня тяжкості.

На підставі цього ми поділили дітей на групи з урахуванням різного ступеня тяжкості прояви фонетико фонематичного недорозвинення мови.

Висновки по 2 чолі:

Ми вивчили стан фонетико - фонематических функцій (стан звуковимови, стан просодических компонентів мови, стан фонематических процесів), стан моторних функцій (артикуляційна моторика, мімічна моторика, пальчикова моторика) у дошкільнят з дитячим церебральним паралічем та проаналізували отримані дані.

Визначили 4 рівневу систему оцінювання стану фонетико-фонематичний сторони мови: з цією метою рівні стартових характеристик (той рівень, на якому знаходиться дитина під час первинного обстеження) оцінювалися як:

1-й рівень - низький - 1-12 балів.

2-й рівень - середній 13-25 балів.

3-й рівень - хороший - 25-33 балів.

4-й рівень - високий (відповідає віковим нормам) - 34 - 45 балів.

Розбили дітей по групах, визначили рівень сформованості фонетико - фонематичної сторони мови:

К. Кирило, Ільяс - низький рівень сформованості фонетико - фонематичної сторони мови

П. Христина, М. Євгенія, Саша - середній рівень сформованості фонетико - фонематичної сторони мови.

Т. Ваня, Настя, Костя, Женя, П. Кирило - хороший рівень сформованості фонетико - фонематичної сторони мови.

III.Формірованіе фонетико фонематичної сторони мови, у дошкільнят з дитячим церебральним паралічем.

III.1. Завдання і зміст експериментального навчання.

Аналіз експерименту, що констатує показав нам, що у дітей з дитячим церебральним паралічем спостерігаються різні за складністю порушення фонетико - фонематических процесів:

1 - я група:

К. Кирило, Ільяс - низький рівень сформованості фонетико - фонематичної сторони мови.

2 - я група:

П. Христина, М. Євгенії, Саша, - середній рівень сформованості фонетико - фонематичної сторони мови.

3 - а група:

Т. Ваня, Настя, Костя, Женя, П. Кирило - хороший рівень сформованості фонетико - фонематичної сторони мови.

Ми розробили план корекційних заходів щодо усунення фонетико - фонематических порушень у дітей кожної з підгрупи, застосовуючи засоби тактильно - пропріоцептивної стимуляції (диференційований логопедичний масаж, стимулюючий масаж артикуляційної мускулатури, масаж мовній мускулатури, пасивна артикуляційна гімнастика); розвитком чітких артикуляцій кинестезий (активна, пасивна артикуляційна гімнастика); підключенням рухово-кінестетичного (тактильний контроль) і слухо-зорово-кінестетичного контролю (слуховий контроль, зоровий - використовується дзеркало, тактильний контроль).

Логопедична робота проводилася за кількома напрямками:

1. Розвиток артикуляційної моторики:

Робота з розвитку артикуляційної моторики проводитися по групам порушених звуків у даної групи.

М. Євгенія, Саша, П. Кирило - артикуляційна гімнастика для постановки Санора (звуків Л, Р).

Костя, Христина, Женя - артикуляційна гімнастика для постановки свистячих (С, З, Ц - побудувати паркан, покарати неслухняний мову, лопаточка або млинець, почисти зубки, пісенька водички ...); шиплячих (Ш, Щ) - побудувати огорожу, покарати неслухняний язичок, лопаточка, чашка, конячка, грибок ...)

Ваня артикуляційна гімнастика для свистячих звуків і Санора (побудувати паркан, покарати неслухняний мову, лопаточка або млинець, почисти зубки, пісенька водички лопаточка, чашка, конячка, грибок ...)

К. Кирило і Ільяс - Артикуляційна гімнастика для всіх груп приголосних і голосних звуків.

Звертаємо увагу на обсяг рухів, точність виконання, здатність до перемикання і утримування пози. Боротьба зі слюнотеченіем.их і голосних звуков.щіх і саноровов Л, Р) ам звукова моторика, пальчикова моторика) і проаналізувавши підлогу

З усіма дітьми ведемо роботу з розвитку дрібної моторики.

З Ільясом і Кирилом ведемо роботу з розвитку мімічної моторики.

М. Євгенія, Саша, П. Кирило - постановка і автоматизація Санора (звуків Л, Р).

Костя, Христина, Женя - постановка свистячих (С, З, Ц); шиплячих (Ш, Щ). Автоматизація в складах, словах, пропозиціях, в зв'язного мовлення. Диференціація свистячих і шиплячих звуків. Постановка Санора (Р, Л), автоматизація в складах, словах, в пропозиціях.

Ваня - постановка і автоматизація свистячих (С, З) і Санора (Р, Л).

К. Кирило і Ільяс - Постановка, автоматизація, і диференціація всіх свистячих, шиплячих звуків. Постановка і автоматизація Санора.

3. Розвиток просодических компонентів мови.

З усіма дітьми проводимо роботу з розвитку темпу, ритму, паузаціі.

4. Регулювання дихання.

З усіма дітьми логопед проводить роботу, спрямовану на диференціацію носового і ротового вдиху і видиху. Необхідно зробити ротової вдих по можливості більш довільним, тривалим, ритмічним.

З усіма дітьми ведеться робота по збільшенню об'єму дихання, по нормалізації ритму дихання, по подовженню ротового видиху.

З К. Кирилом проводимо роботу по нормалізації носового дихання і усунення нормалізації носового дихання.

5. Розвиток фонематических процесів.

При обстеженні фонематических процесів ми виявили ряд порушень і згрупували дітей на групи. І розробили план усунення фонематических порушень.

Настя, Саша, Костя, Г. Женя, Ваня, П. Кирило - складання слів зі звуків, даних в порушеній послідовності.

Настя і Г. Женя - визначення першого і наступного звуку в словах.

Саша - визначення кількості голосних і кількість згодних в словах.

Т. Ваня - підбір слова на заданий звук із зазначенням його місця в слові.

2 - я група: Кристина і М. Євгенія помилки при фонематическом аналізі та синтезі.

П. Христина - виділення приголосного звуку на початку слова, в середині слова. Визначення перших і наступних звуків в словах.

Складання слів зі звуків, даних в порушеній послідовності.

М. Євгенія:

1. Підбір картинок з заданим звуком.

2. Виділення голосних звуків стоять на початку слова, в середині слова, в кінці слова.

3. Виділення приголосних звуків на початку слова, в середині слова.

4. Визначення першого і наступного звуків в словах.

5. Визначення послідовності і кількості звуків у слові.

6. Складання слів зі звуків, даних в порушеній послідовності.

3 - а група. Ільяс і К.Кірілл.

1. Робота над визначенням наявності або відсутності заданого звуку в словах. Підбір пари картинок до названим словами паронімами.

2. Над виділенням голосних і приголосних звуків на початку, в середині, в кінці слова, визначенням зі скількох звуків складається слово. Підбір слів на заданий звук.

3. Робота над фонематичним аналізом і синтезом:

4. Складання слова з послідовно даних звуків.

5. Складання слів зі звуків, даних в порушеній послідовності.

III.2. Прийоми формування фонетико-фонематичний сторони мови.

У своїй роботі ми використовували такі прийоми логопедичної роботи:

Масаж.

- Диференційований логопедичний масаж (для ослаблення прояви розладів іннервації м'язів мовного апарату). Розширюючи можливості рухів мовних м'язів, можна розраховувати на краще спонтанне включення цих м'язів в артикуляційний процес, що в свою чергу підвищити якість звукової системи мови. Необхідно використовувати засоби, прийоми в залежності від характеру порушення тонусу м'язів (розслабляючого або стимулюючого)

- Розслабляючий масаж артикуляційної мускулатури. Застосовують у разі підвищення тонусу в мовних м'язах (в лицьовій, губної, мовній мускулатурі)

- Стимулюючий масаж артикуляційної мускулатури. Здійснюється при гіпотонії м'язів з метою зміцнення м'язового тонусу.

- Масаж мовній мускулатури. При спастичності мови виробляють розслабляючий масаж, при гіпотонії мови - зміцнює. Цілі масажу - нормалізація м'язового тонусу, збільшення обсягу і амплітуди артикуляційних рухів, зменшення слинотечі. Масаж може здійснюватися різними способами (зондський масаж, пальцевий масаж, масаж дерев'яним або металевим шпателем, масаж зубними щітками ...)

- Пасивна артикуляційна гімнастика.Проводиться після масажу. Початок, кінець і запис не залежать від дитини, вимагаючи від нього зорового контролю. Мета - включення в процес артикулювання нових груп м'язів, до цього бездіяли, або збільшення інтенсивності м'язів раніше не включені.

- Активна артикуляційна гімнастика. Здійснюється принцип компенсації, на перших етапах використовують максимальне підключення різних аналізаторів (зорового, слухового, тактильного). Тактильний аналізатор відіграє істотну роль в кинестетическом сприйнятті, тому масаж і пасивну гімнастику проводять перед активною артикуляційної гімнастикою. Для більш чітких і диференційованих артикуляційних кинестезий поступово виключають участь тактильного аналізатора, зору, слуху. При виконанні активних артикуляційних рухів в мімічної, губної і язикової мускулатури важливо формувати повноту обсягу рухів, диференційованість включення різних м'язів; плавність, симетричність рухів; швидкість включення і перемикання. Необхідно розвиток довільності, диференційованості артикуляційних рухів і контролю за їх виконанням.

Розвиток моторики артикуляційного апарату.

Вправи для губ:

Мета: Формування і розвиток правильних і чітких рухів органів артикуляційного апарату, необхідних для правильного звуковимови.

* Трубочка. Витягнути зімкнуті губи вперед трубочкою (зуби теж повинні бути зімкнуті).

* Посмішка. Утримувати сильно розтягнуті губи в усмішці. Зуби не видно.

* Бублик. Губи округлити (пошепки вимовляти звук о) і трохи витягнути вперед. Вправа робиться без напруги, одними губами. Рот відкритий, нижня щелепа не повинна висуватися вперед.

* Заборчик. Посміхнутися без напруги, оголюючи передні верхні і нижні зуби (Щоб показати дитині, як це зробити, треба про себе вимовляти звук і.)

Вправи для мови.

* Пташеня. Широко відкрити рот, як можна далі розвівши куточки губ. Мова спокійний і нерухомий.

* Лопаточка. Відкрити рот і покласти широкий розслаблений язик на нижню губу. Занести лопатку в рот і опустити за нижні зуби, намагаючись не напружувати мову.

* Чашечка. Широко відкрити рот і покласти широкий розслаблений язик на нижню губу. Підняти краї язика, не торкаючись верхніх зубів.

* Голочка. Відкрити рот і висунути далеко вперед вузький мову.

* Покарати неслухняний язичок. Трохи відкрити рот, спокійно покласти мову на нижню губу, і пошлепивая його губами, вимовляти звуки «пя - пя - пя ...». Утримувати широкий розслаблений мову в спокійному положенні при відкритому роті під рахунок від одного до десяти. Поплескувати мову губами треба кілька разів на одному видиху, без затримок.

* Гірка. Відкрити рота. Кінчик мови уперти в нижні зуби, а сама мова підняти вгору.

* Конячка. Відкрити рот і поцокать мовою. Нижня щелепа і губи не рухаються, працює тільки мова.

* Грибок. Посміхнутися, оголивши зуби, відкрити рот і, притиснувши широкий мову всієї площиною до неба, широко його відкрити ...

Корекція звуковимови.

На підготовчому етапі використовується артикуляційна гімнастика.

Прийоми постановки свистячих і шиплячих звуків:

- Використовується прийом наслідування (тобто добиваємося ізольоване вимова звуку)

- З механічною допомогою (використовуються зонди для вироблення поздовжнього жолобка по середній лінії мови і для закладу широкого кінчика язика за нижні різці). Підключаємо всі аналізатори (слуховий, зоровий, тактильний).

- Використовується прийом наслідування (тобто добиваємося ізольоване вимова звуку).

- Відбите вимовляння слів, у складі яких шиплячі, свистячі звуки на початку слова, в середині, в кінці.

- Дитина запам'ятовує і вимовляє складові ряди самостійно.

- Закріплення правильної звуковимови в пропозиціях, до складу яких входять слова з шиплячими і свистячими звуками.

Прийоми постановки Санора:

1. Прийоми постановки звуку Р.

- При відсутності звуку Р - виробляємо вироблення проторного звуку без вібрації.

- Активно використовуємо вправу «Дятел» - фіксуємо положення мови і пропонуємо від опорного звуку Д - Д -Др - Др ...

- Опорним може бути звук Т.Без голосу з додаванням голосу.

- З механічною допомогою (використання зонда або шпателя.)

- Вібрація з допомогою чистого пальчика, робить сама дитина.

- Використовуються опорні звуки (Д, Ш, Ж).

Автоматизація звуку проходить:

- Відкритий склад (Ра - ро - ри ...), закритий склад (ар, ор ...), збіг приголосних (дра, дро, дри ...).

- Автоматизація в словах (рот, рама, роги ...). Звук, що стоїть на початку слова, середині, в кінці.

- Автоматизація в пропозиціях, чистоговорки, скоромовках.

Диференціація важлива при параротацізмах.

Прийоми постановки звуку Л.

- «Пароплав» (І) - (Л) - (А).

- Постановка з механічною допомогою «Балалайка» - мізинцем притискаємо кінчик язика до неба.

Автоматизація звуку в складах:

А - А - А

Ла - Ла - Ла.

Ла - Ло - Ли.

Лу - Лу - Ла.

- Автоматизація в віршах, в словах: на початку слова (лампа, цибуля ...), в середині (пила, молоко ...), в кінці (пол ..)

- Можна скласти речення за опорними картинок або опорним словами.

- Автоматизація в чистоговорки (ЛА ЛА ЛА - запив пила

ЛО - ЛО - ЛО у мене весло ...).

-Автоматизація в мові.

Робота над диханням.

Мета: вироблення у дітей уміння правильно дихати в процесі мовлення, розвиток глибокого вдиху і більш тривалого видиху. Збільшити обсяг дихання.

Для закріплення подовженого довільного видиху (через рот) необхідно спиратися на кінестетичні відчуття. Рекомендується «бачити» і «чути» свій вдих.

При проведенні дихальної гімнастики можна перевтомлювати дитини. Необхідно стежити за тим, щоб не напружував шию, плечі, не приймав невірну позу. Слід концентрувати уваги дитини на відчуттях руху діафрагми, міжреберних м'язів, тривалості довільного вдиху і видиху. Потрібно стежити за плавністю і ритмічності дихальних рухів. Дихальна гімнастика повинна проводитися до їжі в добре провітреному приміщенні.

Для розвитку дихання дитини користуються дихальними іграми:

· Здувати сніжинки, папірці, пушинки зі столу, з руки;

· Дути на легкі кульки, олівці і катати їх по столу.

· Надувати надувні іграшки і повітряні кульки; корисно пускати мильні бульбашки - це виробляє дуже тонке регулювання видиху;

· Піддувати вгору пушинку, ватку, пушинку ...

Загнати м'яч у ворота.

1) Витягнути губи вперед трубочкою і плавно дути на ватяну або поролоновий кулька, що лежить на столі перед дитиною, заганяючи його між двома кубиками.

2) Те ж, але здути слід різкою, відривний струменем. Заганяти кульку треба на одному видиху, не перериваючи повітряний струмінь. Потрібно звертати увагу, щоб щоки не роздувати

Фокус.

Посміхнутися, відкривши рот, покласти широкий передній край мови на верхню губу так, щоб бічні краї його були притиснуті до верхньої губи, а по середині мови була щілина - жолобок, і здути ватку, покладену на кінчик носа. Повітря при цьому повинен йти по середині мови, тоді ватка полетить вгору. Необхідно стежити, щоб нижня щелепа була не рухомий.

При дихальної гімнастики суворо дотримуються правило: вдих збігається з розширенням грудної клітки, видих зі звуженням його

Робота над просодика.

Мета: Навчити дитину користуватися голосом різної висоти, формувати вміння підвищувати і знижувати голос в межах фрази. Уміння користуватися мелодико - інтонаційної стороною мови

* Виділення слова, на яке падає смислове наголос голосом і рухом:

Мама мила Таню ... Мама мила Таню ... Мама мила Таню...

* Робота над інтонацією:

Сказала тітка: (оповідно)

«Фі, футбол! (Оклично, з відтінком гидливості)

Сказала мама (оповідно)

«Ну, футбол!» (Оклично, з відтінком розгубленості)

А я відповів (оповідно)

«У футбол!» (Оклично, радісно) ...

* Одним із засобів вираження емоцій є проголошення емоцій:

Ай! (Руки притискає до себе, на обличчі вираз переляку)

Ай - я - яй! (Докірливо хитає головою і погрожує пальцем)

Ой! (На обличчі радість, сплескує руками і підносить їх до обличчя)

Гей (радісний окрик, руку витягує вгору)

Гей - е - їй! (Радісно кричить і привітно махає рукою)

При формуванні мелодико - інтонаційної сторони мови важливим розділом є робота над логічним наголосом (виділення слів найбільш важливих за змістом). Необхідно розвивати у дітей природні інтонації, що виражають різні емоційні стани: радість, здивування, переляк. Розвитку мелодико - інтонаційної сторони мови, гнучкості, модуляції голосу сприяють гри - інсценування і читання казок за ролями. В процесі розвитку просодики проводиться робота по формуванню і корекції порушень темпо - ритмічних характеристик мовлення

У роботі над темпом і ритмом можна використовувати такі рухи, як хлопки долонями і прітоптиваніе: отстукивание ритму однією або двома ногами, отхлопиваніе в долоні або однією рукою по тілу або столу. При цьому ударному стилю відповідає більш гучний хлопок або удар ногою по підлозі, неударні - тихий. Важливим розділом роботи є сприйняття і відтворення ритму віршів. При роботі над темпом мови важливо обговорювання мовного матеріалу в заданому темпі

5. Розвиток фонематических процесів:

Мета: Розвинути фонематическое сприйняття, фонематичний аналіз і синтез.

Розвиток фонематичного сприйняття:

* Я буду вимовляти звуки, а ти хлопну в долоні, коли почуєш звук «с»:

З Д Т В Р С Л П Н С

* Я буду вимовляти склади, а ти хлопну в долоні, коли почуєш склад зі звуком «с»

РА - СА - ТО - СО - ЗУ - СУ - ВИ - си - БО

* Я буду читати слова, а ти хлопну в долоні, коли почуєш слово зі звуком «с»

- САНІ - ДИВАН - СИР - БУКВА - ЛІС

- ЛАК - САНІ - ПІСОК - КОЗА - ЛИСИЦЯ

* Додай склад зі звуком «с».

додай склад - СА -

- ко ... колі ... Чи ... о .... ро ...

додай склад - си

- бу ... ве ... воло ... але ... рель ...

додай склад - сік-

- ві ... ку ... ле ... але ... пе ...

* Повтори ланцюжка складів зі звуком «с».

СА СО СУ СО - СУ - СЕ си - СА - СО

СА си СЕ СУ - си - СЕ си - СЕ - СО

СО - СА - си СУ - СЕ - СО СЕ - СУ - СА

* Заміни в слові першу букву на звук «с». Яке слово у тебе вийде?

БОР - ... ЗР ДІМ - ... ОМ СВЕРБЛЯЧКА - ... УД КОН - ... ОН

ЛУК - ... КК ПУП - ... УП ТОК - ... ОК тин - ... Ин

Розвиток фонематичного аналізу:

* Виділи голосний звук, що стоїть на початку слова.

* Виділи голосний звук, що стоїть в середині слова (рак, кіт ...).

* Виділи голосний звук в кінці слова (пила, окуляри ...).

* Виділи приголосний звук на початку слова (танк, миша ...), в середині слова (бант, білка, груша ...).

* Визнач перший і наступний звук в слові (корова, кінь ...)

* Визнач послідовність і кількість звуків в слові (ніс, риба, равлик ...)

Розвиток фонематичного синтезу.

* Склади слово з послідовно даних звуків (К, О, Т,), (Р, У, К, А,), (С, У, М, К, А)

* Скласти слово з звуків, даних в порушеній послідовності. (А, Р, К), (Л, А, Н, У), (Д, М, И).

III.3 Обговорення результатів формуючого експерименту.

Перевірка отриманих результатів здійснювалася за методикою, описаною в розділі 2.1 .. Результати констатуючого експерименту представлені в розділі 2.2. і протоколах обстеження, див. додаток 1.

Результати контрольного експерименту представлені в таблиці № 3.

Стан фонетико - фонематических функцій у дітей експериментальної групи.

Таблиця № 3

Ім'я, ф.

Мотто-

ріка.

Упоряд.

Звукопро.

Стан.

Просодіч. Компонуються.

мови.

стан

фонематических

функцій в балах

обстежують

вання

дихання.

Середній бал.

Фонем.

відтв.

Фонем.

аналіз.

Фонем. синтез

К1

К2

К1

К2

К1

К2

К1

К2

К1

К2

К1

К2

К1

К2

К1

К2

Женя

10

10

2

2

2

3

4

4

3

4

3

4

3

3

27

30

К.Кірілл

4

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

11

11

Костя

8

8

2

2

2

3

4

4

3

4

3

4

3

3

24

28

Настя

11

11

4

4

3

4

4

4

3

4

3

4

3

3

31

34

Ільяс

4

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

11

11

Саша

11

11

3

3

3

4

4

4

3

4

3

4

3

3

25

29

П.Кірілл

7

7

3

3

3

4

4

4

3

4

3

4

3

3

29

32

Т.Ваня

9

10

3

3

3

4

4

4

3

4

3

4

3

3

28

31

П.Крістіна

9

9

2

2

2

2

3

4

2

3

2

2

3

3

23

25

М. Євгена

9

9

3

3

2

2

3

4

2

3

2льци в кільце таким чином, щоб 2-й, 3-й, 4-й і 5-й пальці стосувалися першого: -

- поперемінно з'єднувати всі пальці з 1-м, починаючи з 2-го на правій руці, потім те ж повторити у зворотній послідовності: -

-застегнуть гудзик: спочатку великого, потім середнього і, нарешті, маленького розміру: -

Пальчикова моторика не розвинена. Рухи не точні, уповільнені, ослаблений тонус. Рухи виконує тільки за допомогою логопеда.

Стан мімічної моторики.

Виконання мімічних рухів

Права сторона обличчя

Ліва сторона обличчя

Піднімання брів:

разом

по черзі

+

+

Зажмуріваніе очей:

разом

по черзі

+

+

посмішка

+

+

Надування щік:

разом

по черзі

+

+

Мімічна моторика в нормі

Дослідження артикуляційної моторики:

Анатомічна будова артикуляційного апарату: Без особливостей.

Губ и ( «Посмішка-Трубочка» під рахунок до 3, до 5.)

Темп рухів уповільнений,

Мова При серії рухів мовою:

- Мова широкий, вузький під рахунок: +

- Кінчик мови підняти, відпустити: +

- «Гойдалки»: +

- «Цокіт»: +

Відзначається: невеликий тремор кінчика язика при повторних рухах і при утриманні пози.

Стан просодических компонентів мови

Мова не чітка, змащена. Ритм монотонний. Темп мовлення в нормі.

Стан дихальної функції:

Дихання поверхневе, ритм дихання не регулюється смисловим змістом промови. Носове дихання в нормі. Ротової видих сформований.

Дослідження вимови звуків:

Голосні звуки вимовляє в нормі.

згодні:

[C] - презубний сигматизм.

[З] - презубний сигматизм.

[Р] - пропуск - ротацизм.

[Л] - ламбдацизм.

Дослідження фонематических функцій:

Не став слова зі звуків даних в порушеній послідовності. Погано підбирає слова на заданий звук із зазначенням його місця в слові (початок, середина, кінець.)

Висновок: середній рівень сформованості фонетико - фонематичної сторони мови.

Результати логопедичної роботи:

Було проведено 8 занять з логопедом. Домоглися незначних змін в фонематическом аналізі та синтезі:

- Навчився виділяти голосні звуки на початку, середині, в кінці слова.

- При виділенні приголосних звуків на початку, в середині, в кінці слова став давати правильну відповідь з 2 спроби.

- При фонематическом синтезі навчився складати слова з послідовно даних звуків. З звуків даних в порушеній послідовності виконує з 2 спроби.

Середній рівень сформованості фонетико - фонематичної сторони мови.

Протокол дослідження стану фонетико - фонематичної сторони мови.

Прізвище, ім'я: П.Крістіна.

Дата народження: 19.08. 2000.

Дата надходження в ДОУ:

висновки лікарів

невропатолог:

Резидуально - органічне ураження головного мозку Дитячий церебральний параліч, Спастический тетрапарез, грубіше в ногах.

Ортопед: Дитячий церебральний параліч. Контрактура нижніх кінцівок.

Психіатр: Здоров.

Отоларинголог: Здоров.

Офтальмолог: Здоров.

рухові можливості

Загальна моторика. Дитині пропонується виконати наступні завдання:

- пройти по накресленої на підлозі лінії: -

- пострибати на двох ногах, просуваючись вперед: -

- пострибати поперемінно на одній нозі і на інше: -

- ударяти долонею по м'ячу об підлогу: -

- повернутися тулубом вправо - вліво: -

Особливості ходьби: Ходить з підтримкою.

Характеристика руху: Координація руху рук і ніг не правильне.

Пальчикова моторика.

- показати 2-й і 3-й пальці спочатку на правій, потім на лівій руці, на обох руках: -

-показати 2-й і 5-й пальці, послідовність виконання та ж: -

- скласти всі пальці в кільце таким чином, щоб 2-й, 3-й, 4-й і 5-й пальці стосувалися першого: -

- поперемінно з'єднувати всі пальці з 1-м, починаючи з 2-го на правій руці, потім те ж повторити у зворотній послідовності: -

-застегнуть гудзик: спочатку великого, потім середнього і, нарешті, маленького розміру: -

Пальчикова моторика не розвинена. Вправи виконує тільки за допомогою логопеда.

Стан мімічної моторики.

Виконання мімічних рухів

Права сторона обличчя

Ліва сторона обличчя

Піднімання брів:

разом

по черзі

+

+

Зажмуріваніе очей:

разом

по черзі

+

+

посмішка

+

+

Надування щік:

разом

по черзі

+

+

Мімічна моторика без особливості.

Дослідження артикуляційної моторики:

Анатомічна будова артикуляційного апарату: Без особливостей.

Губ и ( «Посмішка-Трубочка» під рахунок до 3, до 5.)

Темп рухів уповільнений,

Мова При серії рухів мовою:

- Мова широкий, вузький під рахунок: +

- Кінчик мови підняти, відпустить: +

- «Гойдалки»: +

- «Цокіт»: -

Відзначається: Відзначається гіпертонус мови, салівація, тремор кінчика язика при повторних рухах і при утриманні пози. Зниження здатності до переключення та утримання пози. Обсяг руху не повний, «Цокіт» не виконує.

Стан просодических компонентів мови:

Мова не чітка змащена. Темп мовлення уповільнений. Ритм монотонний.

Стан дихальної функції:

Дихання поверхневе, ритм дихання не регулюється смисловим змістом промови.

Дослідження вимови звуків:

Голосні звуки ізольовано і в словах вимовляє в нормі.

згодні:

[Л], [Л] - ламбдацизм.

[P], [P] - ротацизм.

[З], [З] - міжзубний сигматизм свистячих.

[Ш], [Щ], [Ж] - міжзубний сигматизм шиплячих.

Дослідження фонематических функцій:

Чи не виділяє приголосний звук на початку слова (танк, миша ...), в середині слова (бант, білка, груша). Чи не визначає перші і наступні звуки в слові (корова, кінь). Не став слова зі звуків, даних в порушеній послідовності (А, Р, К), (Л, А, Н, У), (Д, М, И).

Висновок: низький рівень сформованості фонетико - фонематичної сторони мови.

Результати логопедичної роботи:

Було проведено 8 занять з логопедом. Домоглися незначних змін в фонематическом аналізі та синтезі:

- Навчилася виділяти голосні звуки на початку, середині, в кінці слова.

- При виділенні приголосних звуків на початку, в середині, в кінці слова стала давати правильну відповідь з 3 спроби.

- При фонематическом синтезі навчився складати слова з послідовно даних звуків допускаючи при цьому одну помилку. З звуків даних в порушеній послідовності виконує з 3 спроби.

Середній рівень сформованості фонетико - фонематичної сторони мови.

Протокол дослідження стану фонетико - фонематичної сторони мови.

Прізвище, ім'я: М. Євгенія.

Дата народження: 26/08/2000 /

Дата надходження в ДОУ:

висновки лікарів

Невропатолог: Резидуально - органічне ураження головного мозку. Дитячий церебральний параліч, лівобічний геміпарез.

Ортопед: Плоско - вальгусні стопи.

Психіатр: Здоров.

Отоларинголог: Здоров.

Офтальмолог: Здоров.

рухові можливості

Загальна моторика. Дитині пропонується виконати наступні завдання:

- пройти по накресленої на підлозі лінії: +

- пострибати на двох ногах, просуваючись вперед: -

- пострибати поперемінно на одній нозі і на інше: -

- ударяти долонею по м'ячу об підлогу: +

- повернутися тулубом вправо - вліво: +

Особливості ходьби: Ходить самостійно.

Характеристика руху: Координація руху рук і ніг не правильне.

Пальчикова моторика.

- показати 2-й і 3-й пальці спочатку на правій, потім на лівій руці, на обох руках: -

-показати 2-й і 5-й пальці, послідовність виконання та ж: -

- скласти всі пальці в кільце таким чином, щоб 2-й, 3-й, 4-й і 5-й пальці стосувалися першого: -

- поперемінно з'єднувати всі пальці з 1-м, починаючи з 2-го на правій руці, потім те ж повторити у зворотній послідовності: -

-застегнуть гудзик: спочатку великого, потім середнього і, нарешті, маленького розміру: -

Пальчикова моторика не розвинена руху виконує тільки за допомогою логопеда.

Стан мімічної моторики.

Виконання мімічних рухів

Права сторона обличчя

Ліва сторона обличчя

Піднімання брів:

разом

по черзі

+

+

Зажмуріваніе очей:

разом

по черзі

+

+

посмішка

+

+

Надування щік:

разом

по черзі

+

+

Мімічна моторика в нормі.

Дослідження артикуляційної моторики:

Анатомічна будова артикуляційного апарату: Без особливостей.

Губ и ( «Посмішка-Трубочка» під рахунок до 3, до 5.) +

Темп рухів уповільнений,

Мова При серії рухів мовою:

- Мова широкий, вузький під рахунок: +

- Кінчик мови підняти, відпустити: +

- «Гойдалки»: +

- «Цокіт»: -

Відзначається: Невеликий тремор кінчика язика при повторних рухах і при утриманні пози, салівація. Зниження здатності до переключення та утримання пози. Обсяг руху не повний, "цокання" не виконує.

Стан просодических компонентів мови:

Мова не чітка, змащена. Темп уповільнений. Ритм монотонний.

Стан дихальної функції:

Дихання поверхневе, ритм дихання не регулюється смисловим змістом промови. Ротової видих сформований.

Дослідження вимови звуків:

Голосні звуки ізольовано і в словах вимовляє в нормі.

згодні:

[Л], [Л] - ламбдацизм.

[P], [P] - ротацизм.

Дослідження фонематических функцій:

1.) Не підбирає картинки із заданим звуком (ш, р, ж, к.) - молоток, їжак, мак, олівець, ворона, вишня, комар

2.) Чи не виділяє голосний звук, що стоїть на початку слова (хмара, лелека ...)

3.) Чи не виділяє голосний звук, що стоїть в середині слова (рак, кіт ...)

4) Чи не виділяє голосний звук в кінці слова (пила, окуляри ...)

5) Чи не виділяє приголосний звук на початку слова (танк, миша ...), в середині слова (бант, білка, груша ...).

6) Чи не визначення перший і наступний звук в слові (корова, кінь ...)

7) Чи не визначає послідовність і кількість звуків в слові (ніс, риба, равлик ...).

8) Не став слова зі звуків даних в порушеній послідовності (А, Р, К), (Л, А, Н, У), (Д, М, И).

Висновок: низький рівень сформованості фонетико - фонематичної сторони мови.

Результати логопедичної роботи:

Було проведено 8 занять з логопедом. Домоглися незначних змін в фонематическом аналізі та синтезі:

- Навчилася виділяти голосні звуки на початку, середині, в кінці слова.

- При виділенні приголосних звуків на початку, в середині, в кінці слова стала давати правильну відповідь з 3 спроби.

- При фонематическом синтезі навчилася складати слова, з послідовно даних звуків допускаючи при цьому одну помилку. З звуків даних в порушеній послідовності виконує з 3 спроби.

Низький рівень сформованості фонетико - фонематичної сторони мови.

Протокол дослідження стану фонетико - фонематичної сторони мови.

Прізвище, ім'я: Г.Женя.

Дата народження: 19.08.2001.

Дата надходження в ДОУ:

висновки лікарів

Невропатолог: Резидуально - органічне ураження головного мозку. Дитячий церебральний параліч, нижній спастичний парапарез середнього ступеня тяжкості.

Ортопед: Контрактури гомілковостопних суглобів.

Психіатр: Здоров.

Отоларинголог: Здоров.

Офтальмолог: Здоров.

рухові можливості

Загальна моторика. Дитині пропонується виконати наступні завдання:

- пройти по накресленої на підлозі лінії: -

- пострибати на двох ногах, просуваючись вперед: -

- пострибати поперемінно на одній нозі і на інше: -

- ударяти долонею по м'ячу об підлогу: -

- повернутися тулубом вправо - вліво: -

Особливості ходьби: Ходить самостійно.

Характеристика руху: Руху незручні, незграбні. Координація руху рук і ніг не правильне. Відсутнє почуття рівноваги.

Пальчикова моторика.

- показати 2-й і 3-й пальці спочатку на правій, потім на лівій руці, на обох руках:

-показати 2-й і 5-й пальці, послідовність виконання та ж:

- скласти всі пальці в кільце таким чином, щоб 2-й, 3-й, 4-й і 5-й пальці стосувалися першого:

- поперемінно з'єднувати всі пальці з 1-м, починаючи з 2-го на правій руці, потім те ж повторити у зворотній послідовності:

-застегнуть гудзик: спочатку великого, потім середнього і, нарешті, маленького розміру:

Пальчикова моторика: не може у виконанні, руху уповільнені, виконує за допомогою логопеда.

Стан мімічної моторики.

Виконання мімічних рухів

Права сторона обличчя

Ліва сторона обличчя

Піднімання брів:

разом

по черзі

+

+

Зажмуріваніе очей:

разом

по черзі

+

+

посмішка

+

+

Надування щік:

разом

по черзі

+

+

Мімічна моторика в нормі.

Дослідження артикуляційної моторики:

Анатомічна будова артикуляційного апарату: Без особливостей.

Губ и ( «Посмішка-Трубочка» під рахунок до 3, до 5.) +

Темп рухів уповільнений,

Мова При серії рухів мовою:

- Мова широкий, вузький під рахунок: +

- Кінчик мови підняти, відпустити: +

- «Гойдалки» +:

- «Цокіт»: +

Відзначається: Гіпертонус кінчика язика, салівація. Тремор кінчика язика при повторних рухах і при утриманні пози. Зниження здатності до переключення та утримання пози. Обсяг руху не повний, руху уповільнені, напружені.

Стан просодических компонентів мови:

Мова не чітка, змащена. Темп уповільнений. Ритм монотонний.

Стан дихальної функції:

Дихання поверхневе, ритм дихання не регулюється смисловим змістом промови, монотонний.

Дослідження вимови звуків:

[З] - [ш], [з] - [ш] - шиплячий парасігматізм.

[З] - [з] - пом'якшення

[Ц] - [т] - презубний парасігматізм

[Ш] - [ш] - пом'якшення

[Ж] - [з] - парасігматізм.

[Л] - [j], [л] - [j] - Параламбдацізм.

[Р] - пропуск - ротацизм.

[Р] - пропуск - ротацизм.

Дослідження фонематических функцій:

Чи не визначає послідовність і кількість звуків в слові (корова, кінь ...)

Не став слова зі звуків даних в порушеній послідовності (А, Р, К), (Л, А, Н, У), (Д, М, И).

Висновок: середній рівень сформованості фонетико - фонематичної сторони мови

Результати логопедичної роботи:

Було проведено 8 занять з логопедом.

Домоглися незначних змін в фонематическом аналізі та синтезі:

- Навчився виділяти голосні звуки на початку, середині, в кінці слова.

- При виділенні приголосних звуків на початку, в середині, в кінці слова став давати правильну відповідь з 2 спроби.

- При фонематическом синтезі навчився складати слова з послідовно даних звуків. З звуків даних в порушеній послідовності виконує з 2 спроби.

Середній рівень сформованості фонетико - фонематичної сторони мови.

Протокол дослідження стану фонетико - фонематичної сторони мови.

Прізвище, ім'я: До. Кирило.

Дата народження: 10. 09. 2001.

Дата надходження в ДОУ:

висновки лікарів

Невропатолог: Резидуально - органічне ураження головного мозку. Дитячий церебральний параліч. Мозочковою синдром. Епілепсія в стадії ремісії.

Ортопед: Дитячий церебральний параліч.

Психіатр: Здоров.

Отоларинголог: Здоров.

Офтальмолог: ангіопатія судин сітківки.

рухові можливості

Загальна моторика. Дитині пропонується виконати наступні завдання:

- пройти по накресленої на підлозі лінії: -

- пострибати на двох ногах, просуваючись вперед: -

- пострибати поперемінно на одній нозі і на інше: -

- ударяти долонею по м'ячу об підлогу: -

- повернутися тулубом вправо - вліво: -

Особливості ходьби: Ходить самостійно, але із запропонованих завдань нічого не виконують.

Характеристика руху: Координація руху рук і ніг не правильне, відсутнє почуття рівноваги.

Пальчикова моторика.

- показати 2-й і 3-й пальці спочатку на правій, потім на лівій руці, на обох руках: -

-показати 2-й і 5-й пальці, послідовність виконання та ж: -

- скласти всі пальці в кільце таким чином, щоб 2-й, 3-й, 4-й і 5-й пальці стосувалися першого: -

- поперемінно з'єднувати всі пальці з 1-м, починаючи з 2-го на правій руці, потім те ж повторити у зворотній послідовності: -

-застегнуть гудзик: спочатку великого, потім середнього і, нарешті, маленького розміру: -

Пальчикова моторика не розвинена, тобто не виконання завдання.

Стан мімічної моторики.

Виконання мімічних рухів

Права сторона обличчя

Ліва сторона обличчя

Піднімання брів:

разом

по черзі

-

+

Зажмуріваніе очей:

разом

по черзі

-

+

посмішка

-

+

Надування щік:

разом

по черзі

-

+

Порушення мімічної моторики правої сторони особи.

Дослідження артикуляційної моторики:

Анатомічна будова артикуляційного апарату: Без особливостей.

Губ и ( «Посмішка-Трубочка» під рахунок до 3, до 5.)

Темп рухів уповільнений,

Мова При серії рухів мовою:

- Мова широкий, вузький під рахунок: + -

- Кінчик мови підняти, відпустити: + -

- «Гойдалки»: + -

- «Цокіт»: + -

Відзначається: Гіпертонус кінчика язика, салівація. Тремор кінчика язика при повторних рухах і при утриманні пози. Зниження здатності до переключення та утримання пози. Обсяг руху не повний, руху уповільнені, напружені, гіперкінези.

Стан просодических компонентів мови:

Мова не чітка, змащена, уповільнена, толчкообразних, скандували. З порушенням модуляції, з загасанням голоси до кінця фрази.

Стан дихальної функції:

Дихання поверхневе, ритм дихання не регулюється смисловим змістом промови. Ротової видих утруднений.

Дослідження вимови звуків:

[A] -, [о] -, [у] -, [е] -, [и] - - звуки вимовляються з носової витоком повітря.

[Ш], [ш], [з] - - [х] - - спотворення, увелярний глухий звук, при проголошенні якого корінь язика піднімається до м'якого піднебіння, утворюючи щілину, голосові складки розімкнуті.

Звуку [з], [ж], [ц], [ч] в мові немає.

[Х] - - при правильному положенні мови спостерігається носова витік повітря.

Звуки [м], [н] вимовляються з носовим відтінком.

Звуків [л], [л] в мові немає - -ламбдацізм.

Звуків [р], [р] - -ротацізм.

Дослідження фонематических функцій:

Чи не визначає наявність або відсутність заданого звуку в слові. Н е показує картинки із заданим звуком. Чи не підбирає пари картинок до названим словами паронімами (дах - щур, бочка - нирка...)

Чи не сформований фонематичний аналіз і синтез:

Чи не виділяє голосний і приголосний звук на початку, в середині, в кінці слова.

Чи не визначає зі скількох звуків складається слово.

Чи не підбирає слова на заданий звук.

Не став слова з послідовно даних звуків (К, О, Т), (Р, У, К, А), (С У, М, К, А).

Не став слова зі звуків, даних в порушеній послідовності (А, Р, К), (Л, А, Н, У), (Д, М, И).

Висновок: Низький рівень сформованості фонетико - фонематичної сторони мови.

Результати логопедичної роботи:

Було проведено 8 занять з логопедом. Змін в фонетико - фонематичної сторони мови не відбулося.

Низький рівень сформованості фонетико - фонематичної сторони мови

...........Скачати 117,9 Kb.


Корекція порушень фонетико-фонематичної сторони мовлення у дошкільників з дитячим церебральним паралічем

Скачати 117,9 Kb.