Корекція мовних порушень молодших дошкільнят в умовах групи загальнорозвиваючу спрямованості
Дата конвертації20.06.2017
Розмір5,88 Kb.
ТипОВЗ. Обмежені можливості здоров'я

Анастасія Баяндін
Корекція мовних порушень молодших дошкільнят в умовах групи загальнорозвиваючу спрямованості

В останні роки спостерігається різке зниження рівня мовного розвитку дошкільнят. Хочеться підкреслити, що проблема допомоги дітям, що мають відхилення в мовленнєвому розвитку, і на сьогоднішній день залишається надзвичайно актуальною. Своєчасне оволодіння правильною, чистою мовою сприяє формуванню у дитини впевненості в собі, розвитку його мислення, комунікативних якостей.

Існуючий в даний час порядок допомоги дітям, які мають проблеми в мові, зосереджує свою увагу в основному на дітях старшого дошкільного віку. Тим часом, як зазначав відомий психолог Л. С. Виготський, занадто пізній початок навчання не грає тієї ролі в розвитку, яку воно відіграє тоді, коли відбувається в оптимальні терміни.

Тому, ми визначили для себе проблему - формування усного мовлення дітей молодшого дошкільного віку на такому рівні, щоб вони не відчували труднощів у встановленні контактів з однолітками і дорослими, щоб їх мова була зрозуміла оточуючим.

Поставила за мету - створення освітнього середовища, яка сприяє повному розкриттю мовних можливостей молодших дошкільнят, попередження у них труднощів мовного розвитку.

Для її досягнення визначила завдання. Перша з них - діагностична - складалася в динамічному спостереженні і педагогічний контроль за станом мови дітей, в ранньому розпізнаванні і виявленні затримок і недоліків в її розвитку. Друга задача профілактична - це педагогічна допомога малюкам в нормальному мовному розвитку. Третя, власне корекційна, завдання спрямована на своєчасне повне або часткове усунення (згладжування) наявних у дітей недоліків у мовному розвитку.

При проведенні обстеження мовного розвитку дітей другої молодшої групи зазначила, що високий рівень мовного розвитку у 18% дітей. Ці діти прагнуть самостійно відповідати на питання вихователя, намагаються за ініціативою про щось розповісти йому. Середній рівень (50%) спостерігається у дітей, які нечасто самостійно відповідають на питання (коли, чому, але охоче повторюють за однолітками їх відповіді. Низький рівень розвитку мови мають 32% дітей, такі діти в спільній і ігровий діяльності в основному мовчать і мають невиразну мову.

До числа умов, що сприяють формуванню потреби в мові, в першу чергу віднесла організацію спільної діяльності дитини з дорослими і однолітками.

У спільній діяльності широко використовувала іграшки, як героїв, що створюють мотивацію, ігрову ситуацію або Сюрпризний момент. Майже на кожну діяльність до дітей приходив "гість", який занурював малюків в казкову або ігрову ситуацію. Всі спільні та індивідуальні заходи проводила в ігровій формі. У спільній діяльності вчила вимовляти текст, запам'ятовувати слова. З групою дітей повторювали казки, вірші, розглядали картинки, ілюстрації. Проводили інсценування з іграшками, розвиваючи дрібну моторику пальців рук і основні рухи.

Вільне мовне спілкування дітей молодшого дошкільного віку відбувається під час режимних моментів, прогулянок, в процесі ігор, при ознайомленні з навколишнім, під час свят та розваг, під час немовних занять, при організації контактів з однолітками, дитячої діяльності дітей з метою розглядання книг, картинок , іграшок, предметів.

Створила в групі мовну розвиваюче середовище, ефективно впливає на розвиток різних сторін мовлення малюків, мета якої насичення навколишнього середовища компонентами, що забезпечують розвиток мовлення дитини молодшого дошкільного віку. Для себе визначила важливий компонент-грамотна, педагогічно доцільна мова дорослого. Використовувала різноманітні методи і прийоми, спрямовані на розвиток мови як засобу спілкування, формування уміння слухати і чути: доручення, підказки, зразок звернення, зразок взаємодії за допомогою мови в різних видах діяльності, розмови з дітьми, розповіді, читання.

Корекційна робота з дітьми була спрямована на розвиток мовної ініціативи, створення мотивації до мовленнєвої діяльності. В процесі роботи спонукала до відтворення по наслідуванню окремих звуків (голосних, звукоподражаний, звукокомплексов і окремих, легко вимовлених слів, а потім і до самостійного їх відтворення. Прагнула до того, щоб діти, які мають проблеми мовного розвитку перебували в зоні моєї уваги і отримували завдання , співвідносні з особливостями і потребами їх мовного і загального розвитку. Вирішувала такі завдання, як активізація і збагачення словника, відпрацювання правильних граматичних конструкцій, вдосконалення слухового вн Іман та фонематичного сприйняття, закріплення навичок правильної звуковимови, використовувала спеціальні дидактичні і розвиваючі ігри, цікаві ігри та вправи.

Одним з існуючих факторів підвищення результативності роботи з розвитку мовлення є включення в неї батьків, інших членів сім'ї. З питань корекції мовного розвитку у дітей проводжу консультації, майстер-класи, залучаю в спільне створення розвивального мовної середовища в групі, залучаю до участі в святах, розвагах, виставках і конкурсах.

Таким чином, на сьогоднішній день можна зробити висновок, що кількість дітей мають низький рівень зменшилася на 8%. Практика показала, що успіхів у роботі з корекції мовних порушень молодших дошкільнят в умовах групи загальнорозвиваючу спрямованості можна домогтися, лише використовуючи різні форми і методи роботи.

Корекція мовних порушень молодших дошкільнят в умовах групи загальнорозвиваючу спрямованості