Скачати 10,76 Kb.

Консультація «Організація освітньої діяльності в групах комбінованої спрямованості»
Дата конвертації07.09.2017
Розмір10,76 Kb.
ТипКонспекти занять, НОД

Скачати 10,76 Kb.

Наталія Байвалюк
Консультація «Організація освітньої діяльності в групах комбінованої спрямованості»

В даний час значно збільшилася кількість дітей з різними мовними порушеннями у дітей з нормальним слухом і інтелектом. Без корекційного впливу такі відхилення заважають освоєнню соціального досвіду, знижують можливість соціальної реабілітації та адаптації, що висуває діагностично - корекційні та профілактичні напрямки діяльності ДНЗ.

До найбільш актуальній задачі навчання і виховання дітей з комплексними порушеннями відноситься формування мови як засобу спілкування. Для успішного просування і оволодіння мовою необхідно спеціальне навмисне навчання.

Проведення всього комплексу корекційного навчання вимагає поєднання спеціальних занять з виправлення недоліків мови з виконанням спільних програмних вимог.

Передбачено проведення логопедом подгруппових і індивідуальних занять. Поряд з цим у другій половині дня виділяється спеціальний час для роботи вихователя з підгрупами і окремими дітьми з корекції мовлення за завданням логопеда «логопедичний годину». Вихователь планує свою роботу з урахуванням програмних вимог і мовних можливостей дошкільнят, так як в процесі корекційно-виховного роботи враховуються мовні можливості кожного дошкільника

Метою корекційного навчання в групах комбінованої спрямованості є корекція звукової сторони мови, граматичного ладу мови і фонематичного недорозвинення. Виховання у дітей правильної, чіткої, виразної мови (відповідно до віку) за допомогою спеціальних логопедичних прийомів і методів; підготовка вихованців до навчання грамоті.

Основними завданнями груп комбінованої спрямованості для дітей з порушеннями мови є:

1. Здійснення необхідної корекції мовних порушень у дітей дошкільного віку.

2. Попередження порушень усного та писемного мовлення.

3. Розвиток вищих психічних функцій вихованців.

4. Розвиток у дітей довільного уваги до звукової сторону мови.

5. Виховання прагнення дітей подолати вади мовлення, зберегти емоційне благополуччя в своїй адаптивної середовищі.

6. Удосконалення методів логопедичної роботи відповідно до можливостей, потреб та інтересів дошкільника.

Групи комбінованої спрямованості для дітей з вадами мовлення в дошкільному закладі відкриті з метою здійснення корекційно-розвиваючого навчання і виховання дітей з нормальним слухом і інтелектом, мають відхилення в мовленнєвому розвитку і забезпечення спеціалізованої консультативної, корекційно педагогічної допомоги дитині з порушенням мови.

У групах комбінованої спрямованості здійснюється спільне виховання та освіту здорових дітей і дітей з обмеженими можливостями здоров'я (в даному випадку - дітей з порушеннями мови). У ці групи приймаються діти з нормальним фізичним слухом і первинно збереженим інтелектом, які мають такі порушення мовного розвитку як загальне недорозвинення мови (ОНР).

Виховання і освіту будується відповідно до Освітньої програми дошкільного закладу, а також за спеціальними (корекційної) програмами передбачають, поряд із всебічним розвитком дітей, корекцію дефектного становлення мови з урахуванням особливостей психофізичного розвитку та індивідуальних особливостей дитини.

У групах комбінованої спрямованості для дітей з вадами мовлення передбачається чітка організація корекційного процесу. Вона забезпечується:

• своєчасним обстеженням дітей;

раціональним складанням розкладу спеціально- організованою діяльності;

• плануванням подгрупповой і індивідуальної роботи;

• оснащенням логопедичного кабінету необхідним обладнанням та наочними посібниками;

• спільною роботою вчителя-логопеда з батьками, вихователями, вузькими спеціалістами. Протягом всього часу навчання дітей безперервно здійснюється діагностика і моніторинг який дозволяє відстежити ефективність проведеної корекційної роботи.

Для роботи в групах комбінованої спрямованості були розроблені програми які призначені для роботи з дітьми в середній, старшій і підготовчій групах для дітей з обмеженими можливостями здоров'я.

Основною формою навчання для дітей даної категорії є логопедичні заняття. Передбачені такі форми занять як індивідуальні основною метою яких є здійснення виховання правильної вимови і групові на яких здійснюється робота з підготовки дітей до навчання грамоті, які включають в себе роботу над формуванням лексико - граматичних категорій і розвитку зв'язного мовлення.

Вся корекційна робота розділена на три періоди. У середній групі Корекційна робота розділена на три періоди.

Ефективність корекційно-розвиваючої роботи в логопедичній групі багато в чому залежить від наступності в роботі логопеда та інших фахівців. І, перш за все, логопеда і вихователів. Взаємодія з вихователями логопед здійснює в різних формах. Це спільне складання перспективного планування роботи на поточний період у всіх освітніх областях; обговорення і вибір форм, методів і прийомів корекційно-розвиваючої роботи; оснащення розвиваючого предметного простору в груповому приміщенні; взаємовідвідування та участь в інтегрованому освітньому діяльності; спільне здійснення освітньої діяльності в ході режимних моментів, щотижневі завдання вчителя-логопеда воспітателям1. У календарних планах вихователів на початку кожного місяця логопед вказує лексичні теми на місяць, приблизний лексикон по кожній темі, що вивчається, основні цілі і завдання корекційної роботи; перераховує прізвища дітей, корекції розвитку яких вихователі в даний відрізок часу повинні приділити особливу увагу в першу чергу.

Щотижневі завдання логопеда вихователю включають такі розділи:

- логопедичні п'ятихвилинки;

- рухливі ігри та пальчикова гімнастика;

- індивідуальна робота;

- рекомендації по підбору художньої літератури та ілюстративного матеріалу.

Логопедичні п'ятихвилинки служать для логопедізаціі спільної діяльності вихователя з дітьми і містять матеріали з розвитку лексики, граматики, фонетики, зв'язного мовлення, вправи по закріпленню або диференціації поставлених звуків, розвитку навичок звукового і складового аналізу і синтезу, фонематических уявлень і немовних психічних функцій, зв'язного мовлення і комунікативних навичок, тобто для повторення і закріплення матеріалу, відпрацьованого з дітьми логопедом. Зазвичай планується 2-3 п'ятихвилинки на тиждень, і вони обов'язково повинні бути витримані в рамках досліджуваної лексичної теми. Логопед не тільки дає рекомендації з проведення пятімінуток, але в деяких випадках і надає матеріали та посібники для їх проведення.

Рухливі ігри, вправи, пальчикова гімнастіка2 служать для розвитку загальної і тонкої моторики, координації рухів, координації мови з рухом, розвитку подражательности і творчих здібностей. Вони можуть бути використані вихователями як фізкультхвилинок в організованій освітньої діяльності, рухливих ігор на прогулянці або у вільний час у другій половині дня. Вони теж обов'язково витримуються в рамках досліджуваної лексичної теми. Саме в іграх і ігрових завданнях найбільш успішно розкривається емоційне ставлення дитини до значення слова.

Плануючи індивідуальну роботу вихователів з дітьми, логопед рекомендує їм заняття з двома-трьома дітьми в день по тим розділам програми, при засвоєнні яких ці діти зазнають найбільших труднощів. Важливо, щоб протягом тижня кожна дитина хоча б по одному разу позанимался з вихователями індивідуально. Перш за все, логопеди рекомендують індивідуальну роботу по автоматизації і диференціації звуків.

Питанням взаємозв'язку дитячого садка з сім'єю останнім часом приділяється все більша увага, так як особистість дитини формується перш за все в сім'ї і сімейних відносинах. У дошкільних установах створюються умови, що імітують домашні, до освітньо-виховного процесу залучаються батьки, які беруть участь в організованій освітньої діяльності, інтегрованих заняттях, спортивних святах, вікторинах, вечорах дозвілля, театралізованих виставах, екскурсіях. Педагоги працюють над створенням єдиної спільноти, що об'єднує дорослих і дітей. Для батьків проводяться тематичні батьківські збори і круглі столи, семінари, майстер-класи, організовуються диспути, створюються бібліотеки спеціальної літератури в кожній групі ДОУ.

У логопедичній групі вчитель-логопед та інші фахівці намагаються залучити батьків до корекційно-розвиваючої роботи через систему методичних рекомендацій. Ці рекомендації батьки отримують в усній формі на вечірніх прийомах і щотижня по п'ятницях в письмовій формі на картках або в спеціальних зошитах. Рекомендації батькам по організації домашньої роботи з дітьми необхідні для того, щоб якомога швидше ліквідувати відставання дітей - як в мовному, так і в загальному розвитку. У методичний комплект до програми входить серія домашніх зошитів «Займаємося разом» з методичними рекомендаціями для батьків. Ці посібники дозволяють об'єднати зусилля педагогів і батьків у вихованні гармонійно розвиненої особистості. Методичні рекомендації, дані в зошитах, підкажуть батькам, в який час краще організувати спільну ігрову діяльність з дитиною, у що і як слід грати з дитиною вдома. Вони нададуть дошкільнику можливість зайняти активну позицію, вступити в діалог з навколишнім світом, знайти відповіді на багато питань з допомогою дорослого. Так, батьки зможуть запропонувати дитині пограти в різні рухливі ігри, проведуть пальчиковую гімнастику, прочитають і вірші, допоможуть навчитися ліпити й малювати, складати розповіді та відгадувати загадки. Виконуючи з дитиною запропоновані завдання, спостерігаючи, розглядаючи, граючи, дорослі розвинуть його мова, зорове і слухове увагу, пам'ять і мислення, що стане запорукою успішного навчання дитини в школі. До того ж, багатий ілюстративний матеріал посібників звільнить батьків від пошуку необхідних картинок і допоможе зробити заняття більш цікавими і яскравими.

Завдання зошитів підібрані відповідно з досліджуваними в логопедичних групах дитячого саду лексичними темами і вимогами програми. Для кожної вікової групи враховані особливості розвитку дітей даного віку.Скачати 10,76 Kb.


Консультація «Організація освітньої діяльності в групах комбінованої спрямованості»

Скачати 10,76 Kb.