• Прикріплені файли

 • Консультація «Художньо-естетичний розвиток дітей дошкільного віку»
  Дата конвертації15.04.2017
  Розмір9,36 Kb.
  ТипКонсультації для вихователів

  Марія Бельтюкова
  Консультація «Художньо-естетичний розвиток дітей дошкільного віку»

  1 СЛАЙД

  Художньо-естетичний розвиток дошкільників в умовах реалізації ФГОС ДО

  2 СЛАЙД

  Уміння відчувати, розуміти і цінувати прекрасне не приходить само, його треба систематично розвивати з ранніх років. Прагнути до цієї мети - це і означає здійснювати естетичне виховання, яке сприяє розвитку гармонійної особистості.

  3 СЛАЙД

  Дошкільний вік є найважливішим етапом художньо естетичного розвитку особистості дитини. Під художньо-естетичним розвитком дошкільнят розуміється процес цілеспрямованого вирощування почуття прекрасного, розвитку здатності сприймати і відчувати красу, як в мистецтві, так і в повсякденному житті.

  4 СЛАЙД

  Реалізація художньо -естетичного напрямки розвитку дітей дошкільного віку у ФГОС передбачає розвиток передумов ціннісно-смислового сприйняття і розуміння творів мистецтва (словесного, музичного, образотворчого, світу природи; становлення естетичного ставлення до навколишнього світу, формування елементарних уявлень про види мистецтва; сприйняття музики, художньої літератури, фольклору; стимулювання співпереживання персонажам художніх творів; реалізацію самостійної творч ської діяльності дітей (образотворчої, конструктивно-модельної, музичної та ін.).

  5 СЛАЙД

  Зміст освітньої галузі «Художньо-естетичний розвиток» залежить від вікових та індивідуальних особливостей дітей, визначається цілями і завданнями Програми, може реалізовуватися в різних видах діяльності дитини.

  6 СЛАЙД

  Система роботи по художньо естетичному розвитку дітей складається з взаємозв'язаних між собою компонентів: оновлення змісту освіти (вибір програм і технологій); створення умов для художньо - естетичного виховання і розвитку (кадрове забезпечення, навчально-методичне забезпечення, створення предметно - розвивального середовища); організація освітнього процесу (робота з дітьми та батьками); координація роботи з іншими установами та організаціями

  7 СЛАЙД

  Для дітей дошкільного віку (3 роки - 8 років) визначені такі види образотворчої діяльності як конструювання

  Дитяче конструювання ділиться на творче (створення задуму) і технічне (втілення цього задуму)

  Види дитячого конструювання так само досить різноманітні:

  - з будівельного матеріалу

  - з деталей конструкторів

  - з паперу

  - з природного і непридатної матеріалів

  - з великогабаритних модулів

  - і відповідаючи віянням нового часу, навіть комп'ютерне конструювання

  8 СЛАЙД

  Форми організації і навчання конструювання ви можете бачити на екрані, це конструювання:

  - за моделлю

  - за задумом

  - за кресленнями і схемами

  - за зразком

  - за умовами

  - по темі

  - каркасне конструювання

  Взаємозв'язок конструювання та гри ви так само можете бачити на слайді

  - в ранньому віці конструювання злито з грою

  - в молодшому дошкільному віці гра стає побудником до конструювання

  - в старшому дошкільному віці вже сформована здатність стимулює розвиток сюжету гри, і навіть саме часом набуває сюжетний характер (створюється декілька конструкцій об'єднаних загальним сюжетом)

  9 СЛАЙД Наступні види образотворчої діяльності, певні для дітей дошкільного віку, це - малювання, ліплення та аплікація

  Художньо -естетичні діяльність - діяльність специфічна для дітей, в якій дитина найбільш повно може розкрити себе, свої можливості, відчути продукт своєї діяльності (малюнки, вироби, одним словом реалізувати себе як творча особистість. На це нас націлює концепція дошкільної освіти, де чітко визначаються завдання перед педагогом про розвиток творчого початку в дітей, згодом так необхідного в житті.

  10 СЛАЙД (зі слайда читати)

  Художня діяльність виступає як змістовна підстава естетичного ставлення дитини, є системою специфічних (художніх) дій, спрямованих на сприйняття, пізнання і створення художнього образу (естетичного об'єкта) з метою естетичного освоєння світу.

  11 СЛАЙД (зі слайда читати)

  Естетичне виховання дитини передбачає єдність формування естетичного ставлення до світу і художнього розвитку засобами різних видів образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва в естетичній діяльності

  12 СЛАЙД

  Основою художньо-естетичного розвитку дитини є:

  - особистісна позиція дитини, бажання самовиразитися;

  - розвиток здібностей до образотворчої діяльності

  - створення художнього образу

  - взаємозв'язок різних способів і самостійний їх вибір дітьми

  - атмосфера емоційного співпереживання

  Найбільш докладно ви можете бачити на екрані

  Хотілося б відзначити, що змінюється структура педагогічного процесу і методів педагогічного керівництва. Тепер педагог це - помічник, співучасник творчості дитини.

  13 СЛАЙД

  Для розвитку художньої творчості необхідні певні умови, їх ви можете бачити зараз на екрані

  Малюючи, дитина розвиває певні здібності: зорову оцінку форми, орієнтування в просторі, відчуття кольору. Розвиваються також спеціальні уміння та навички: координація очі і руки, володіння пензлем руки.

  14 СЛАЙД

  Серед безлічі факторів, що певним чином впливати на характер задуму в дитячому малюнку, істотну роль грає своєрідність художніх технік і матеріалів (колір, фактура, форма, які сприяють створенню адекватного цим властивостям художнього образу.

  15 СЛАЙД

  У роботі з дітьми дошкільного віку по художньо - естетичного розвитку вирішується ряд завдань, ви можете бачити їх на екрані

  16 СЛАЙД

  Робота по ознайомленню з художніми техніками здійснюється поетапно. Алгоритм роботи ви бачите їх зараз на екрані

  На першому етапі проходить перше знайомство з новою технікою, дітям повідомляються нові знання про матеріали, інструменти та способи зображення. Тут же дитині надається можливість експериментувати з матеріалом, самостійно вивчити його властивості та ознаки.

  На другому етапі діти безпосередньо вправляються у використанні традиційних і нетрадиційних технік (матеріалів, інструментів і способів їх застосування). Відпрацювання навичок у використанні різних матеріалів відбувається на заняттях з різною тематикою. Діти отримують можливість міцно освоїти дану техніку. Вправи дітей в застосуванні способів дій, спрямовані на репродуктивний спосіб пізнання і формування узагальнених, гнучких, варіативних знань і умінь. Як правило, цього етапу відводиться 2-3 заняття в залежності від складності техніки.

  Третій етап включає в себе творчі заняття, на яких діти включаються в пошукову діяльність, вільні і самостійні в розробці і реалізації задумів на основі отриманих знань. Тематика цих занять різноманітна, вона спонукає дітей до пошуку найбільш виразних засобів для зображення свого задуму ( «Зимовий пейзаж», «Осіння пісня», «Золота рибка» і т. Д.).

  17 СЛАЙД

  Підсумкової формою роботи з дітьми можуть стати різні творчі виставки: тематичні ( «Золота осінь», «Королева Зима», «Сонячне літо» та ін., Де

  - представлені роботи виконані з використанням різних технік;

  - виставки робіт, виконаних в якійсь одній техніці;

  - авторські виставки (творчі роботи окремої дитини з використанням різних технік).

  18 СЛАЙД

  Успішність художньо -естетичні діяльності визначається захопленістю і здатністю дітей вільно використовувати набуті знання, вміння та навички в самому процесі діяльності і знаходити оригінальні рішення поставлених завдань. У дітей розвивається творче, гнучке мислення, фантазія і уява. Творчий пошук в конкретному виді діяльності призводить до певних позитивних результатів.

  19 СЛАЙД

  Дякую за увагу!

  Прикріплені файли:

  prezentacija-k-dokladu-hyer-doshkolnikov-v-izo-dejatelnosti_4ohir.ppt | 2473,5 КБ | Завантажено: 284
  Консультація «Художньо-естетичний розвиток дітей дошкільного віку»