Консультація для вихователів «Застосування прийому моделювання для розвитку зв'язного мовлення у дошкільників»
Дата конвертації18.04.2017
Розмір8.35 Kb.
ТипКонсультації для вихователів

Наталія Горіна
Консультація для вихователів «Застосування прийому моделювання для розвитку зв'язного мовлення у дошкільників»

Дошкільний вік - найсприятливіший для закладання основ грамотної, чіткої, красивої мови.

Монологічне мовлення - один з найскладніших видів мовлення на відміну від діалогічної: діти втрачають логічну послідовність розповіді, роблять помилки в побудові речень. Особливо це проявляється у дітей із загальним недорозвиненням мови. Щоб допомогти дітям оволодіти зв'язного промовою і полегшити цей процес, використовується прийом моделювання.

Моделювання - це прийом, що забезпечує ефективне запам'ятовування, збереження і відтворення інформації. Дидактичний матеріал у вигляді схем, можна використовувати при переказі, заучуванні віршів, при складанні описових розповідей.

Описовий розповідь найбільш важкий вид в монологічного мовлення. При складанні описових розповідей за схемами вдосконалюється структура мови, її виразність, уміння будувати речення. Дитина, бачачи модель пропозицій, концертує свою увагу на правильній побудові пропозицій, на послідовному описі.

У зв'язку з цим було прийнято рішення розпочати роботу по використанню прийому моделювання в навчанні дітей складати описовий розповідь.

Використання моделей для дошкільнят в даний час дуже актуально.

це пов'язано з недостатнім рівнем розвитку зв'язного монологічного мовлення у дітей;

З значимістю даного питання для пізнавального розвитку і готовності дітей до навчання в школі;

З недооцінкою педагогам методу моделювання при навчанні дітей складання описових розповідей.

• Робота з даної теми велася відповідно до основної загальноосвітньої програмою дитячого садка №6, розробленої на основі методичного посібника «Від народження до школи» під редакцією Н. Є. Веракси, Т. С. Комарової, М. А. Васильєвої, спираючись на програмно-методичне забезпечення

• Е. І. Тихеева «Розвиток мовлення дітей»

• О. С. Ушакова, А. Г. Арушанова, А. І, Максаков і д. Р. «Заняття з розвитку мовлення в дитячому садку»

«Розвиток мови і творчості дошкільнят» / під ред. О. С. Ушакової /

• Е. П. Короткова «Навчання дітей дошкільного віку розповідання»

• Л. А. Венгер, О. М. Дьяченко «Ігри та вправи з розвитку розумових здібностей дітей дошкільного віку»

• Т. А. Серебрякова «Край рідний»

• Г. С. Швайко «Ігри та ігрові вправи для розвитку мови»

• В. В. Порхунова «Планування еколого-освітнього процесу в дошкільних освітніх установах»

• Р. Ю. Білоусова, Л. І. Ніколаєва «використання методу моделювання в системі екологічної освіти дітей старшого дошкільного віку

Аналіз рівня оволодіння зв'язного монологічного промовою у дітей на вересень 2013р. показав: високий - 16%, середній - 48% і низький - 36%.

Аналіз компетентності батьків виявив такі показники: високий - 20%, середній - 48%, низький - 32%.

Відповідно до аналізу була поставлена мета: навчити дітей складати описові розповіді за допомогою прийому моделювання.

Для цього необхідно було вирішити такі завдання.

• Навчальні

1. вчити дітей складати описові розповіді з опорою на графічну модель;

2. вчити дітей знаходити суттєві ознаки предметів і об'єктів, встановлювати ієрархію ознак;

3. вчити заміщати ознаки предметів і об'єктів графічним символом.

Розвиваючі

1. Розвивати уміння сприймати модель як план розповіді і дотримуватися його;

2. розвивати психічні процеси (сприйняття, уява, уявлення, увагу, пам'ять, розумові операції (аналіз, синтез, узагальнення, класифікація).

Виховні

Виховувати культуру спілкування, комунікативні вміння; сприяти підвищенню інтересу і активності батьків до спільної роботи з розвитку монологічного мовлення через різні форми співпраці.

Для вирішення поставлених завдань були обрані наступні напрямки роботи: 1) створення умов - збагачення предметно - розвивального середовища;

2) робота з дітьми;

3) спільна робота з батьками.

Для збагачення предметно - розвивального середовища були створені графічні моделі тварин і птахів; дидактичні ігри «Склади пропозицію», «Назви дії», «Збери квітка», «Чий гараж», «Складемо казку», «Розклади правильно»; папки - алгоритми з підбором схем по лексичним темам.

Робота з дітьми велася в безпосередньо освітньої діяльності:

1 етап: розгляд схем та розбір того, то на ній зображено.

2 етап: перетворення символів в образи.

3 етап: складання описового оповідання з опорою на символи (образи).

Потім закріплювали вміння у спільній з дорослими діяльності.

Складати розповідь можуть самі діти, використовуючи незначну допомогу дорослого, або спільно з педагогом (на більш ранніх етапах). Далі складання описових розповідей відбувається самостійно.

Для батьків були проведені консультації, анкетування.

Робота зі складання описових розповідей інтегрувалися з іншими освітніми галузями:

З освітньою галуззю «Художня творчість» (самостійно створювали схеми і моделі в техніці малювання та аплікації).

З освітньою галуззю «Читання художньої літератури» (переказували художні твори за схемою).

З освітньою галуззю «Пізнання» (складали описові розповіді про об'єкти природи, самостійно створювали схеми і моделі для складання оповідань).

З освітньою галуззю «Труд» (складали описові розповіді про професії, знайомилися з працею).

З освітньою галуззю «Соціалізація» (складали описові розповіді про родину, рідне місто, країні. Використовували схеми і моделі в театральних іграх).

З освітньою галуззю «Здоров'я» (складали описові розповіді на тему ЗСЖ, самостійно створювали забороняють, попереджувальні знаки).

З освітньою галуззю «Музика» (складали описові розповіді про музичні інструменти).

З освітньою галуззю «Фізична культура» (самостійно створювали схеми і моделі основних рухів до рухливих ігор).

З освітньою галуззю «Безпека» (використовували схеми і моделі в процесі освоєння способів безпечної поведінки, способів надання допомоги самому собі, допомоги іншому, правил поведінки в небезпечних ситуаціях).

Таким чином, завдяки проведеній роботі рівень розвитку зв'язного мовлення на середину навчального року у дітей підготовчої групи компенсує спрямованості підвищився: високий - 55%, середній - 25%, низький - 6%. Рівень компетентності батьків також став вище: високий - 75%, середній - 25%, низький - 0%.

Таким чином, за допомогою моделей вдалося досягти наступних результатів:

- у дітей з'явилося бажання складати описові розповіді - як на заняттях, АТК і в повсякденному житті;

- розширилося коло знань про навколишній світ;

- активізувався словниковий запас.

Чим раніше ми будемо вчити дітей розповідати, використовуючи метод моделювання, тим краще підготуємо їх до школи, так як зв'язкова мова є важливим показником розумових здібностей дитини і готовності його до шкільного навчання.

У перспективі ми плануємо провести роботу з удосконалення діалогічного мовлення на основі набутих навичок по складанню описових розповідей.

Консультація для вихователів «Застосування прийому моделювання для розвитку зв'язного мовлення у дошкільників»