Скачати 10,49 Kb.

Консультація для вихователів «Розвиток творчої уяви і формування здатності до наочного моделювання»
Дата конвертації23.09.2017
Розмір10,49 Kb.
ТипУява. Розвиток уяви у дітей

Скачати 10,49 Kb.

Флора Ісаєва
Консультація для вихователів «Розвиток творчої уяви і формування здатності до наочного моделювання»

Консультація для вихователів

Розвиток творчої уяви і формування здатності до наочного моделювання (використання моделей і схем) в різних видах діяльності.

Моделювання як пізнавальний прийом невіддільне від розвитку знання. Практично у всіх науках про природу, живої та неживої, про людину і суспільство, побудова та використання моделей є потужним знаряддям пізнання. Реальні об'єкти і процеси бувають настільки багатогранні і складні, що найкращим способом їх вивчення часто є побудова моделі.

Багато видів знань, які дитина не може засвоїти на основі словесного пояснення дорослого або в процесі організованих дорослими дій з предметами, він легко засвоює, якщо ці знання дають йому у вигляді дій з моделями, що відображають істотні риси досліджуваних явищ.

Л. Ф. Обухова зазначає, що за допомогою різних моделей і схем дитина матеріалізує математичні, логічні, просторові, тимчасові відносини.

Метод моделювання я застосовую для заміщення реальних предметів і об'єктів, схематичними зображеннями, знаками, символами.

Актуальність цієї теми полягає в тому, що вона має велике значення у вирішенні творчих завдань, в складних емоційно-насичених ситуаціях, при зміні провідного виду діяльності. На думку Л. С. Виготського, важливо у дітей дошкільного віку розвивати ті психічні функції, без яких дитина не зможе успішно навчатися в школі (пам'ять, увага, уява, мислення, мова і т. Д.). А одним із способів формування цих функцій якраз і є розвиток знаково-символічної діяльності дошкільнят.

Мета моделювання - забезпечити успішне освоєння дітьми знань про особливості об'єктів природи і навколишньої дійсності, їх структурі, зв'язках і відносинах, що існують між ними.

Навчання моделюванню я здійснюю в такій послідовності.

Пропоную дітям описати нові об'єкти природи за допомогою готової моделі, раніше засвоєної ними.

Організую порівняння двох об'єктів між собою, вчу виділенню ознак відмінності і подібності.

Поступово збільшую кількість порівнюваних об'єктів до трьох-чотирьох.

Навчаю дітей моделюванню суттєвих або значущих для діяльності ознак.

Для нормального розвитку дітям необхідно зрозуміти, що існують певні знаки (малюнки, креслення, букви або цифри, які як би заміщають реальні предмети. Можна пояснити дитині, що для того, щоб порахувати, скільки машинок в гаражі, не обов'язково перебирати самі машинки, але можна позначити їх паличками або кружечками і порахувати ці палички - заступники машинок. Для вирішення більш складної задачі можна запропонувати дітям побудувати креслення, який би допоміг уявити умову задачі і розв'язати цю проблему на основі даного графічного з ражения.

Поступово такі малюнки-креслення стають все більш умовними, так як діти, запам'ятовуючи цей принцип, можуть вже як би намалювати дані позначення (палички, схеми) в розумі, у свідомості, тобто у них виникає та сама "знакова функція свідомості". Діти опиняються в стані заздалегідь "бачити" можливі результати власних дій. А це і є розуміння, мислення, уява

Моделювання я використовую в різних видах діяльності: грі, конструюванні, малюванні, ліпленні, ознайомленні дітей з художньою літературою та природою

Моделювання при ознайомленні дітей з художньою літературою

проводжу в два етапи.

На першому етапі ввожу наочні моделі тільки в процес переказування дітьми художніх творів, що дозволяє навчити, за допомогою заступників, виділяти найголовніші події, послідовність викладу.

Другий етап є вже творчим і спрямований на навчання складання історій, казок, оповідань самими дітьми, використовуючи наочні моделі і схеми.

Для виявлення структури твору, формування вміння виділяти найбільш суттєві моменти, використовую різні наочні моделі.

Найбільш простий вид наочних моделей - модель серіаціонних ряду. Вона виглядає як поступово збільшуються смужки різної величини. Наприклад, щоб розіграти казку "Ріпка" потрібен жовтий кружок (ріпка) і шість смужок різної довжини для персонажів. Разом з дітьми обговорюю, кого з героїв твору повинна заміщати та чи інша смужка. Потім, коли цю частину роботи діти успішно освоюють, пропоную самим розкладати заступники в потрібному порядку.

Пізніше, після оволодіння дітьми серіаціонних поруч, використовую рухове моделювання.

У деяких творах поєдную два види моделювання: руховий і серіаціонних ряд.

Коли в тексті зустрічається багато слів, що належать до однієї частини мови, веду таку роботу з символікою: виставляю ряд карток, і діти по ходу тексту з безлічі запропонованих вибирають потрібну.

При заучуванні напам'ять символами заміняю майже кожне слово, щоб діти краще і швидше запам'ятовували.

Іноді символічна аналогія дозволяє записати ціле речення на одній картці. Наприклад: «Біла береза під моїм вікном»

Для переказу середнього за величиною тексту символами виділяю головні опорні слова. Дуже довгий текст переказуємо з дітьми за схемою - плану.

За допомогою схематичних зображень (схем, таблиць-опор, планів-схем) організую моделювання при ознайомленні дітей з природою (об'єктами і явищами органічного та неорганічного світу). Все це допомагає при виконанні завдань на складання описових розповідей, загадок про овочі, фрукти, одязі, посуді, тварин, пори року і дозволяє наочно побачити і відчути природні явища, характер взаємодії предметів і їх елементів, формує узагальнені уявлення і елементарні поняття про природу.

В процесі занять при використанні завдань з використанням схем, моделей відбувається розумовий розвиток дітей.

Прошу звернути увагу на наступну модель, яка була використана на занятті з ознайомлення дітей з порами року. Вона допомогла дошкільнятам простежувати логіку змін, що відбуваються з природними об'єктами і явищами, виділяти основні ознаки пір року і пояснювати ті чи інші їх закономірності, закріплювати назви пір року, місяців і послідовність їх настання.

Запропоновані завдання і вправи цікаві дітям і викликають у них позитивні емоції; їх можна багаторазово варіювати, змінювати, модифікувати при вивченні різних тем. Наприклад, застосування кіл в темі «Сім'я».Тут діти самі здогадалися, чому кола синього і червоного кольору, чому одні члени сім'ї позначені великими колами, а інші -Маленький.

Як я вже зазначила, будь-яке моделювання починається з простого заміщення предметів, що веде до використання символів, знаків і асоціативних малюнків. Використання асоціативних малюнків полягає в ММЧ. Ця робота сприяє розумінню дітьми процесу переходу води з одного стану в інший. За допомогою цього методу діти складають схеми води в рідкому, твердому, газоподібному станах і відповідають на питання:

наприклад, ніж тверде відрізняється від рідкого? Чому якщо стиснути пальці у ванні з водою, підніметься лише одна крапелька, а якщо стиснути олівець, підніметься весь олівець?

Я зупинилася на використанні методу моделювання на таких видах діяльності, як ознайомлення з х / л і природою.

А чому ж сприяє моделює характер основних видів дитячої діяльності (ігри, малювання, ліплення, конструювання? У грі дошкільнята моделюють взаємини в світі дорослих, в конструюванні - будова предметів, а в малюванні - знаковий сенс графічних побудов. Оволодіння побудовою зовнішніх наочних моделей стає основою розвитку розумової здатності до наочного моделювання. Однак без спеціального навчання ця здатність формується стихійно і нерівноцінні у різних дітей.

висновки

Таким чином, виходячи з вище сказаного, можна зробити наступні висновки: використання символів дає позитивні результати, а саме:

• Дозволяє виявити приховані зв'язки між явищами і зробити їх доступними розумінню дошкільника

• Дає можливість усвідомити допоміжну роль зображень для утримання в пам'яті словесного матеріалу

Розвиває слухові і зорові аналізатори

• Полегшує і прискорює процес запам'ятовування, формуючи прийоми роботи з пам'яттю

• Підвищує спостережливість, дає йому можливість помітити особливості навколишнього світу

дає простір для творчості і фантазії дітей, забезпечуючи розвиток їх мислення.

Аналіз результатів роботи показав, що діти, які навчилися застосовувати метод моделювання, здатні творчо підходити до поставлених проблем, швидше вирішують нестандартні завдання, володіють більш гнучким і оригінальним мисленням.

Список використаної літератури.

1. О. М. Дьяченко "Чого на світі не буває?", Москва, "Знання", 1994.

2. Л. А. Венгер, А. Л. Венгер, "Домашня школа", Москва, "Знання", 1994.

3. Л. Ю. Субботіна, "Розвиток уяви у дітей", Ярославль, "Академія розвитку", 1996.

4. О. М. Дьяченко, Н. Ф. Астаськова, А. І. Буличова, "Діти, в школу збирайтеся", Москва, "Просвещение", "Навчальна література", 1996.

5. Програма "Розвиток" за редакцією Л. А. Венгера.

6. В. А. Милашевич, В. І. Дубрович, "Вихователь: в чому секрет успіху", Вітебськ, 1995.

7. Журнал "Дошкільне виховання", 4-94.

8. Журнал "Дошкільне виховання", 7-97.

9. Журнал "Дошкільне виховання", 1 - 97.

10. Журнал "Дошкільне виховання", 6-97.

11. Журнал "Дошкільне виховання", 8 - 98.Скачати 10,49 Kb.


Консультація для вихователів «Розвиток творчої уяви і формування здатності до наочного моделювання»

Скачати 10,49 Kb.