Скачати 10,56 Kb.

Консультація для вихователів «Проблема і користь інтегрованих занять в дитячому саду»
Дата конвертації19.06.2017
Розмір10,56 Kb.
ТипІнтегровані заняття. конспекти

Скачати 10,56 Kb.

ГАЛИНА БОНДАРЕВА
Консультація для вихователів «Проблема і користь інтегрованих занять в дитячому саду»

Кожен наш вчинок, який бачать або чують діти,

кожне наше слово - інтонація, з якою воно вимовляється,

є крапельками, падаючими в той потік, який

ми називаємо життям дитини, формуванням його особистості.

В. П. Кащенко.

Розвиток дитини, як цілісної особистості, є основним завданням усіх сучасних програм виховання дошкільнят. У практиці роботи дитячих дошкільних освітніх установ ми спостерігаємо інтенсивний розвиток дошкільнят, це призводить до перевантаження дітей і негативно позначається на їхньому здоров'ї. А інтегровані заняття є позитивним рішенням освітніх завдань, при вирішенні яких зменшується психологічна і фізична навантаження у дітей.

Інтеграція - це глибоке взаємопроникнення, злиття, наскільки це можливо, в одному навчальному матеріалі узагальнених знань в тій чи іншій області.

Інтегроване заняття - це заняття, яке спрямоване на розкриття цілісної сутності певної теми засобами різних видів діяльності, які об'єднуються в широкому інформаційному полі заняття через взаємне проникнення і збагачення.

Актуальність інтегрованих занять полягає в тому, що відбувається диференціація можливостей педагогічного колективу в підходах до побудови оптимальної моделі виховно -освітній процесу.

Основними завданнями у використанні інтегрованих занять, в виховно -освітній процесі, є: створення у дітей цілісної картини світу; підвищення якості освітнього процесу; формування особистості педагога та дитини; підвищення професійної компетентності педагогів.

Інтеграція виконує ряд функцій в навчанні і вихованні:

1. Методологічна функція формує у дітей сучасні уявлення про досліджуваних дисциплінах.

2. Освітня функція - формує системність і зв'язаність окремих частин як системи, глибини, гнучкості та усвідомленості пізнання.

3. Розвиваюча функція - формує пізнавальну активність, долає інертність мислення, розширює кругозір.

4. Виховує функція - відбиває політехнічну спрямованість.

5. Конструктивна функція - удосконалює зміст навчального матеріалу, методів і форм організації виховання і навчання.

Структура інтегрованих занять вимагає особливої чіткості, продуманої і логічного взаємозв'язку матеріалу з різних дисциплін на всіх етапах вивчення теми. Це досягається за умови використання сучасних способів організації дітей на занятті, інтерактивної роботи.

Вікових обмежень для проведення комплексних та інтегрованих занять з дітьми немає. Головне - вміння вихователя організувати роботу дітей на занятті, правильний вибір теми заняття і його змісту.

Плануючи в своїй роботі проведення інтегрованих та комплексних занять, слід пам'ятати, що такі заняття вимагають особливої підготовки, як дітей, так і вихователя. Відповідно, щоденне проведення таких занять є колосальним навантаженням, перш за все на вихователя.

При підготовці інтегрованого і комплексного занять необхідно знати основні вимоги до планування і організації їх проведення:

Для початку потрібно виділити в програмі з кожної дисципліни (сфери життєдіяльності) подібні теми або теми, які мають загальні аспекти та виявити зв'язку між подібними елементами знань.

Потім змінити послідовність вивчення теми, якщо в цьому є необхідність і врахувати специфічні завдання в процесі вивчення теми для кожної з дисциплін. Плануючи заняття, необхідно сформулювати основну мету і завдання та змоделювати заняття (аналіз, відбір, перевірка) змісту заняття, наповнити його матеріалом, який відповідає меті заняття. І нарешті, виявити оптимальне навантаження дітей (розумова, фізична, мовна діяльності та ін.).

Проведення інтегрованих занять надає широкі можливості щодо використання різноманітної наочності на заняттях. Так вихователь може використовувати дитячі малюнки для створення прикладів і моделювання задач. За цим же малюнками можна складати разом з дітьми невеликі оповідання, казки.

Інтеграція може відбуватися за кількома напрямками.

Інтегровані заняття з розвитку мовлення - допомагають розширенню і систематизації словникового запасу, розвитку ініціативної мови і вдосконалюють граматичну структуру мови. Ознайомлення з навколишнім світом - систематизують та поглиблюють знання про предметах і явищах, розвивають пізнавальну мотивацію, формують інтерес до різних форм пізнання світу: моделювання та експериментування, спостереження, читання, обговорення, продуктивна діяльність. Підготовка до навчання грамоті - розвиває мовний слух і сенсорний розвиток дитини в області мови, формує звуковий аналіз і синтез, знайомить з пропозицією і словом у реченні. Інтегрована продуктивна діяльність - реалізує враження, знання, емоційний стан в сюжетно-рольовій грі, образотворчому творчості, інсценуваннях, реалізація комунікативних навичок у спільній ігровій та творчої діяльності, розвиває сенсорний еталон. Музичне виховання в більшій мірі, ніж інший вид мистецтва, доступний дитині, так як в процесі слухання музики у дітей формується сприйняття музичних образів, вони вчаться співвідносити їх з літературними і виразними образами образотворчого мистецтва різних видів (живопис, графіка, скульптура, декоративно-прикладне мистецтво); розучування пісень збагачує лексичний запас дитини, допомагає його закріпити. Ознайомлення з художньою літературою, яка виступає по відношенню до інших видів мистецтва своєрідною основою, пов'язаної з піснею, оперою і балетом загальними сюжетами і образами; велика кількість картин створено за мотивами міфів, легенд, казок, тому література «як би користується раптом і не окремо усіма засобами, які дані порізно кожному з інших мистецтв» (В. Бєлінський); твори літератури в даному випадку можуть виступати в ролі своєрідного стрижня, що об'єднує інші види мистецтва. Образотворче мистецтво сприяє розвитку уваги, на-блюдательності, деталізації сприйманого зображення, руху, вміння помічати передачу ознак об'єктів художниками, скульпторами, індивідуальні особливості об'єктів, виробляє бачення даного об'єкта або явища, емоційне забарвлення.

Працюючи дитячому садку я можу сказати, що хороші підстави для проведення інтегрованих занять дають такі поєднання предметів:

музика і математика;

• навчання грамоті і математика;

• художня література, розвиток мови і навчання грамоті;

• розвиток мови, музика і малювання;

• математика і праця;

• ознайомлення з навколишнім, музика, малювання і праця;

• ознайомлення з навколишнім і читання художньої літератури та ін.

При плануванні та організації інтегрованих занять педагог повинен обов'язково враховувати зміст базової програми дитячого садка. Пам'ятати, що в інтегрованому занятті об'єднуються блоки з різних предметів, тому надзвичайно важливо правильно визначити головну мету інтегрованого заняття. Розробляючи заняття необхідно виділити головне і використовувати знання з суміжних розділів, що сприяють засвоєнню основного матеріалу, усувати дублювання, використовувати випереджаючі диференційовані знання. Плануючи заняття, педагог повинен ретельно вибирати тип і структуру заняття, метод і засоби навчання, а також визначити оптимальне навантаження різних видів діяльності дітей на занятті.

Так як інтеграція сприяє зняттю напруги, перевантаження, стомленості дітей за рахунок переключення їх на різноманітні види діяльності в ході заняття, то при плануванні потрібно ретельне визначення оптимального навантаження різними видами діяльності вихованців на занятті. Під час проведення інтегрованих занять необхідно зберігати позитивно-емоційний стиль відносин між дорослими і дітьми, а так само враховувати вікові, індивідуальні та психологічні особливості дітей групи. І нарешті, найголовніше на таких заняттях доцільно використовувати різноманітні дидактичні ігри, що розвивають вправи, комплексні завдання, завдання і т. Д.

Одним з важливих принципів планування інтегрованого заняття є визначення співвідношення знайомого і нового матеріалу. Останній обов'язково повинен грунтуватися на наявних і добре засвоєних знаннях, що сприяє швидкому побудови асоціацій, залученню дитини до вирішення проблемної ситуації з власного досвіду. Велике значення на інтегрованих заняттях надається розвитку у дитини комунікативних здібностей як одного з найважливіших чинників його готовності до школи.

Інтегровані заняття в педагогічній діяльності дошкільного навчального закладу є ефективним засобом формування особистості педагога та дитини і засобом підвищення професійної компетентності педагогів. Такі заняття можна застосовувати при проведенні підсумкових занять з метою узагальнення знань.

В силу специфіки інтегрованих занять, які об'єднують не тільки різні види діяльності, але і види художньої творчості відбувається творче єднання дітей і педагогів в рамках будь-якого виду діяльності.

Отже, я вважаю, що інтегровані заняття - це прекрасна можливість дати дітям знання, яких немає в програмі, але які вимагають виконання державного стандарту, інтегровані заняття дають можливість дати дітям знання в комплексі, сформувати у дітей цілісну картину світу, застосовувати різноманітні прийоми роботи з дітьми і використовувати індивідуально-диференційованої підхід.Скачати 10,56 Kb.


Консультація для вихователів «Проблема і користь інтегрованих занять в дитячому саду»

Скачати 10,56 Kb.