Консультація для вихователів: підходи до планування роботи з дітьми
Дата конвертації21.06.2017
Розмір10,1 Kb.
ТипКонсультації для вихователів

Тетяна Гущина
Консультація для вихователів: підходи до планування роботи з дітьми

Консультація для вихователів: підходи до планування роботи з дітьми. *

Для системи дошкільної освіти встановлено Федеральні державні освітні стандарти.

Зміни такого роду передбачає зміну підходів до організації освітньо -освітній процесу: в даному випадку не через систему занять, а через інші, адекватні форми освітньої роботи з дітьми дошкільного віку.

Ігрової діяльності, як формі організації дитячої діяльності, відводиться особлива роль. Гра - це провідна діяльність дитини, за допомогою якої він органічно розвивається, пізнає дуже важливий пласт людської культури - взаємовідношення між дорослими людьми - в родині, їх професійної діяльності і т. Д.

Таким чином, гра виступає як найважливіша діяльність, через яку педагоги вирішують все освітні завдання, в тому числі і навчання.

Акцент на спільну діяльність вихователя і дітей, на ігрові форми освіти дошкільнят, на відсутність жорсткої регламентації дитячої діяльності, облік статеворольових особливостей дітей при організації педагогічного процесу в дитячому садку і вносить в зміст програм необхідні зміни.

НСД в формі заняття мають місце бути тільки в старшому дошкільному віці, але це не означає, що вони не можуть проводитися з дітьми інших вікових груп. НСД (заняття) не повинні бути пріоритетною формою роботи з дітьми. Освітні завдання повинні вирішуватися і в ході режимних моментів, в спільну діяльність дітей з педагогом (в тому числі і на заняттях, у самостійній діяльності дітей і в спільній діяльності з сім'єю.

Відповідно до теорії Л. С. Виготського і його послідовників, процеси виховання і навчання не самі по собі безпосередньо розвивають дитину, а лише тоді, коли вони мають діяльні форми і володіють відповідним змістом.

У ФГОС ДО міститься вказівка на те, які види діяльності можна вважати прийнятними формами практики для дитини дошкільного віку: ігрова, мовна, трудова, рухова, конструктивна, пізнавально-дослідницька, музична, образотворча, спілкування сприйняття художньої літератури, як особливий вид дитячої діяльності, продуктивна.

Специфіка дошкільної освіти, крім багатьох інших особливостей, полягає в тому, що процес навчання є, по суті, процесом засвоєння в інших виду діяльності (під словом інших Ельконін має на увазі не навчальної).

Схема розвитку будь-якого виду діяльності така:

1) спочатку вона здійснюється в спільній діяльності з дорослим,

2) потім у спільній діяльності з однолітками

3) і стає самодіяльністю.

ФГОС ДО вимагають від практиків вирішувати освітні завдання в процесі:

-спільне діяльності дитини з дорослим (в ході режимних моментів);

в безпосередньо освітньої діяльності, здійснюваної в процесі організації дитячих видів діяльності

і в самостійній діяльності дітей.

Виділено ознаки спільної діяльності дорослих і дітей - наявність партнерської позиції дорослого і партнерської форми організації (співпраця дорослого і дітей, можливість вільного розміщення, переміщення і спілкування дітей).

Одна з вимог програми - побудова освітнього процесу на адекватних віку формах роботи з дітьми.

Зараз не вживається слово заняття. Звичайно, заняття в дитячому саду не скасовується, але в нього слід вкладати інший зміст: заняття як цікаве справу.

Скоролупова і Федина, пропонують певні форми роботи з дітьми, відповідні умовно кожним видом діяльності:

рухова

• Рухливі дидактичні ігри

• Рухливі ігри з правилами

• Ігрові вправи

• Змагання

Ігрова

Сюжетні гри

Ігри з правилами

продуктивна

• Майстерня по виготовленню продуктів дитячої творчості

• Реалізація проектів

мовна

• Бесіда ситуативний розмову

• Мовна ситуація

• Складання відгадування загадок

• Сюжетні гри

• Ігри з правилами

трудова

• Спільні дії

• Чергування

• Доручення

• Реалізація проекту

Пізнавально-дослідницька

• Спостереження

• Екскурсії

Вирішення проблемних ситуацій

• Експериментування

• Колекціонування

• Моделювання

• Реалізація проекту

• Ігри з правилами

Музично-мистецька

• Слухання

• Виконання

Імпровізація

• Експериментування

• Музично-дидактичні ігри

Читання художньої літератури

• Читання

• Обговорення

• Розучування

Маловивченим і дуже актуальним залишається питання про тимчасове дозуванні дитячих видів діяльності та конкретних форм роботи. На жаль, і в нових СанПіН це питання зачіпається частково.

«Самостійна діяльність дітей» - одна з основних моделей організації освітнього процесу дітей дошкільного віку:

1. вільна діяльність вихованців в умовах створеної педагогами предметно-розвиваючого освітнього середовища, що забезпечує вибір кожною дитиною діяльності за інтересами і дозволяє йому взаємодіяти з однолітками або діяти індивідуально;

2. організована вихователем діяльність вихованців, спрямована на вирішення завдань, пов'язаних з інтересами інших людей (емоційне благополуччя інших людей, допомога іншим в побуті та ін.).

«Спільна діяльність дорослого і дітей» - основна модель організації освітнього процесу дітей дошкільного віку; діяльність двох і більше учасників освітнього процесу (дорослих і вихованців) за рішенням освітніх завдань на одному просторі і в один і той же час. Відрізняється наявністю партнерської (рівноправної) позиції дорослого і партнерської формою організації (можливість вільного розміщення, переміщення і спілкування дітей в процесі освітньої діяльності).

Передбачає індивідуальну, подгрупповие і фронтальну форми організації роботи з вихованцями.

розрізняють:

• безпосередньо освітню діяльність, реалізовану в ході спільної діяльності дорослого і дітей;

• спільну діяльність дорослого і дітей, здійснювану в ході режимних моментів і спрямовану на вирішення освітніх завдань;

• спільну діяльність дорослого і дітей, здійснювану в ході режимних моментів і спрямовану на здійснення функцій нагляду і (або) догляду.

Таким чином, необхідні суттєві зміни в структуру планування освітньої діяльності. Основним принциповою відмінністю є заміна навчального блоку, на блоки «Освітньої діяльності, здійснюваної в спільну діяльність дорослих і дітей», де суттєвою ознакою спільної діяльності є наявність партнерства, співпраця дорослого і дитини, можливість вільного розміщення, переміщення і спілкування дітей. Схематично зміни можна представити таким чином (ТАБЛИЦЯ 1)

ТАБЛИЦЯ 1

Спільна діяльність дорослого і дітей Самостійна діяльність дітей

Освітня діяльність, здійснювана в процесі організації різних видів дитячої діяльності освітня діяльність здійснюється в ході

режимних моментів

1 2 3

Планування виховної - ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

(по О. Скоролуповой, Н. Федіної)

День тижня/

Дата освітньої-тільні області Спільна діяльність дорослого і дітей

з урахуванням інтеграції освітніх областей

Організація розвивального середовища для самостійної діяльності дітей

Взаємодія з батьками /

соціальними партнерами

безпосередньо

освітня діяльність Освітня діяльність в режимних моментах

групова

Подгрупповие Індивіду-альна

1 2 3 4 5 6 7

Графи 3-4 - припускають освітню діяльність не пов'язану з одночасним виконанням педагогом функцій по нагляду і догляду за дітьми, це безпосередньо освітня діяльність, що реалізується через організацію різних видів дитячої діяльності (ігрової, рухової, пізнавально - дослідницької, комунікативної, продуктивної, музично - художньої , трудовий, а також читання художньої літератури) або їх інтеграцію, з використанням різноманітних форм і методів роботи.

Графа 5 - припускає рішення освітніх завдань сполучених з одночасним виконанням функцій по нагляду і догляду за дітьми - ранковий прийом, прогулянка, підготовка до сну, організація харчування та ін.

У графах 3-5 - зазначаються відповідні форми роботи з дітьми (рухливі, дидактичні, сюжетно - рольові ігри, ігри з правилами, музично - дидактичні ігри, бесіди, складання і відгадування загадок, чергування, доручення, спостереження, екскурсія, експериментування, розучування і т. д.). До кожної форми обов'язково формулюються освітні завдання двох і більше напрямків розвитку.

При плануванні необхідно враховувати схему розвитку будь-якого виду діяльності відповідно до культурно - історичної концепції Л. С. Виготського: спочатку діяльність здійснюється в спільній діяльності з дорослим, потім у спільній діяльності з однолітками, нарешті стає самостійною діяльністю дитини.

Планування виховно - освітнього процесу може бути представлено в інших формах і видах.

* У підготовці матеріалу використовувалися:

1. ФГОС ДО, затверджений наказом Міністерства освіти і науки Російської Федерації від 17.10.2013 №1155.

2. Статті Ніни Володимирівни Федіної (керівник Центру дошкільної освіти Установи РАО «Інститут стратегічних досліджень в освіті») і заступника начальника відділу розвитку та нормативного регулювання загальної освіти Міністерства освіти і науки РФ Скоролуповой Оксани Олексіївни.

Підготувала: старший вихователь Т. А. Гущина 2014 р

Консультація для вихователів: підходи до планування роботи з дітьми