Консультація для вихователів «Особливості художньо-естетичного розвитку дошкільників в контексті ФГОС до»
Дата конвертації01.03.2020
Розмір6,23 Kb.
ТипКонсультації для вихователів

Олена Іванова
Консультація для вихователів «Особливості художньо-естетичного розвитку дошкільників в контексті ФГОС до»

Особливості художньо - естетичного розвитку дошкільнят в контексті ФГОС ДО.

Актуальною темою на сьогоднішній день є введення Федеральних державних освітніх стандартів дошкільної освіти, в яких художньо-естетичний розвиток дітей дошкільного віку розглядається з позицій «розвитку передумов ціннісно - смислового сприйняття і розуміння творів мистецтва, світу природи, становлення естетичного ставлення до навколишнього світу, реалізації самостійної творчої діяльності дітей ».

Перетворення в Російському суспільстві привели до змін в системі дошкільної освіти, які торкнулися як організаційної, так і змістовної сторони цієї ступені освіти. Федеральний державний стандарт дошкільної освіти (ФГОС ДО, розроблений з урахуванням Конвенції ООН про права дитини, Конституції Російської Федерації, законодавства Російської Федерації. У його основі закладено такі основні принципи:

- підтримки специфіки і різноманітності дитинства;

- збереження унікальності і самооцінки дитинства, як важливого етапу в загальному розвитку людини;

- особистісний, що розвиває і гуманістичний характер взаємодії дорослих і дітей;

- повага особистості дитини як обов'язкова вимога до всіх дорослих учасникам освітньої діяльності;

- здійснення освітньої діяльності в формах, специфічних для дітей даної вікової групи, перш за все, у формі гри, пізнавальної і дослідницької діяльності, у формі творчої активності, що забезпечує художньо-естетичний розвиток дитини.

Зміст Програми стандарту повинно забезпечувати розвиток особистості, мотивації і здібностей дітей в різних видах діяльності і охоплювати наступні структурні одиниці, що представляють певні напрямки розвитку і освіти дітей: соціально-комунікативний розвиток, пізнавальний розвиток, мовленнєвий розвиток, фізичний розвиток, художньо-естетичний розвиток. Призначення будь-якого виду мистецтва - це відображення дійсності в художніх образах, і то, як дитина навчиться їх сприймати, міркувати про них, розуміти ідею художника, композитора, письменника, режисера, залежить від роботи кожного вихователя.

ФГОС ДО однієї їх пріоритетних завдань художньо -естетичного напрямки вважає формування загальної культури дошкільнят, в тому числі формування ціннісних орієнтацій, а також розвитку моральних, естетичних якостей особистості дітей.

Освіта, спрямоване на художньо-естетичний розвиток дитини, передбачає створення таких умов:

- збагачення чуттєвого досвіду дитини у всіх видах активності;

- організація художньої діяльності, адекватної даному віку: музичної, образотворчої, театралізованої, сюжетно - рольової та режисерської гри;

- надання дитині можливості вибору виду діяльності, сюжетів, матеріалів і засобів втілення художнього задуму;

- підтримка дитячої безпосередності, заохочення, стимуляція фантазії та уяви дитини.

Вихователь створює можливості для накопичення сенсорного досвіду, збагачення чуттєвих вражень дитини. Звертає увагу дітей на різноманітність і красу форм, кольору, звуків, запахів в навколишній світ під час прогулянок, екскурсій, в грі, в побуті, в спеціально організованих видах діяльності. Для розвитку у дитини емоційної чуйності на красу природи і рукотворного світу пробуджують дітей до спільного переживання емоцій радості, співчуття, здивування, захоплення. У реалізації художньо -естетичного напрямки, в рамках ФГОС ДО, створюються умови для творчого самовираження дітей: підтримують ініціативу, прагнення до імпровізації при самостійному втіленні дитиною художніх задумів. Відбувається залучення дітей в різні види художньо -естетичні діяльності, в сюжетно - рольові та режисерські ігри, освоєння різних засобів, матеріалів, способів реалізації задумів. Важливе значення для художньо-естетичного розвитку має залучення дітей до народної творчості.

Таким чином, змінюються підходи до організації художньо -естетичні діяльності, як через систему занять, так і через інші адекватні форми освітньої роботи з дітьми дошкільного віку, а також розробку програм по реалізації вимог стандарту. Освітні програми для ДНЗ націлені, перш за все, на забезпечення всебічного розвитку дитини на основі особливих, специфічних видів діяльності, властивих дошкільнятам: більш ігровий і різносторонній підхід, який вітав впровадження інноваційних, активних методів педагогічної взаємодії, з індивідуальним підходом, і націлений на розкриття власного потенціалу кожного дитини.

Список використаної літератури:

1. Веракса, Н. Е., Комарова, Т. С., Васильєва, М. А. Від народження до школи. Орієнтовна загальноосвітня програма дошкільної освіти (пілотний варіант). - М .: Мозаїка-Синтез, 2014. - 368 с.

2. Бутенко, Н. В. Теоретико-методологічний регулятором художньо-естетичного розвитку дітей дошкільного віку: теоретико-методологічний аспект: монографія. - М .: ВЛАДОС, 2012. - 410 с.

3. Комарова, Т. С. Образотворча діяльність в дитячому садку. - М .: Мозаїка-Синтез, 2010. - 288 с.

4. Комарова, Т. С. Школа естетичного виховання. - М .: Мозаїка-Синтез, 2011. - 347 с.

5. Майер, А. А. Організація взаємодії суб'єктів в ДОУ: навчально-методичний посібник. - М .: ДИТИНСТВО-ПРЕС, 2012. - 176 с.

Консультація для вихователів «Особливості художньо-естетичного розвитку дошкільників в контексті ФГОС до»