• Прикріплені файли

 • Скачати 20.19 Kb.

  Консультація для вчителів-логопедів «Використання ІКТ в корекційно-логопедичній роботі з дітьми з ОНР»
  Дата конвертації14.06.2017
  Розмір20.19 Kb.
  ТипКонсультації для вихователів

  Скачати 20.19 Kb.

  Лариса Микошині
  Консультація для вчителів-логопедів «Використання ІКТ в корекційно-логопедичній роботі з дітьми з ОНР»

  Сучасний етап розвитку суспільства свідчить про формування «інформаційної культури». Створення, обробка та передача інформації стає одним з головних видів операцій. Технічні пристрої використовуються в діяльності як безпосередньо пов'язаної з технікою, так і в інших сферах, в тому числі і освітньої.

  Одним із пріоритетних напрямків процесу інформатизації сучасного суспільства є інформатизація освіти - процес забезпечення сфери освіти методологією і практикою розробки та оптимального використання сучасних інформаційних технологій, орієнтованих на реалізацію психолого-педагогічних цілей навчання, виховання.

  Одне з головних умов впровадження інформаційних технологій в ДОУ - з дітьми повинні працювати фахівці, які знають технічні можливості комп'ютера, мають навички роботи з ним, чітко виконують санітарні норми і правила користування комп'ютерами, які володіють методикою залучення дошкільнят до нових інформаційних технологій.

  Як відзначають багато авторів, застосування комп'ютерної техніки дозволяє оптимізувати педагогічний процес, індивідуалізувати навчання дітей з порушеннями розвитку та значно підвищити ефективність будь-якої діяльності.

  Дослідження, присвячені проблемі вивчення і корекції загального недорозвинення мови (Т. В. Гуровец, С. І. Маєвська, 1978; Л. В. Лопатіна, Н. В. Серебрякова, 2001; І. І. Мамайчук, 1990, і ін. , показують, що подолання мовного недорозвинення, як правило, має тривалу і складну динаміку.

  Проблема мотивації - одна з центральних в логопедичній роботі. Дуже часто володіння методикою корекції мовлення і бажання логопеда недостатньо для позитивної динаміки мовного розвитку дітей. Дитина часто не хоче займатися, його стомлює щоденне промовляння складів і слів, називання картинок з метою автоматизації звуку.

  Тому застосування в корекційно -освітній процесі спеціалізованих комп'ютерних технологій, які враховують закономірності і особливості розвитку дітей із загальним недорозвиненням мови, дозволить підвищити ефективність корекційного навчання, прискорити процес підготовки дошкільнят до навчання грамоті. Впровадження в педагогічний процес інформаційно-комунікаційних технологій супроводжується появою нових технічних засобів з колосальними освітніми ресурсами, істотно змінюють організацію навчально-виховної діяльності і взаємодія з педагогами та батьками.

  Інформаційно-комунікаційні технології володіють величезними дидактичними можливостями, які ефективно і творчо може використовувати вчитель - логопед.

  В даний час розроблено безліч комп'ютерних ігор, цікавих мультимедійних посібників для дошкільнят, що відповідають сучасним психолого-педагогічним, ергономічним і санітарно-гігієнічним вимогам і успішно використовуються в практиці вирішення завдань пізнавального, соціального і естетичного розвитку дітей.

  Напрями корекційної роботи з використанням ІКТ

  I. Діагностика.

  II. Корекційно-розвиваюча робота

  1. Робота над звукопроизношением - артикуляційна гімнастика, автоматизація звуків, диференціація звуків

  2. Формування лексико-граматичних категорій - нарощування словникового запасу, словотвір, словозміна.

  3. Розвиток зв'язного мовлення - переказ, складання оповідання за серією сюжетних картин, за алгоритмом, опорним схемам, моделям.

  4. Навчання грамоті - формування навичок фонематичного аналізу і синтезу, читання.

  5. Ознайомленню з навколишнім світом.

  6. Корекційно-оздоровче (здоров'я зберігаючі) -

  фізкультхвилинки, ігри на розвиток загальної і дрібної моторики рук, зорова гімнастика для очей у формі комп'ютерних презентацій.

  7. Формування візуально-просторових відносин.

  III. Взаємодія з педагогами: вихователями та фахівцями.

  IV. Взаємодія з батьками.

  V. Обмін досвідом.

  Форми використання ІКТ

  1. Робота в Microsoft Works (робота з таблицями, діаграмами в Office Excel, зі списками, звітами в Microsoft Word, робота в Microsoft PowerPoint). Підбір ілюстративного матеріалу до занять, оформлення батьківських куточків, групи, інформаційного матеріалу для оформлення стендів, папок-передвіжек, (сканування, Інтернет; принтер, презентація);

  2. Оформлення буклетів, матеріалів з різних напрямків діяльності в Microsoft Publisher;

  3. Обмін інформацією з використанням сайту ДОУ, електронної пошти, CD дисків, USB-флеш-накопичувачів і ін. Для поширення матеріалів в допомогу батькам.

  4. Використання диктофона, мікрофона для запису мови дитини

  5. Електронні посібники для демонстрації на комп'ютері, мультимедійному проекторі, відео і аудіотехніки:

  6. Електронні книги (дитячі, енциклопедії, довідники та ін.);

  7.DVD, CD диски та аудіокасети ( «Весела абетка» Маршака, «Уроки тітоньки Сови», «Голоси птахів і звірів» та ін.);

  8. Спеціальні комп'ютерні ігри ( «Розвиток мовлення. Вчимося говорити правильно», «Ігри для тигри», «Домашній логопед», гри - розмальовки та ін.).

  9. Використання готових цифрових освітніх ресурсів.

  10. Створення власних презентацій, фотоальбомів в Microsoft PowerPoint.

  11. Використання цифрової фотоапаратури і програм редагування фотографій, які дозволяють управляти знімками, легко знаходити потрібні, редагувати і демонструвати їх;

  12. Аудіо, відеозапис мовної роботи дитини на занятті.

  Напрямок роботи: ДІАГНОСТИКА

  Використання диктофона, мікрофона для запису мови дитини на початковому етапі роботи і подальшого відстеження результативності. Використання мультимедійних презентацій для обстеження різних сторін мовлення дітей. Діагностика дітей, побудова таблиць, діаграм, порівняльних діаграм, графіків, зберігання інформації.

  Використання ІКТ при діагностиці:

  - вносить елемент цікавості,

  - реалізує ігрові моменти,

  - дозволяє тривалий час утримувати увагу і інтерес дошкільнят.

  Вчителі-логопеди успішно використовують мультимедійні презентації на заняттях з формування лексико-граматичних категорій, зв'язного мовлення і навчання грамоти. А ось використання комп'ютерних варіантів діагностики мовного розвитку поки ще зустрічається вкрай рідко.

  У даній методичній розробці випала нагода розробки ефективної системи комп'ютерної діагностики мовної сфери вихованців шляхом комбінування традиційних, зарекомендували себе технологій, і інноваційних.

  В якості діагностичного матеріалу представлена ​​мультимедійна презентація, що дозволяє в рамках одного завдання обстежити кілька категорій мовних одиниць.

  За основу комп'ютерної експрес-діагностики (КЕД) використовувався «Альбом для логопеда» О. Б. Іншаковим, переробивши традиційну методику діагностики з урахуванням вимог освітньої програми і вікових норм мовного розвитку дітей 5-6 років. Картинний матеріал, що міститься в альбомі, має свої недоліки: на аркуші міститься відразу 6 об'єктів, що знижує концентрацію уваги у дошкільнят. Часто діти, які мають порушення уваги, порушення зорового сприйняття швидко втомлюються і відмовляються продовжувати обстеження. Учитель -логопед стикається з необхідністю динамічного обстеження дітей різного віку (5-7 років, які мають структуру дефекту, в зв'язку з чим, актуальним є питання про розробку уніфікованої методики експрес-діагностики мови.

  Створена, мною Комп'ютерна Експрес-діагностика актуальна з точки зору зручності у використанні, вона багатофункціональна і ергономічна, так як при використанні КЕД час на обстеження різних компонентів мови значно скорочується. Демонстрація картинного матеріалу в електронному варіанті зацікавлює дитини в правильній відповіді і допомагає логопеда створити умови для надання дітям дозованої допомоги в ході виконання діагностичних завдань, тим самим виявляючи зони актуального і найближчого мовного розвитку.

  Також мною накопичений матеріал вже наявних діагностичних обстежень або елементів для його проведення, що становить загальну базу КЕД.

  Детальний виклад матеріалу і презентація представлені в додатку.

  Форми використання ікт:

  Робота в Microsoft Works (робота з таблицями, діаграмами в Office Excel, зі списками, звітами в Microsoft Word, робота в Microsoft PowerPoint).

  робота з мікрофоном, диктофоном,

  Представляються можливості:

  - створення бази даних за підсумками діагностики;

  - проведення моніторингу роботи;

  - відстеження динаміки роботи;

  - складання графіків і діаграм.

  Напрямок роботи: ПРОФІЛАКТИКА, КОРЕКЦІЯ МОВНИХ ПОРУШЕНЬ. РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ.

  Форми використання ікт:

  1. Електронні посібники для демонстрації на комп'ютері, мультимедійному проекторі, відео і аудіотехніки:

  - електронні книги (дитячі, енциклопедії, довідники та ін.);

  - DVD, CD диски та аудіокасети ( «Весела абетка» Маршака, «Уроки тітоньки Сови», «Голоси птахів і звірів» та ін.);

  - спеціальні комп'ютерні ігри ( «Розвиток мовлення. Вчимося говорити правильно», «Ігри для тигри», «Домашній логопед», гри - розмальовки та ін.).

  2. Використання готових цифрових освітніх ресурсів:

  - ігри, презентації на сайтах www.logozavr.ru, viki.rdf.ru.

  3. Створення власних презентацій, фотоальбомів в Microsoft PowerPoint.

  4. Відеозапис мовної роботи дитини на занятті.

  Представляються можливості:

  - підвищення мотивації дітей до важких для них видам діяльності (за рахунок з'єднання руху, звуку, мультиплікації);

  - поліпшення мовного продукування;

  - розширення кругозору дошкільнят, розвиток їх пізнавальних процесів;

  - підвищення ефективності засвоєння матеріалу дітьми (за рахунок образного типу інформації, зрозумілого дітям і значно поліпшує сприйняття інформації, що реалізує принцип наочності і доступності матеріалу);

  - підвищення швидкості запам'ятовування (включаються три види пам'яті дітей: зорова, слухова, моторна);

  - активізація та розвиток вищих психічних функцій, дрібної моторики рук;

  - формування теоретичного, творчого та рефлексивного мислення учнів, підвищення їх інтелектуально-творчого розвитку;

  - створення додаткових візуальних динамічних опор для аналізу дитиною власної діяльності;

  - реалізація індивідуального підходу (вибір індивідуального темпу, обсягу, складності одержуваної інформації і часу навчання);

  - можливість фіксування змісту з багаторазовим поверненням до нього (що дозволяє легко реалізувати принципи міцності, систематичності);

  - абсолютно новий рівень реалізації принципу науковості (намальовані картинки замінюються фотографіями і відеороликами, що дозволяють демонструвати реальні об'єкти, явища, які не можна побачити в повсякденному житті);

  - підготовка дітей до світу, побудованого на цифрових технологіях

  Напрямок роботи: Взаємодія з педагогами

  ФОРМИ ВИКОРИСТАННЯ ІКТ:

  Поширення особистого досвіду і отримання оцінки своєї праці від колег, використовуючи можливості Інтернету.

  Створення умов для професійного саморозвитку: використання в логопедичної практиці статей, вивчення результатів логопедичних досліджень вчених Росії, ознайомлення з прогресивним досвідом зарубіжних фахівців, обмін інформацією з колегами за допомогою електронної пошти, участь у професійних інтернет - конференціях, семінарах і конкурсах і т. Д.

  Здійснення взаємодії між фахівцями корекційно -логопедіческой служби та вихователями з використанням сайту ДОУ, електронної пошти, CD дисків, USB-флеш-накопичувачів і ін. З метою підвищення їх професійного рівня, пошуку найбільш ефективних технологій, методів і форм організації логопедичної роботи.

  Проведення консультацій, семінарів-практикумів, круглих столів готових і створенням власних презентацій в Microsoft PowerPoint з метою демонстрації свого педагогічного досвіду і популяризації нових форм і технологій, що використовуються на практиці.

  Створення буклетів в Microsoft Publisher; обмін інформацією з використанням сайту ДОУ, електронної пошти, CD дисків, USB-флеш-накопичувачів і ін. для поширення матеріалів з досвіду роботи в області логопедії.

  Представляються можливості:

  - можливість для педагога виходу в інформаційний простір як зі зверненням за методичною допомогою в різні сервісні служби, так і з трансляцією свого досліди роботи.

  - можливість більш широкого спілкування на різних методичних заходах, наприклад відео - майстер - класи, вебінари і ін.

  Напрямок роботи: ВЗАЄМОДІЯ З БАТЬКАМИ.

  Форми використання ікт:

  Проведення консультацій, зборів, семінарів-практикумів, круглих столів з використанням готових і створенням власних презентацій в Microsoft PowerPoint на різні теми; створення буклетів в Microsoft Publisher; обмін інформацією з використанням сайту ДОУ, електронної пошти, CD дисків, USB-флеш-накопичувачів і ін. для поширення матеріалів в допомогу батькам.

  використання відеозапису, аудіозаписи, фотоматеріалів для демонстрації батькам.

  Представляються можливості:

  - Забезпечення діалогу вчителя - логопеда і батьків;

  - Індивідуальний підхід до батьків дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку;

  - Можливість показу і використання завдань, фотоматеріалів, необхідної інформації батькам дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку;

  Використання інформаційних та комунікаційних технологій в роботі з батьками.

  Інформаційно-просвітницькі форми роботи: батьківські збори, інформаційні стенди, індивідуальні бесіди, консультування, анкетування, безсумнівно, завоювали своє місце в системі педагогічної роботи, так як здійснюють свою головну задачу - підвищення педагогічної компетенції через розгляд проблем, але не дають повного уявлення про хід корекційно -розвивати процесу. І тут на допомогу приходять практичні форми роботи з батьками:

  • організація проблемних семінарів та семінарів-практикумів (індивідуальних, групових)

  • проведення практичних занять за участю батьків;

  • організація та проведення інтерактивних ігор;

  • проведення круглих столів;

  використання інформаційних та комунікаційних технологій (ІКТ, в тому числі, мультимедійних презентацій;

  • оформлення буклетів, бюлетенів і т. Д. Для батьків;

  • випуск мовних газет.

  Застосування ІКТ в логопедическом обстеженні дітей, служить підвищенням мотивації. Демонстрація картинного матеріалу в електронному варіанті зацікавлює дитини в правильній відповіді і допомагає створити умови надання дітям дозованої допомоги в ході виконання діагностичних завдань, тим самим виявляючи для планування дельнейшего педагогічного впливу зони актуального і найближчого мовного розвитку. Важливо відзначити, що використання ІКТ в системі роботи вчителя -логопеда дозволяє істотно посилити мотивацію дитини до логопедичних занять, скоротити час, необхідний для корекції і автоматизації ряду мовних навичок, формувати у дитини активну позицію суб'єкта навчання; систематизувати роботу вчителя-логопеда.

  Застосування ІКТ в корекційній роботі дозволило зробити наступні висновки:

  1. ІКТ стає необхідним засобом навчання дітей з порушеннями мови.

  2. Використання ІКТ в більшості випадків підвищує мотивацію дитини до логопедичних занять, сприяє підвищенню мовної та пізнавальної активності.

  3. Сприяє підвищенню самооцінки дитини (система заохочень - комп'ютерні герої, потім малюнки з комп'ютерними героями).

  4. Поява комп'ютера, активне застосування його в навчальній діяльності значно економить сили вчителя -логопеда при підготовці до занять, адже багато завдання можна заздалегідь виконати на комп'ютері і в потрібний момент продемонструвати їх для виконання дітям. Раніше доводилося готувати їх в якості роздаткового або демонстраційного матеріалу для кожного учня окремо.

  5. Крім того, завдяки високій швидкості оновлення дидактичного матеріалу на екрані значно економиться час на занятті і з'являється можливість отримати кращий результат.

  Також поява комп'ютерних технологій дає можливість провести багато заняття в ігровій формі. Адже їх провідною діяльністю є ігрова.

  Правила роботи за ПК, гігієнічні вимоги, умови для здоровьесбережения.

  • Пам'ятайте, що тривала робота за комп'ютером шкідлива для маленьких дітей. Тому дітям дошкільного віку допустимо проводити біля комп'ютера не більше 15 хвилин, а на індивідуальних заняттях-5-7 хвилин.

  • Слідкуйте, щоб дитина при роботі за комп'ютером сидів правильно, це допоможе не допустити зайвої перевантаження: стілець повинен бути зі спинкою;

  • Клавіатура і миша повинні розташовуватися так, щоб передпліччя рук лежали на столі;

  • Очі повинні бути на рівні середини або 2/3 екрану монітора;

  • Відстань від очей до екрана монітора не повинно бути 60-70 см;

  • Джерела висвітлення в кабінеті не повинні викликати відблиски на екрані;

  • Доцільно після занять на комп'ютері проводити динамічну паузу, гімнастику для очей.

  гігієнічні вимоги

  Діти 6 років 1-2 груп здоров'я - 15 хвилин в день

  Діти 6 років 3 групи здоров'я - 10 хвилин в день

  Діти 5 років 1-2 груп здоров'я - 10 хвилин в день

  Діти 5 років 3 групи здоров'я - 7 хвилин в день

  Діти 6 років, які належать до групи ризику за станом зору - 10 хвилин в день

  Діти 5 років, які належать до групи ризику за станом зору -

  7 хвилин в день

  Умови для здоров'я заощадження

  використання нових моделей комп'ютера

  • включення в заняття ігор, спрямованих на профілактику порушень зору і відпрацювання зорово-просторових відносин

  • проведення гімнастики для очей - переводити погляд з монітора кожні 1,5-2 хв. на кілька секунд

  • застосування комп'ютера на одному занятті протягом 5-10 хвилин і не більше двох разів на тиждень;

  • зміна видів діяльності під час заняття

  використання мультимедійного проектора (відстань від екрану до стільців, на яких сидять діти, 2 - 2,5 метра)

  Прикріплені файли:

  prezentacija-ikt-v-kor-log-rabote_2kqva.pptx | 2981,61 КБ | Завантажено: 69


  Скачати 20.19 Kb.


  Консультація для вчителів-логопедів «Використання ІКТ в корекційно-логопедичній роботі з дітьми з ОНР»

  Скачати 20.19 Kb.