Консультація для педагогів «Планування роботи з математичного розвитку дітей в ДНЗ»
Дата конвертації03.05.2017
Розмір6,53 Kb.
ТипКонсультації для вихователів

Тетяна Ськрягина
Консультація для педагогів «Планування роботи з математичного розвитку дітей в ДНЗ»

ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ ПО математичного розвитку ДІТЕЙ У ДОП

мета планування

Забезпечити виконання «Програми виховання і навчання в ДНЗ».

Значення планування роботи з математичного розвитку

• Дає можливість систематично і послідовно вирішувати програмні завдання математичного розвитку-дітей.

• Допомагає цілеспрямовано здійснювати роботу з методики математичного розвитку.

• Конкретизує програмні завдання з урахуванням рівня розвитку дітей.

• Допомагає всім дітям і кожній дитині окремо засвоїти програмний матеріал.

• Забезпечує комплексне рішення освітніх, розвиваючих, виховних та корекційних завдань.

види планування

Перспективний (на місяць, квартал, рік).

Календарне (по датах).

Тематичне (по певній проблемі).

Комплексне (що поєднує різні завдання по різним

напрямками).

Індивідуальне (відображає роботу з однією дитиною).

Зміст планування роботи математичного розвитку

• Заняття з математики.

• Робота поза занять (під час інших режимних процесів).

• Зв'язок із заняттями за іншими методиками.

• Індивідуальна робота.

Умови, що допомагають правильно спланувати роботу математичного розвитку дошкільників

* Знання програми математичного розвитку в ДОУ.

• Знання дидактичних принципів навчання.

• Володіння методикою математичного розвитку дошкільників.

• Знання особливостей формування математичних уявлень у дітей в залежності від віку і проблем у розвитку.

• Знання вікових особливостей дітей даної групи.

• Знання індивідуальних особливостей дітей своєї групи.

• Врахування наявних знань у дітей.

• Спільне планування обох вихователів, які працюють в одній групі.

• Підвищення кваліфікації вихователя шляхом вивчення

передового досвіду і сучасних вимог до математичного розвитку дошкільників.

Вимоги до двотижневого планування роботи з математичного розвитку в ДОУ

1. Заняття з математики проводяться в середині тижня в першій половині дня в поєднанні із заняттями, що не вимагають високої розумової навантаження.

2. Кількість занять в тиждень визначається програмою (за типовою програмою: у другій молодшій, середній та старшій групах - 1, в підготовчій групі - 2).

3. На одному занятті вирішується зазвичай не більше однієї нової задачі, інші на повторення і закріплення.

4. Протягом двох тижнів охоплюються завдання з усіх п'яти розділів формування елементарних математичних уявлень (кількість і рахунок, величина, форма, орієнтування в просторі, орієнтування в часі).

5. В інших режимних процесах і на інших заняттях йде підготовка дітей до отримання нових знань з математики, закріплення і застосування вивченого матеріалу, індивідуальна

робота.

Зауваження. Необхідно правильно формулювати завдання математичного розвитку:

• нові завдання починаються зі слів: «навчити», «дати поняття», «познайомити», «сформувати вміння»;

• старі завдання починаються зі слів: «повторити», «закріпити», «відпрацювати», «вдосконалювати вміння».

Орієнтовна схема конспекту заняття

1. Номер по порядку і назва.

2. Література (автор, назва, сторінки).

3. Завдання (освітні, розвиваючі, виховні, корекційні) і словникова робота.

4. Наочний матеріал і обладнання (види, кількість, розташування).

5. Організація дітей (кількість дітей: група або підгрупа; розташування дітей: сидячи на стільцях, поставлених півколом, по двоє за партами і ін.) І попередня робота (читання

казки, підготовка сюрпризних моменту і ін.).

5. Хід заняття по частинах (дії, мова вихователя, дії і передбачувані відповіді дітей, індивідуальна робота).

6. Підсумок заняття (підведення сюжету, узагальнення з математичного матеріалу, оцінка дітей, робота чергових та ін.).

ВИДИ обліку роботи

• Аналіз заняття.

• Підсумок роботи за день.

• Облік роботи за місяць, квартал, рік.

• Звіт вихователя підготовчої групи про готовність дітей до школи.

Питання для самоаналізу проведеного заняття з математики

1. Чи виконано програмні завдання.

2. Ступінь засвоєння дітьми програмних завдань.

3. Які діти і в чому важко було, чому?

4. Які методичні прийоми були вдалі, які - ні, чому?

5. Над чим ще треба працювати.

значення самоаналізу

• Допомагає планування подальшої роботи з математичного розвитку.

• Допомагає спланувати індивідуальну роботу з дітьми.

• Сприяє відбору більш ефективних методів і прийомів роботи.

Орієнтовна схема аналізу показового заняття

1. Прізвище, ім'я, по батькові вихователя.

2. Назва або тема заняття.

3. Вік та кількість дітей (вид відхилення в розвитку).

4. Аналіз організації заняття (збір дітей, їх розташування, активізація уваги, настрій на заняття, введення сюрпризних моменту, проблемної ситуації і ін.).

5. Аналіз змісту заняття:

• формулювання поставлених завдань із зазначенням розділу ФЕМП;

відповідність програмі;

• відповідність віку і рівню розвитку дітей;

• дозування матеріалу;

• поєднання завдань з різних розділів;

• поєднання нового і старого.

6. Аналіз ходу заняття:

• структура (назви і послідовність частин);

• тривалість заняття і частин;

• оцінка роботи вихователя (мова, дії, питання, контроль, здійснення індивідуального підходу та ін.);

• оцінка роботи дітей (практичні і розумові дії, мовна робота).

7. Аналіз підбиття підсумку (узагальнення, оцінка дітей, кінцівка).

8. Оцінка використовуваного наочного матеріалу:

• види;

• кількість;

• відповідність віку і рівню розвитку дітей;

• відповідність програмної завданню;

• естетичність і гігієнічність;

зручність розміщення;

• ефективність застосування.

9. Аналіз, застосованих методів і прийомів.

10. Загальні висновки:

• позитивні;

• негативні.

Консультація для педагогів «Планування роботи з математичного розвитку дітей в ДНЗ»