Консультація для педагогів «Гра - провідний вид діяльності в дошкільному віці»
Дата конвертації31.05.2017
Розмір8,81 Kb.
ТипДитячі ігри

Есміра Стамболіева
Консультація для педагогів «Гра - провідний вид діяльності в дошкільному віці»

У житті дошкільника грі відведено особливе місце. Вся освітня діяльність в дошкільному закладі побудована на грі. У вільний час діти з задоволенням грають в ігри. У педагогіці найбільше значення для розвитку дитини мають саме гри. В іграх найбільш повно проявляється особистість дитини, т. К. Гра є засобом всебічного розвитку (розумового, естетичного, морального, фізичного). Гра дитини є головним способом освоєння світу, який він пропускає крізь призму своєї суб'єктивності. Людина, що грає - це людина, яка створює свій світ, а значить, людина творить. Гра впливає на загальний психічний розвиток дитини: на формування його сприйняття, пам'яті, уяви, мислення; на становлення його довільності. Гра - це форма засвоєння суспільного досвіду, її розвиток відбувається під впливом оточуючих дітей дорослих.

Всі ігри дошкільнят можна розділити на дві основні групи: сюжетно-рольові ігри та ігри з правилами.

Сюжетно-рольові - це ігри на побутові теми, з виробничою тематикою, будівельні ігри, ігри з природним матеріалом, театралізовані ігри, ігри-забави, розваги.

Сюжетно-рольова гра дитини в своєму розвитку проходить кілька стадій, які послідовно змінюють один одного: ознайомча гра, відобразити кові гра, сюжетно-образотворча гра, сюжетно-рольова гра, гра-драматизація. Разом з грою розвивається і сам дитина: спочатку його дії з предметом-іграшкою носять маніпуляторного характер, потім він засвоює різні способи дії з предметами, в яких відображені його уявлення про їх істотних властивостях.

На стадії сюжетно-образотворчої гри дитина раннього віку спрямовує свої дії на виконання умовної мети, тобто замість реального результату з'являється уявний (нагодувати ляльку, побудувати будинок, перевезти кубики). Поява в грі узагальнених дій, використання предметів-заступників, об'єднання предметних дій в єдиний сюжет, назва дитиною себе ім'ям героя, збагачення змісту гри - все це свідчить про перехід до сюжетно-рольової гри, яка починає поступово розвиватися з другої молодшої групи, в цих іграх починають відбиватися людські взаємини, норми поведінки, соціальні контакти.

Під час сюжетно-рольової гри дитина бере на себе певну роль, т. Е образ людини, тварини або предмета, який зображує в грі. Певна комбінація, послідовність рольових дій характеризують рольова поведінка в грі. Ігрове взаємодія передбачає здійснення взаємовідносин з партнером (партнерами) по грі, що диктуються роллю, так як дитина, яка взяла на себе будь-яку роль, повинен брати до уваги і роль своєю партнера по грі, узгоджувати з ним свої дії.

У сюжеті гри відображаються події навколишнього життя, тому він залежить від соціального досвіду дітей і ступеня розуміння ними взаємовідносин людей. Сюжет визначає спрямованість ігрових дій, різноманітність змісту гри. Зміст гри визначається віковими особливостями дітей. Якщо зміст гри малюків відображає дії з предметами-іграшками, то в іграх старших дошкільників відображаються стосунків між людьми.

Сюжетно-рольова гра є творчою діяльністю. У ній діти відтворюють все те, що вони бачать навколо. Дитина творить, створюючи задум, розгортаючи сюжет гри. Творчість дітей проявляється в рольовій поведінці відповідно до бачення ролі і в той же час стримується наявністю ігрових правил. У грі дитина переробляє, переосмислює і засвоює те, що він бачить в житті.

Повноцінно розвивається сюжетно-рольова гра має величезні педагогічні можливості для розвитку дитини. Збагачення змісту гри багато в чому залежить від того, як організовано спостереження дітей за життям і діяльністю дорослих і спілкування з ними. Тут важливі екскурсії по дитячому саду і за його межі, зустрічі та бесіди з представниками різних професій, читання відповідної літератури.

Велике значення надається в грі виникненню задуму. Педагог, беручи на себе керівництво грою, в молодших групах виступає в ролі учасника гри, а в старших частіше є порадником, партнером. Особливо дітям необхідна допомога при вигадуванні сюжету, розподіл ролей, визначенні змісту гри.

У сюжетно-рольову гру дошкільнята включають різний зміст: професійна діяльність людей (кухар, лікар, перукар і т. П.); родина; гри, на основі літературних творів, мультфільмів.

Педагог повинен планувати свою роботу по сюжетно-рольової гри, намічаючи конкретне її зміст, плануючи тематику, цілі, завдання, приблизні ролі; постійно аналізувати гру, намічаючи шляху подальшого вдосконалення ігрової діяльності дошкільнят.

До ігор з правилами відносяться дидактичні ігри (ігри з предметами і іграшками, словесні дидактичні, настільно-друковані, музично-дидактичні ігри) і рухливі (сюжетні, безсюжетні, з елементами спорту).

Дидактичні ігри широко поширені в системі дошкільного виховання; вони відомі як гри навчального характеру або гри з правилами, але навчальна задача в них не виступає прямо, а прихована від граючих дітей, для яких на першому плані виявляється ігрова завдання. Прагнучи реалізувати її, вони виконують ігрові дії, дотримуються правил гри. Дидактична гра має певну структуру і включає в себе навчальну та ігрову завдання, ігрова дія, ігрові правила.

Навчальна (дидактична) завдання допомагає педагогу досягти в грі конкретних результатів, орієнтованих на розвиток тих чи інших пізнавальних процесів, на закріплення знань, умінь, навичок і уявлень. Навчальна завдання доводиться до дітей у вигляді ігрової задачі, що має характер практичних завдань (розглянути картинку і знайти зайве, відшукати серед групи предметів предмет круглої форми і т. Д.).

Ігрова дію дозволяє дітям реалізувати поставлену перед ними задачу і є способом поведінки, діяльності в грі (наприклад, складають картинки з частин, підбирають різні предмети, виділяють ознаки).

Ігрова дію представляє великий інтерес для дітей. Спочатку малюків приваблює в дидактичній грі сам процес гри, а починаючи з 5-6 років дітей цікавить її результат. Ігрова дію може урізноманітнити, якщо воно вже освоєно в багато разів проведених іграх. Для підтримки інтересу гра ускладнюється, вносяться нові предмети, змінюються дії. Для розвитку ігрової діяльності необхідно щоразу ставити перед дітьми нові завдання, які спонукають їх засвоювати нові правила і дії.

При організації дидактичної гри провідна роль належить вихователю. Перш за все, він повинен добре пояснити дітям гру: чітко поставити дидактичну задачу, познайомити з використовуваними в грі предметами, розповісти про правила гри. Якщо в молодших групах вихователь активно включається в гру, то в старших він обмежує частку своєї прямої участі і діє в ролі помічника, порадника, спостерігача. В кінці гри педагог виділяє її позитивні моменти; в молодших групах дякує всім дітей за участь, а в старших - зазначає досягнення кожного учасника, акцентуючи увагу на ступінь самостійності, моральному поведінці в грі.

Дидактичні ігри відіграють велику роль в розумовому, сенсорному вихованні дітей. У ранньому дитинстві дитина осягає дійсність за допомогою чуттєвого сприйняття і відчуття в ході дій з предметами. В процесі спеціально організованої діяльності він вчиться аналізувати, порівнювати, узагальнювати предмети. У дидактичних іграх діти непомітно для себе отримують знання, а головним побудником цього виступає інтерес ігрового характеру.

Дошкільна дитинство-це період первісного становлення особистості, період пізнання світу людських відносин, період творчості. Дитина освоює мова, вчиться спілкуватися з однолітками, у нього з'являється самооцінка. Гра, безсумнівно, є провідним видом діяльності дошкільника. Саме через гру дитина пізнає світ, готується до дорослого життя. Одночасно, гра є основою творчого розвитку дитини, розвитку вміння співвіднесення творчих навичок у реальному житті. Таким чином, гра в дошкільному віці виступає в ролі своєрідного містка від світу дітей до світу дорослих.

Консультація для педагогів «Гра - провідний вид діяльності в дошкільному віці»