Скачати 10,92 Kb.

Консультація для педагогів ДНЗ «Педагогічні технології в роботі з дошкільнятами відповідно до ФГОС»
Дата конвертації08.04.2017
Розмір10,92 Kb.
ТипКонсультації для вихователів

Скачати 10,92 Kb.

Рамзі Зітева
Консультація для педагогів ДНЗ «Педагогічні технології в роботі з дошкільнятами відповідно до ФГОС»

Консультація для педагогів ДНЗ «Педагогічні технології в роботі з дошкільнятами відповідно до ФГОС»

Підготувала: вихователь Зітева Р. З.

Проблема соціально-особистісного розвитку дитини дошкільного віку в процесі його взаємодії з навколишнім світом стає особливо актуальною на сучасному етапі, оскільки основні структури особистості закладаються в дошкільний період дитинства, що, в свою чергу, покладає на сім'ю і дошкільний заклад особливу відповідальність за виховання необхідних особистісних якостей у дітей.

Одним з 5 пріоритетних напрямків діяльності дошкільного закладу (відповідно до ФГОС ДО) є соціально - комунікативний розвиток дітей дошкільного віку, організація і методичний супровід соціально-орієнтованої освітньої діяльності, як умови реалізації соціального замовлення суспільства і сім'ї.

Основною метою цього напрямку є позитивна соціалізація дітей дошкільного віку, прилучення їх до соціокультурних норм, традицій сім'ї, суспільства і держави.

Завданнями соціально - комунікативного розвитку відповідно до ФГОС ДО є наступні:

1. Створити умови для засвоєння дітьми дошкільного віку норм і цінностей, прийнятих у суспільстві, включаючи моральні та етичні цінності.

2. Розвивати соціальний та емоційний інтелект дітей, їх емоційну чуйність, співпереживання, навички доброзичливого спілкування і взаємодії з дорослими і однолітками.

3. Сприяти становленню самостійності, цілеспрямованості і саморегуляції власних дій дітей.

4. Формувати шанобливе ставлення і почуття приналежності до своєї сім'ї і до товариства дітей і дорослих в колективі, позитивні установки до різних видів праці і творчості.

5. Формувати у дітей основи безпечної поведінки в побуті, соціумі, природі; готовність до спільної діяльності з однолітками.

Для вирішення поставлених завдань необхідно дотримуватися ряду умов.

використання в практиці роботи ДНЗ здоров'я зберігаючих освітніх технологій;

• реалізація загальноосвітньої програми;

• збагачення предметно-просторового середовища.

Створюючи розвиваюче простір, в групових приміщеннях ДНЗ, необхідно керуватися принципами, відповідно до ФГОС ДО, які передбачають єдність соціальних і предметних засобів забезпечення різноманітної діяльності дитини:

• насиченості середовища (відповідність віковим можливостям дітей і змістом Програми);

• трансформований (можливість змін ППС в залежності від освітньої ситуації);

• полифункциональности (можливість різноманітного використання);

• варіативності (різноманітність, періодична змінюваність ігрового матеріалу);

• доступності (вільний доступ до ігрових посібників);

• безпеки (відповідність вимогам щодо забезпечення надійності та безпеки їх використання).

Організовуючи предметно-просторове середовище відповідно до ФГОС в різних вікових групах ДНЗ, необхідно пам'ятати, що її зміст в напрямку «Соціально-комунікативний розвиток» дітей дошкільного віку має визначатися змістом безпосередньо освітньої діяльності в даному напрямку і віковою категорією дітей.

Так, наприклад, в наших групах в цьому напрямку розвитку дітей дошкільного віку представлені наступні Центри активності:

- Центр безпеки.

- Центр сюжетно-рольових ігор.

-Центр соціально-комунікативного розвитку (трудове виховання хлопчиків і дівчаток).

Вимоги до їх змісту і наповнюваності відповідно до вікової групою відображені в розроблених нами паспортах центрів в групі. Розглянемо кожен з них.

1. Проведений аналіз цілей і завдань формування у дітей основ безпеки життєдіяльності в старшій групі відповідно до ФГОС (вони перед вами на екрані, основних напрямків роботи та принципів дав можливість скласти паспорт Центру безпеки, відповідно до якого він наповнився дидактичними іграми і посібниками в відповідно до віку дітей.

Так, наприклад, по ПДР в старшій групі, відповідно до вимог, знаходяться:

Господар - Светофорік.

Макет перехрестя, за допомогою якого діти можуть вирішувати складні логічні завдання з безпеки дорожнього руху.

Набір дорожніх знаків.

Дидактичні ігри.

Схеми жестів регулювальника, дидактична гра «Що говорить жезл?», Атрибути інспектора ДПС: жезл, кашкет.

Формування у дітей навичок безпеки життєдіяльності та передумов екологічної свідомості (безпеки навколишнього світу) відбувається не тільки в ході стихійного взаємодії з соціальною дійсністю і навколишнім світом, але і в процесі цілеспрямованого залучення дитини до соціальної дійсності в групі ДОП, тому в Центрі безпеки є дидактичні ігри , тематичні альбоми в трьох напрямках:

- профілактика дорожньо-транспортних пригод та вивчення правил дорожнього руху;

- формування вміння берегти своє здоров'я;

- профілактика пожежної безпеки.

2. З огляду на види праці та форми організації трудової діяльності в старшому дошкільному віці (вони перед вами на екрані, в Центрі соціально-комунікативного розвитку створені умови для трудового виховання дітей (хлопчиків і дівчаток):

• Організації колективної праці з прибирання групової кімнати або ділянки.

• Організації праці з невеликими групами дітей.

• Організації трудових доручень і роботи з черговими.

• Організації ручної праці.

Створено дидактичні посібники «Острова чергувань для організації праці дітей (визначення числа учасників, виду трудової діяльності, об'єднання в групи, розподілу видів робіт, визначення виду чергувань і доручень, що зумовлює характер взаємовідносин дітей в процесі спільної трудової діяльності. Завдяки використанню цих посібників, закладається базова основа трудових умінь дітей, яка формується саме в старшій групі (надалі ці сформовані навички та вміння лише вдосконалюються, головним в якій яв яются вміння:

- прийняти мета праці;

- виділити предмет праці;

- передбачити результат праці;

- спланувати трудовий процес;

- відібрати необхідне обладнання;

- довести розпочату справу до кінця.

Для формування уявлення про працю дорослих, про різноманітність професій, сучасній техніці, машинах і механізмах, задіяних у праці людини і їх ролі розроблені тематичні альбоми, добірка презентацій для дітей, дидактичні ігри.

У перспективі створення в групі умов для роботи хлопчиків з деревом: збивання, розпилювання, забарвлення при виготовленні іграшок і т. Д.

3. Соціальний розвиток особистості здійснюється в діяльності. Дитячі види діяльності здійснюються в різних, адекватних віку формах роботи з дітьми, особливе місце серед яких займає гра, як самоцінна діяльність.

Проаналізувавши класифікацію ігор, характеристику і передумови сюжетно-рольової гри, нами був організований Центр сюжетно-рольових ігор, в якому сконцентровані набори предметів і аксесуарів до сюжетно-рольових ігор, рекомендованим саме в старшому дошкільному віці. У Центрі діти старшого дошкільного віку мають можливість організувати сюжетно-рольові ігри в наступних напрямках:

- сім'я ( «Будинок, сім'я»);

- освіту ( «Дитячий сад»);

- здоров'я ( «Швидка допомога», «Поліклініка», «Лікарня»);

- торгівля ( «Магазин»);

- виробництво ( «Швейне ательє»);

- будівництво ( «Будівництво», «Будуємо дім»);

- розваги, громадські місця ( «В кафе»);

- мандрівники ( «Навколосвітня подорож»);

- транспорт ( «На дорогах міста»);

- військова тематика ( «Прикордонники», «Ми - військові розвідники»);

- спорт ( «Ми - спортсмени»)

У Центрі сюжетно-рольових ігор створено дидактичний посібник «Ігрові ромашки», яке допомагає дітям визначитися з вибором сюжетно-рольової гри, індивідуальної ролі у спільній грі, необхідних предметів і аксесуарів для гри. Перед грою діти з партнерами вибирають собі ролі, розміщують на ромашці картинки з предметами, які їм будуть потрібні, готують вибрані аксесуари і розгортають спільно сюжет гри. Т. о. у дітей формується вміння самостійно планувати і проектувати спільні сюжетно-рольові ігри.

Позитивна соціалізація дітей дошкільного віку, прилучення їх до соціокультурних норм, традицій сім'ї, суспільства і держави здійснюється не тільки завдяки організації цілеспрямованого розвитку і виховання, але і соціалізації дитини в процесі життєдіяльності.

У дитячому віці величезний вплив на процес соціалізації надають агенти соціалізації, тобто особи, з якими у дитини відбувається безпосередня взаємодія (сім'я, дитячий садок, суспільство). Важливим фактором у вихованні та розвитку дитини, в придбанні їм соціального досвіду є сім'я (як один з інститутів соціалізації).

Дитина в сім'ї вчиться спілкуванню, набуває перший соціальний досвід, вчиться соціальному орієнтування. Ось чому одним з головних завдань нашої діяльності є створення повноцінного соціального співробітництва в тріаді «педагог-діти-батьки». Визнання пріоритету сімейного виховання вимагає нового ставлення до родини та нових форм роботи з сім'ями з боку дошкільного закладу. Новизна таких відносин визначається поняттями «співпраця» і «взаємодія».

Співпраця - спілкування «на рівних», де нікому не належить привілей вказувати, контролювати, оцінювати. Батьки стають активними учасниками освітнього процесу, управління дошкільним закладом.

Таким чином, важливою умовою організації соціально-орієнтованої освітньої діяльності є не тільки грамотна побудова предметно-просторового середовища, але і партнерство ДОУ і сім'ї, яке дає можливість включити дітей в виконання реальних справ, участь в педагогічних дитячо-батьківських проектах, перетворення реального життя. Тому ще однією важливою умовою є організація цілісної педагогічної системи, грамотне і педагогічно доцільне побудова навчально-виховного процесу в ДНЗ спільно з батьками.Скачати 10,92 Kb.


Консультація для педагогів ДНЗ «Педагогічні технології в роботі з дошкільнятами відповідно до ФГОС»

Скачати 10,92 Kb.