Консультація для педагогів «Активні методи навчання в спільну освітню діяльність педагогів з дошкільнятами»
Дата конвертації14.02.2020
Розмір7,76 Kb.
ТипКонспекти занять, НОД

Тетяна Константинова
Консультація для педагогів «Активні методи навчання в спільну освітню діяльність педагогів з дошкільнятами»

Життя в постійно мінливих умовах вимагає від фахівця уміння вирішувати регулярно виникають нові, нестандартні проблеми. Ознакою сьогодення є підвищена професійна педагогічна мобільність.

Саме ці умови підвели мене до того, що в спільну освітню діяльність з дітьми дошкільного віку педагоги стали широко застосовувати АМО. Хотілося б поділитися з вами особливо популярними і улюбленими формами роботи, як у педагогів, так і у дітей.

На початковому етапі заняття можна застосовувати такі методи:

«Подарунки», «Компліменти», «Вітаються носики» - вони допоможуть нам розпочати діяльність, поставити потрібний ритм, забезпечити робочий настрій і хорошу атмосферу в групі. Приклад АМО початку освітнього заходу «Вітаються носики».

Мета АМО - зустріч дітей один з одним, вітання. Беруть участь всі діти і вихователь. Час - 3-4 хвилини. Проведення: Діти стають в коло. Вихователь пропонує дітям привітатися з якомога більшою кількістю дітей, просто назвавши своє ім'я і торкнувшись один одного кінчиком носа. Через 3-4 хвилини діти збираються знову в коло і посмішкою вітають один одного. Це смішна гра дозволяє весело почати заняття, розім'ятися перед більш серйозними вправами, сприяє встановленню контакту між дітьми.

На основному етапі заняття ми використовуємо такі методи як:

- це презентації навчального матеріалу «Цветик-семицветик». В процесі діяльності вихователю регулярно доводиться повідомляти новий матеріал. Даний метод дозволять нам зорієнтувати дітей в темі, представити їм основні напрямки руху для подальшої самостійної роботи з новим матеріалом. На інформаційну дошку прикріплюється «Цветик-семицветик». У центрі його вказується назва теми. Кожна пелюстка квітки заповнений, але закритий. Відкриваючи пелюстка, діти дізнаються, що станеться з ними, яке завдання їм потрібно виконати. Пелюстки відкриваються в міру викладу матеріалу. Таким чином, наочно і в чітко структурованому порядку видається весь новий матеріал, виділяються його ключові моменти

Ще один активний метод - «Мозкова атака». Мозковий штурм (мозкова атака, брейнсторминг) - широко застосовуваний спосіб продукування нових ідей для вирішення наукових і практичних проблем. Його мета - організація колективної розумової діяльності з пошуку нетрадиційних шляхів вирішення проблем. Учасників мозкової атаки спонукають до вільного вираження очікувань і побоювань у занятті і висунення ідей без будь-якої критики з боку учасників заняття в момент народження оригінальних і нестандартних ідей, але при подальшому їх критичному розгляді.

Метод проектів - це один з методів навчання, що сприяють розвитку самостійності мислення, що допомагають дитині сформувати впевненість у власних можливостях. Він передбачає таку систему навчання, коли діти отримують знання та оволодівають уміннями в процесі виконання системи спланованих практичних завдань. Це бучение через діяльність.

В ході спільної діяльності використовується такий активний метод як релаксація - мета даного методу - підвищити рівень енергії в групі і скинути зайву напруженість, що виникла під час заняття. Як правило, це може бути физкультминутка, рухлива гра. Проводиться в середині основної частини заняття.

Метод евристичних питань доцільно застосовувати для збору додаткової інформації в умовах проблемної ситуації.

Евристичні питання служать додатковим стимулом, формують нові стратегії і тактики вирішення творчих завдань. Не випадково в практиці навчання їх також називають навідними питаннями, так як вдало поставлений педагогом питання наводить дитини на ідею рішення, правильної відповіді.

Мозковий штурм - широко застосовуваний спосіб продукування нових ідей для вирішення наукових і практичних проблем. Його мета - організація колективної розумової діяльності з пошуку нетрадиційних шляхів вирішення проблем.

Моделювання - метод навчання, спрямований на розвиток образного мислення, а також абстрактного мислення; що передбачає дослідження об'єктів пізнання на їх заступників - реальних або ідеальних моделях; побудова моделей реально існуючих предметів і явищ, зокрема освітніх систем. Під моделлю при цьому розуміється система об'єктів або знаків, що відтворюють деякі істотні властивості системи-сигналу, прототип моделі.

Метод милування - це емоційна форм засвоєння нового. Під музику П. І. Чайковського прочитати вірш «Зимова дорога» А. С. Пушкіна, потім милувалися з дітьми зимовими пейзажами, захоплювалися красою російської природи.

Дослідницький - це метод навчання, спрямований на освоєння які навчаються всіх етапів проблемно-пошукової діяльності, розвиток дослідницьких умінь, аналітичних і творчих здібностей. Всі етапи проблемно-пошукової діяльності здійснює дитина, моделюючи процес дослідження і отримуючи суб'єктивно новий результат.

На останньому етапі заняття найкраще підходять такі активні методи, використовувані нами на етапі підбиття підсумків, такі як «Кінострічка», «Коло» дозволяють всім учасникам ще раз як би пропустити через себе все минуле на занятті. У наших дітей з'являється усвідомленість своїх дій, ясне розуміння того, як вкладені зусилля сприяли особистих досягнень і успіхів на занятті. Це зміцнює мотивацію і впевненість хлопців у власних силах.

У активних методів навчання є свої відмінні риси, а саме: групова форма організації роботи учасників освітнього процесу; використання діяльнісного підходу до навчання; практична спрямованість діяльності учасників освітнього процесу; ігровий і творчий характер навчання; інтерактивність освітнього процесу; включення в роботу різноманітних комунікацій та діалогу; використання знань і досвіду учнів; активізація в процесі навчання всіх органів почуттів; рефлексія процесу навчання його учасників.

АМО відрізняються нетрадиційної технологією процесу:

- активізують мислення, і ця активність залишається надовго, змушує в силу навчальної ситуації самостійно приймати творчі за змістом, емоційно забарвлені і мотиваційно виправдані рішення;

- розвивають партнерські відносини;

- підвищують результативність навчання не за рахунок збільшення обсягу інформації, а за рахунок глибини та швидкості її переробки;

- забезпечують стабільно високі результати навчання і виховання при мінімальних зусиллях учнів.

І на підсумок наступне: не стримуйте ініціативи дітей; підходите до проведення роботи творчо; заохочуйте самостійність, уникайте прямих інструкцій; Не робіть за дитину те, що він може зробити самостійно; не поспішайте з винесенням оціночних суджень. Удачі вам у педагогічній діяльності!

Консультація для педагогів «Активні методи навчання в спільну освітню діяльність педагогів з дошкільнятами»