Консультація для фахівців і вихователів корекційних груп
Дата конвертації02.05.2017
Розмір6.62 Kb.
ТипКонсультації для вихователів

Оксана Нікітська
Консультація для фахівців і вихователів корекційних груп

«Розвиваючі ігри як засіб розвитку сенсорних уявлень у дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного роз витку»

Прискорення темпів суспільних перетворень, стрімкий науково-технічний прогрес, визначають необхідність вдосконалення та інтенсифікації різних сфер професійного життя людини і, перш за все, інтенсифікації процесу засвоєння знань дітьми з затримкою психічного розвитку.

Дошкільний вік - унікальний період життя людини. Його своєрідність полягає в особливій чутливості, сензитивності до засвоєння навколишньої дійсності; в активності дошкільника - обслідувальний, предметно-маніпулятивної, пізнавальної.

Особливе значення мають накопичення і збагачення чуттєвого досвіду, який стає першою сходинкою в подальшому пізнанні багатьох сторін математичної дійсності. Якщо у дитини відсутні образи уявлень, то включається механічне запам'ятовування, що дозволяє утримувати в пам'яті ті чи інші поняття, але на не тривалий час. А головне - механічне, формальне запам'ятовування має обмежені можливості застосування знань. Перенесення їх в аналогічні ситуації проводиться з працею, а в нестандартній - стає взагалі неможливим.

Діти дошкільного віку з ЗПР не вміють планувати свої дії, контролювати їх; НЕ керуються у своїй діяльності кінцевою метою, часто «перескакують» з одного на інше, не завершивши розпочате.

За допомогою ігрових технологій діти опановують змістом первинних сенсорних уявлень і понять відповідно до найважливішими категоріями, складовими математичну дійсність і доступними для засвоєння в дошкільному дитинстві (формуванні уявлень про колір, величину, форму, просторі і способах їх пізнання). На основі розгорнутих практичних дій з предметами, наочним матеріалом і умовними символами відбувається розвиток мислення та елементів пошукової діяльності. І те, і інше служить фундаментом подальшої освіти дітей.

Знання, дані в цікавій формі, у формі гри засвоюються дітьми швидше, міцніше і легше, ніж ті, які пов'язані з довгими "бездушними" вправами. При цьому важливо використовувати ігри так, щоб зберігалися і синтезувалися елементи пізнавального, навчального та ігрового спілкування.

Виховати у дітей з затримкою психічного розвитку інтерес до самого процесу пізнання сенсорних еталонів, потреба в подоланні труднощів, вмінню знаходити самостійний шлях вирішення пізнавальних завдань, а також не боятися помилок. Навчити дитину вчитися з інтересом і задоволенням, вірити в свої сили.

Провідним методом у вирішенні даної теми є ігрові. Саме в грі виявляються і розвиваються різні сторони особистості дитини, задовольняються багато інтелектуальних і емоційні потреби, складається характер. В основу ігрових технологій були взяті розвиваючі ігри Б. П. Нікітіна.

У корекційній роботі намагаюся використовувати різноманітні розвиваючі ігри та вправи, з їх допомогою уточнюються і закріплюються уявлення про геометричні фігури, про основні кольорах і відтінках, тимчасових і просторових відносинах. Ігри також сприяють розвитку всіх психічних процесів, таких як: спостережливість, увагу, пам'ять, мислення. Вони можуть видозмінюватися в міру ускладнення програмного змісту, а використання яскравого наочного матеріалу дозволяє урізноманітнити гру, але і зробити її привабливішою для дітей.

На заняттях розвиваючі ігри Б. П. Нікітіна я вводжу один раз в тиждень. У старшій групі відбувається знайомство з іграми і з правилами гри. З різноманітності розвиваючих ігор я зупинила свій вибір на трьох іграх Б. П. Нікітіна:

1. «Склади квадрат»

2. «Склади квадрат»

3. «Унікуб»

Отримуючи частини квадрата і завдання «Склади квадрат», дитина виконує кілька видів робіт, неоднакових за змістом і за ступенем складності. Діти розуміють, що з частин, іноді навіть дуже дивної форми, можна скласти квадрат. Дошкільник розуміє, що необхідно перевертати все шматочки на лицьову сторону і відбирати частини за кольором або за відтінками кольорів. Таким чином відбувається тренування в розвитку відчуття кольору і кмітливості при вирішенні проблеми частин цілого, їх можливих взаємин і взаєморозташування. Поступове ускладнення завдань дозволяє дитині просуватися самостійно.

У грі «Склади візерунок» добре розвивається здатність дітей до аналізу і синтезу, цим важливим розумових операцій, використовуваних майже у всякій інтелектуальної діяльності, і здатність до комбінування, необхідну для конструкторської діяльності. Ускладнення візерунків йде поступово: спочатку дитина складає візерунок з одноколірних граней, а потім з двоколірних. Для розвитку уяви діти самі придумують назву до візерунку.

У грі «Унікуб» Завдання дітям можна давати як за допомогою малюнка, так і усно. Діти знайомляться з кольором, величиною, просторовим розташуванням, роблять перші кроки в тривимірний простір. Вона вчить чіткості, уважності, точності, акуратності.

З урахуванням особливостей психофізіологічного розвитку дітей із затримкою психічного розвитку стає ясно, що даний вид роботи вимагає системного і послідовного підходу. Такі діти не можуть в розрізненні, диференціації загальних, особливих і одиничних властивостей, в послідовності обстеження та розрізнення форм. Їм властиві фрагментарність, збіднення сприйняття, слабка спрямованість процесів аналізу і порівняння. Ці ж особливості проявляються і при знайомстві з величиною предметів.

Для дітей із затримкою психічного розвитку характерно зниження кольорової чутливості. Зазвичай вони правильно розрізняють білий і чорний колір, насичені червоний, синій. Але недостатньо диференціюють кольору слабонасищенние, не сприймають відтінки і кольори, сусідні по спектру, плутають їх назви.

В результаті цілеспрямованої діяльності на заняттях з розвитку сенсорних процесів дошкільнята повинні навчитися:

- орієнтуватися на сенсорні еталони;

- дізнаватися предмети по заданих ознаках;

- порівнювати предмети за зовнішніми ознаками;

- класифікувати предмети за формою, величиною, кольором, функціональним призначенням;

- давати повний опис об'єктів і явищ;

- бачити тимчасові рамки своєї діяльності;

- орієнтуватися в просторі;

- цілеспрямовано виконувати дії за інструкцією;

- мимоволі узгоджувати свої рухи і дії;

- опосредовать свою діяльність промовою.

Консультація для фахівців і вихователів корекційних груп