Консультація «Для чого потрібен психолог в дитячому саду»
Дата конвертації02.10.2019
Розмір4,91 Kb.
ТипКонсультації для вихователів

Аліна Тащіан
Консультація «Для чого потрібен психолог в дитячому саду»

Психолог в дитячому саду - це людина, що розуміє дитину, розбирається не тільки в загальних закономірностях і в вікові особливості психічного розвитку дітей, але також і в індивідуальних варіаціях цих особливостей. «Мішенню» діяльності психолога найчастіше виступає емоційно-мотиваційна сфера особистості дитини, яка розглядається в якості базової, основоположної для особистісного розвитку. Психолога можна назвати «фахівцем з неоднаковості», т. К. Основна його мета - допомогти дитині побудувати шлях індивідуального розвитку. Педагоги (а часто і батьки) у відносинах з дітьми займають позицію «над» або «навпаки», в той час як психолог знаходиться «поруч» і «на стороні» дитини. Будучи фахівцем з дитячої психології, психолог орієнтується і в психології дорослих. Аналізуючи спільну діяльність дорослого і дошкільника, дитячий психолог оцінює ті позиції, які займають дорослі по відношенню до дитини, допомагає розуміти дитину і сприймати його таким, яким він є, і побудувати довірчі взаємини.

Психолого -педагогічне супровід в умовах дошкільного закладу - це організована взаємодія психолога з усіма учасниками освітнього процесу, спрямоване на забезпечення найбільшої продуктивності освітньої діяльності, що дозволяє своєчасно, тобто ще до вступу до школи, допомогти дітям у подоланні тих труднощів, які можуть стати причиною виникнення шкільної дезадаптації.

Супровід в ДОУ спирається на основні принципи:

1. Облік індивідуальних і вікових особливостей дошкільника, що передбачає зміст, форми, способи супроводу, відповідні індивідуальним можливостям дитини, темпам його розвитку з урахуванням особистісних новоутворень.

2. Безперервність супроводу в освітньому процесі, а саме наступність і послідовність супроводу, спрямовані на підготовку до навчання дитини в школі і соціалізацію в сучасному суспільстві.

Цілі психолого-педагогічного сопровожденіяі в дошкільному закладі:

1. Створення сприятливого освітньо-виховного простору сім'ї та дошкільного закладу, що дозволяє дитині успішно адаптуватися до нових умов і правил життя, встановлення доброзичливих відносин з однолітками та оточуючими дорослими.

2. Вивчення рівня психічного розвитку кожної дитини, виявлення його індивідуальних особливостей в єдності інтелектуальної, емоційної і поведінкової сфер їх прояву і можливих проблем у виховно-освітньому процесі. Виправлення або ослаблення виявлених недоліків у розвитку дитини засобами психолого-педагогічного впливу, спостереження за динамікою його розвитку.

3. Здійснення комплексного діагностичного обстеження майбутніх першокласників з метою виявлення їхніх потенційних можливостей і прогнозування можливих труднощів для визначення напрямку подальшої корекційно-розвиваючої роботи.

4. Виявлення дітей «групи ризику», дітей з вираженими проявами порушень в емоційній сфері з метою надання їм психологічної допомоги та оптимізації їх емоційного стану.

5. Участь в засіданнях психолого - медико - педагогічної консультації для здійснення психологічного обстеження дітей з порушеннями розвитку, спрямованого на оцінку труднощів і потенційних можливостей їх розвитку. Надання рекомендацій з організації навчання дитини та розробка індивідуального плану корекційно-розвиваючої роботи.

6. Виявлення ще на етапі дошкільного дитинства здібних і талановитих дітей, підтримка і реалізація їх здібностей, збереження психологічного та фізичного здоров'я.

7. Підтримка психологічно комфортної та безпечної освітнього середовища, що сприяє всебічному розвиткові інтелектуального, особистісного та творчого потенціалу дитини з обмеженими можливостями здоров'я, розвиток його адаптивних здібностей для підготовки до повноцінного життя в суспільстві. Надання допомоги педагогічному колективу в пристосуванні розвиваючого середовища до потреб дитини з ОВЗ. Формування толерантного ставлення до дітей з ОВЗ.

8. Підвищення у педагогів і батьків психологічної компетентності. Формування у них потреби в психологічних знаннях, бажання використовувати їх в роботі з дітьми,

9. Надання консультативної допомоги педагогам і батькам з питань, пов'язаних з оптимізацією навчально-виховного процесу в дошкільному закладі і сім'ї в інтересах дитини.

Тащіан Аліна - методист, який відповідає за

психологічну службу в ДОУ

Консультація «Для чого потрібен психолог в дитячому саду»