Консультація для батьків «Виховання патріотичних почуттів дітей дошкільного віку»
Дата конвертації14.04.2017
Розмір9.06 Kb.
ТипКонсультації для батьків

Тетяна Тимошкина
Консультація для батьків «Виховання патріотичних почуттів дітей дошкільного віку»

Основою світогляду і ставлення до рідної країни-є патріотизм. Зміцнюється любов до Батьківщини, з'являється почуття відповідальності за її могутність і незалежність, збереження матеріальних і духовних цінностей, розвивається благородство і гідність особистості.

Патріотизм містить в собі загальнолюдські цінності та ідеали і робить особистість членом загальнолюдської спільноти. Любити свою батьківщину, значить полум'яно бажати бачити в ній здійснення ідеалу людства і в міру сил своїх сприяти цьому.

Немає людини без любові до батьківщини, і ця любов дає вихованню вірний ключ до серця людини і могутню опору для боротьби з його поганими природними, особистими, сімейними і родовими нахилами.

Патріотизм можна визначити як таке моральне якість людини, яке виражається в його любові і відданості до своєї батьківщини, усвідомленні її величі і слави і переживанні своєї духовної зв'язку з нею, в потреби і прагнення в будь-яких умовах берегти її честь і гідність, практичними справами зміцнювати її могутність і незалежність.

У дошкільному віці закладається фундамент внутрішнього світу людини, що формується на елементарних почуттях громадянськості. Саме патріотизм повинен стати тим стрижнем, на основі якого поступово сформується зріла особистість. У дошкільному віці необхідно формувати у дітей високі моральні та морально-психологічні якості, серед яких особливе значення має патріотизм, в елементарному значенні, як почуття любові до Батьківщини. Бути патріотом - це значить відчувати себе невід'ємною частиною батьківщини. Це складне почуття виникає ще в дитинстві, коли закладаються основи ціннісного ставлення до навколишнього світу.

Важливо сформувати у дітей позитивне ставлення до Батьківщини, допомогти дітям усвідомити себе невід'ємною частиною рідної країни.

Патріотичне виховання громадянина своєї Батьківщини починається з дитинства.

На важливості патріотичного виховання підростаючого покоління підкреслюється урядом Російської Федерації, так як формування ставлення до держави, де живе людина, починається з дитинства. Загальновідомо, що основи людського характеру, його особистості закладаються в дитинстві, тому важливо, якомога раніше, знайомити дитину з основними сферами суспільного життя, починати формувати елементарні патріотичні почуття. Ці почуття тільки зароджуються в дошкільному віці, але надзвичайно важливі для подальшого формування особистості людини.

Особливості патріотичного виховання дітей в тому, що вони ще не можуть сприймати щось далеке, невідоме їм. Для дошкільнят важливо їх близьке оточення. Любов маленького дитини-дошкільника до Батьківщини починається з відносини до найближчих людей - батька, матері, дідуся, бабусі, з любові до свого дому, вулиці на якій він живе, дитячого садка, місту.

При формуванні патріотичних почуттів у дошкільнят необхідно враховувати їх вікові особливості. Процес пізнання має відбуватися в предметно-наочній формі, коли дитина безпосередньо бачить, чує, відчуває навколишній світ, у нього виникають яскраві емоційно-насичені, образи, що запам'ятовуються. Перш за все, потрібно формувати у дошкільнят почуття прихильності до тих місць, де вони народилися і ростуть, так як саме з ними пов'язані яскраві емоційні переживання.

Основне джерело вражень дошкільників - їх найближче оточення. Дітей знайомлять з природним і соціальним оточенням.

Почуття прихильності до рідних місць розширюються і заглиблюються в процесі пізнання природи рідного краю, її краси і неповторності.

Необхідно враховувати вплив на дитину дорослих, які його оточують. Це, в першу чергу, сім'я дитини. Необхідно включати сім'ю в процес ознайомлення дошкільників з соціальним оточенням, знайомити з особливостями у дітей основ патріотизму.

Великий вплив на дітей надає особистість педагога. Ніякі знання вихователя не дадуть ефекту, якщо він сам не буде любити свою Батьківщину.

Необхідна послідовність патріотичного виховання дошкільнят віковими групами. Дуже важливо знайомство дітей з людьми, пов'язаними з краєм, їх працею, з захисниками Вітчизни. Потрібні пояснення дітям, що який би не був край, в ньому знаходить відображення щось типове для всієї країни.

Особливу роль відіграє ознайомлення дошкільнят з природою в патріотичному вихованні дітей. Любов до природи, як один із проявів патріотизму.

Важливо ознайомлення дітей з рідним краєм, про необхідність ознайомлення з працею людей. Патріотизм починається у дітей з елементарного почуття прихильності. «Якщо дитина ні до чого не прив'язаний, як вчити його патріотизму?»

Суть патріотичного виховання в дошкільному віці полягає в тому, щоб посіяти і виростити в дитячій душі насіння любові до рідної природи, до рідного дому і сім'ї, до історії і культурі країни, створеної працями рідних і близьких людей, тих, кого звуть співвітчизниками.

Для виховання патріотичних почуттів у дітей дошкільного віку необхідна планомірна робота. Залежно від вікових особливостей дітей педагог може використовувати різні методи і прийоми: прогулянки та екскурсії, спостереження, бесіди, розповіді, використання картин і ілюстрацій, читання художньо-пізнавальної літератури. При роботі з дітьми необхідно враховувати краєзнавчий підхід.

Патріотичне виховання починається з молодшого віку. Почуття любові до Батьківщини у маленької дитини починається з прихильності, любові до матері, членам сім'ї, свого будинку, вихователю дитячого садка. Поступово виховується любов до Батьківщини, формується поняття «батьківщина». Поступово почуття прихильності розширюється і поглиблюється.

Патріотичне виховання починається з елементарних уявлень дітей про себе. Поступово знання поглиблюються і розширюються.

Для маленької дитини Батьківщина починається з рідних місць - з вулиці, на якій він живе, де знаходиться його дитячий сад. Виховну роботу треба пов'язувати з навколишнім соціальним життям і тими доступними об'єктами, які оточують дитину. Патріотичне виховання в ДНЗ можна відобразити в схемі.

Схема послідовного знайомства дітей з соціальною дійсністю.

я - сім'я / будинок - дитячий садок - вулиця - район - місто - край - країна

Система роботи дошкільного закладу з ознайомлення дошкільнят з рідним краєм складається з наступних блоків:

• Що я знаю про себе;

• Я і моя сім'я;

• Мій дитячий сад;

• Моя вулиця, моє місто, моє місто відрізняється від інших;

Мій край, його особливості (соціальне і природне оточення).

Повноцінна робота по вихованню патріотичних почуттів дітей через ознайомлення з навколишнім світом рідного краю можлива лише при систематичному, цілеспрямованому підході, з огляду на вікові особливості сприйняття дітей. Основою ж повинна стати особистість педагога, який любить свою Батьківщину, щоб не автоматично нав'язати, а пробудити, виховати в дитині відчуття любові до своєї малої Батьківщини, до свого міста, краю. Важливо, щоб робота велася в тісній взаємодії вихователя, дітей та батьків.

Протягом усього дошкільного віку, починаючи з молодшої групи повинна вестися систематична, планомірна робота з патріотичного виховання дітей. Повинні враховуватися вікові особливості дітей. Ця робота повинна вестися з використанням різних методів і прийомів повинна органічно охоплювати практично всі види діяльності дітей.

Батьки повинні зрозуміти, що виховання патріотичних почуттів у дітей процес складний і тривалий, що вимагає від дітей великих зусиль. Це дуже кропітка робота повинна вестися систематично планомірно в різних видах діяльності спільно з сім'єю.

___

Консультація для батьків «Виховання патріотичних почуттів дітей дошкільного віку»