• «Розвиваємо логічне мислення у дошкільнят»

 • Скачати 22.79 Kb.

  Консультація для батьків «Розвиваємо логічне мислення у дошкільнят»
  Дата конвертації18.11.2019
  Розмір22.79 Kb.
  ТипТемочка

  Скачати 22.79 Kb.

  Соловйова Олена Валеріївна
  Консультація для батьків «Розвиваємо логічне мислення у дошкільнят»

  Підготувала: Соловйова Олена Валеріївна

  Вихователь МКДОУ д / с № 441

  Консультація для батьків

  «Розвиваємо логічне мислення у дошкільнят»

  Розвинуте логічне мислення - це потужний фактор інтелектуального розвитку дитини, формування його пізнавальних і творчих здібностей.

  Логіка - ця наука про закони мислення і його формах.

  Навіщо розвивати логічне мислення у дошкільнят?

  На кожному віковому етапі створюється як би певний «поверх», на якому формуються психічні функції, важливі для переходу до наступного етапу.

  Таким чином, навички, вміння, набуті в дошкільний період, будуть служити фундаментом для отримання знань і розвитку здібностей у більш старшому віці - в школі. І найважливішим серед цих навичок є навичка логічного мислення, здатність «діяти в умі».

  Дитині, що не заволоділи прийомами логічного мислення, важче буде даватися навчання - рішення задач, виконання вправ потребує великих витрат часу і сил. В результаті може постраждати здоров'я дитини, ослабне, а то і зовсім згасне інтерес до навчання.

  Оволодівши логічними операціями, дитина стане більш уважним, навчитися мислити ясно і чітко, зуміє в потрібний момент сконцентруватися на суті проблеми, переконати інших у своїй правоті.

  Знання логіки сприяє культурному та інтелектуальному розвитку особистості.

  Діти вже в дошкільному віці стикаються з різноманітністю форм, кольору та інших властивостей предметів, зокрема, іграшок і предметів домашнього ужитку. І, звичайно, кожна дитина, навіть без спеціального тренування своїх здібностей, так чи інакше, сприймає все це. Однак якщо засвоєння відбувається стихійно, воно часто виявляється поверхневим, неповноцінним. Тому краще, щоб процес розвитку творчих здібностей здійснювався цілеспрямовано

  Мислення розвивається в три етапи:

  1. Наочно-дієве (коли дитина мислить через дію за допомогою маніпулювання предметом) - це основний вид мислення дитини раннього віку.

  2. Наочно-образне (коли дитина мислить за допомогою образів за допомогою уявлень явищ, предметів) - є основним видом мислення дитини дошкільного віку.

  3. Словесно-логічне (коли дитина мислить в розумі за допомогою понять, міркувань, слів) - цей вид мислення починає формуватися в старшому дошкільному віці.

  У дітей дошкільного віку основними є перші два види мислення. Якщо у дитини добре розвинені всі види мислення, то йому легше вирішувати будь-які завдання, і він тим самим домагається більшого успіху в житті.

  На основі образного мислення формується логічне мислення. Воно є вищою стадією розвитку мислення.

  Дуже актуальні в наші дні заняття з розвитку логічного мислення, так як вони мають важливе значення для майбутнього школяра.

  Основними і головними критеріями розвитку логічного мислення у дітей є: вміння виділяти суттєві ознаки з другорядних, вміння міркувати, порівнювати, аналізувати, класифікувати предмети, аргументувати свою точку зору, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, розвивати нестандартність мислення.

  Досягнення цієї стадії - тривалий і складний процес, так як повноцінний розвиток логічного мислення вимагає не лише високої активності розумової діяльності, але і сумарних знань про загальні і істотні ознаки предметів і явищ дійсності, які закріплені в словах.

  Починати розвиток логічного мислення слід в дошкільному віці. Так, наприклад, в 5-7 років дитина вже в змозі опанувати на елементарному рівні такими прийомами логічного мислення, як порівняння, узагальнення, класифікація, систематизація та змістове співвідношення.

  Порівняння - це прийом, спрямований встановлення ознак подібності та відмінності між предметами і явищами.

  До 5-6 років дитина вже вміє порівнювати різні предмети між собою, але робить це, як правило, на основі всього декількох ознак (наприклад, колір, форма, величина і деяких інших). Крім того, виділення цих ознак часто носить випадковий характер і не спирається на різнобічний аналіз об'єкта.

  Для того щоб навчити дитину порівнювати, йому необхідно допомогти опанувати наступними вміннями.

  1. Уміння виділяти ознаки (властивості) одного об'єкта на основі зіставлення його з іншим об'єктом.

  Діти дошкільного віку зазвичай виділяють у предметі всього два - три властивості, в той час як їх безліч. Щоб дитина змогла побачити це безліч властивостей він повинен навчитися аналізувати предмет всебічно, зіставляти цей предмет з іншим предметом, що володіє іншими властивостями.

  2. Уміння визначати спільні та відмінні ознаки (властивості) порівнюваних об'єктів.

  Коли дитина навчилася виділяти властивості, порівнюючи один предмет з іншим, слід почати формування вміння визначати спільні та відмінні ознаки предметів. В першу чергу навчити вмінню проводити порівняльний аналіз виділених властивостей і знаходити їх відмінності.

  3. Уміння відрізняти істотні і несуттєві ознаки (властивості) об'єкта, коли істотні властивість задані або легко знаходять.

  Після того як дитина навчиться виділяти в предметах спільні та відмінні властивості, можна зробити наступний крок: навчити його відрізняти суттєві, важливі властивості від несуттєвих, другорядних.

  Класифікація - це уявне розподіл предметів по класах відповідно до найважливішими ознаками. Для проведення класифікації необхідно вміти аналізувати матеріал, співставляти (співвідносити) один з одним окремі його елементи, знаходити в них спільні ознаки, здійснювати на цій основі узагальнення, розподіляти предмети по групах на підставі виділених в них і відображених у слові - назві групи - спільних ознак . Таким чином, здійснення класифікації передбачає використання прийомів порівняння і узагальнення.

  Узагальнення - це уявне об'єднання предметів або явищ за їх загальним і суттєвим ознаками.

  Для того щоб навчити узагальнювати, треба сформувати такі вміння.

  1. Уміння відносити конкретний об'єкт до заданої дорослим групі і, навпаки, виділяти із загального поняття одиничне.

  2. Уміння групувати об'єкти на основі самостійно знайдених загальних ознак і позначати утворену групу слів.

  3. Уміння розподіляти об'єкти за класами.

  Систематизувати - значить приводити в систему, розташовувати об'єкти в певному порядку, встановлювати між ними певну послідовність.

  Сериация - побудова упорядкованих, зростаючих або відбувають рядів за обраною ознакою. Класичний прийом сериации: матрьошки, пірамідки, вкладні мисочки і т. Д.

  Умовиводи - розумовий прийом, що складається у виведенні з декількох суджень, одного судження - виведення, укладення.

  Синтез можна охарактеризувати як уявне з'єднання частин предмета в єдине ціле з урахуванням їх правильного розташування в предметі.

  Аналіз - логічний прийом, що полягає в поділі предмета на окремі частини. Аналіз проводиться для виділення ознак, що характеризують даний предмет або групу предметів.

  Логічні прийоми - порівняння, синтез, аналіз, класифікація та інші - застосовуються у всіх видах діяльності. «Зараз, в умовах докорінної зміни характеру людської праці, цінність такого знання зростає. Свідчення цього - зростаюче значення комп'ютерної грамотності, однією з теоретичних основ якої є логіка ».

  Всі ігри на розвиток логічного мислення спрямовані на те, щоб сформувати у дитини основні елементи розумових процесів: порівняння, класифікація, синтез, аналіз, узагальнення.

  Гра «Вірю - не вірю».

  Діти - неймовірно довірливі істоти. А якщо інформація надходить з вуст дорослих, то це звучить як аксіома, яка сприймається беззастережно. Навчіть свого малюка міркувати, і нехай він не поспішає все приймати на віру. Отже, ви говорите якусь фразу, а дитина повинна визначити, це правда чи вигадка. Приклади фраз:

  «Все люди сплять». «Все яблука солодкі». «Дощ буває холодний і теплий».

  «Всі тварини впадають в зимову сплячку». «Влітку ми ходимо в шубах».

  «Слони вміють літати». «Кавуни ростуть на деревах». «Кораблі плавають по суші». «Взимку завжди похмуро». «Сонце світить тільки вранці і ввечері». «Жодна людина не може жити без води».

  Намагайтеся пропонувати такі фрази, на які можна дати неоднозначні відповіді. Нехай дитина поміркує над кожною фразою і спробує пояснити, чому він так вважає. Так дитина вчиться докопуватися до істини своїм шляхом, спираючись на порівняння, міркування, власні висновки. Саме такий підхід дає безцінний індивідуальний досвід і розвиває в дитині спостережливість, коли він слухає і бачить, здавалося б, очевидні твердження.

  Приклади фраз: «Сік можна їсти ложкою». (Так, якщо він заморожений.) «Морозиво можна випити». (Так, якщо воно розтане.) «Сніг буває тільки взимку». (Він буває навесні і восени, а в деяких місцях він лежить і влітку, і взимку - наприклад, на полюсах.) «По воді можна ходити». (Так, якщо вона замерзне.) «Все птахи літають». (Не всі, є птахи, які не літають, наприклад: курка, індик, страус, ківі, пінгвін.)

  Гра «Назви одним словом».

  Ця гра розвиває здатність до узагальнення і абстрактного мислення. Ви називаєте групи слів, об'єднаних за спільною ознакою, і просите дитини назвати одним словом.

  Приклади завдань:

  «Будинок, сарай, хатина, хмарочос» (будівля).

  «Брат, сестра, бабуся, тітка, тато» (родичі).

  «Олівець, зошит, папір, ручка, альбом для малювання» (канцтовари).

  «Поїзд, велосипед, літак, автомобіль, корабель» (транспорт).

  «Ігор, Сергій, Іван, Кирило» (чоловічі імена).

  «Вишня, полуниця, смородина, аґрус, кавун» (ягоди).

  «Стіл, ліжко, шафа, стілець, крісло» (меблі).

  Гра «Асоціація»

  У кожної людини з раннього дитинства формуються свої асоціативні уявлення про предмети і явища. Це своєрідний ключ до розуміння типу мислення. У цій грі діти вчаться розмежовувати поняття істотних і другорядних ознак предмета. Поясніть дитині завдання наступним чином: «Спочатку я скажу одне слово. Воно буде головним. Потім прочитаю ще ряд інших, які відносяться до цього слова. Твоя задача назвати те, без чого головне слово ніяк не може обійтися ». Обговорюйте кожне запропоноване слово, нехай дитина обґрунтовує свої відповіді, а ви допомагайте йому виділяти суттєві ознаки.

  Приклади завдань:

  Кімната (стіни, ліжко, підлогу, стелю, телевізор, килим, люстра).

  Людина (тіло, мозок, плаття, капелюх, кільце, ноги).

  Магазин (покупці, товар, музика, телевізор, гроші, продавець, ліжко).

  Дерево (коріння, квіти, вода, повітря, стовбур, лава, сонце, листя).

  Гра «Дорисуй фігуру»

  Вам знадобиться зошит у клітинку і добре заточений олівець. На аркуші проведіть вісь і щодо неї по клітинках намалюйте половину якоїсь фігури (ялинка, будинок, людина).

  Попросіть дитину домалювати другу половину. Як показує практика, далеко не завжди діти розуміють це завдання і домальовують фігуру в «вільному стилі». Щоб побачити симетрію, можна прикласти дзеркальце до осі. За дзеркального відображення дитині буде легше намалювати другу половину, строго дотримуючись по клітинам. Ця гра може ускладнюватися формами і кольором.

  Що вище?

  - На галявині росли три дерева: дуб, сосна і береза.Сосна вище дуба, а дуб вище берези. Яке дерево найвище, а яке - найнижче?

  - Запропонуйте дитині намалювати дерева.

  Де, який напій?

  - Мама налила напої чай, воду і сік в різні ємності: графин, стакан і чашку. У чашці знаходиться не сік і не чай. А в графині не чай і не вода. Що де налито?

  Хто де живе?

  Необхідний інвентар: фігурки тварин або картки з їх зображенням, три кубика різного кольору або картинки трьох будиночків.

  -Розкажіть дитині, що в лісі жили зайчик, лисичка і ведмежа. Кожен жив в своєму будиночку. Будиночок зайчика не була жовтий і не синій, а ведмежа жив не в жовтому і не в білому будиночку.

  - Запропонуйте дитині відгадати, хто в якому будиночку живе, і розселити тварин за своїми будиночків.

  Квіти на клумбах

  Необхідний інвентар: квіти трьох різних видів і три фігури (коло, квадрат і трикутник, вирізані з картону.

  - Запропонуйте дитині розподілити квіти на клумбах відповідно до розповіддю:

  Червоні квіти (троянди) росли нема на круглої і не на квадратної клумбі, помаранчеві (календула) - не на круглої і не на трикутної. Де які квіти росли?

  Я загадав. Згадайте будь-якої предмет. Запропонуйте дитині за допомогою уточнюючих питань з'ясувати, що загадане. Наприклад: - Цей предмет літає? - Так. - У нього є крила? - Ні? - Він високо літає? - Ні. - Він одухотворений? - Ні. - Він зроблений з пластмаси? - Ні. - Із заліза? - Так. - У нього є пропелер? - Так-Це вертоліт? - Так.

  Я беру з собою в дорогу ...

  Необхідний інвентар: картки із зображеннями різних предметів. Підготуйте кілька картинок із зображеннями різних предметів. Викладіть їх картинкою вниз. Запропонуйте дитині відправитися в подорож, наприклад, поїздка на поїзді або морське плавання. Але для того, щоб подорож пройшла успішно, до нього треба грунтовно підготуватися, запастися всім необхідним.

  Беріть картки по черзі і розповідайте про те, як може стати в нагоді цей предмет. Предмети на картинках повинні бути самими різними. Може бути, цей предмет зовсім не потрібен в подорож, тоді його потрібно покласти в окрему стопку. Обігравати різні ситуації: на безлюдному острові, в поїзді, в селі. Порада: напишіть під предметами їх назви.

  харчові ланцюжки

  Поговоріть з дитиною про взаємозв'язку всіх організмів в живій природі. Розгляньте пару «хижак - жертва». Запропонуйте скласти харчові ланцюжки, що мають місце в природі. Луг, поле: капуста - гусениця - горобець; злаки - гризуни - змії, хижі птахи; трави - комахи - птахи; трави, квіти - джміль, бджола. Водойми: комар - жаба - чапля; черв'як - риба - чайка; ряска - мальок - хижа риба. Ліс: рослини - гусениця - птиці; рослини - гризун - хижі птахи; рослини - заєць - лисиця, вовк; гриби - білки - куниці.

  Розподіливши правильно

  Необхідний інвентар: 24 картки з зображеннями різних людей. Всі зображені на картках повинні відрізнятися один від одного кольором волосся, очей, зріст, виразом обличчя.

  Запропонуйте дитині розподілити фігурки по чотирьом кімнатах: в одну помістити всіх дітей, в іншу - всіх темноволосих, в третій - всіх веселих, в четверту - всіх жінок.

  Які люди залишилися поза кімнат? Які можуть увійти в дві, три або чотири кімнати?

  Рассели птахів

  Необхідний інвентар: 20 карток із зображеннями птахів. Птахи на картках повинні бути різні: домашні, дикі, перелітні, зимують, півчі, хижі.

  Запропонуйте дитині розселити птахів по гніздах: в одне гніздо - перелітних птахів, в інше - всіх тих, хто має біле оперення, в третє - всіх птахів з довгими дзьобами.

  Які птахи залишилися без гнізда? Яких пернатих можна поселити в кілька гнізд?

  Хрестики нолики

  Необхідний інвентар: папір, дві ручки. Дуже відома і дуже проста гра. Намалюйте квадрат з дев'яти клітин 3x3. Поясніть дитині правила гри: кожен з гравців вибирає собі хрестик або нулик. Потім по черзі гравці ставлять свої значки в порожні клітини. Виграє той, хто першим збудує три своїх значка (хрестики або нулики) в пряму лінію (по вертикалі, горизонталі або діагоналі).

  Є ще ускладнений варіант гри. Правила залишаються колишніми, а ось поле збільшується на одну клітку: в нижньому ряду праворуч домалюйте ще одне відділення

  Логічні завдання.

  1. Саша їв яблуко велике і кисле. Коля - велике і солодке. Що в яблуках однакове, що різне?

  2. Маша і Ніна розглядали картинки. Одна в журналі, інша в книзі. Де розглядала Ніна, якщо Маша не розглядала в журналі?

  3. Толя і Ігор малювали. Один - будинок, інший - гілку з листям. Що малював Толя, якщо Ігор не малював будинок?

  4. Під ялинкою квітка не росте,

  Під березою не росте грибок.

  Що росте під ялинкою?

  5. Всі риби дихають зябрами. Щука - це риба! Що з цього випливає?

  6. Деякі хлопчики люблять грати в футбол. Чи означає це, що всі, хто любить грати в футбол - хлопчики?

  Якщо дитина не справляється з вирішенням завдання, то, можливо він ще не навчився концентрувати увагу і запам'ятовувати умова, в цьому випадку батько може допомогти йому зробити висновки вже з умови задачі. Прочитавши першу умову, дорослий повинен запитати, що дитина дізнався, що зрозумів з нього, так само і після другого речення і т. Д. Цілком можливо, що до кінця умови дитина здогадається, який повинен бути відповідь.

  Звичайні загадки, створені народною мудрістю, також сприяють розвитку логічного мислення дитини:

  Два кінця, два кільця, а посередині гвоздик? (Ножиці) і т. Д.

  відгадування небилиць

  Дорослий розповідає про щось, включаючи в свою розповідь кілька небилиць. Дитина повинна помітити і пояснити, чому так не буває.

  Приклад: Я ось що хочу вам розповісти. Ось вчора - йду я по дорозі, сонечко світить, темно, листочки сині під ногами шарудять. І раптом з-за рогу як вискочить собака, як заричить на мене: «Ку-ку-рі-ку!» - і роги вже наставила. Я злякався і втік. А ти б злякався?

  Іду я вчора по лісі. Кругом машини їздять, світлофори блимають. Раптом бачу - гриб. На гілочці зростає. Серед листочків зелених сховався. Я підстрибнув і зірвав його.

  Прийшов я на річку. Дивлюся - сидить на березі риба, ногу на ногу закинула і сосиску жує. Я підійшов, а вона стриб у воду - і попливла.

  Ігри «Лабіринти», «Продовж ряд», «Поклади відсутню фігуру», розвивають логічне мислення, кмітливість, кмітливість.

  На сьогоднішній день існує величезна кількість друкованих видань з вправами на розвиток логічного мислення, де наводяться всілякі завдання для розвитку дітей.

  Для подібних занять не обов'язково відводити спеціальний час, можна тренуватися в будь-якому місці. Наприклад, під час прогулянки або походу з дитячого садка додому. Але це не тільки математична тренування, це також і чудово проведений час разом з власною дитиною.

  Однак в прагненні до вивчення основ математики важливо не перестаратися. Найголовніше - це прищепити дошкільнику інтерес до пізнання. Для цього заняття з математики повинні проходити в цікавій ігровій формі і не займати багато часу.

  Отже, у висновку можна зробити висновок, що розвиток логічного мислення, вміння класифікувати, узагальнювати, групувати предмети, будувати графічні моделі, розвиток інтелектуальних і особистісних якостей, самовираження і самостійність має важливе значення для успішного розумового розвитку і подальшого шкільного навчання.

  Дидактичні ігри, різні бесіди, головоломки, лабіринти, загадки сприяють розвитку вміння знаходити в предметах схожість і відмінність, виділяти найбільш суттєві ознаки, групувати предмети на підставі загальних ознак, забезпечує засвоєння дітьми узагальнених назв.

  Навчання дітей класифікації сприяє успішному оволодінню складнішим способом запам'ятовування - смисловий угрупованням, з якої діти зустрічаються в школі.

  Розвиток у дошкільнят здатності мислити призводить до певних змін в поведінці і психіці дітей: зростає самоконтроль і самостійність їхньої діяльності.

  Навчаючи дітей в процесі гри, йде прагнення, щоб радість від ігрової діяльності поступово перейшла в радість навчання.

  Вчення повинно бути радісним.

  Для дитини вміння мислити логічно включає в себе саме здатність аналізувати предмети, порівнювати і узагальнювати їх, піддавати класифікації і вибудовувати систематизовані за певними ознаками ряди предметів.

  Щодня до дитини через органи почуттів надходить величезна кількість інформації. Дорослі з дитинства вчать дітей впізнавати предмети, розуміти різні явища і процеси. Всі ці види діяльності мозок може виробляти тільки шляхом послідовних логічних операцій.

  Ігри логічного змісту допомагають виховувати у дітей пізнавальний інтерес, сприяти до дослідницького і творчого пошуку, бажання і вміння вчитися.

  Дидактичні ігри як один з найбільш природних видів діяльності дітей і сприяє становленню і розвитку інтелектуальних і творчих проявів, самовираження і самостійності.

  Розвиток логічного мислення у дітей через дидактичні ігри має важливе значення для успішності подальшого шкільного навчання, для правильного формування особистості школяра і в подальшому навчанні допоможуть успішно оволодіти основами математики та інформатики.

  Від чого залежить логічне мислення? Воно залежить від його швидкості, здатності міркувати, вирішувати завдання в різних областях.

  Як правило, такі задатки визначаються генетично. Вчені вважають, що на частку спадковості відводиться в середньому 70% дитини. Але це не означає, що їх не можна розвивати. Адже інші 30% залишаються в нашому розпорядженні.

  І це не природний дар, з наявністю або відсутністю якого слід змиритися. Існує велика кількість досліджень, які підтверджують, що розвитком логічного мислення можна і потрібно займатися (навіть в тих випадках, коли природні задатки дитини в цій області вельми скромні).

  Список рекомендованої літератури для батьків:

  1. Вправи на кожен день. Логіка для дошкільнят, Тихомирова Л. Ф.

  Видавництво: Академія розвитку Розвивальне навчання. Практичне застосування, 1999;

  2. Розвиток мислення і розумове увагу дошкільника / Под ред. Н. Н. Поддьякова, А. Ф. Говоркова. М., 1985;

  3. Ігри та логічні вправи з цифрами, Баряева Л. Б., Кондратьєва С. Ю. Видавництво: КАРО, 2007 Серія: Підготовка дитини до школи.

  Список використаної літератури:

  1. «Ігралочка» практичний курс математики для дошкільників, Баласс, Москва 2000;

  2. Агаева Е. Формування елементів логічного мислення (старший дошкільний вік) // Дошкільне виховання. 1982. №1. С. 38-4;

  3. Тихомирова Л. Ф., Басов А. В. Розвиток логічного мислення дітей. М., 1995;

  4. Розвиток мислення і розумове увагу дошкільника / Под ред. Н. Н. Поддьякова, А. Ф. Говоркова. М., 1985;

  5. Запорожець А. В. Розвиток логічного мислення у дітей в дошкільному віці // Питання психології дитини дошкільного віку. М., 1995;  Скачати 22.79 Kb.


  Консультація для батьків «Розвиваємо логічне мислення у дошкільнят»

  Скачати 22.79 Kb.