• Конкурсно - розважальна програма як засіб розвитку творчих здібностей молодших школярів.
 • Глава 1. Теоретичні аспекти розвитку ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
 • 1.2.Характеристика творчого потенціалу молодших школярів
 • 1.3. Специфічні особливості конкурсно - розважальної програми
 • Глава 2. МЕТОДИКА РОЗРОБКИ СЦЕНАРІЮ конкурсних - РОЗВАЖАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ДЛЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ТА СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ СЦЕНАРІЮ.
 • Ведуча
 • Конкурс «Скажи скоромовку».
 • Фінал.
 • 2.2Режіссёрская експлікація конкурсно - розважальної програми
 • Список використаних джерел

 • Скачати 48,03 Kb.

  Конкурсно-розважальна програма як засіб розвитку творчих здібностей молодших шкіл
  Дата конвертації25.11.2019
  Розмір48,03 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 48,03 Kb.

  УО «Білоруський державний університет культури і мистецтв»

  Факультет культурології та СКД

  Кафедра педагогіки СКД

  Курсова робота по предмету «Технологія СКД»

  Конкурсно - розважальна програма як засіб розвитку творчих здібностей молодших школярів.

  Мінськ 2010

  зміст

  Введение .............................................................................. ......... 3

  Глава 1. Теоретичні аспекти розвитку творчих здібностей молодших школярів. ... ...................................... .................................................. ............... 7

  1.1.Понятие творчі здібності ............................................. ............. 7

  1.2.Характеристика творчого потенціалу молодших школярів ...... ......................................... .................................................. ..... 11

  1.3.Спеціфіческіе особливості конкурсно - розважальної програми ................................................................................. 15

  Глава 2. Методика розробки сценарію конкурсно - розважальної програми для молодших школярів та структурні компоненти сценарію ................................................................ ..................... 20

  2.1.Сценарій конкурсно - розважальної програми для молодших школярів «Принц країни чудес» ............................ ..................... .20

  2.3.Режіссёрская експлікація конкурсно - розважальної програми. ................................................................................. 26

  Висновок ................................................................................. .31

  Список використаних джерел ................................................ .34

  Додаток ..................................................................... ................ 35

  Вступ

  Вплив дитячої творчості в розвитку дитини як особистості дуже велике. Наш час - це час змін. Культура і мистецтво здатні впливати на всебічний розвиток дитини, спонукати до морально-естетичних переживань, вести до перетворення навколишнього, до активного мислення. А це в наш час стає все менш явним для сучасних дітей. Творча діяльність - це невід'ємна частина життя людини. Будь-яка творчість на довгі роки стане потужним джерелом повноцінного розвитку людини.

  Проблема гармонійного розвитку особливо актуальна в наші дні, коли люди все більше занурюються в світ технологій, що розвиваються, і зовсім не приділяють уваги творчості. Адже всі культурні цінності, накопичені людством - результат творчої діяльності людей. І то, наскільки просунеться вперед людське суспільство в майбутньому, визначається, на мій погляд, творчим потенціалом підростаючого покоління.

  Молодший шкільний вік є періодом інтенсивного розвитку і формування особистості в усіх сферах і в тому числі, в сфері культурно -досуговой діяльності. Так як дозвілля має великий вплив на всі сфери життєдіяльності людини. Культурі дозвілля необхідно вчити, починаючи з дитячого віку. Оволодіти нею можливо тільки при цілеспрямованому, планомірному впливі.

  Розвиток творчих здібностей та право на участь у культурному житті молодших школярів закріплено такими нормативно - правовими документами як, Конституція Республіки Білорусь (2 розділ, Стаття 51) та Законом про освіту (Стаття 7 і 16).

  Проблема розвитку творчих здібностей найбільш широко розглядалася в першій половині XX століття. Широкі дослідження з розвитку творчих здібностей в середині XX століття зробила Богоявленська Д.Б. Спираючись на раніше наколінний досвід, вона істотно розширила і збагатила існуюче уявлення про основні творчі здібності. Вивченням творчих здібностей і психічних функцій дитини займалися такі видатні вчені, як М.С. Виготський, А.В. Запорожець, Р.С. Немов, А.М. Прихожан і С.Л. Рубінштейн.

  Навчання молодших школярів умінь і навичок самоорганізації - важлива соціально-педагогічна задача, яка представляє собою один з найважливіших етапів на шляху до оволодіння ними культурою дозвіллєвого проведення часу. Однак навіть знання видів і тривалості занять молодшого школяра у вільний час ще нічого не говорить про їх раціональному і розумному виборі при організації власного дозвілля. Для того щоб діяльність молодшого школяра під час дозвілля не приводила до бездумного проведення часу і не сприяла б виникненню несприятливих ситуацій, необхідно розвивати у них уміння самоаналізу, адекватну самооцінку, розумне управління своєю поведінкою. Всі ці вміння купуються в процесі успішного оволодіння молодшого школяра навичками самоорганізації. І саме ці навички виявляються в одній з форм дозвілля - конкурсно-розважальній програмі.

  Участь молодших школярів в конкурсно-розважальних програмах сприяє розвитку творчих здібностей молодших школярів, особистісних якостей, навичок самоорганізації.

  Конкурсно-розважальна програма створює позитивний емоційний фон, на якому всі психічні процеси протікають найбільш активно. Використання розважальних прийомів і методів в конкурсно - розважальній програмі дозволяє молодшим школярам розважитися, повеселитися, а також створює атмосферу свята, де кожен учасник прагне проявити себе, як можна краще.

  В даний час існує досить багато методичних розробок конкурсно - розважальних програм. Однак у практичній діяльності спостерігається потреба в оригінальних сценаріях.

  Мета курсової роботи:

  розробити сценарій і режисерсько-постановочний план конкурсно - розважальної програми для молодших школярів «Принц країни чудес».

  Завдання курсової роботи:

  1. Вивчити теоретичні аспекти формування творчих здібностей молодших школярів

  2. Розглянути та виявити особливості розвитку творчих здібностей молодших школярів

  3. Виявити специфіку конкурсно - розважальної програми як форми КДП

  4. Розробити сценарій конкурсно - розважальної програми

  5. Розробити режисерсько - постановочний план конкурсно - розважальної програми

  Предмет дослідження курсової роботи:

  процес підготовки і проведення конкурсно - розважальної програми в формуванні творчих здібностей молодших школярів.

  Об'єкт дослідження курсової роботи:

  творчі здібності молодших школярів

  Методи дослідження в курсовій роботі:

  аналіз джерел

  Структура роботи включає вступ, два розділи, висновок, список використаних джерел, додатки.

  Загальний обсяг роботи становить.

  Глава 1. Теоретичні аспекти розвитку ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

  1.1. Поняття творчих здібностей

  Здібності - це індивідуальні особливості людини, від яких залежить успішність виконання певних видів діяльності. Здібності не дано від природи в готовому вигляді. Вони можуть сформуватися лише в певних умовах життя і діяльності, в процесі засвоєння, а потім і творчого застосування знань, умінь і навичок.

  У молодшому шкільному віці закладаються основи творчої діяльності дитини, які проявляються в розвитку здатності до задуму та його реалізації в умінні грамотно поєднувати свої знання і уявлення, в щирій передачі своїх почуттів.

  Здібності - це внутрішні умови розвитку людини, які формуються в процесі його взаємодії із зовнішнім світом.

  «Людські здібності, що відрізняють людину від інших живих істот, становлять його природу, але сама природа людини - продукт історії, - писав С.Л. Рубінштейн. Природа людини формується і змінюється в процесі історичного розвитку в результаті трудової діяльності людини. Інтелектуальні здібності формувалися в міру того, як, змінюючи природу, людина пізнавав її, художні, музичні і т.п. формувалися разом з розвитком різних видів мистецтва »[14, c.248].

  Людина не народжується, маючи здатності до тієї чи іншої діяльності. Вродженими можуть бути лише задатки, складові природну основу розвитку здібностей.

  На думку С.Л. Рубінштейна розвиток здібностей відбувається по спіралі: реалізація можливостей, які представляє здатність одного рівня, відкриває нові можливості для подальшого розвитку, для розвитку здібностей більш високого рівня [14, c251].

  А.М. Прихожан виділяє два рівня розвитку здібностей: репродуктивний і творчий. Людина, що знаходиться на першому рівні розвитку здібностей, виявляє високу здатність опановувати умінням, засвоювати знання, опановувати діяльністю і здійснювати її по запропонованому зразку, відповідно до запропонованої ідеєю. На другому рівні розвитку здібностей людина створює нове, оригінальне [14, c252].

  Розрізняють загальні і спеціальні здібності. Якості розуму, пам'яті, спостережливість відносяться до загальних здібностей, так як вони необхідні в широкому колі діяльності. Спеціальниеспособності знаходять застосування в більш вузьких областях діяльності людини. Для успішного виконання тієї чи іншої діяльності необхідна наявність як загальних, так і спеціальних здібностей.

  Спеціальні здібності - це здібності до певної діяльності, які допомагають людині досягати в ній високих результатів.

  Спеціальні здібності склалися в ході розвитку людського суспільства. Розвиток спеціальних здібностей є складним і тривалим процесом. Для різних спеціальних здібностей характерно неоднакове час їх виявлення. Раніше інших виявляються обдарування в області мистецтв, і перш за все в музиці. Встановлено, що у віці до 5 років розвиток музичних здібностей відбувається найбільш сприятливо, оскільки саме в цей час формуються музичний слух і музична пам'ять дитини. Прикладами ранньої музичної обдарованості можуть служити В.А. Моцарт, який знайшов неабиякі здібності вже в 3 роки, Ф.Й. Гайдн - в 4 роки, Я.Л.Ф. Мендельсон - в 5 років, С.С. Прокоф'єв - в 8 років! Трохи пізніше виявляються здібності до живопису і скульптурі: у С. Рафаеля - в 8 років, у Б. Мікеланджело - в 13 років, у А. Дюрера - в 15 років [14, c257].

  Становлення спеціальних здібностей, на думку Р.С. Немова, активно починається вже в дошкільному дитинстві. Якщо діяльність дитини носить творчий, нерутінний характер, то вона постійно змушує його думати і сама по собі стає досить привабливою справою як засіб перевірки та розвитку здібностей. Така діяльність зміцнює позитивну самооцінку, підвищує впевненість у собі і почуття задоволеності від досягнутих успіхів. Якщо виконувана діяльність знаходиться в зоні оптимальної труднощі, тобто на межі можливостей дитини, то вона веде за собою розвиток його здібностей, реалізуючи те, що Л.С. Виготський називав «зоною потенційного розвитку». Діяльність, не знаходиться в межах цієї зони, набагато меншою мірою веде за собою розвиток здібностей. Якщо вона занадто проста, то забезпечує лише реалізацію вже наявних здібностей; якщо ж вона надмірно складна, то стає нездійсненною і, отже, також не приводить до формування нових умінь і навичок [11, c.389].

  Відомий вітчизняний дослідник проблеми творчості О.М. Лук, спираючись на біографії видатних вчених, винахідників, художників і музикантів виділяє наступні творчі здібності:

  · Здатність бачити проблему там, де її не бачать інші.

  · Здатність згортати розумові операції, замінюючи кілька понять одним і використовуючи все більш ємкі в інформаційному відношенні символи.

  · Здатність застосувати навички, набуті під час вирішення одного завдання до вирішення іншої.

  · Здатність сприймати дійсність повністю, не дроблячи її на частини.

  · Здатність легко асоціювати віддалені поняття.

  · Здатність пам'яті видавати потрібну інформацію в потрібну хвилину.

  · Гнучкість мислення.

  · Здатність вибирати одну з альтернатив вирішення проблеми до її перевірки.

  · Здатність включати знову сприйняті відомості у вже наявні системи знань.

  · Здатність бачити речі такими, якими вони є, виділити бачимо речей, що привноситься інтерпретацією.

  · Легкість генерування ідей.

  · Творча уява.

  · Здатність доопрацювання деталей, до вдосконалення початкового задуму [7, с.125].

  Під здібностями розуміють високий рівень розвитку загальних і спеціальних знань, умінь і навичок, що забезпечують успішне виконання людиною різних видів діяльності [17, с.22].

  Всі здібності людини, як писав Р.С.Немов, можна представити у вигляді дерева, де:

  • коріння - це задатки (деякі вроджені особливості людського мозку, які в процесі діяльності переходять в здатності);

  • стовбур - загальні здібності (успіхи людини в різних видах діяльності, наприклад, розумові здібності, точність ручних рухів людини, розвинена пам'ять і т.д.);

  • гілки - спеціальні здібності (здібності, які необхідні для успішного виконання якої-небудь однієї певної діяльності).

  Чим більше гілок у дерева, тим дерево потужніше, пишною і гіллясто його крона [12, с.167].

  Виходячи з усього вище сказаного, поняття «творчі здібності», можна визначити, як індивідуальні особливості і якості людини, які визначають успішність виконання ним творчої діяльності різного роду.

  1.2.Характеристика творчого потенціалу молодших школярів

  Молодший шкільний вік (з 6-7 до 9-10 років) визначається важливим зовнішнім обставиною в житті дитини - вступом до школи.

  Молодший шкільний вік (6-10 років) - це етап, де основною діяльністю дитини є вчення. Саме навчальна діяльність визначає його подальший психічний розвиток, в ній формується здатність до рефлексії як універсальний спосіб ставлення людини до власної діяльності. Він дозволяє подумки наодинці з самим собою розглядати і змінювати задуми своїх дій, контролювати свої наміри, бажання, почуття, формулювати думки, відповідні конкретній ситуації. Це є основою процесу самозміни і самовдосконалення людини.

  Відповідно до теорії Л.С. Виготського, шкільний вік, як і будь-який вік, відкривається критичним, або переломним, періодом, який був описаний в літературі як криза семи років. Давно помічено, що дитина при переході від дошкільного до шкільного віку дуже різко змінюється і стає більш важким у виховному відношенні, ніж раніше. Це якась перехідна ступінь - вже не дошкільник і ще не школяр.

  У 7-річному віці ми маємо справу з початком виникнення такої структури переживань, коли дитина починає розуміти, що означає "я радію", "я засмучений", "я сердитий", "я добрий", "я злий", тобто . у нього виникає осмислена орієнтування у власних переживаннях. У цей період у дитини вперше виникає узагальнення переживань, або афективний узагальнення, логіка почуттів. У дитини шкільного віку виникає узагальнення почуттів, тобто, якщо з ним багато разів траплялася якась ситуація, у нього виникає афективний освіту, характер якого так само відноситься до одиничного переживання, або афекту, як поняття відноситься до одиничного сприйняття або спогаду . Наприклад, у дитини дошкільного віку немає справжньої самооцінки, самолюбства. Рівень наших запитів до самих себе, до нашого успіху, до нашого становища виникає саме в зв'язку з кризою семи років.

  Характерною особливістю молодшого шкільного віку є емоційна вразливість, чуйність на все яскраве, незвичайне, барвисте, а монотонні, нудні заняття різко знижують пізнавальний інтерес в цьому віці і породжують негативне ставлення до навчання. Надходження до школи вносить серйозні зміни в життя дитини тому починається новий період з новими обов'язками, із систематичною діяльністю вивчення. Змінилася життєва позиція дитини, яка вносить зміни в характер його відносин з оточуючими, нові обставини життя маленького школяра робляться основою для таких переживань, яких у нього раніше не було.

  Молодший шкільний вік називають вершиною дитинства. Дитина зберігає багато дитячих якостей - легковажність, наївність, погляд на дорослого знизу вгору. Але він вже починає втрачати дитячу безпосередність в поведінці, у нього з'являється інша логіка мислення.

  Дитина набуває почуття власної гідності і хоче, щоб його поважали. Прагнучи позбутися від батьківської залежності, він все частіше звертається за ідеями і знаннями до дорослих людей поза сім'єю яким він довіряє. Те, чого вчили його батьки не забуте, більш того, їх принципи добра і зла засіли так глибоко в його душі, що він вважає їх своїми ідеями. Але він сердиться, коли батьки нагадують йому, що він повинен робити, так як сам знає і хоче, щоб його вважали свідомим ».

  Враження від віршів і оповідань, виконаних у виразній художній формі, від театральної вистави, від пісні, від музичної п'єси і кінофільму можуть бути глибокими і стійкими у дітей 8-10-річного віку. Почуття жалості, співчуття, обурення, хвилювання за благополуччя улюбленого героя можуть досягати великої інтенсивності. Однак в сприйнятті окремих емоцій людей маленькі школярі допускають серйозні помилки і спотворення. Крім того, маленький школяр може не зрозуміти деяких переживань людей, і тому вони йому нецікаві і недоступні для співпереживання.

  У зв'язку з придбанням здатності сприймати по-новому дійсність навколишнього життя молодший шкільний вік стає сприятливим для розвитку творчих здібностей. Діти, на відміну від дорослих, здатні виявляти себе в різних видах діяльності - навчальної, художньої. Вони із задоволенням виступають на сцені, беруть участь в концертах, конкурсах, виставках і вікторинах, предметних олімпіадах.

  Творчість передбачає наявність у особистості здібностей, мотивів, знань і умінь, завдяки яким створюється продукт, що відрізняється новизною, оригінальністю, унікальністю. Вивчення цих властивостей особистості виявило важливу роль уяви, інтуїції, неусвідомлюваних компонентів розумової активності, а також потреби особистості в самоактуалізації, в розкритті і розширенні своїх творчих можливостей. Творчість як процес розглядалася спочатку, виходячи з самозвітів діячів мистецтва і науки, де особлива роль відводилася "осяяння", натхненню і їм подібним, які змінюють попередню роботу думки.

  Істотно значущим є і розуміння того, що розвиток творчості у дітей пов'язано з цілеспрямованим навчанням, орієнтованим на «зону потенційного розвитку» дитини (Л.). У формуванні творчості особлива роль відводиться уяві (Л., Е. В. Ільєнко, В. В. Давидов, О. М. Дьяченко, В.Т.Кудрявцев і ін.). Саме розвинене творча уява породжує нові образи, що становлять основу творчості.

  Е. В. Ільєнко розглядає уяву як універсальну функцію, притаманну людині завжди і виявляється в різних видах діяльності незалежно від того, на якому змісті воно було сформовано. В якості особливого механізму уяви він бачив перекомбинирование образів, перш за все таке, коли ознаки одного предмета переносяться на інший, що дозволяє розкрити істотні характеристики і взаємозв'язку дійсності.

  Процес уяви носить глибоко особистісний характер, і його результатом є формування особливої ​​внутрішньої позиції (Е.Е.Кравцова), вміння бачити «очима іншої людини» (Е. В. Ільєнко) і виникнення особистісних новоутворень: прагнення змінити наявну ситуацію, вміння знаходити нове у відомому, ігрове ставлення до дійсності (Н. Н. Палагина).

  Молодше шкільне дитинство - період творчості. Дитина творчо освоює мову, у нього з'являється творча уява. У молодшого школяра своя, особлива логіка мислення, що підкоряється динаміці образних уявлень. Це період первісного становлення особистості. Виникнення емоційного передбачення наслідків своєї поведінки, самооцінки, ускладнення і усвідомлення переживань, збагачення новими почуттями і мотивами емоційно-потребової сфери. Центральними новоутвореннями цього віку можна вважати супідрядність мотивів і самосвідомість

  Діапазон творчих завдань, що вирішуються на початковому ступені навчання, надзвичайно широкий за складністю - від рішення головоломки, до винаходу нової машини або наукового відкриття. Суть їх одна: при вирішенні таких завдань відбувається досвід творчості, знаходиться новий шлях або створюється щось нове. Ось тут-то і потрібні особливі якості розуму, такі, як спостережливість, вміння співставляти і аналізувати, комбінувати, знаходити зв'язки і залежності, закономірності - все те, що в сукупності і складає творчі здібності.

  Таким чином, молодший шкільний вік є найбільш відповідальним етапом шкільного дитинства. Основні досягнення цього віку обумовлені провідним характером навчальної діяльності і є багато в чому визначальними для наступних років навчання. Повноцінне проживання цього віку, його позитивні придбання є необхідною основою, на якому вибудовується подальший розвиток дитини як активного суб'єкта знань і діяльності.

  1.3. Специфічні особливості конкурсно - розважальної програми

  На сьогоднішній день вільний час людини відіграє значну роль, тому що там людина може проявити себе з різних сторін. І саме в соціокультурної діяльності, де є безліч програм, людина, може, проявити свої здібності.

  Соціокультурна діяльність - це діяльність, спрямована на створення умов для найбільш повного розвитку, самоствердження і самореалізації особистості та групи. Важливість соціокультурної діяльності в тому, що це не просто організація дозвілля, а організація в соціально-значущих цілях: задоволення і розвиток культурних потреб і інтересів як окремої особистості, так і соціуму в цілому. Особливості соціокультурної діяльності в тому, що вона здійснюється у вільний час, відрізняється свободою вибору, добровільністю, активністю, характеризується різноманіттям видів, має велику кількість інститутів [5, С. 15].

  Культурно - дозвіллєва програма несе в собі за мету колективний відпочинок населення, в назві її часто присутня вказівка ​​на вік аудиторії (конкурсна сімейна програма, дитячий ранок, молодіжна шоу-програма). Ця форма заходу відрізняється різноманітністю і невимушеністю форм спілкування - пізнавальних, розважальних, самодіяльних, наданням учасникам можливості перемикатися з одного виду діяльності на інший. Такі програми вимагають від організаторів творчості, фантазії та винахідництва, а також чіткого побудови сценарію з урахуванням віку аудиторії [16, С.36].

  Культурно - дозвільні програми - це комплекс різнорідних елементів, серед яких можна виділити танцювальні блоки, ігри, зустрічі з цікавими людьми, концертні номери і багато іншого. Культурно - дозвільні програми мають наступну класифікацію:

  1.Інтеллектуально - пізнавальні програми (конкурс, вікторина, інтелектуальна гра, кросворд та ін.)

  2.Конкурсно - розважальні програми (професійні, жартівливі, казкові)

  3.Фізкультурно - оздоровчі програми (рухливі ігри, змагання в силі та спритності, витривалості, зміцнення волі)

  4.Профілактично - реабілітаційні програми

  5.Рекреаціонно - оздоровчі програми

  6. Святкові програми

  7. Фольклорні програми (народні обрядові ігри, танці, хороводи, масове спів) [6, С.31]

  В даний час в структурі сучасного дозвілля все більше місце займають розважальні програми, різні шоу, яким відводиться значна роль у справі ідейного, морального і художнього виховання людей, організації їх побуту і дозвілля. Розглянемо більш докладно одну з форм культурно - дозвіллєвих програм, конкурсно - розважальні програми.

  Сутнісною ознакою конкурсно - розважальних програм є конкурс. Артеменко З.В. дає наступне визначення поняття: конкурс - це змагання на краще виконання певного завдання. У ньому можуть брати участь як окремі учні, так і цілі колективи. Конкурс може входити складовою частиною в масові заходи, а також бути самостійним заходом [1, С. 3].

  В ході проведення конкурсу кожен учасник може перевірити свої знання, вміння, здібності. У колективній боротьбі за перемогу формуються моральні переконання учнів, їх погляди, закріплюються позитивні установки на оволодіння теоретичними і практичними вміннями [2, C.190].

  У словнику В.Новаторова конкурс трактується як «пізнавально-розважальна форма відпочинку, що дозволяє виявити лідируючих учасників або їх групи в будь-якій області знань або суспільно корисної діяльності». Конкурс - це завжди змагання, зіткнення, боротьба; це спеціально розроблений ритуал або церемонія включеннями змагання; це свої правила і умови, зафіксовані в «Положенні про конкурс»; це пожвавлення і прояв ініціативи, вигадка і винахідливість, пошуки і знахідки в культурно-дозвіллєвих заняттях; це прояви масовості і майстерності, демонстрація кращих якостей учасників, їх знань, умінь і навичок; це активна форма культурного відпочинку, можливість насиченого і змістовного спілкування, співробітництво, пошук способів вирішення будь-яких завдань [13, С.52].

  Розвага в конкурсних програмах, є активною формою відпочинку, спосіб зняття фізично - психічної напруги, як форма попереджений стресових станів. Привабливість конкурсів з розважальними моментами пояснюється рядом причин. По-перше, людини завжди вабить значуща для нього мета, особливо бажана тому, що її досягнення заздалегідь не гарантоване. По-друге, дозволяє людині багаторазово проявляти винахідливість спритність, дотепність і кмітливість, підвищуючи тим самим, хоча б і ситуативно, власний престиж в очах оточуючих. Наприклад, удач в конкурсах, підносить людину у власних очах, покращує його настрій, сприяє зняттю напруги, відновлення фізичних і моральних сил.

  Конкурсні програми користуються популярністю у населення всіх вікових груп. Вони мають різноманітні форми: розважальні конкурсні програми: їх метою є відпочинок і створення атмосфери гарного настрою, побудовані такі програми часто в ігровій формі.

  Як і у всіх форм культурно - дозвільної програми, конкурсно - розважальні програми мають структуру: учасників, уболівальників, наявність професійного ведучого, творчі конкурси, конкурси - імпровізації, відповіді на питання суперників, перерва (реклама, художній номер, активізація глядачів, реклама), і, звичайно ж, журі.

  Журі - одне з головних складових конкурсу. Його функція - оцінки за виконання учасниками конкурсу кожного елемента теоретичного і практичного завдання. Перед початком конкурсу голова журі знаком учасників з системою виставлення оцінок, проводить жеребкування. По закінченню конкурсної програми журі також підводить загальний підсумок всіх завдань і визначає переможців.

  Методика підготовки та проведення конкурсно - розважальних програм включає в себе кілька етапів:

  а) виявлення інтересів, потреб, нахилів та можливостей потенційних учасників програми;

  б) визначення місця і часу проведення програми;

  в) художнє і технічне оформлення простору;

  г) відбір учасників;

  д) виклад правил і залучення учасників;

  е) управління конкурсним дією;

  ж) організація фіналу і вшанування переможців.

  Підготовка конкурсної програми вимагає значного часу, через великий обсяг роботи. Тим більше, якщо конкурсна програма проводиться на міському рівні, необхідно продумати всі етапи проведення, починаючи з сценарію і закінчуючи рекламою, забезпечити інтерес до заходу, аудиторію.

  Процес організації та проведення розважальної програми передбачає велику і різнобічну діяльність, пов'язану з вибором програми, яка б привернула максимальну кількість глядачів, підбором творчих колективів, репетиціями, пошуком технічного і сценарного обладнання, костюмів, укладанням договорів, вирішенням організаційних питань, досягненням максимуму результатів від вкладених коштів. Для цього йому необхідно підготувати проект конкурсної програми, в якому враховувалися б усі особливості і нюанси. Однак і сама ретельна підготовка програми не замінить захоплюючій імпровізації учасників вже безпосередньо в процесі проведення конкурсу.

  Таким чином, можна зробити висновок, що конкурсно - розважальні програми мають свої специфічні особливості, свою класифікацію, структуру проведення. За своїм змістом конкурсно - розважальні програми майже завжди носять комплексний характер. Вони вимагають від учасників і загальної ерудиції, і художньо - виконавських здібностей, і фізичної спритності, і кмітливості, і винахідливості, і певних творчих талантів. Для проведення конкурсно - розважальних програм для молодших школярів необхідно враховувати особливості їх розвитку і творчий потенціал.

  Глава 2. МЕТОДИКА РОЗРОБКИ СЦЕНАРІЮ конкурсних - РОЗВАЖАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ДЛЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ТА СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ СЦЕНАРІЮ.

  2.1Сценарій конкурсно - розважальної програми для молодших школярів «Принц країни чудес»

  Тема сценарію «Принц країни чудес» - кожен хлопчик може стати принцом.

  Ідея сценарію - прояв, виявлення творчих здібностей молодших школярів через конкурсні завдання.

  Мета сценарію - створити умови для самовираження, прояву і розвитку творчих здібностей молодших школярів, вміння виступати перед великою аудиторією.

  Перед початком заходу в залі звучить добірка дитячих пісень, на стінах висять кулі і плакати з зображеннями казкових героїв. Читець, за лаштунками, в супроводі музики читає вірш. На екрані в цей же момент йде презентація, на тему принц з казки. Після цього на сцену виходить ведуча, вітається з глядачем, представляє учасників програми і оголошує перший конкурс.

  Кульмінацією заходу є проведення конкурсів між учасниками. Епізоди сценарію пов'язані між собою репліками провідною і музичним оформленням.

  У сценарії був використаний лінійний вид монтажу, який включає в себе прийом послідовного монтажу (у всіх блоках), а також прийом паралельного монтажу (гра з глядачем, підведення підсумків).

  експозиція

  Зал прикрашений повітряними кулями. На стінах плакати з казковими героями та лицарями. На сцені розставлені стільці для всіх учасників програми. (Додаток А).

  Звучить музика (Додаток Б, 1 трек)

  На екрані презентація (Додаток В, файл «Маленький принц»)

  Голос за кадром

  Проноситься безліч очей і осіб,

  Посмішки, одягу, фарби ...

  Ось бачиш: красивий і добрий принц

  Виходить до тебе з казки.

  Чути далекі голоси,

  Пливуть кораблі в імлі ...

  А все-таки червоні вітрила

  Бувають і на землі!

  І може бути, біля долі твоєї

  Де-небудь поруч, тут,

  Є гордий, хоча непримітний Грей

  І принц справжній є!

  І хоч він не з книжкових зійде сторінок,

  Поглянь! Обернись навколо:

  Нехай скромний, але дуже хороший друг,

  Найпростіший, але надійний друг,

  Може, і є той принц ?!

  Звучить музика (Додаток Б, 2 трек)

  Виходить ведуча.

  Ведуча: Добрий день дорогі учасники, шановні члени журі та звичайно ж наші безцінні глядачі, мешканці «Країни чудес». Сьогодні, в цьому прекрасному залі ми побачимо найбільш мужніх, галантних і розумних маленьких принців. Вони різні і сьогодні кожен з них покаже на що він здатний, в боротьбі за звання «Принц країни чудес». Але для початку, я хочу представити вам членів нашого журі. І сьогодні це: ... ..

  Отже, ми починаємо!

  Звучить музика (Додаток Б, трек 3).

  епізод 1

  Конкурс «Візитна картка« Яку Попелюшку шукаю? »

  Ведуча: Перший конкурс це «візитна картка». Зустрічайте учасників нашого конкурсу! Учасник під номером один ... .. (Слід представлення учасників, потім кожен з них надає свою «візитну картку», тобто коротку розповідь про себе, крім цього відповідь на питання: «Яку Попелюшку ви шукаєте?»)

  Звучить музика (Додаток Б, 2 трек)

  епізод 2

  Конкурс «пронизані серця»

  Ведуча: Дорогі друзі, ви все знаєте, що Попелюшка пронизала Принца в саме серце. І зараз ми подивимося, влучні чи стрілки наші хлопчики. Кожному з них дається три спроби потрапити в серце закріплене на нашій стіні. І нехай це не серце Попелюшки, а всього лише тренування, але хто знає може своєю влучністю ви пронизав серце дівчинки сидить в цьому залі. А ми з вами, дорогі друзі, будемо вважати кількість влучень.

  Звучить музика (Прілоденіе Б, трек 4)

  епізод 3

  Конкурс «Знайди вихід з ситуації».

  Ведуча: Наші хлопчики прекрасно справляються з завданнями, але кожен принц може потрапити в будь-яку ситуацію .. І зараз я хочу запропонувати вам відповісти на питання: - Що робити, якщо Попелюшка ...

  · підвернула ногу? (Учасник № 1);

  · знепритомніла? (Учасник № 2);

  · Їй потрапила смітинка в око? (Учасник № 3);

  · Обпекла руку окропом? (Учасник № 4);

  · Тоне у вирі річки? (Учасник № 5);

  · Заблукала в лісі? (Учасник № 6).

  Звучить музика (Додаток Б, 2 трек)

  епізод 4

  Конкурс «Туфелька для Попелюшки».

  Ведуча: А зараз вам будуть запропоновані пластикова пляшка, ножиці, дріт. З цього набору за 3 хвилини ви повинні виготовити туфельку для коханої Попелюшки. А поки наші учасники готуються, я пропоную вам пограти.

  Ведучий пропонує всім в залі проілюструвати зміна погодних умов, а саме початок дощу. Він розповідає про те, як змінюється погода, а зал повторює його руху.

  - Спочатку світило сонечко. - в залі тиша.

  - Але ось маленький-маленький, майже непомітний дощик пішов. - стукаємо одним пальцем правої руки по долоні лівої.

  - Чуть-чуть сильніше ... - двома пальцями.

  - Ще сильніше ... - трьома пальцями.

  - А ось вже і сильний дощ пішов. - чотирма пальцями.

  - І зовсім страшна злива! - усі плескають повної долонею.

  (Потім можна продемонструвати поступове поліпшення погоди, тобто виконати все в зворотному порядку, в кінці кінців повернувши знову до сильного дощу.)

  Ведуча: Ми чудово пограли і тепер готові подивитися роботи наших учасників. Учасник під номером один ...

  Звучить музика (Додаток Б, трек 5)

  епізод 5

  Конкурс «Скажи скоромовку».

  Ведуча: Тепер ми хочемо перевірити, як ви вмієте красиво говорити. Я роздам вам картки, на яких написані скоромовки. Ми даємо вам на репетицію 30 секунд, після цього ви повинні будете сказати кожен свою скоромовку, повторивши її тричі. Роздає картки зі скоромовками:

  - Йшов Єгор через двір, ніс сокиру лагодити паркан.

  - У Сені і Сани в мережах сом з вусами.

  - Йде з козою косою козел.

  - Хвала халву, хвалю халву.

  - Ледве-ледве Лена їла, є з ліні не хотіла.

  - Йшла Саша по шосе і смоктала сушку.

  (Через 30 секунд кожен хлопчик каже свою скоромовку, повторюючи її три рази.)

  Звучить музика (Додаток Б, 2 трек)

  епізод 6

  Конкурс «Серенада для дами».

  Ведуча: І ще одні свої таланти демонструватимуть нам наші Принци. Зараз вони покажуть нам своє домашнє завдання, яке називається «Серенада для дами». Але ви ж розумієте, серенади у нас будуть, звичайно, сучасними.

  (Кожен учасник виконує музичний номер, підготовлений заздалегідь).

  Звучить музика (Додаток Б, 2 трек)

  Ведуча: Ось і закінчилася наша конкурсна програма. Всі наші хлопчики показали себе справжніми джентльменами, а хто з них гідний почесного звання «Принц країни чудес», ми скоро дізнаємося. А поки журі підраховує остаточні результати, я хочу запросити на цю сцену ансамбль естрадного танцю «Пустотливі вогники». Зустрічайте!

  виконання танцю

  Звучить музика (Додаток Б, 3 трек)

  Ведуча: Дорогі друзі, давайте ще раз привітаємо наших маленьких принців. І так як наше журі вже підвело підсумки всіх конкурсів, я із задоволенням запрошую його на сцену.

  Звучить музика (Додаток Б, 3 трек)

  (Слово журі)

  Фінал.

  Ведуча: Всі наші учасники отримують дипломи та квитки в розважальний центр «НЛО», де вони зможуть відпочити і повеселитися від душі. І для всіх в цьому залі для глядачів звучить пісня «Я з тобою» у виконанні Поліни Ракінцевой. (Додаток Б, трек 6)

  А я ж прощаюся з вами. До нової зустрічі!

  2.2Режіссёрская експлікація конкурсно - розважальної програми

  Перед розробкою сценарного плану в першу чергу необхідно визначити ідейно - тематичний задум:

  Тема: Кожен хлопчик може бути Принцом.

  Ідея: Прояв, виявлення творчих здібностей молодших школярів через конкурсні завдання.

  Мета: Створення умов для самовираження, прояву і розвитку творчих здібностей молодших школярів, вміння виступати перед великою аудиторією.

  Виходячи з ідейно - тематичного задуму ми починаємо розробку сценарного плану - сюжету майбутньої програми.

  Сценарний план конкурсно - розважальної програми «Принц країни чудес» має наступне композиційна побудова:

  Експозиція: Звучить казкова музика. Зал прикрашений різнокольоровими кульками. На стінах плакати з казковими героями та лицарями.

  Зав'язка: Голос за кадром. На екрані презентація. Вихід на сцену провідною, вступні слова, запрошення на участь в конкурсній програмі.

  Розвиток дії: Представлення учасників.

  Кульмінація: Проведення конкурсів між учасниками.

  Розв'язка: Підведення журі підсумків конкурсів, нагородження переможців.

  Фінал: Прикінцеві слова ведучої. Музичний номер для глядачів і учасників.

  Наступним важливим етапом роботи над сценарієм є аналіз і відбір необхідного матеріалу для проведення програми. А також необхідного обладнання для проведення різних конкурсів. Такого як:

  1. Номерок з ім'ям учасника.

  2. Дартс в формі серця, дротики.

  3. 6 пластикових пляшок, 6 ножиць, шило, дріт.

  4. 6 карток з текстом скоромовок.

  5. 6 стільців.

  6. Оціночні листи для журі.

  Монтаж - це один з головних складових сценарію. Це засіб втілення сюжету в зміст, а також засіб вираження авторської думки.

  При розробці епізодів в блоках ми використовували лінійний вид монтажу, який включає в себе прийом послідовного монтажу (у всіх блоках), а також прийом паралельного монтажу (гра з глядачем, під час підготовки до одного з конкурсів, виконання музичного номера під час підведення підсумків всіх конкурсів). Зв'язкою до першого блоку «Візитна картка« Яку Попелюшку шукаю? »Є вірш і фонова музика. Наступні блоки з'єднані між собою фонової музикою і словами ведучої.

  Літературна запис сценарію включає в себе:

  1. Редакційна обробка тексту.

  2. Титульний лист.

  3. Правильна нумерація сторінок.

  4. Додаток. В даний сценарій входить диск з фоновою музикою, слайди для конкурсів, афіша.

  5. Оформлення роботи.

  У даній конкурсно - розважальній програмі «Принц країни чудес» режисер прагнув створити умови для самовираження, виявити творчі здібності молодших школярів та розвинути ці творчі здібності, сприяти взаємодії дітей, батьків і педагогів в процесі спільної творчої діяльності. Дана програма доставляє бурю позитивних емоцій і незабутніх вражень.

  Для конкурсно - розважальної програми «Принц країни чудес» підібрані певні виражальні засоби, які відображають тематику програми.

  1. Художнє оформлення - для нашої програми ми використовуємо лаштунки, на яких будуть розвішані кулі, а також вони розвішані по всьому залу. На стінах плакати з казковими героями та лицарями. У залі атмосфера свята і дитинства.

  2. Музичне оформлення - до початку програми в залі звучить казкова музика, яка створює атмосферу чарівництва. Також протягом всієї програми використовується дитяча музика.

  3. Світлове оформлення - сцена висвітлюється додатковими прожекторами. Під вихід кожного учасника включаються різнокольорові прожектори.

  4. Мультимедійне оформлення - мультимедійні засоби роблять програму цікавіше, різноманітніше. Воно вносить яскраві фарби, тому програма стає насиченою.

  Особливе місце в даній конкурсно - розважальній програмі займає робота з провідною і учасниками.

  На роль ведучої вибирається дівчина досить приваблива, вміє імпровізувати і досить чітко викладати свої думки. Провідна, яка володіє мистецтвом красиво і тактовно «диригувати» усім ходом програми. Для цього необхідно провести ряд вправ для підготовки претендентів на роль ведучої:

  1. Граматичні правильну вимову слів (наголос, закінчення).

  2. Уміння швидко і чітко вимовляти скоромовки (для чіткості мови).

  3. Правильна інтонація (логічне завершення фраз).

  4. Витяг темпоритму програми (дати час на виконання конкурсів і їх підготовку).

  5. Уміння імпровізувати (наявність словникового запасу, вільне володіння текстом).

  Робота з учасниками програми займає не менш важливе місце. Для того щоб захід пройшов успішно рекомендується заздалегідь оголосити тему конкурсно - розважальної програми, і умови, які учасники повинні дотримуватися під час програми. А також оголосити список того, що учасники повинні підготувати вдома, так зване «домашнє завдання». це:

  1. «Візитна картка» (коротка розповідь про себе, свої захоплення).

  2. Відповідь на питання: «Яку Попелюшку шукаю?».

  3. Сучасна «серенада» для Попелюшки (пісня будь-якого популярного артиста).

  Також кожен хлопчик заздалегідь повинен вибрати собі Попелюшку з числа дівчаток свого класу. Дівчата приходять в цей день в своїх нарядах Попелюшок, вони будуть допомагати хлопчикам в проведенні деяких конкурсів.

  Для конкурсів необхідно робити добірку завдань однакової складності і однакової кількості. Рекомендується за кілька днів до проведення програми розвісити афіші, а також провести 2-3 репетиції: вихід учасників на сцену, візитна картка кожного учасника, «серенада» для Попелюшки.

  Конкурсно - розважальна програма позитивно впливає на розвиток молодших школярів. Вона дозволяє легко і невимушено перемикатися з одного виду діяльності на інший. І задіяти всі творчі можливості і здатності молодших школярів в процесі підготовки до програми і при її безпосередньому проведенні. Таким чином вона впливає не тільки на прояв творчої активності дітей молодшого шкільного віку, а й на розвиток їх творчих здібностей, при проведенні різних конкурсів.

  висновок

  Працьовитість і самостійність, розвинена здатність до саморегуляції створюють сприятливі можливості для розвитку дітей молодшого шкільного віку. Молодший школяр з живою цікавістю сприймає навколишнє життя, яка кожен день розкриває перед ним щось нове. Однією з умов формування дитини молодшого шкільного віку є творча уява. Справжнє засвоєння будь-якого навчального предмета неможливо без активної діяльності уяви, без уміння уявити, уявити те, про що пишеться в підручнику, про що говорить учитель, без уміння оперувати наочними образами.

  Молодший шкільний вік залишається сприятливим для розвитку творчих здібностей. Діти, на відміну від дорослих, здатні виявляти себе в різних видах діяльності - навчальної, художньої. Вони із задоволенням виступають на сцені, беруть участь в концертах, конкурсах, виставках і вікторинах, предметних олімпіадах. Вчителям і дорослим слід пам'ятати, що розвинене творча уява, типове для дітей молодшого шкільного віку, у міру дорослішання людини поступово знижується. Разом зі зменшенням здатності фантазувати «збіднюється» особистість, гасне інтерес до мистецтва і науки.

  Творчі здібності розвиваються у творчій діяльності, при виконанні різних творчих завдань. Є велика «формула», що відкриває завісу над таємницею народження творчого розуму: «Спочатку відкрити істину, відому багатьом, потім відкрити істини, відомі деяким, і, нарешті, відкрити істини, нікому ще невідомі».

  Дозвілля є однією з форм відкриття таких істин, тому що має великий вплив на всі сфери життєдіяльності людини. Особливо велике його значення в молодшому шкільному віці, що є періодом інтенсивного розвитку і формування особистості.

  Особливу роль у розвитку творчих здібностей грають конкурсно - розважальні програми і, зокрема, підготовка до них учасників. Під час підготовки до таких програм молодші школярі стають розкутими, самі майструють собі костюми, придумують образи, роблять декорації до сценок і постановок, готують творчі номери і готуються до імпровізації на сцені. В ході проведення конкурсу кожен учасник може перевірити свої знання, вміння, здібності. У боротьбі за перемогу формуються моральні переконання учнів, їх погляди, закріплюються позитивні установки на оволодіння вміннями.

  У роботі були розглянуті особливості розвитку і особливості проведення часу молодшого шкільного віку. І прийшли до висновку, що найпоширенішою формою проведення дозвілля молодших школярів є спілкування, взаємодія один з одним, розвага. Виходячи з цього, був розроблений сценарій конкурсно - розважальної програми, де врахували особливості розвитку молодших школярів.

  Для початку ми проаналізували спеціальну літературу по темі курсової роботи, що дало нам можливість розглянути теоретичні аспекти формування творчих здібностей. Охарактеризували особливості розвитку творчих здібностей молодших школярів, що дало нам зрозуміти, на що потрібно звернути увагу при написанні сценарію. І виявили специфіку конкурсно - розважальних програм як форми дозвілля молодших школярів.

  Потім почали розробку сценарію конкурсно - розважальної програми «Принц країни чудес», визначення ідейно - тематичного та режисерського задуму і постановочного плану.

  Нами були використані такі методи дослідження як, аналіз і синтез джерел, а також спостереження.

  Конкурсно - розважальна програма створює завжди позитивний емоційний фон, організовує беруть участь через взаємодію та спілкування, а також активізує психологічні процеси молодших школярів (мислення, пам'ять, мова, уява).

  Творчі здібності молодших школярів необхідно розвивати, так як творчої особистості легше адаптуватися в соціумі і протистояти несприятливим обставинам, знаходити правильні виходи зі складних ситуацій.Здатність до творчості формує навик творчого ставлення до дійсності.

  Список використаних джерел

  1. Артеменко, З.В. Азбука форм виховної роботи / З.В. Артеменко. - Москва: Бел. Будинок друку, 2001. - 315с.

  2. Воловик, А.Ф., Воловик, В.А. Педагогіка дозвілля - Москва: Флінта 1998. - 340С.

  3. Виготський, Л.С. «Уява і творчість в дитячому віці», Москва., 1998..

  4. Жарков, А.Д. Технологія культурно-дозвіллєвої діяльності: навч. посібник / А.Д. Жарков. - М .: Просвещение, 1988. - 247 с.

  5. Козловська, Л.І. Дозвільна програма в системі соціокультурної діяльності / Л.І. Козловська // Соціальна робота. - 2002. - № 3. - С. 15-18.

  6. Козловська, Л.І., Бірюкова Т.М. Культурно - дозвіллєва програма в роботі з підлітками // Пазашкольнае вихаванне. - 2010. № 6. - С. 31 - 31.

  7. Лук А. Н. Психологія творчості. М, Наука, 1978.

  8. Марков, О.І. Сценарна технологія / О.І. Марков. - Кемерово: Кемеровський держ. ун-т культури і мистецтв, 2004. - 476 с.

  9. Марков, О.Н. Сценарно-режисерські основи художньо-педагогічної діяльності клубу / О.І. Марков. - М .: Просвещение, 1988. - 158 с.

  10.Наумчік, В.Н. Виховання свободою: теорія і практика альтернативної педагогіки / В.М. Наумчик. - Мінськ: Чотири чверті, 2005. - 200с.

  11. Немов Р.С. «Психологія» книга 1 - Москва: Владос 2000. - 375с.

  12. Нємов, Р.С. «Психологія» книга 2 -Москва: Владос 2004. - 402с.

  13. Новаторів, В.Н. Культурно - дозвіллєва діяльність: словник - довідник / В.Є. Новаторів. - Омськ, 1992. - 183с.

  14. Прихожан А.М., Дубровіна І.В., Данилова Е.Е. Психологія. Видавничий центр «Академія», 1999.

  15. Самоукина, Н.В. Ігри в школі і вдома - Психологічні вправи, і корекційні програми. М. Нова школа, 1995. - 119с.

  16. Соколова, В.Н., Юзефович, Г.Я. Батьки і діти в мінливому світі - М. Вища школа, 1990. - 110с.

  17.Хуторскій А.В. Розвиток творчих способностей.- М. Владос, 2000..

  18. Фельдштейна, Д.І. Психологія сучасного підлітка під редакцією - М. Педагогіка, 1987. - 245 с.

  19. Лешемейер Ф., Дотремер Р. Феї - М. Махаон, 2010.-30 с.

  20. http://dictionary.fio.ru «Словарь.ru»

  21. www.mirrabot.com/work/work_7611/html

  22. www.skd.zip. 7611 / htm1  Скачати 48,03 Kb.


  Конкурсно-розважальна програма як засіб розвитку творчих здібностей молодших шкіл

  Скачати 48,03 Kb.