• «... Не можна зводити духовний світ маленької людини до навчання.
 • Сухомлинський
 • «Виховання соціально активної особистості в умовах особистісно орієнтованої системи навчання»
 • соціально.

 • Концепція виховної діяльності класного керівника
  Дата конвертації19.06.2017
  Розмір8,33 Kb.

  hello_html_mb5164ab.gif

  hello_html_m6ea7f9f1.gif
  hello_html_m76cfb232.jpg


  «... Не можна зводити духовний світ маленької людини до навчання.

  Якщо ми будемо прагнути до того, щоб сили душі дитини

  були поглинені уроками, життя його стане нестерпним. він

  повинен бути не тільки школярем, але перш за все людиною з

  багатогранними інтересами, за просять, прагненнями ».

  В.А. Сухомлинський


  Важливе місце в житті кожної дитини займає школа, яка як складний соціальний механізм відображає характер, проблеми, протиріччя суспільства. Завдання педагога - допомогти дитині визначитися в цьому суспільстві, вибрати правильний напрямок, щоб він не загубився в різноманітті і складності сьогоднішнього життя.

  Ні навколишнє середовище спілкування, ні навіть сімейне виховання не допоможуть повною мірою адекватно активізувати процес социализированности учнів. Школа ж завдяки своєму виховного потенціалу здатна допомогти у визначенні орієнтації особистості кожного учня. Цей потенціал школи може бути реалізований при відповідних умовах, найважливішим з яких є вміння педагога управляти процесом виховання учнів і «будувати» з кожного навчального особистість соціально активну, гражданственную, здатну взаємодії

  діяти з навколишнім соціумом.

  Сучасні концепції початкової освіти виходять з пріоритету мети вос

  харчування і розвитку особистості молодшого школяра на основі формування якостей

  всебічно розвиненої особистості.

  Моя концепція виховної роботи «Виховання соціально активної особистості в умовах особистісно орієнтованої системи навчання» подра-

  зумевает створення умов для самореалізації та самоствердження учнів, що, безсумнівно, сприяє їх творчого самовираження, культурному росту і  громадянської зрілості. Адже дитина в процесі своєї життєдіяльності розвивається не тільки фізично, психічно і т. Д., Але і соціально. Причому всі види його розвитку проявляються в його соціальній взаємодії не тільки з навколишнім соціумом в шкільному віці, але і з суспільством в цілому, коли він «вийде в біль-

  шую життя ». Якість цієї взаємодії і є результат виховання.

  Основною ідеєю організації навчально - виховного процесу є ідея

  цілісності. Виховання, навчання і розвиток людини здійснюється в єдиній особистісно - орієнтованої системи.

  Особистісно орієнтована система - це гуманістично орієнтоване наукове педагогічне створення, яке спрямовує сучасний навчально-вихованням

  вальний процес на розвиток, на оновлення, що вимагає нового підходу до його органи

  зації, відповідної підготовки вчителя. Включення педагога в інноваційну дослідницьку діяльність в ході самоосвіти, підвищення своєї педаго-

  ня кваліфікації дає йому можливість активізувати свій творчий потен

  циал, демонструвати на практиці високий рівень володіння сучасними техно-

  логіямі, професійно формувати в учнів активну життєву позицію, організовувати пошук і дослідження, використовувати спостереження і діагностику.

  Сьогодні ідеї гуманізації покладені в основу державної політики в сфе-

  ре освіти. Першочерговим завданням навчально-виховного процесу становіт-

  ся розвиток в учнів таких якостей і здібностей, які дозволили б йому не

  тільки комфортно існувати, але і, долаючи труднощі, створювати якісно новий соціальний простір. На сучасному етапі освіти початкова школа переходить до істинно гуманного освіти, звернений до особистості кожної дитини.

  Виховання - це процес розвитку особистості дитини. Молодший шкільний віз

  раст - це найцінніший період, найбільш сприятливий в моральному стаю-

  ванні особистості. Саме в цей час дитина усвідомлює відносини між собою і навко-

  лишнього, освоює нові соціальні ролі, починає розбиратися в суспільні явища, мотиви поведінки, моральних оцінках. У цей час відбувається естест-


  венний сплеск його творчої активності.

  Генеральною метою виховного процесу в умовах особистісно - ориентиро-

  ванного виховання є створення системного підходу до виховної діяль-

  ності, де простежується взаємозв'язок компонентів педагогічного процесу, як

  на уроках, так і в позаурочний час, що призводить до цілісного розвитку особистості

  учня, створення умов для самоактуалізації, самореалізації, самоутвержде-

  ня особистості учня, вчителя, батька. Це сприяє їх творчому само-

  висловом і зростання, прояву неповторної індивідуальності, гуманізації де-

  лових і міжособистісних відносин в колективі.

  Тільки цілісний методологічний підхід до конструювання процесу обуче-

  ня і процесу виховання при їх взаємопроникнення може сприяти все-

  сторонньому особистісному розвитку, формування соціально активної життєвої

  позиції молодшого школяра.

  На порозі третього тисячоліття в світовій і вітчизняній педагогічній куль-

  турі впевнено набирає силу гуманістично орієнтоване наукове педагогичес

  дещо свідомість, яке спрямовує сучасний навчально - виховний процес

  на оновлення. Успішний розвиток і модернізація освіти і виховання як

  ніколи залежать від творчо працюючого педагога. «У душі кожної дитини є

  невидимі струни. Якщо зачепити їх вмілою рукою, вони красиво зазвучать ».  hello_html_m73ec182f.gif  Концепція виховної діяльності класного керівника