• РЕЦЕНЗІЯ НА КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ

 • Скачати 17,57 Kb.

  Комп'ютер в спеціальному дошкільну освіту
  Дата конвертації26.08.2019
  Розмір17,57 Kb.
  Типреферат

  Скачати 17,57 Kb.

  Московська відкрита соціальна академія

  Контрольна робота

  З дисципліни ____________________________________________________________

  Тема роботи _____________________________________________________________

  __________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________

  Виконав студент _____________ групи

  __________________________ факультету

  ___________________________________

  прізвище

  ___________________________________

  ім'я по батькові

  Домашня адреса_____________________

  ___________________________________

  ___________________________________

  Телефон ____________________________

  РЕЦЕНЗІЯ НА КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ

  Повнота викладу матеріалу, аргументованість, самостійність ___________

  __________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Дотримання правил оформлення _____________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Додаткові питання, рекомендації ______________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  ОЦІНКА ___________________________

  «____» ________________ 200 р

  викладач

  ___________________________________

  вчена ступінь, звання

  ___________________________________

  прізвище ім'я по батькові

  підпис ___________________________

  КОМЬПЬЮТЕР В СПЕЦІАЛЬНОМУ ДОШКІЛЬНОМУ ОРБРАЗОВАНІІ.

  ПЛАН

  1. Введение ................................................................................. ..3

  2.Общеніе дітей з комп'ютером ................................................... .... 5

  3. Спеціальні комп'ютерні програми .......................................... .7

  4.Трудності на шляху впровадження комп'ютерів в ДОУ ........................... ..10

  5.Заключеніе .............................................................................. 12

  6. Література .............................................................................. .13

  ВСТУП

  У сучасному світі інформаційний потік, що обрушується на людину настільки великий, що людям волею і неволею доводиться вдаватися до допомоги різноманітної техніки.

  Все наше життя стала настільки залежати від створених нами речей, що якби людина раптом втратив би їх, то довго проіснувати в цьому світі не зміг би. Ми живемо у вік інформації, в століття, коли відбувається комп'ютерна революція. Ми є свідками того, що комп'ютери вже зайняли міцні позиції в багатьох областях сучасного життя, швидко проникають в школи, будинки і різні спеціальні установи для дітей з різними вадами.

  Комп'ютер, будучи найсучаснішим інструментом обробки інформації, може служити і потужним технічним засобом навчання і грати роль незамінного помічника у вихованні та загальному психологічному розвитку дошкільнят.

  Останнім часом спостерігається збільшення кількості дітей з різними порушеннями розвитку - це і мовні патології, і порушення опорно-рухового апарату, атак ж порушення слуху, зору, інтелекту. Застосування спеціальних комп'ютерних технологій при роботі з ними дозволяє активізувати компенсаторні механізми і досягти оптимальної корекції порушених функцій. При цьому одним з переваг комп'ютерних засобів навчання полягає в тому, що комп'ютер може комплектуватися з урахуванням потреб і потреб людей з обмеженими можливостями.

  Так для людей з порушеннями опорно-рухового апарату можлива зміна конфігурації клавіатури, застосовується мембранна клавіатура з підвищеною чутливістю, клавіатура зі збільшеними клавішами. Можуть бути використані спеціальні пальцеві датчики.

  Для людей з вадами слуху розроблені спеціальні комп'ютерні технології, при яких голос людини, що говорить перетвориться на екрані монітора.

  Для людей з порушенням зору використовується спеціальна клавіатура з насічками на клавішах, програми, за допомогою яких озвучується інформація, так званий «екранний читець».

  Одним з перших робіт в області створення технічних засобів підтримки корекційного процесу стали розробки допоміжних засобів, спрямованих на формування та корекцію произносительной сторони мови у дітей з порушеним слухом і важкими мовними патологіями. Завданнями таких специфічних засобів навчання, що розробляються у співпраці сурдопедагогів, логопедів, дефектологів і інженерів, були заповнення дефіциту інформації за рахунок інших, більш збережених видів сприйняття, доповнення структури зворотного зв'язку за рахунок залучення збережених аналізаторів (зорового, тактільно- вібраційного).

  Спілкування дітей з комп'ютером

  Психологи відзначають, чим раніше дитина познайомитися з ЕОМ, тим менше психологічний бар'єр між ним і машиною, так як у дитини практично немає страху перед технікою, тому, що комп'ютер привабливий для дітей, як улюблена нова іграшка, а саме так вони його в більшості випадків його сприймають.

  Використання спеціальних комп'ютерних корекційно-розвивальних програм в дошкільному спеціальну освіту відкриває широкі можливості для ранньої діагностики і корекції первинних порушень мовлення до початку навчання в школі, розвитку мотиваційної сфери і пізнавальних здібностей дітей.

  Спілкування дітей дошкільного віку з комп'ютером починається з комп'ютерних ігор, які можна ретельно підбирати дитині з урахуванням віку і навчальної спрямованості.

  Однією з важливих функцій комп'ютерних ігор є - навчальна. Комп'ютерні ігри складені так, що дитина може уявити собі не одиничне поняття або конкретну ситуацію, а отримати узагальнене уявлення про всі схожих предметах і ситуаціях. Таким чином, у нього формується такі важливі операції мислення, як узагальнення і класифікація.

  Граючи на комп'ютері, дитина рано починає розуміти, що предмети на екрані - це не реальні речі, а тільки знаки цих реальних речей. Таким чином, у дитини починає розвиватися так звана знакова функція свідомості, тобто розуміння того, що є кілька рівнів оточуючого нас світу - це і реальні речі, і картинки, схеми, слова, числа і так далі. В процесі занять дітей на комп'ютерах за допомогою спеціальних програм поліпшується їх пам'ять і увагу. Діти в ранньому віці мають мимовільним увагою, тобто вони не можуть усвідомлено намагатися запам'ятати той чи інший матеріал. І якщо тільки матеріал є яскравим і значущим дитина не довільно звертає на нього увагу і тут комп'ютер просто незамінний. Саме за допомогою комп'ютера можна передати інформацію в привабливою для дитини формі, що не тільки прискорює запам'ятовування змісту, але і робить його осмисленим і довготривалим.

  Заняття дітей на комп'ютері має велике значення не тільки для розвитку інтелекту, а й для розвитку моторики дітей. У будь-яких іграх від найпростіших, до складних, дітям необхідно вчитися натискати пальцями на певні клавіші, що розвиває дрібну мускулатуру рук. Вчені відзначають, що чим більше ми робимо дрібних і складних рухів пальцями, тим більше ділянок мозку включені в роботу, що в свою чергу позначається на розвитку дитини. Ось чому так важливо формування моторної координації та координації спільної діяльності зорової і моторних аналізаторів, що з успіхом досягається на заняттях дітей на комп'ютерах.

  Спілкування з ЕОМ викликає у дітей живий інтерес, спочатку як ігрова діяльність, а потім і як навчальна. Цей інтерес лежить в основі формування таких важливих структур, як пізнавальна мотивація, довільна пам'ять і увага, а саме ці якості забезпечують психологічну готовність дитини до школи.

  Комп'ютерні ігри вчать дитину долати труднощі, контролювати виконання дій, оцінювати результати. Дитина входить в сюжет гри засвоює її правила, підпорядковує їм свої дії, прагне до досягнення результатів. Крім того, практично у всіх іграх є свої герої, яким потрібно допомогти виконати завдання. Таким чином, комп'ютер допомагає розвивати не тільки інтелектуальні здібності дитини, а й виховує вольові якості, такі як самостійність, кмітливість, зосередженість, а так само долучає дитини до співпереживання збагачуючи тим самим його ставлення до навколишнього світу.

  Спеціальні комп'ютерні програми

  Особливий підхід до використання комп'ютерних засобів навчання в спеціальну освіту був застосований при розробці комплексу «Кабінет біологічного зворотного зв'язку логотерапевтіческій» створеного в 1998 році в Санкт-Петербурзі. Дана технологія поєднує в собі лікувально-оздоровче та корекційна вплив на дитину.

  Кабінет БОС призначений для профілактики і корекції порушень голосу і мови, вдосконалення функції мови у дорослих і дітей, навчання техніки читання осіб мовних професій, попередження наслідків стресових реакцій, попередження захворювань, пов'язаних з високими мовними навантаженнями, оздоровлення організму і підвищення адаптаційних можливостей.

  Дана технологія може застосовуватися при заїкання, алалии, афазії, дисграфии і дислексії, дислалии, дизартрії, ринолалии, розладі фонації на грунті порізів і паралічів гортані, функціональних дисфонія, порушення темпу мови, а так само при розладах мови у дітей з порушеннями слуху та зору .

  Робота з програмою проводиться при безперервному контролі процесі дихання. Навчання пацієнтів навичкам злитої плавної мови проводиться в процесі читання і вимови звуків, складів, словосполучень, фраз і текстів, що з'являються на екрані монітора. Представлені програми спрямовані на корекцію окремих компонентів функціональної системи мови.

  Однією з таких програм є спеціальна комп'ютерна логопедична програма «Ігри для Тигри». Дана програма призначена для корекції ОНР у дітей старшого дошкільного віку.

  Комп'ютерна програма «Ігри для Тигри» поставляється на CD-диску і містить опис і докладні методичні рекомендації, які дозволяють ефектно організувати індивідуальну роботу з дітьми.

  Програма побудована на основі методик навчання дітей з відхиленнями у розвитку Р. Е. Левиной, Н. С. Жукової, Е. М. Мастюкова, Т. Б. Філічева, Г. В. Чиркін, а так само програма виховання і навчання в дитячому саду під редакцією М. А. Васильєвої. Вона адресована, насамперед, фахівцям логопедам і дефектолога дитячих дошкільних установ, але може рекомендуватися широкому колу користувачів за умови логопедичного консультування.

  Комп'ютерна гра «Ігри для Тигри» проста в управлінні. Вона має доступний інтерфейс зі спливаючими підказками. Головне управління відбувається за допомогою маніпулятора - миша, але може дублюватися і на клавіатурі ПК. Таке подвійне управління представляється доцільним в ситуації, коли дитина використовує миша при виконанні завдань, а логопед корегірует його дії за допомогою клавіатури.

  Робота з використанням комп'ютерної програми «Ігри для Тигри» проводиться з опорою на зорове сприйняття і контроль над різними діяльностями користувача.Візуалізація відбувається на екрані монітора у вигляді доступних для дитини мультиплікаційних образів і символів.

  У деяких вправах викликають утруднення передбачена додаткова опора на слух. У процесі логопедичної роботи на їх основі формуються правильні мовні навички, а в подальшому і самоконтроль за своєю мовою. Це дозволяє ефективно і в більш короткі терміни коригувати мовні порушення.

  Програма «Ігри для тигри» передбачає можливість індивідуальної настройки параметрів, які відповідають реальному рівню і «зоні найближчого розвитку дитини». Вправи програми містять завдання зростаючої складності, що дозволяє вибрати завдання, що відповідає рівню розвитку дитини, побудувати корекційну роботу відповідно до індивідуальної корекційно - освітньою програмою і побачити успіхи дитини. Великий обсяг, пропонований програмою «Ігри для Тигри» передбачає комплексний підхід до корекції мовних порушень, містить більше 50 вправ об'єднаних в чотири блоки: «Звуковимову», «Просодика», «фонематики», «Лексика».

  Всі вправи програми побудовані в ігровій формі, при цьому створюється проблемна ситуація, вирішення якої проводитися доступним дитині засобами і можливостями програми. В процесі роботи над вправами дитина, граючи, допомагає комп'ютерному герою тигреня виконати завдання і разом досягти необхідного результату. З боку комп'ютера виступає не байдужа програма, а веселий і забавний комп'ютерний герой - Тигреня, який пояснює дитині мета і правила пропонованого завдання, допомагає його виконати. Це дає позитивну мотивацію при роботі з програмою. Спілкування з тигром сприяє розвитку комунікативних навичок у дітей за рахунок того, що спеціально побудовані і підібрані завдання спонукають дитину вступити з ним в діалог.

  Використання спеціальних комп'ютерних програм такого типу, відкриває широкі можливості в дошкільному спеціальну освіту. А саме; ранньої діагностики та корекції первинних порушень мовлення до початку навчання в школі, розвиваючи мотиваційні сфери і пізнавальні здібності дітей. Тому в роботі логопеда комп'ютер стає незамінним другом, соратником і помічником на шляху подолання мовних порушень і розвитку мовлення дітей.

  Труднощі на шляху впровадження комп'ютера в ДОУ

  Поряд з відкриваються широкими перспективами використання в навчальному процесі комп'ютерної техніки, існує ряд проблем, суворо окреслюють коло застосовності подібних технологій і обмежують їх використання:

  1. Небезпеки для здоров'я учнів.

  2. Вартість програмного навчання.

  3. Швидке старіння, програмного забезпечення комп'ютерів.

  4. Навчання роботі з ПК педагогів.

  5. Недотримання технологій.

  Санітарні норми, що діють в даний час, розроблялися в той час, коли візуальні, колірні, контрастні, електромагнітні показники комп'ютерів і їх моніторів не дозволяли працювати за терміналом дитині 10-12 років більше 10-25 хвилин на добу. Сьогодні більшість поставляються в школи і дитячі сади комп'ютерів, якщо, звичайно, це не списані десь «ящики», є машинами, які відповідають жорстким європейським стандартам.

  Монітор комп'ютера є самим «небезпечним» елементом, при цьому сучасні технології дозволили знизити рівень електронного випромінювання монітора до рівня таких побутових приладів, як настільна лампа. Але мерехтіння монітора (80-100Гц) навіть у порівнянні зі старими моделями (50 Гц), як і раніше стомлює очі. В останні роки з'явилися рідкокристалічні монітори для настільних комп'ютерів. При великому розмірі екрану вони мають малі габарити, вони практично не випромінюють і не мерехтять.

  Другою серйозною перешкодою на шляху впровадження комп'ютерних технологій в ДОУ і школах є чимала ціна ліцензійного забезпечення. Вартість витрат на покупку часто перевищує вартість самих ПК.

  Ще одна складність - швидке зростання комп'ютерних технологій, при яких в останні роки обладнання безнадійно застаріває за рік-два. За подібними темпами система освіти встигати не може. До того ж такий швидкий розвиток інформаційних технологій робить фахівця, який не підвищує свій професійний рівень, ставати практично дилетантом через 2-3 роки. Цей факт диктує необхідність організації процесу безперервного підвищення кваліфікації вчителів і педагогів, які використовують комп'ютерні технології у своїй роботі.

  Особливою складністю так само може стати невміле або недоцільне, безладне застосування комп'ютерних технологій в навчальному процесі.

  Висновок.

  Різноманіття дефектів, їх клінічних і психолого-педагогічних проявів передбачає застосування різних методик корекції, а отже і використання різних комп'ютерних технологій. Їх застосування сприяє підвищенню результативності корекційно-освітнього процесу. Тому розробка нових прийомів, методів і засобів навчання дітей представляється одним з актуальних напрямків розвитку і впровадження комп'ютерів в різні шкільні та дошкільні спеціальні установи.

  Подальше вдосконалення комп'ютерних програм, дозволять більшій кількості людей успішно працювати з ними. Але не слід все ж забувати, що описані вище методики із застосуванням комп'ютерних технологій повинні не замінювати корекційно педагогічну роботу, а лише доповнювати її.

  Грамотно складені навчальні плани з використанням спеціалізованих програм значно полегшать роботу викладачів, а так само підвищує ефективність їх самоосвіти.

  література

  1. Кривошеєв А.О. Розробка і використання комп'ютерних навчальних програм. Інформаційні технології-1996р., №2

  2. Павлов Д. В. Методичні розробки по використанню комп'ютера в образованіі.- Челябінськ 1992р.

  3. Нікітін Б. П. розвиваючі ігри. - 5-е изд. Доп .: Знание, 1994 р.

  4. Полякова Т. М. та ін. Розробки навчальних курсів в середовищі мультимедіа. МЕСІ. 1997 р  Скачати 17,57 Kb.


  Комп'ютер в спеціальному дошкільну освіту

  Скачати 17,57 Kb.