Комплексний супровід дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку в умовах ДНЗ.
Дата конвертації30.03.2017
Розмір6,62 Kb.
ТипОВЗ. Обмежені можливості здоров'я

Наталя Кістекеева
Комплексний супровід дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку в умовах ДНЗ.

Характеристики програми Зміст

Назва освітньої програми «Мозаїка», Автор (и): Белькович Вікторія Юріївна, Гребьонкіна Наталя Валентинівна, Кільдишева Ірина Афріковна

Форми, засоби організації взаємодії з дітьми Організація середовища для різних видів ігор: сюжетно-рольових, дидактичних з правилами, рухливих; залучення дитини в різні види діяльності, де можуть проявитися індивідуальні здібності; участь у проектах; гри-заняття, бесіди, разигри вання ситуацій.

Способи підтримки дитячої ініціативи Дітям надається широкий спектр специфічних для до- школярів видів діяльності, вибір яких здійснюється за участю дорослих з орієнтацією на інтереси, здібності дитини. Уникати уявлення про гру як регламентованому процесі «колективної опрацювання знань»; не підкоряється гру строго дидактичним завданням; сприяти «проживанню» дитиною тієї чи іншої ситуації з позиції різних соціальних ролей; надавати вибір ігрового устаткування; сприяти відображенню подій в грі; вивчати і переносити сімейний досвід різних видів ігор (рухливих, настільних і ін.) в групу; підтримувати і заохочувати ініціативу дітей в організації ігор; керувати грою на основі запропонованої дітьми або обраної ролі.

Способи, форми організації інклюзивної освіти Найбільш поширеною формою надання корекційної допомоги дітям дошкільного віку з відхиленнями у розвитку є їх виховання і навчання в ДОО компенсуючого виду, в групах компенсує спрямованості ДОО комбінованого виду, а також в групах короткочасного перебування в ДОО компенсуючого та комбінованого виду, в оздоровчих освітніх установах санаторного типу для дітей, які потребують тривалого лікування та ін., в групах для дітей зі складними дефектами. Організація роботи по абилитации (соціалізації, адаптації, корекції) дітей з порушеннями розвитку в інтегративної середовищі дошкільних освітніх установ різних видів; організація допомоги сім'ї дитини з порушеннями розвитку, соціально-психологічної роботи з сім'єю в процесі інтеграції їхніх дітей в дошкільному закладі.

Освітні технології Технології проектної діяльності

Назва освітньої програми «Від народження до школи». Автор (и): Веракса Микола Євгенович, Комарова Тамара Семенівна.

Форми, засоби організації взаємодії з дітьми Рухливі ігри, ігри-заняття з дидактичним матеріалом, проектна діяльність, позновательно-дослідна.

Способи підтримки дитячої ініціативи Орієнтація на інтереси, здібності дитини.

Освітні технології Технології проектної діяльності, здоров'язберігаючих технологій.

Способи, форми організації інклюзивної освіти Реалізація індивідуального підходу, забезпечення умов для самостійної активності дитини. Активне включення в про бразовательний процес всіх його учасників.

Назва освітньої програми «Веселка». Автор (и): С. Г. Якобсон, Т. І. Гризик, Т. Н. Доронова.

Форми, засоби організації взаємодії з дітьми Ігри, заняття спортом.

Способи підтримки дитячої ініціативи Для підтримки дитячої ініціативи необхідно: створювати в групі позитивний психологічний клімат, в рівній мірі проявляти турботу і любов до всіх дітей: висловлювати радість при зустрічі, поважати звички і смаки дітей, заохочувати бажання створювати щось за власним бажанням, створювати умови для творчої діяльності, створювати умови для самостійної діяльності, залучати дітей до планування життя групи на день.

Освітні технології Технології створення атмосфери радісного проживання дошкільного дитинства, здоров'язберігаючих технологій.

Способи, форми організації інклюзивної освіти Включення в роботу фахівців ПМПК, батьків, складання індивідуальної програми, консультування батьків, спостереження за розвитком дитини.

Назва освітньої програми «Відкриття». Під редакцією Юдіної Олени Георгіївни.

Форми, засоби організації взаємодії з дітьми центр мистецтв; центр будівництва; літературний центр (в старших групах - центр грамотності і листи); центр сюжетно-рольових (драматичних) ігор; центр піску і води; центр математики і маніпулятивних ігор; центр науки і природознавства; центр кулінарії; відкритий майданчик.

Способи підтримки дитячої ініціативи У групах дитячого саду педагоги створюють розвиваюче середовище, стимулюючу можливості для особистої ініціативи. Під час ранкового збору і протягом дня дітям надається можливість вибору центру активності, вибору діяльності і матеріалів. Створення проекту або будь-якого продукту в результаті цього вибору мотивує і допомагає відчути успіх. Діти відчувають почуття гордості за свої досягнення, коли можуть самостійно витерти стіл після їжі, зашнурувати черевики, уявити спільний колаж або індивідуальні проекти.

Освітні технології Створення центрів активності, створення умов для усвідомленого і відповідального вибору, побудова індивідуальних освітніх траєкторій, залучення сім'ї в освіту дитини, забезпечення різних напрямків розвитку дитини.

Способи, форми організації інклюзивної освіти Індивідуальний підхід до кожної дитини.

Назва освітньої програми «Дошколка. Ру ». Автор: Ціновская С. П.

Форми, засоби організації взаємодії з дітьми Безпосереднє емоційне спілкування з дорослим; маніпулювання з предметами і пізнавально-дослідні дії; сприйняття музики, дитячих пісень і віршів; рухова активність і тактильно-рухові ігри. Предметна діяльність, самостійна і спільна з дорослим, ігри зі складовими і динамічними іграшками експериментування з матеріалами і речовинами (пісок, вода, тісто та ін.); спілкування з дорослим і спільні ігри з однолітками під керівництвом дорослого; самообслуговування і дії з побутовими предметами-знаряддями сприйняття музики, казок, віршів, розглядання картинок, образотворча діяльність; рухова активність.

Способи підтримки дитячої ініціативи Створення розвиваючого середовища.

Освітні технології Мультимедійні технології

Способи, форми організації інклюзивної освіти Реалізація індивідуального підходу, забезпечення умов для самостійної активності дитини.

Комплексний супровід дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку в умовах ДНЗ.