Скачати 23,65 Kb.

Інтелектуальний розвиток дітей дошкільного віку через розвиваючі ігри
Дата конвертації18.06.2017
Розмір23,65 Kb.
ТипДитячі ігри

Скачати 23,65 Kb.

Ольга КУТКОВАЯ
Інтелектуальний розвиток дітей дошкільного віку через розвиваючі ігри

Задумайтесь, наскільки важливо для дорослих бачити, як ростуть і розвиваються їхні діти. Наскільки важливо дитині для свого розвитку дізнаватися і вивчати світ. Світ, багатий фарбами, звуками, подіями; світ, що складається з предметів, які так хочеться помацати, покрутити, спробувати на зуб; світ, який був би неповним без невловимих елементів: активної діяльності розуму, химерної гри фантазії або невблаганною суворістю логіки.

Основа інтелекту людини, його сенсорний досвід закладається в перші роки життя дитини. У дошкільному дитинстві відбувається становлення перших форм абстракції, узагальнень і простих умовиводів, перехід від практичного мислення до логічного, розвиток сприйняття, уваги, пам'яті, уяви. Це обумовлено тим, що у дітей раннього та дошкільного віку удосконалюється робота всіх аналізаторів, здійснюється формування і функціональна диференціація окремих ділянок кори головного мозку, зв'язків між ними і рухами рук. У дошкільному віці розвиток дитини йде бурхливими темпами, для нього недостатньо просто бачити і чути світ. Дитина відкритий для отримання інформації, для накопичення життєвого досвіду.

Існує думка, що сензитивність дошкільного віку зумовлює самостійне становлення пізнавальних процесів і втручатися в процес розвитку зовсім не обов'язково. Розроблено і доведені на практиці теорії, які стверджують, що психічні процеси можна тренувати і удосконалювати через організовану, за особливими правилами, зовнішню діяльність.

Розвивальне навчання сприяє не тільки психічному розвитку, а й прискореному дозріванню мозку, вдосконалення його функцій. Якщо вдається знайти ключ до управління розвитком мислення дитини-дошкільника, то відкриваються можливості для вдосконалення всіх пізнавальних процесів.

Інтелектуальні здібності у дітей дошкільного віку розвиваються краще, якщо дотримуватися в роботі принципу високого рівня складності.

Коли перед дитиною немає перешкод, які можуть бути їм подолані, то розвиток здібностей йде слабо і мляво.

Значний вплив на психічний розвиток надають і продуктивні види діяльності. Завдяки їм, відбувається перехід від предметного зовнішнього рівня сприйняття до змістового, розвивається ручна умілість.

Велику роль в майбутньому житті дитини-дошкільника грають творчі здібності. Діти з високим рівнем інтелекту і креативності впевнені в своїх здібностях, мають адекватний рівень самооцінки, володіють внутрішньою свободою і високим самоконтролем. Виявляється інтерес до всього нового і незвичайного, вони ініціативні, успішно пристосовуються до вимог соціального оточення, зберігаючи, проте, особисту незалежність суджень і дій.

Навчання краще здійснювати в природному, самому привабливому для дошкільнят виді діяльності-грі. Переваги ігрової діяльності відомі всім. В процесі гри розвиваються цілепокладання, планування, вміння аналізувати результати, уяву, символічна функція свідомості. Безсумнівним достоїнством гри є і внутрішній характер мотивації. Діти грають тому, що їм подобається сам ігровий процес.

Гру істотно доповнює казка. Вона вводить дитину в необиденного світ можливостей і задумів, змушує сприяти і співпереживати героям і подіям.

Зацікавившись питанням інтелектуального розвитку дітей дошкільного віку через розвиваючі ігри можу сказати, що розвитку інтелектуальних і особистісних якостей дітей, формування передумов навчальної діяльності сприяють розвиваючі ігри З. Дьенеша, Х. Кюїзенера, В. Воскобовіча, Б. П. Нікітіна.

Головне призначення цих ігор - розвиток маленької людини, корекція того, що в ньому закладено і проявлено, висновок його на творче, пошукове поведінка. З одного боку дитині пропонується їжа для наслідування, а з іншого боку - надається поле для фантазії і особистої творчості. Завдяки цим іграм у дитини розвиваються всі психічні процеси, розумові операції, розвиваються здібності до моделювання та конструювання, формуються уявлення про математичні поняття, йде успішна підготовка до школи.

Глибше вивчивши досвід роботи В. Воскобовіча, З. Дьенеша, Б. П. Нікітіна, Х. Кюїзенера, я виготовила ряд посібників для дітей своєї групи. Розроблене мною тематичне планування і конспекти занять по використанню ігор Воскобовіча В. В., дають можливість розвивати пізнавальні, інтелектуальні, математичні здібності дітей. Розвиваючі ігри я підбираю, виходячи з основної теми заняття. Був зібраний художній матеріал для проведення ігор, підібрані конспекти занять.

Мій досвід роботи заснований на наступних

протиріччях:

- між недостатнім рівнем розвитку логічного мислення і мовних порушень у дітей з ОНР;

- між низьким рівнем розвитку у дітей уваги, пам'яті, уяви, сприйняття і необхідністю формувати всебічно розвинену особистість;

- між традиційними видами роботи з розвитку вищих психічних функцій і необхідністю впровадження інноваційних форм і видів роботи.

Провідна ідея досвіду:

- впровадження систематизованого матеріалу, спрямованого на розвиток інтелектуальних здібностей дітей;

- використання ефективних форм і методів роботи, що сприяють розвитку пам'яті, уяви, основних логічних прийомів: порівняння і смислові співвіднесення, класифікація та узагальнення, умовивід і міркування, заперечення і обмеження, аналіз і синтез;

- вміння дітей слідувати законам логіки, встановлювати причинно - наслідкові зв'язки.

Основні завдання:

- вчити оперувати абстрактними поняттями і логічно міркувати,

- строго слідувати законам невблаганної логіки і бездоганно вибудовувати причинно - наслідкові зв'язки,

- порівнювати, узагальнювати і класифікувати,

- співвідносити предмети і явища за змістом;

- розвивати пізнавальний інтерес, творчу уяву, слухове і зорове увагу,

- вміння міркувати і доводити,

- висувати гіпотези і робити прості логічні висновки;

- активізувати роботу з розвитку сенсомоторних навичок;

- виховувати комунікативні навички, впевненість в собі, самостійність,

посидючість, винахідливість і кмітливість.

Концепція досвіду роботи:

- використання диференційованого та індивідуального підходу до кожної дитини для реалізації його потенційних можливостей;

- дотримання принципу систематичності і послідовності в роботі з розвитку інтелектуальних здібностей;

- пошук творчого підходу щодо розвитку вищих психічних функцій з вико-ристанням інноваційних освітніх технологій та нетрадиційних форм і методів навчання дошкільнят;

- широке використання отриманих знань і умінь в повсякденному житті;

- спільна робота вчителя - логопеда і вихователів у формуванні основних логічних прийомів.

технології:

- застосування систематизованого дидактичного матеріалу;

- подгрупповие заняття з використанням дидактичних ігор, цікавих ігрових вправ на розвиток інтелектуальних здібностей;

- застосування практичних індивідуальних завдань не тільки по формуванню вищих психічних функцій, але і на розвиток сенсомоторних навичок;

- створення ігрових ситуацій для забезпечення ефективності роботи;

- чергування різноманітних видів діяльності для зниження стомлюваності і підвищення інтересу до занять;

Засоби реалізації:

- виготовлення наочного дидактичного матеріалу з використанням комп'ютерних технологій;

- коригування підібраного матеріалу для індивідуальної роботи з дітьми;

- розробка і виготовлення цікавих ігрових вправ і практичних завдань:

- планування спільної роботи вчителя-логопеда та вихователів з розвитку інтелектуальних здібностей.

Логічні блоки Дьенеша.

Логічні блоки угорського педагога Золтана Дьенеша заслуговують найпильнішої уваги: ​​вони сприяють розвитку логічного мислення, аналітичних здібностей, навичок вирішення логічних завдань, вміння виявляти в об'єктах різноманітні властивості. Називати їх, адекватно позначати їх відсутність, а також утримувати в пам'яті одне-три властивості одночасно.

Логічні блоки Дьенеша - абстрактно-дидактичний засіб.

Використовуючи в іграх з дітьми блоки Дьенеша можна вирішити такі завдання:

1. Ознайомити з формою, кольором, розміром, товщиною об'єктів.

2. Розвивати просторові уявлення.

3. Розвивати логічне мислення, уявлення про безліч, операції над множинами (порівняння, розбиття, класифікація, абстрагування).

4. Розвивати уміння виявляти властивості в об'єктах, називати їх, адекватно позначати їх відсутність, узагальнювати об'єкти за їх властивостями, пояснювати схожість і відмінність об'єктів, обґрунтовувати свої міркування.

5. Розвивати знання, вміння і навички, необхідні для самостійного вирішення навчальних завдань.

6. Розвивати пізнавальні процеси, розумові операції.

7. Виховувати самостійність, ініціативу, наполегливість в досягненні мети.

8. Розвивати творчі здібності, уяву, фантазію, здатності до моделювання та конструювання.

9. Розвивати психічні функції, пов'язані з мовною діяльністю.

Логічні блоки допомагають дитині опанувати розумовими операціями і діями, важливими як в плані предматематіческой підготовки, так і з точки зору загального інтелектуального розвитку. До таких дії відносяться: виявлення властивостей, їх абстрагування, порівняння, класифікація, узагальнення, кодування і декодування, а також логічні операції «не», «і», «або».

Розвиваючі ігри В. В. Воскобовіча.

Принципи, закладені в основу цих ігор, стають максимально дієвими, так як гра розвиває психічні процеси: увага, пам'ять, уява, мислення, мова. Найкраще у малюків розвивається тямущість, вміння аналізувати, порівнювати. Постійне і поступове ускладнення ігор ( «по спіралі») дозволяє підтримувати дитячу діяльність в зоні оптимальної труднощі. У кожній грі дитина завжди домагається якогось «предметного» результату.

Особливо хочеться відзначити високий рівень розвитку палацовий і кистьовий моторики дитячих рук.

Різноманіття ігор В. Воскобовіча.

«Геоконт»

За допомогою цієї гри діти знайомляться з поняттями «пряма», «промінь», «відрізок», «кут прямий», «кут гострий», «кут тупий», викладають цифри, перетворять одну фігуру в іншу, добудовують симетричні предмети.

В результаті у хлопців розвиваються моторика кисті і пальчиків, сенсорні здібності (відчуття кольору, форми, величини, творчі здібності.

"Квадрат Воскобовіча"

Цей квадрат-головоломка дозволяє не тільки пограти, розвинути просторову уяву і тонку моторику, але і є матеріалом, знакомящим з основами геометрії, просторової координацією, об'ємом, рахунковим матеріалом, основою для моделювання, творчості, яке не має обмежень за віком.

змійка Воскобовіча

Змійка розвиває:

- вміння розрізняти і називати геометричні фігури, визначати їх розміри;

- вміння порівнювати і аналізувати;

- вміння конструювати площинні та об'ємні фігури;

- увага, пам'ять, просторове і логічне мислення;

- кмітливість, уяву, творчі здібності;

- дрібну моторику рук.

прозорий квадрат

Розвиває: - освоєння назв і структури геометричних фігур, їх розміру;

- вміння складати геометричні фігури з частин, розуміння співвідношення цілого і частини;

- вміння конструювати предметні силуети шляхом накладення або додатку пластинок.

- увага, пам'ять, уява, вміння аналізувати, порівнювати, творчі здібності, мова, дрібну моторику рук.

Чарівна вісімка.

Конструктор цифр дозволяє дітям "вручну" (на дотик, пальцями) знайомимося з цифрами: з паличок під слова лічилок (або орієнтуючись на кольори веселки) збираємо їх.

Математичні кошики (3-7 років)

«Математичні кошики» - це посібник допоможе дитині буквально «на дотик» закріпити рахунок, усвідомити склад чисел, а так само зрозуміти сенс додавання і віднімання. Малюкові потрібно вкладати в кошики з різною кількістю виїмок певну кількість вкладишів-грибів.

Гра "Счетовозік"

Призначена для дітей від 4-х років. Головний герой Магнолік, він їде на Счетовозіке і світить ліхтариками в вікнах.

Гра допоможе дитині познайомитися з поняттям "склад числа", порівнянням чисел, моделювати найпростіші приклади і вирішувати найпростіших завдання. За допомогою цієї гри дитини дуже легко навчити складати і віднімати в межах двадцяти. Ця гра може бути використана, як шнурівка.

Кораблик «Бризок - бризок»

Гра розвиває дрібну моторику, увагу, пам'ять, мислення, дає уявлення про математичні уявленнях: про колір, висоті, просторове розташування предметів, умовної міркою, кількості предметів, їх порядковому номері і цифровому ряді.

І це ще не всі ігри.

Дидактичні палички Х. Кюїзенера.

Він призначений для навчання математики дітей різного віку і використовується педагогами багатьох країн. Палички Х. Кюїзенера називають ще кольоровими паличками, рахунковими паличками.

Вправлятися з паличками діти можуть індивідуально або по кілька осіб, невеликими підгрупами. Якщо набором паличок забезпечити кожну дитину, можлива і фронтальна робота з усіма дітьми. Ігри з паличками рекомендується проводити систематично, індивідуальні вправи чергувати з колективними.

Якщо говорити про можливі варіанти використання паличок Кюїзенера, то вони різноманітні: рішення і складання завдань, склад числа з двох менших, вимір паличкою-міркою різних паличок. За допомогою кольорових паличок дітей легко підвести до усвідомлення відносин «більше - менше», «більше - менше на.», Навчити ділити ціле на частини і вимірювати об'єкти умовними мірками. Дитина освоїть в процесі цієї практичної діяльності деякі найпростіші види функціональної залежності, запам'ятає склад чисел з одиниць і менших чисел, освоїть додавання, множення, віднімання і ділення чисел. Крім цього, граючи з паличками, діти освоюють такі поняття як "ліве", "довге", "між", "кожен", "одна з.", "Який-небудь", "бути одного і того ж кольору", " бути не блакитного кольору "," мати однакову довжину "та ін.

Досить ефективним виявляється використання паличок в індивідуально - корекційної роботи з дітьми. Палички можуть використовуватися для виконання діагностичних завдань.

Розвиваючі ігри Б. П. Нікітіна

"Іграшки, ігри - одне з найсильніших виховних засобів в руках суспільства. Гру прийнято називати основним видом діяльності дитини. Саме в грі виявляються і розвиваються різні сторони його особистості, задовольняються багато інтелектуальних і емоційні потреби, складається характер. Ви думаєте, що ви просто купуєте іграшку? Ні, ви проектуєте при цьому людську особистість! "

Б. П. Нікітін

Борис Павлович Нікітін і Олена Олексіївна Нікітіна відомі у нас в країні і за кордоном як автори нетрадиційної системи виховання дітей. Ця система, органічно поєднуючи в собі естетичне і інтелектуальний розвиток, трудове виховання і фізичну культуру, дозволяє досягти різнобічного, гармонійного розвитку дитини.

Частиною системи Нікітіних є розвиваючі ігри, які сприяють розвитку кмітливості, логіки, просторового уяви, математичних, конструкторських і інших здібностей і прийомів мислення. Головне при цьому - творчість: дитина сама, виконуючи різні завдання, робить безліч відкриттів і привчається до самостійного, творчого мислення.

Суть ідеї зводиться до того, що найбільш важливий період для інтелектуального розвитку - це найбільш ранній дошкільний вік, який важливо не упустити. У цей час життя для дитини особливо важливі гри, так як розвиток здібностей дитини найбільш ефективно відбувається в ігровому процесі. Нікітін розробив різноманітні ігри, які сприяють розвитку посидючості, уваги, фантазії, просторової уяви, аналітичних здібностей. Важливо й те, що дитина виконує творчі завдання самостійно, слідуючи від простих завдань до більш складних. За допомогою розвиваючих ігор ще дошкільнята вчаться читанню, рахунку, операцій з дробом, елементам креслення, конструкторським прийомам і т. П.

Методика Нікітіних така, що малюки легко засвоюють той матеріал, який зазвичай важко дається в школі. Спочатку може здатися, що заняття з дітьми по системі Нікітіних вимагають занадто багато часу. Це не так. Важкий момент - початок нової гри. Він вимагає від батьків особливих педагогічних прийомів, і з цього приводу дається ряд методичних рад. Пізніше, коли дитина освоїть нову гру, він буде займатися самостійно.

Граючи в розвиваючі ігри, діти весь час зайняті цікавими справами, об'єднані спільними інтересами, старші допомагають молодшим, так що і у батьків вивільняється час на свої справи. Розвиваючі ігри цікаві дітям різного віку і навіть дорослим.

Творчі розвиваючі ігри Нікітіна для дітей виходять із загальної ідеї і володіють характерними рисами:

1. Кожна гра Нікітіна являє собою набір завдань, які дитина вирішує за допомогою кубиків, цеглинок, квадратів з дерева або пластика, деталей констуктор-механіка і т. Д.

2. Завдання даються дитині в різній формі: у вигляді моделі, плоского малюнка, малюнка в ізометрії, креслення, письмовій чи усній інструкції і т. П., І таким чином знайомлять його з різними способами передачі інформації.

3. Завдання розташовані приблизно в порядку зростання складності, т. Е. В них використаний принцип народних ігор: від простого до складного.

4. Завдання мають дуже широкий діапазон труднощів: від доступних іноді 2-3-річному малюку до непосильних середньому дорослому. Тому гри Нікітіна можуть порушувати інтерес протягом багатьох років (до дорослості).

5. Поступове зростання труднощі завдань в іграх Нікітіна дозволяє дитині йти вперед і вдосконалюватися самостійно, тобто. Е. Розвивати свої творчі здібності, на відміну від навчання, де все пояснюється і де формуються тільки виконавські риси в дитині.

6. Не можна тому пояснювати дитині спосіб і порядок вирішення завдань і не можна підказувати ні словом, ні жестом, ні поглядом. Будуючи модель, здійснюючи рішення практично, дитина вчиться все брати сам з реальної дійсності.

7. Не можна вимагати і домагатися, щоб з першої спроби дитина вирішила задачу. Він, можливо, ще не доріс, не дозрів, і треба почекати день, тиждень, місяць або навіть більше.

8. Рішення завдання постає перед дитиною не в абстрактній формі відповіді математичної задачі, а у вигляді малюнка, візерунка або споруди з кубиків, цеглинок, деталей конструктора, т. Е. У вигляді видимих ​​і відчутних речей. Це дозволяє зіставляти наочно "завдання" з "рішенням" і самому перевіряти точність виконання завдання.

9. Більшість творчих розвиваючих ігор Нікітіна не вичерпується пропонованими завданнями, а дозволяє дітям і батькам складати нові варіанти завдань і навіть придумувати нові розвиваючі ігри, т. Е. Займатися творчою діяльністю вищого порядку.

10. Ігри Нікітіна дозволяють кожному піднятися до "стелі" своїх можливостей, де розвиток йде найбільш успішно.

У розвиваючих творчих іграх Нікітіна - в цьому і полягає їх головна особливість - вдалося об'єднати один з основних принципів навчання "від простого до складного" з дуже важливим принципом творчої діяльності - "самостійно за здібностями". Цей союз дозволив вирішити в грі відразу кілька проблем, пов'язаних з розвитком творчих здібностей:

• ігри Нікітіна можуть стимулювати розвиток творчих здібностей з самого раннього віку,

• завдання-сходинки ігор Нікітіна завжди створюють умови, що випереджають розвиток здібностей,

• дитина розвивається найбільш успішно, якщо він кожен раз самостійно намагається вирішити максимально складні для нього завдання,

• ігри Нікітіна можуть бути дуже різноманітні за своїм змістом і, крім того, як і будь-які ігри, вони не терплять примусу і створюють атмосферу вільного і радісного творчості,

• граючи в ігри Нікітіна зі своїми дітьми, мами і тата непомітно для себе набувають дуже важливе вміння - стримуватися, не заважати малюкові самому розмірковувати і приймати рішення, не робити за нього те, що він може і повинен зробити сам.

Ці п'ять пунктів відповідають всім п'ятьма основними умовами розвитку здібностей. Саме завдяки цьому ігри Нікітіна створюють своєрідний мікроклімат для розвитку творчих сторін інтелекту.

При цьому різні ігри Нікітіна розвивають різні інтелектуальні якості: увага, пам'ять, особливо зорову, уміння знаходити залежності і закономірності, класифікувати і систематизувати матеріал, здатність до комбінування, тобто. Е. Вміння створювати нові комбінації з наявних елементів, деталей, предметів, вміння знаходити помилки і недоліки, просторове уявлення і уява, здатність передбачати результати своїх дій. У сукупності ці якості, мабуть, і складають те, що називається кмітливістю, винахідливістю, творчим складом мислення.

Різноманітність ігор Б. П. Нікітіна.

"Збери квадрат"

У цій грі пропонується зібрати квадрати з частин, на які він розрізаний. Гра існує в 3 варіантах (за рівнем складності). Їх відмінність в більшій кількості деталей і варіантів розрізу квадратів. Гра сприяє розвитку уяви, логіки, дрібної моторики рук.

"Склади візерунок" або кубики Нікітіна

У грі з кубиками діти виконують три різних види завдань:

1. Спочатку вчаться по візерунках-завданням складати точно такий же візерунок з кубиків;

2. Потім ставлять зворотну задачу: дивлячись на кубики, зробити малюнок візерунка, який вони утворюють;

3. І нарешті, третє - придумувати нові узори з 9 або 16 кубиків, яких ще немає в книзі, т. Е. Виконати вже творчу роботу.

"Крапочки"

Гра розвиває математичне мислення, навчає навичкам класифікації, рахунки і нумерації. "Крапочки" можна показувати дитині вже з року, він із задоволенням буде намагатися зібрати їх в стопочки, або засунути в коробку, або вимовити назви цифр, які йому постійно повторює мама.

У моїй роботі показано, як блоки Дьенеша, ігри В. В. Воскобовіча, розвиваючі ігри Б. П. Нікітіна, палички Х. Кюїзенера можна використовувати в процесі розвитку інтелектуальних здібностей дітей в ігровій діяльності.

Використання розвиваючих в педагогічному процесі дозволяє перейти від звичних занять з дітьми до пізнавальної ігрової діяльності. Гра стимулює прояв творчих здібностей дитини, створює умови для його особистого розвитку.

Підтвердилися мої спостереження, що найбільший ефект діти отримують в інтелектуальному, розвитку при виконанні завдань, пов'язаних з певним предметним світом, з освоєнням прийомів конструювання геометричних фігур, алгоритмів складання предметних форм.

Діти грають тому, що їм подобається сам процес гри. Дитина, захоплений задумом гри, не помічає, що він вчиться, хоча при цьому стикається з труднощами, які

вимагають перебудови його уявлень в пізнавальної діяльності, інтелектуальних і творчих здібностей.

Завдяки тому, що розвиваюча гра є для дитини активної і осмисленої діяльністю, в яку він охоче і добровільно включається, новий досвід, набутий в ній, стає його особистим досвідом і надбанням.

Перенесення засвоєного досвіду в нові ситуації в його власних іграх є важливим показником розвитку творчої ініціативи дитини.

Список використаних джерел

1. Давайте разом пограємо. Методичні поради по використанню дидактичних ігор з блоками Дьенеша і логічними фігурами. -Лелявіна Н. О., Фінкельштейн Б. Б. - Санкт-Петербург ТОВ "Корвет", 1993р. -46с.

2. Ігри - Б. П. Нікітін - Москва, "Педагогіка", 1981р. 60С.

3. Країна блоків і паличок -Фінкельштейн Б. Б. - Санкт-Петербург ТОВ "Корвет" - 24с.

4. Як працювати з паличками Кюїзенера - Комарова Л. Д. - Москва "Гном", 2008р. -64с.Скачати 23,65 Kb.


Інтелектуальний розвиток дітей дошкільного віку через розвиваючі ігри

Скачати 23,65 Kb.