Інтеграція музичного змісту з утриманням інших освітніх областей по ФГОС. Ранній і середній дошкільний вік
Дата конвертації25.05.2017
Розмір7,45 Kb.

Ганна Голубовська
Інтеграція музичного змісту з утриманням інших освітніх областей по ФГОС. Ранній і середній дошкільний вік

Програма "Дитинство" Т. І. Бабаєвої (2014р.)

Раннє дитинство.

Соціально - комунікативний розвиток:

Бере участь в спільних діях з дорослим. Показує і називає основні частини тіла, особи. Визначає яскраво виражені емоції людей міміці, жестах, інтонації). Доброзичливий, доброзичливий.

Пізнавальний розвиток:

З інтересом і задоволенням діє з предметами, дидактичними іграшками. Проявляє активність, дізнається і називає деяких тварин. Починає називати кольори.

Мовленнєвий розвиток:

Дитина активний і ініціативний в мовних контактах. Самостійно використовує форми вітання, прохання.

Художньо - естетичний розвиток:

Емоційно сприймає красу навколишнього світу, вчиться асоціювати дії з образами. Освоює прості дії з інструментами.

Фізичний розвиток:

Цікавиться різноманітними фізичними вправами, діями з атрибутами. Демонструє достатню координацію рухів, швидко реагує на сигнали.

Дошкільна дитинство

2 молодша група.

Соціально - комунікативний розвиток:

Розуміння і розрізнення окремих яскраво виражених емоційних станів людей. Освоєння простих способів взаємодії (домовлятися про спільні дії). Подання про елементарні правила культури.

Дитина проявляє інтерес до слів і дій дорослих. Емоційно відгукується на яскраво виражені емоційні стани людей. Вступає в ігрову дію. Зберігає позитивний настрій, прагне до схвалення.

Пізнавальний розвиток:

Розрізнення кольорів спектра. Порівняння 2-х предметів, виділення подібності та відмінності. Освоєння уявлень про природу, тваринний світ. Накопичення вражень про яскравих сезонні зміни в природі. Освоєння найпростіших способів експериментування.

Самостійно знаходить, розрізняє предмет, володіє деякими діями обстеження. Виявляє емоційну і словесну активність в процесі пізнання.

Мовленнєвий розвиток:

Освоєння умінь переказувати казки, читати вірші, називати тварин і їх дитинчат. Розвиток вміння чути спеціально интонируемого педагогом звук (колискова - а-а-а, вітер - у-у-у). Розвиток правил мовного дихання, слухового уваги, фонематичного слуху, моторики мовного апарату. Повторювати знайомі рядки і рими з пісень, музичних ігор.

Виявляє мовну активність: називає предмети і об'єкти. Мова емоційна, супроводжується правильним мовним диханням, Спільно з дорослим читає короткі вірші.

Художньо - естетичний розвиток:

Знайомство з народним мистецтвом. Передавати власне ставлення до образів в міміці, жестах. Активізація інтересу до красивих іграшок, предметів побуту, одягу. Підтримка прагнення створювати в різних видах діяльності зображення предметів і подій, вміння прийняти тему, запропоновану педагогом. Вираз свого ставлення до літературного твору, його героям в іграх - драматизація.

Дитина активно бере участь в ситуаціях естетичної спрямованості. Емоційно відгукується на цікаві образи, відчуває спільні емоційні переживання. Активно співпереживає героям твору. Активно і з бажанням бере участь в різних видах творчої діяльності.

Фізичний розвиток:

Прояв інтересу до рухової діяльності, до фізичних вправ. Вміння узгоджувати свої дії з рухами інших: починати і закінчувати вправи одночасно, дотримуватися темп, самостійно виконувати найпростіші побудови і перестроювання. Освоєння елементарних умінь і навичок особистої гігієни, які сприяють підтримці, зміцненню та збереженню здоров'я.

Дитина з бажанням рухається, демонструє достатню координацію рухів, швидко реагує на сигнали, впевнено виконує завдання. Дитина проявляє ініціативність, cбольшім задоволенням бере участь в рухливих іграх, суворо дотримується правил, прагне до виконання провідних ролей в грі. Із задоволенням застосовує культурно - гігієнічні навички.

Середня група.

Соціально-комунікативний розвиток:

Розуміння і розрізнення яскраво виражених емоційних станів. Їх прояв у міміці, жестах, в інтонаціях голосу. Освоєння способів чуйності на емоційні стани людей. Відображення емоцій в театральних іграх, етюдах. Освоєння умінь вступати в спільну діяльність в грі. Освоєння правил ввічливого, доброзичливого ставлення.

Дитина прагне до позитивних форм поведінки. У грі вступає у рольовій діалог. Зауважує яскраво виражені емоційні стани людей, співпереживає героям.

Пізнавальний розвиток:

Розрізнення і називання кольорів, порівняння предметів (відмінність і схожість по 2-3 ознаками). Освоєння знань про професії. Освоєння уявлень про взаємини один з одним. Освоєння уявлень про рідне місто, країні, пам'ятних знаменні події. Освоєння віршів, пісень. Розрізнення домашніх і диких тварин за ознакою.

Із задоволенням дитина включається в дослідну діяльність. Відгукується на красу природи, пам'ятні місця рідного міста. Виявляє інтерес до різних дій, професіями. Проявляє інтерес до міських об'єктів, транспорту. За бажанням розповідає вірші.

Мовленнєвий розвиток:

Участь в колективному розмові. Використання коштів інтонаційної виразності. Твори оповідних оповідань з іграшок, картин. Освоєння і використання в мові слів участі, емоційного співчуття. Освоєння вміння говорити виразно, виразно читати вірші. Самостійно переказувати знайомі літературні твори.

Дитина вирішує ігрові завдання за допомогою спілкування. Користується засобами емоційної та мовної виразності. Виявляє словотворчість.

Художньо - естетичний розвиток:

Прояв інтересу до предметів народних промислів. Розвиток умінь художньо - естетичного сприйняття. Розвиток умінь приймати задум майбутньої роботи. Освоєння умінь уважно слухати літературний твір, співчувати і співпереживати героям. Прояв бажання запам'ятовувати поетичні тексти, переказувати. Освоєння різних способів вираження свого ставлення в різних видах театралізації.

Дитина емоційно відгукується, співпереживає стану і настрою художні. твори. Розрізняє деякі предмети народних промислів. Дитина має уявлення про такі літературні жанри: загадка, казка, оповідання, вірш. Охоче і виразно читає вірші, бере активну участь у театралізованих іграх, прагне до створення виразних образів.

Фізичний розвиток:

Розвиток умінь впевнено і активно виконувати основні рухи, спортивні вправи. Освоєння знань про елементарні правила здорового способу життя. Важливості їх дотримання для здоров'я людини. Освоєння основних умінь і навичок особистої гігієни.

Дитина впевнено і активно виконує основні рухи, вільно орієнтується в просторі. Виявляє елементарне творчість в рухової діяльності. З інтересом прагне дізнатися про фактори, що забезпечують здоров'я. Прагне до самостійного здійснення процесів особистої гігієни.

Інтеграція музичного змісту з утриманням інших освітніх областей по ФГОС. Ранній і середній дошкільний вік