Скачати 23,15 Kb.

Інноваційний проект «Організація і зміст інклюзивної освіти в дошкільному закладі»
Дата конвертації01.04.2017
Розмір23,15 Kb.
ТипПроекти. Проектна діяльність в дитячому садку

Скачати 23,15 Kb.

Світлана Калімулін
Інноваційний проект «Організація і зміст інклюзивної освіти в дошкільному закладі»

РЕАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ: ОСНОВНІ ЗМІСТОВНІ ЕЛЕМЕНТИ

1. Тема. Організація і зміст інклюзивної освіти в дошкільному закладі.

2. Паспорт інноваційного проекту.

Паспорт інноваційного проекту

Тема інноваційного проекту Організація і зміст інклюзивної освіти в дошкільному закладі

Керівник інноваційного проекту Калімулін Світлана В'ячеславівна

Розробники інноваційного проекту (П.І.Б., посада, назва організації) Роженцева Анна Александровна, вихователь;

Хі Наталія Миколаївна, вихователь

Виконавці інноваційного проекту (П.І.Б., посада, назва організації) Роженцева Анна Александровна, вихователь;

Хі Наталія Миколаївна, вихователь

База реалізації інноваційного проекту МБДОУ «Нововосточний дитячий сад« Світлячок »

Цілі і завдання Мета: Розробка і впровадження організаційно-педагогічних умов для інклюзивної освіти дітей з різними можливостями в умовах дошкільного закладу.

Завдання проекту:

1. Сприяти підвищенню професійної компетентності педагогів у питаннях інклюзивної освіти.

2. Розробити нормативно-правову базу з інклюзивної освіти.

3. Удосконалювати матеріально-технічну базу, що забезпечує ефективне впровадження інноваційного проекту.

4. Розробити і впровадити модель індивідуального освітнього маршруту для дітей з ОВЗ.

5. Розробити та впровадити адаптовану освітню програму ДОУ.

Етапи реалізації (їх коротка характеристика) інноваційного проекту

I етап - діагностичний (травень - серпень 2015 року):

1. Створення творчої групи педагогів ДНЗ по темі інновації.

2. Вивчення та оформлення нормативних програмно-методичних документів з питань інклюзивної освіти.

3. Подання пакету нормативно-правових документів з питань інклюзивної освіти.

4. Подання інноваційного проекту.

5. Вивчення, аналіз та огляд психолого-педагогічної, методичної літератури, інтернет ресурсів з даної проблеми.

6. Вивчення і підвищення рівня професійної майстерності педагогів.

7. Вивчення матеріально-технічної бази ДНЗ на даному етапі.

II етап - організаційний (вересень 2015 року - серпень 2016 року):

1. Розробка і складання інноваційного проекту, методичних рекомендацій до нього.

2. Розробка анкет, опитувальників для батьків, педагогів, діагностичних карт.

3. Обробка даних опису проміжних результатів, співвідношення їх з метою і завданнями.

4. Проектування різних форм і методів роботи з дітьми ОВЗ.

5. Формування відповідного програмно-методичного забезпечення освітнього процесу.

6. Подання інноваційного проекту педагогами ДОУ, його обговорення, внесення коректив.

7. Організація рефлексивної діяльності учасників інноваційного проекту.

8. Встановлення співпраці з соціумом, створення атмосфери загальних інтересів, емоційної взаємопідтримки.

9. Підвищення компетентності педагогів ДНЗ в режим інноваційної діяльності.

10. Оформлення звіту по інноваційної діяльності.

III етап - практичний (вересень 2016 року - травень 2017 року):

1. Реалізація інноваційного проекту.

2. Апробування індивідуального освітнього маршруту для дітей з ОВЗ.

3. Апробування адаптованої освітньої програми ДОУ.

4. Розробка методичних рекомендацій щодо організації та проведення занять з дітьми ОВЗ.

5. Розробка методичних рекомендацій педагогічної освіти педагогів з питань інклюзивної дошкільної освіти.

6. Проведення майстер-класів для педагогів району.

7. Публікація в ЗМІ з питань інклюзивної дошкільної освіти.

8. Оформлення звіту по інноваційної діяльності.

9. Подання практичних матеріалів з інноваційної діяльності.

10. Організація рефлексивної діяльності учасників інноваційного проекту.

4 етап - узагальнюючий (червень - грудень 2017 року):

1. Звіт про підсумки роботи інноваційної майданчика за 2016 - 2017 навчальний рік.

2. Реалізація індивідуального освітнього маршруту для дітей з ОВЗ.

3. Реалізація адаптованої освітньої програми ДОУ.

4. Обробка даних опису результатів, співвідношення їх з цілями і завданнями інноваційного проекту.

5. Систематизація результатів інноваційної діяльності.

6. Випуск збірника методичних рекомендацій щодо впровадження та розповсюдження результатів, отриманих в ході інноваційної діяльності.

7. Підготовка матеріалів для публікації в російських і регіональних виданнях.

Терміни реалізації інноваційного проекту 3 роки

Область зміни 1. Підвищиться професійна компетентність педагогів у питаннях інклюзивної освіти.

2. Розроблено нормативно-правова база з інклюзивної освіти.

3. Покращена матеріально-технічна база, що забезпечує ефективне впровадження інноваційного проекту.

4. Розроблено та впроваджено модель індивідуального освітнього маршруту для дітей з ОВЗ.

5. Розроблено та впроваджено адаптована освітня програма ДОУ.

Продукт діяльності інноваційної майданчика

1. Пакет нормативно-правових документів з інклюзивної освіти.

2. Моніторингове супровід з інклюзивної освіти.

3. Модель індивідуального освітнього маршруту для дітей з ОВЗ.

4. Адаптована освітня програма ДОУ.

5. Методичні рекомендації педагогічної освіти педагогів з питань інклюзивної дошкільної освіти.

3. Вихідні теоретичні положення, мета, завдання та основні ідеї інклюзивної освіти, обґрунтування його значущості

для розвитку системи освіти

До кінця ХХ століття в багатьох розвинених країнах світу (США, Великобританія, Швеція, Німеччина, Італія, Скандинавські країни) провідної стратегією в освіті дітей з обмеженими можливостями здоров'я (ОВЗ) стало інтегроване утворення, яке передбачає створення корекційних груп в дитячих садах. Однак виділення "особливих" груп часто веде до виключення цих дітей з соціального життя дитячого саду і створює певні бар'єри в спілкуванні та взаємодії дітей. Тому від інтеграції перейшли до інклюзії - спільного навчання і виховання дітей з обмеженими можливостями здоров'я.

Термін "інклюзія" введений в 1994 р Саламанкской декларацією про принципи, політику та практичної діяльності в сфері освіти осіб з особливими потребами.

Інклюзія (калька з англ. Inclusion) - включення, додавання, додавання, приєднання, тобто:

• залучення в освітній процес кожної дитини за допомогою адаптованої освітньої програми, яка відповідає його здібностям;

задоволення індивідуальних освітніх потреб, забезпечення спеціальних умов.

У 2000 р на Всесвітньому форумі за освітою в Дакарі багато країн, дотримуючись положень Саламанкской декларації, досягли домовленості про прагнення створити інклюзивну освіту, де участь, рівність в спільнотах є головним показником якості освіти.

Дакарським рамкова концепція дій (Dakar Framework for Action) і наступні за нею мети розвитку тисячоліття в освіті (Millennium Development Goals on Education) пропонують найбільш повний і сучасний підхід, який дозволяє реально забезпечити утворення для всіх до 2015 г. У документі сказано, що інклюзивна-орієнтовані освітні установи - це "найефективніший метод боротьби з дискримінацією в освіті, інструмент побудови по-справжньому інклюзивного суспільства і надання освіти для всіх дітей ..."

В умовах модернізації російської освіти розробка механізмів адаптивних стратегій для людей з особливими освітніми потребами є закономірним етапом, пов'язаним з переосмисленням суспільством і державою свого ставлення до людей з особливими освітніми потребами, з визнанням їх прав на надання рівних з іншими можливостей в різних сферах життя, включаючи освіту.

Конвенція про права інвалідів (2006) - це перший акт про права людини в цьому тисячолітті та перший обов'язковий міжнародний правовий акт всеосяжного характеру, який стосується прав інвалідів. Ратифікація Конвенції Російською Федерацією буде сприяти зміні законодавства по відношенню до інвалідів. У статті 24 Конвенції говориться: "Держава зобов'язана забезпечити рівний доступ для всіх дітей з інвалідністю до утворення, і це повинно відбуватися шляхом забезпечення інклюзивності системи освіти".

При інклюзивну підході виграють всі діти, оскільки він робить освіту індивідуалізованим для всіх учасників освітнього процесу. Інклюзія означає повне залучення дитини з обмеженими можливостями здоров'я (ОВЗ) в життя групи. Мета інклюзії - організація простору групи для успішної реалізації індивідуальної освітньої програми дитини з ОВЗ.

В останні роки в Росії намітилася тенденція до диференціації форм дошкільної освіти. З 1 січня 2014 року був введений в дію Федеральний державний освітній стандарт (наказ Міністерства освіти і науки Російської Федерації від 17.10.2013 року № 1155). Де йдеться про вирівнювання стартових можливостей випускників дошкільних освітніх установ, в тому числі і дітей з обмеженими можливостями здоров'я.

В останні роки в російській освіті актуалізуються цінності інклюзивної освіти, яке націлене не тільки на традиційні освітні досягнення, а й на забезпечення повноцінного соціального життя, найбільш активної участі в колективі всіх його членів, в тому числі і дітей з обмеженими можливостями здоров'я.

Організація інклюзивної практики передбачає творчий підхід і певну гнучкість освітньої системи, яка враховує потреби не тільки дітей з ОВЗ, але і різних етнічних груп, статі, віку, приналежності до тієї чи іншої соціальної групи. Система навчання і виховання підлаштовується під індивідуальні освітні потреби дитини, використовуються нові підходи до навчання, застосовуються варіативні освітні форми і методи навчання та виховання. У самому інклюзивну підході закладена необхідність змінювати освітню ситуацію, створювати нові форми і способи організації освітнього процесу з урахуванням індивідуальних особливостей дітей. Для управління інклюзивними процесами необхідно вводити командні форми роботи, проектні форми організації діяльності, діагностику та моніторинг інклюзивних процесів, форми узгодження інтересів учасників освітнього процесу (дітей, батьків, педагогів, адміністрації).

Необхідно розробити індивідуальний освітній маршрут дитини з обмеженими можливостями здоров'я, модель дошкільного навчального закладу з прикладами внутрішніх нормативно-правових документів, що забезпечують реалізацію основної освітньої програми ДОУ.

Створити необхідні умови, при яких дитина з ОВЗ може бути включений в роботу всіх видів дитячої діяльності.

Модель інклюзивної ДОУ будується як взаємопов'язаний, гармонійний і цілісний процес, головними складовими якого є як зусилля фахівців і змістовні методологічні взаємозв'язку, так і активність дитини та її сім'ї.

4. Календарний план реалізації інноваційного проекту

Завдання Перелік запланованих заходів Терміни проведення Виконавці Відповідальний

1. Вивчити можливості ДОУ для організації інклюзивної освіти дітей з різними можливостями.

2. Привести нормативно-правову базу ДНЗ відповідно до законодавства РФ про інклюзивну освіту

3. Провести рекламну акцію по роботі інклюзивної освіти в дошкільному закладі. 4. Розробити програмно-методичне забезпечення для інклюзивної групи.

Провести аналіз умов:

матеріально-технічні (виявити потреби в спеціальному обладнанні);

кадрові (визначити склад педагогів, зайнятих у реалізації проекту, скоординувати їх діяльність);

фінансово-економічні

(Знайти кошти для курсової підготовки педагогів; придбання і установки спеціального обладнання);

науково-методичні

(розробити психолого-педагогічне забезпечення освітнього процесу).

Розробити положення про творчу групу. Скорегувати посадові обов'язки персоналу. Розробити форму договору з батьками. Розробити моделі взаємодії з дітьми, батьками. Провести день відкритих дверей для батьків, фахівців дитячого будинку.

Розробити і видати рекламні буклети. Розмістити інформацію в ЗМІ, на сайті.

Розробити модель освітньої програми для роботи з дітьми ОВЗ. Сформувати пакет діагностичних методик.

Розробити форму індивідуального освітнього маршруту.

Ознайомити батьків і фахівців дитячого будинку з напрямками діяльності, змістом і формами інклюзивної освіти.

Розробити методичні розробки для проведення Днів відкритих дверей.

5. Прогнозовані результати інноваційної діяльності, умови організації робіт, засоби контролю і забезпечення достовірності результатів

I етап - діагностичний (травень - серпень 2015 року):

1. Створення творчої групи педагогів ДНЗ по темі інновації.

2. Вивчення та оформлення нормативних програмно-методичних документів з питань інклюзивної освіти.

3. Подання пакету нормативно-правових документів з питань інклюзивної освіти.

4. Подання інноваційного проекту.

5. Вивчення, аналіз та огляд психолого-педагогічної, методичної літератури, інтернет ресурсів з даної проблеми.

6. Вивчення і підвищення рівня професійної майстерності педагогів.

7. Вивчення матеріально-технічної бази ДНЗ на даному етапі.

II етап - організаційний (вересень 2015 року - серпень 2016 року):

1. Розробка і складання інноваційного проекту, методичних рекомендацій до нього.

2. Розробка анкет, опитувальників для батьків, педагогів, діагностичних карт.

3. Обробка даних опису проміжних результатів, співвідношення їх з метою і завданнями.

4. Проектування різних форм і методів роботи з дітьми ОВЗ.

5. Формування відповідного програмно-методичного забезпечення освітнього процесу.

6. Подання інноваційного проекту педагогами ДОУ, його обговорення, внесення коректив.

7. Організація рефлексивної діяльності учасників інноваційного проекту.

8. Встановлення співпраці з соціумом, створення атмосфери загальних інтересів, емоційної взаємопідтримки.

9. Підвищення компетентності педагогів ДНЗ в режим інноваційної діяльності.

10. Оформлення звіту по інноваційної діяльності.

III етап - практичний (вересень 2016 року - травень 2017 року):

1. Реалізація інноваційного проекту.

2. Апробування індивідуального освітнього маршруту для дітей з ОВЗ.

3. Апробування адаптованої освітньої програми ДОУ.

4. Розробка методичних рекомендацій щодо організації та проведення занять з дітьми ОВЗ.

5. Розробка методичних рекомендацій педагогічної освіти педагогів з питань інклюзивної дошкільної освіти.

6. Проведення майстер-класів для педагогів району.

7. Публікація в ЗМІ з питань інклюзивної дошкільної освіти.

8. Оформлення звіту по інноваційної діяльності.

9. Подання практичних матеріалів з інноваційної діяльності.

10. Організація рефлексивної діяльності учасників інноваційного проекту.

4 етап - узагальнюючий (червень - грудень 2017 року):

1. Звіт про підсумки роботи інноваційної майданчика за 2016 - 2017 навчальний рік.

2. Реалізація індивідуального освітнього маршруту для дітей з ОВЗ.

3. Реалізація адаптованої освітньої програми ДОУ.

4. Обробка даних опису результатів, співвідношення їх з цілями і завданнями інноваційного проекту.

5. Систематизація результатів інноваційної діяльності.

6. Випуск збірника методичних рекомендацій щодо впровадження та розповсюдження результатів, отриманих в ході інноваційної діяльності.

7. Підготовка матеріалів для публікації в російських і регіональних виданнях.

6. Проблемно-орієнтований аналіз діяльності ДНЗ

SWOT - аналіз

Сильні сторони

- наявність адаптованої програми корекційно-розвиваючої роботи в середній - старшої різновікової групи;

- наявність плану роботи з інклюзивної освіти в ДНЗ;

- наявність індивідуальних освітніх маршрутів;

- наявність договору, плану взаємодії з дитячим будинком «Ластівчине гніздо»;

- призначення відповідального за координацію роботи з дітьми ОВЗ

Слабкі сторони

- не створені умови виховання і розвитку дітей з ОВЗ в ДОУ;

- недостатня кількість часу, відведеного на вивчення роботи з дітьми ОВЗ;

- професійна і психологічна неготовність педагогів до роботи з дітьми з ОВЗ;

- психологічні «бар'єри», пов'язані з громадською думкою;

- недостатня забезпеченість навчально-методичними комплектами, методичними посібниками, програмами для роботи з дітьми з ОВЗ;

- відсутність програми моніторингових досліджень з даної проблеми.

можливості

- соціальне партнерство з дитячим будинком;

- діяльність педагогічних працівників з дітьми ОВЗ;

- наявність допомоги з боку ветеранів ВВВ (інформаційна обізнаність, історичні матеріали і т. Д.);

- створення інформаційно-методичного центру з інклюзивної освіти;

- участь в обласних заходах з інклюзивної освіти;

- залучення батьків до участі в заходах соціокультурного комплексу Загрози

- суспільна думка;

- низька мотивація педагогів;

- недостатня зацікавленість батьків у здійсненні програми з інклюзивної освіти

7. Склад учасників інноваційного проекту, розподіл обов'язків між ними.

1. Калімулін Світлана В'ячеславівна, завідувач

Створення умов, контроль за ходом інноваційної діяльності, оформлення пакету нормативно-правових документів, що регламентують хо інноваційної діяльності. Методичний супровід інноваційної діяльності, консультативна допомога педагогам, батькам.

Моніторингове супровід, відстеження проміжних і кінцевих результатів інноваційної діяльності.

2. Хі Наталія Миколаївна, вихователь

Консультативна допомога педагогам, батькам. Моніторингове супровід, відстеження проміжних і кінцевих результатів інноваційної діяльності, підготовка пакету діагностичних карт.

Розробка і впровадження організаційно-педагогічних умов для інклюзивної освіти дітей з різними можливостями в умовах дошкільного закладу.

Презентація інноваційного проекту на опорно-методичних майданчиках.

Оформлення методичних рекомендацій і методичних розробок по роботі з дітьми ОВЗ.

3. Роженцева Анна Александровна, вихователь

Розробка і впровадження організаційно-педагогічних умов для інклюзивної освіти дітей з різними можливостями в умовах дошкільного закладу.

Презентація інноваційного проекту на опорно-методичних майданчиках.

Оформлення методичних рекомендацій і методичних розробок по роботі з дітьми ОВЗ.

9. Попередні розрахунки за науково-педагогічним, навчально-методичного, організаційного, правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансово-економічному, забезпечення інноваційного проекту, джерела фінансування.

Організаційно -управленческіе ресурси

• Творча група

• Керівник проекту

Кадрові ресурси

• Адміністративний персонал (завідувач МБДОУ)

• Рада Установи

• Педагогічний персонал (вихователі)

• Представники батьківської громадськості

Інформаційні ресурси

• ЗМІ

• Інтернет

• Сайт

• Публікації

Конкурси

Матеріально-технічне забезпечення

• Групова, приймальня, спальня, музично-спортивний зал

• Спортивне устаткування: бігова доріжка, велотренажер, що біжить по хвилях, батут, сухий басейн, спортивний інвентар;

• Музичне обладнання: музичні інструменти, атрибути

• Меблі: стіл, стілець, ліжко, кабінка, шафа

• Телевізор, DVD, комп'ютер, монітор, клавіатура, принтер, музичний центр, магнітофон

Джерела фінансування

• Позабюджетні кошти

• Залучені кошти партнерівСкачати 23,15 Kb.


Інноваційний проект «Організація і зміст інклюзивної освіти в дошкільному закладі»

Скачати 23,15 Kb.