Скачати 11,37 Kb.

Інноваційний педагогічний досвід «Розвиток логіки і мислення у старших дошкільників за допомогою математичних ігор»
Дата конвертації18.06.2017
Розмір11,37 Kb.
ТипДитячі ігри

Скачати 11,37 Kb.

Ольга Лір
Інноваційний педагогічний досвід «Розвиток логіки і мислення у старших дошкільників за допомогою математичних ігор»

Тема: «Розвиток логіки і мислення у старших дошкільників через математичні ігри».

джерело змін

Використання ігрового методу в процесі вивчення дошкільнятами математики веде до більш інтенсивного розвитку компонентів логічного мислення.

Існує протиріччя між необхідністю структурного оформлення логічного мислення дітей старшого дошкільного віку і відсутністю науково обґрунтованих засобів розвитку логічного мислення. Одним із способів вирішення даного протиріччя повинно стати використання математичних ігор, як засобу дозволяє розвивати логічне мислення через вплив на структурні компоненти, що утворюють його зміст.

Ідея змін Провідна педагогічна ідея досвіду полягає у створенні оптимальних умов, що сприяють підвищенню рівня пізнавальної активності вихованців, яка сприяє розвитку логічного мислення у дітей старшого дошкільного

віку, здійснення індивідуального диференційованого підходу до кожної дитини, відповідно до особливостей інтелектуального розвитку.

Побудова освітнього процесу на математичних заняттях на основі психолого-педагогічних вимог, які забезпечують вплив на емоційну, когнітивну, мотиваційну сфери дитини шляхом вирішення системи логічних завдань, дозволяє розвивати логічне мислення дошкільнят як структуру взаємопов'язаних компонентів.

концепція змін

Наукова новизна -конкретізіровано наукове уявлення про структуру логічного мислення (логічне мислення являє собою структуру взаємопов'язаних компонентів: уміння визначати склад і організацію елементів і частин цілого і орієнтуватися на істотні ознаки об'єктів і явищ; вміння визначати взаємозв'язок предмета та об'єктів, бачити їх зміну в часі; вміння діяти відповідно до законів логіки, виявляти на цій основі закономірності і тенденції розвитку, будувати гіпотези і висновки слідства з даних посилок; вміння виробляти логічні операції усвідомлено, аргументовано).

У грі складаються сприятливі умови для розвитку інтелекту дитини, для переходу від наочно-дієвого мислення до образного і до елементів словесно логічного мислення. Саме в грі розвивається здатність дитини створювати узагальнені типові образи, подумки перетворювати їх. Особливе значення мають гри насичені логічним і математичним змістом. За допомогою цих ігор вирішуються такі завдання, які сприяють прискоренню формування і розвитку у дошкільнят найпростіших логічних структур мислення і математичних уявлень. В процесі гри діти вважають, складають, віднімають, більше того - вирішують різного роду логічні задачі, складають схеми і різноманітні моделі, розвивають уявлення про безліч, операції над безліччю (порівняння, класифікація, формується уявлення про математичні поняття. Уміння планувати свої дії, обмірковувати їх, пошук відповідей на поставлені питання активізує розумову діяльність дитини, розвиває розум, дозволяє розширювати, поглиблювати математичні уявлення, закріплювати отримані знання і вміння, у ражнять в застосуванні їх в інших видах діяльності, в новій обстановці.

Практика роботи показала, що, чим цікавіше ігрові дії, які використовуються на заняттях, тим не помітніше і ефективніше закріплюються отримані знання.

Масштаб інновації.

Термін реалізації

актуальність

Ефективний розвиток інтелектуальних (логіка і мислення) здібностей дітей дошкільного віку - одна з актуальних проблем сучасності. Дошкільнята з розвиненим інтелектом швидше запам'ятовують матеріал, більш впевнені в своїх силах, легше адаптуються в новій обстановці, краще підготовлені до школи. Інтелектуальна праця дуже нелегкий, і, з огляду на вікові особливості дітей дошкільного віку, педагоги повинні пам'ятати, що основний метод розвитку - проблемно-пошуковий, а головна форма організації - гра.

Цілі і завдання

Мета - створення умов та сприяння розвитку мислення і логіки у дітей.

завдання:

1. Емоційно залучати дитину в пізнавальну діяльність (тільки в цьому випадку він розуміє і відчуває, що можна отримувати задоволення від інтелектуальних зусиль, переживати красу вирішення проблеми);

2. Стимулювати допитливість дитини, використовуючи цікаві посібники і матеріали, які викликають інтерес і здивування;

3. Передавати ініціативи від дорослого дитині, самостійно знаходити способи їх реалізації;

4. Підтримувати дитячу активність, дослідницький інтерес і цікавість.

Ресурсне забезпечення інноваційного досвіду

Характеристика отриманих результатів з позицій їх ефективності.

1. Підібрано і систематизований дидактичний матеріал для роботи з дітьми по даному напрямку.

2 Притягнуто батьки до підготовки та участі в математичних КВН, вечорах, відкритих переглядах. Проведено консультації для батьків за підсумками роботи і за результатами діагностики дітей. У батьків вихованців сформовано бажання працювати і співпрацювати з ДОУ

3. Розвиваються творчі здібності дітей дошкільного віку, формування особистісних якостей.

4. З дітьми в ігровій формі йде підготовка до навчання елементарним математичним уявленням.

5. На ряду з розвитком логіки і мислення йде мовленнєвий розвиток дітей.

6. Інтенсивне пізнавальний розвиток.

Опис інноваційного досвіду

Завдання вирішувалися як на заняттях, так і в процесі організованих ігор дітей в ранковий і вечірній відрізки часу.

У групі були створені умови для ігрової діяльності.

Куточок цікавої математики, де були підібрані гри різного ступеня складності: гри на перестановку фігур. Діти мали можливість вибирати гри за бажанням і вправлятися у виконанні завдань і вправ.

Вся робота проводилася в три етапи.

На першому етапі роботи

Діти освоювали найпростіші гри математичного змісту.

Успіх ігрової діяльності залежав від сформованості у дітей уявлень про геометричні фігури, від уміння орієнтуватися в просторі. Тому на заняттях вихователь пропонував дітям ігрові вправи, які сприяють більш глибокому засвоєнню цих умінь: на складання і перетворення геометричних фігур, виділення їх властивості класифікацію за ознаками кольору, форми, розміру.

Для цього ми розділили всі завдання за принципом від простого до складного.

1 група:

Завдання - кмітливості на складання заданої фігури з певної кількості паличок.

2 група:

Завдання - кмітливості, для вирішення яких потрібно прибрати задану кількість паличок.

3 група.

Завдання на зміну заданої фігури, для чого необхідно перекласти вказану кількість паличок.

Завдання підбиралися по мірі зростання труднощів. Уміння і навички, засвоєні дітьми при вирішенні завдань одного виду, сприяли вирішенню наступних, більш складних.

На другому етапі роботи

Відбувалося включення в зміст занять нестандартних ігор вправ привело до зміни характеру навчання. Значно менше стали використовуватися показ і пояснення. Основна увага була приділена прийомам, стимулюючим інтерес дітей до ігрової задачі, бажання знайти спосіб її вирішення.

У зміст занять насамперед включалися ті ігри та вправи в які діти не могли грати самостійно. До них ставилися логічні завдання на виявлення закономірності проходження, також використовувалися на заняттях ігрові вправи на угруповання фігур і предметів, на знаходження характерних ознак, завдання-жарти, математичні загадки і т. п

Логічні завдання та вправи.

На третьому етапі роботи

Використовувалися різні прийоми підвищення інтересу дітей до ігор математичного змісту. Ігрові ситуації «Навчи Незнайку», «Допоможи Буротіно знайти помилку», «Перевір, чи правильно Піф виконав завдання» з подальшим приміщенням іграшкового персонажа в куточок цікавої математики разом з відповідними ігровим матеріалом. Вихователь пропонує дитині пограти, заохочує дитину в грі, в разі згасання інтересу підказує напрямок пошуків.

Первинне ознайомлення з грою "Танграм", а пізніше і з грою «Головоломкою Піфагора» проходило на заняттях. Діти розглядали елементи гри, називали їх, групували, становили з двох - трьох елементів нові геометричні фігури, силуети предметів, тварин

Постановка завдань стимулювала у дітей інтерес до виконання завдань: «Придумай своє», «Склади що-небудь нове, цікаве». Спочатку діти виявляли лише окремі елементи творчості: використовували нові поєднання відомих їм способів відтворення силуетів, комбінування. Так, вони стали вигадувати інші пози, які складаються раніше силуетом тварин (лисиці, кішки) в грі «Тамграм».

Спостерігалося і одноименность тематики при розходженні конструктивних рішень.

Ігровий матеріал ускладнювався Ускладнилися логічні ігри та вправи. Діти вчилися знаходити відсутні фігури.

Збільшилася кількість творчих завдань дітям на заняттях, широко стали використовуватися гри на складання геометричних фігур з частин, на відтворення силуетів з елементів, рішення логічних задач.

Основна увага була приділена формуванню прояви ігрової діяльності поза занять і в ході виконання завдань з роздатковим матеріалом на заняттях, придумувати нові логічні завдання на продовження ряду фігур; на знаходження відсутнього в ряду фігури, завдання - головоломки та ін.

Надалі діти оволоділи вмінням ставити перед собою мету.

Ігровий куточок цікавої математики поповнювався новими більш складними іграми.

результат змін

Отже, цікавий математичний матеріал дуже різноманітний за характером, тематикою, способу вирішення. Найпростіші завдання, вправи, що вимагають прояви винахідливості, кмітливості, оригінальності мислення, допомогли мені в розвитку у дітей мислення і логіки, сприяли розвитку зацікавленості математикою.

У математиці закладені великі можливості загального розвитку дитини: математичні знання сприяють удосконаленню пізнавальних процесів, а також формуванню цілого ряду особистісних якостей - активності, цілеспрямованості, організованості, здатності самостійно думати і приймати рішення.Скачати 11,37 Kb.


Інноваційний педагогічний досвід «Розвиток логіки і мислення у старших дошкільників за допомогою математичних ігор»

Скачати 11,37 Kb.