• Прикріплені файли

 • Скачати 14.58 Kb.

  «Інноваційні освітні технології в музичному вихованні дошкільнят»
  Дата конвертації02.11.2019
  Розмір14.58 Kb.
  ТипТемочка

  Скачати 14.58 Kb.

  Ірина Хромцова
  Інноваційні освітні технології в музичному вихованні дошкільнят

  Добрий день, шановні колеги!

  Пропоную вашій увазі технологію по розвитку слухання музики, яку я реалізую в групах старшого дошкільного віку. Ця технологія не нова, вона розроблена відомим педагогом О. П. Радинова, але і сьогодні залишається однією з інноваційних методик навчання.

  У центрі технології - розвиток творчого слухання музики дітьми, яке передбачає спонукання дітей до проявів різних форм творчої активності - музичної, музично-рухової, художньої. Це такі види образотворчої діяльності як: ліплення, малювання, аплікація. У заняття включається ритмопластика, музичні, музично-дидактичні ігри.

  Як показує практика, обсяг часу, відведений на реалізацію завдань основної загальноосвітньої програми дошкільної освіти з освітньої галузі «Музика» не достатній для повноцінної і систематичної роботи по слуханню музики. З метою підвищення якості очікуваного результату по слуханню музики, мною розроблена Парциальная програма по музичного виховання дошкільнят розділ «Слухання музики» «Чарівна палітра».

  Освітня діяльність в рамках Програми проводиться в двох формах: безпосередньо освітньої діяльності (музична вітальня) і як освітня діяльність в режимних моментах (слухання класичних творів в групі).

  Відмітна особливість програми

  У 1 частини програми «Слухання» підібрані твори високого мистецтва, доступні дітям за тривалістю звучання і відповідні життєвому і емоційного досвіду дітей різного віку. І реалізується на першому і другому році навчання.

  У програмі зібрані і систематизовані шедеври музичної класики, підібрані таким чином, щоб постійно підтримувати у дітей емоційний відгук, інтерес, розвивати свідомість сприйняття і бажання проявити своє ставлення до музики, що відтворюється. Зміст програми насичене різноманітністю цікавих для дитини порівнянь творів, що розвивають його уявлення про музичному мистецтві. Підібраний за певними принципами в певній послідовності репертуар сприяє знаходженню дитиною особистісного сенсу в музиці.

  На другому році навчання програма реалізується за двома напрямками «Слухання» і «Художня, образотворча діяльність» на основі репертуару підібрані вправи на розвиток великої і дрібної моторики, ритмопластика, дидактичні ігри; різні види образотворчої діяльності: ліплення, малюнок, аплікація; гра - виконавство на музичних і шумових інструментах. Всі заняття по рухової і творчої діяльності спрямовані на закріплення музичного матеріалу, всебічний розвиток дитини.

  Зміст програми:

  Основний принцип побудови програми - тематичний. Тематичний принцип дозволяє розкрити дітям специфіку мови музики і зв'язку мистецтва з життям. Він систематизує знання, отримані дітьми, сприяє підтримці інтересу до занять.

  Перша тема - «Музика виражає настрої, почуття, характер людей»

  Друга тема програми - «Пісня, танець, марш»

  Третя тема - «Музика розповідає про тварин і птахів»

  Четверта тема - «Природа і музика»

  П'ята тема - «Казка в музиці»

  Шоста тема програми - «Музичні інструменти та іграшки»

  Розподіл тим по місяців умовно: педагог сам коригує планування в залежності від темпу засвоєння репертуару дітьми.

  Цілі і завдання програми:

  Мета: Формування основ музичної культури дітей дошкільного віку

  Завдання першого року навчання:

  1. Накопичувати досвід сприйняття творів світової музичної культури різних епох і стилів, а також розширювати знання дітей про народної музики.

  2. Викликати прояви емоційної чуйності, розвивати музичні здібності, мислення (усвідомлення емоційного змісту музики, музичної форми, жанру).

  3. Виховувати естетичні почуття, тезаурус (скарбницю вражень).

  Завдання другого року навчання:

  1. Накопичувати досвід сприйняття творів світової музичної культури різних епох і стилів, а також розширювати знання дітей про народної музики.

  2. Викликати прояви емоційної чуйності, розвивати музичні здібності, мислення (усвідомлення емоційного змісту музики, музичної форми, жанру).

  3. Виховувати естетичні почуття, тезаурус (скарбницю вражень).

  4. Спонукати висловлювати свої музичні враження в виконавської, творчої діяльності (в образному слові, видах образотворчої діяльності, пластиці).

  5. Через різні форми творчої і рухової активності сприятиме кращому засвоєнню музичного матеріалу, активізувати художньо-творчий потенціал, зміцнити загальну моторику, від якої також залежить успішний розвиток дитини в різних областях і сферах діяльності.

  Методи і прийоми

  Кожен з трьох основних методів - наочний, словесний, практичний застосовується з наростанням проблемності: від прямого впливу (виконання, пояснення, ілюстрація) через закріплення, вправи (відтворює і творче, створення пошукових ситуацій (показ варіантів виконання завдання) до самостійного пошуку дітьми способів діяльності .

  Крім традиційних методів формування основ музичної культури дітей, застосовується метод контрастних зіставлень творів і уподібнення характеру звучання музики, які сприяють усвідомленості сприйняття, створення проблемних ситуацій, поглиблюють емоційну чуйність на музику, розвивають уяву, творчість.

  Метод контрастних зіставлень творів дозволяє зацікавити дітей, активізує прояви емоційної чуйності, природно образного мислення, уяви. Порівнюючи два твори за характером або визначаючи близькість за настроєм творів різних мистецтв і т. П., Дитина орієнтується на узагальнені, цілісні уявлення, порівняння «макро-рівня». Увага дітей може бути звернено на більш дрібні деталі, деякі одиниці музичної мови, зіставлення «мікро-рівня» - дитина розрізняє контрасти настроїв (інтонації, теми, фрази, розділи форми, виділяє виразні засоби музики і т. П. Контрастне зіставлення творів сприяє прояву і вираженню емоційно-оцінного ставлення дитини до мистецтва} - початкових переваг, емоційних і інтелектуальних оцінок.

  Метод уподібнення характеру звучання музики передбачає активізацію різноманітних творчих дій, спрямованих на усвідомлення музичного образу. Рухове, словесне, полі-художнє та інше уподібнення музиці сприяє своєрідній підстроювання до звучання, знаходженню «емоційного унісону» і є способом виявлення і вираження сенсу музичної мови, розрізнення засобів музичної виразності, мінливих в будь-який момент звучання музики. Для застосування методу уподібнення характеру звучання необхідна творча розпізнавальна установка на сприйняття і вираз емоцій - характеру звучання і розвитку музичного образу. Застосовуються різні види уподібнення звучанням музики - моторно-руховий, тактильне, словесне, вокальне, мімічне, темброве-інструментальне, інтонаційний, колірне, полі-художнє.

  Моторно-руховий уподібнення емоційно образного змісту музики (дрібна моторика рук, диригентський жест, ритмопластика, образні і танцювальні рухи) спонукає дітей до «експериментування» (Н. Н. Поддьяков, передачі характеру музики в кожен момент її звучання (розрізнення виразних інтонацій, акцентів, пауз, динамічних, темпових, реєстрових, тембрових особливостей, змін характеру звучання) і є найбільш універсальним і дієвим засобом розвитку емоційної чуйності, музичного мислення, Творчий уяви дитини. Цей творчий метод задовольняє потребу дитини в рухах, сприяє захопленості, позитивного емоційно-оціночному відношенню до музики, глибині її сприйняття, розвитку творчої активності.

  Словесний уподібнення (емоційно-виразні пояснення характеру музики, порівняння, метафори, слова- образи, що характеризують зміну настроїв, поезія, казкова сюжетна форма занять) .Поезія, казка розвивають художньо образне мислення, уяву, емоційну чуйність, спонукають дітей до творчості.

  Вокальне уподібнення у вигляді виразного напеванія педагогом мелодії під час звучання твору і підспівування окремих інтонацій, фраз дітьми застосовуються в молодшому віці (І. В. Груздова). Діти самі наспівують полюбилися мелодії, що свідчить про прояв інтересу до музики, накопиченні досвіду її сприйняття, позитивного емоційно-оцінного ставлення.

  Мімічне уподібнення характеру звучання музики - зосереджена увага дорослого під час звучання твору, вираз очей, посмішка або серйозність, зовнішній прояв захопленості вкрай важливо для дитини, так як служить для нього своєрідним орієнтиром, «путівником» в процесі сприйняття музики. Прояв значущості для дорослого цінності і краси музичного мистецтва сприяє розумінню його значущості дитиною, який «заражається» ставленням до музики дорослого, його почуттями.

  Темброве-інструментальне уподібнення характеру звучання музики застосовується у вигляді оркестровки, вибору виразного тембру інструменту, відповідного емоційного змісту музичного образу, розділу форми. Оркестровка музичних творів - привабливий дітей діяльність, що сприяє яскравим емоційно-оцінним проявам.

  Кольорове уподібнення (полісенсорній асоціації) застосовується для закріплення уявлень про характер музики, виявлення реакцій на зміну настроїв, усвідомлення форми, розвитку «словника емоцій» дітей.Цей прийом дозволяє засвоїти і примі нитка нове слово-образ, висловитися про характер музики в цікавій, ігровій формі. Певний колір пов'язується з відповідним настроєм музики пастельні, світлі тони (блакитний, рожевий) - з ніжним, спокійним характером музики; темні, густі тони (темно-коричневий, темно-синій) - з похмурим, тривожним настроєм; інтенсивні, яскраві тони (червоний) - з рішучим, урочистим. Дітям пояснюють значення нових слів-образів. Засвоєння нового слова і перенесення його на характеристику іншого музичного твору, схожого за настроєм, відбувається дуже швидко. Цей прийом сприяє утворенню уявлень дітей про виразності колірної гами, сприяє усвідомленості вибору кольору в образотворчій діяльності для вираження певного настрою в малюнку (непредметні і предметному малюванні, розуміння виразної ролі кольору при сприйнятті творів образотворчого мистецтва.

  Поліхудожнього уподібнення характеру музики дозволяє дитині усвідомити виразну роль засобів мови різних мистецтв - живопису, художнього слова, театру, пантоміми, балету. Порівняння музичного твору з картиною (двома або кількома картинами) в плані спільності або відмінності виражених в них настроїв (і, навпаки, картини з декількома музичними творами, музичного твору з віршами по емоційним ознаками, використання різних інсценівок і театралізованих ігор (що супроводжуються класичною музикою, творчих ритмопластических імпровізацій, сприяють утворенню у дітей узагальнених сінестезійних уявлень про виразних можливості мистецтв, у глубляющіх їх сприйняття.

  результативність програми

  Збагатився досвід сприйняття музичних творів культури різних стилів, жанрів. (навчилися слухати)

  У дітей спостерігається емоційна чуйність на утримання музичного твору. (висловлюють своє ставлення до музики, не бояться висловлюватися)

  Різні форми творчої активності сприяли емоційному, художньому і фізичному розкріпачення дитини. (діти можуть зімпровізувати на прослушанную музику, руху різноманітні рідко повторюються, в малюнках використовується різноманітна палітра, індивідуальні, кожен зі своїм змістом)

  Інтеграція різних форм творчої активності дозволила більш глибше засвоювати музичний матеріал. (дізнаються знайомі твори, розрізняють і дізнаються музичні інструменти)

  Взаємодія з дитячою школою мистецтв

  Важливою складовою в реалізації програми є тісний контакт з дитячою школою мистецтв № 2. Взаємодія дитячого садка і школи мистецтв здійснюється воно в рамках студії «Арт - БЕБІ». Основна ідея якої, привернути увагу дітей до музики; дати можливість побачити і доторкнутися до інструментів, про які вони чули на музичних заняттях; послухати живе виконання музичних творів у виконанні учнів ДШМ.

  Прикріплені файли:

  hromcova-gmo-muzykantov_equim.pptx | 3193,74 КБ | Завантажено: 8


  Скачати 14.58 Kb.


  «Інноваційні освітні технології в музичному вихованні дошкільнят»

  Скачати 14.58 Kb.