Інноваційні форми взаємодії з батьками вихованців
Дата конвертації08.10.2017
Розмір7.84 Kb.
ТипТемочка

Марина Якуріна
Інноваційні форми взаємодії з батьками вихованців

ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ Взаємодія

З БАТЬКАМИ ВИХОВАНЦІВ, ЯК УМОВА РОЗВИТКУ

СУБ'ЄКТІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ.

На сучасному етапі у зв'язку з введенням Федерального державного стандарту особливого значення набуває взаємодія дитячого садка з батьками (законними представниками) вихованців.

Дитячий сад поступово займає позицію відкритою освітньої системи: поряд з тим, що педагогічний процес дошкільного закладу стає більш гнучким, диференційованим, партнерським з боку педагогічного колективу, педагоги орієнтуються на співпрацю і взаємодію з батьками і найближчими соціальними інститутами.

Батьки дітей є одними з найбільш важливих і найближчих партнерів дошкільної організації. ФГОС представляє дошкільну освіту як перший ступінь обов'язкової освіти дітей. Тому проблема залучення батьків в єдиний простір дитячого розвитку в дошкільній організації є актуальною в даний час (2).

Дуже багато для дитини залежить від створених в ДОО професійних і особистісних відносин дорослих - вихователів, фахівців, батьків та їх ставлення до самих себе, один до одного, дитині.

В сучасних умовах стають очевидними незаперечні і численні переваги саме взаємодії ДОО з сім'єю (а не просто наставництва).

В умовах нашого дитячого садка важливе питання організації взаємодії з сім'ями вихованців вирішується в трьох напрямках:

1. Робота з педагогічним колективом щодо організації взаємодії з сім'ями вихованців, ознайомлення педагогів з системою нових форм роботи з батьками.

2. Залучення батьків в діяльність ДО, спільна робота з обміну досвідом виховання і освіти дошкільнят.

3. Підвищення психолого-педагогічної культури батьків.

До основних завдань, які ми ставимо перед собою при взаємодії з батьками, відносяться наступні:

• встановити партнерські відносини з сім'єю кожного вихованця

• створити атмосферу взаєморозуміння, спільності цілей, прагнень і інтересів для розвитку і виховання дітей;

• активізувати і збагачувати виховні вміння батьків, підтримувати їх впевненість у власних педагогічних можливостях.

Велика просвітницька робота проводиться по виробленню принципів і проходженню їм при взаємодії з батьками. До них ми відносимо:

Співпраця (не просто наставництво). Для сучасної дошкільної освіти стає все більш характерно, що позиція настанови сьогодні навряд чи дає позитивні результати. Доречніше створення атмосфери взаємодопомоги та підтримки сім'ї в складних педагогічних ситуаціях. Ці форми вимагають більш ретельної і серйозної підготовки всіх проведених заходів.

Індивідуальний підхід до кожної сім'ї. Важливо побачити і відчути ситуацію і вжити вірні дії в спілкуванні з батьками.

Гнучкість і динамічність при взаємодії з батьками. Дитячий садок знаходиться в режимі розвитку, де стає дуже актуальним і затребуваним вміння колективу швидко реагувати на зміни соціального складу батьків, їх освітні потреби і виховні запити. Залежно від цього повинні змінюватися форми і напрямки роботи дитячого садка з сім'єю.

Доброзичливий стиль спілкування педагогів з батьками. Ми розглядаємо позитивний настрій на спілкування (відсутність категоричності, вимогливого тону, коректне звернення) як фундамент, на якому будується вся робота педагогів групи з батьками вихованців

Ми знаходимося в пошуку інноваційних форм роботи з батьками. Девізом нашої роботи стали слова А. С. Макаренка: «Сім'я починається з дитинства. Виховує все: люди, речі, явища, але перш за все, і найдовше люди. З них на першому місці - батьки і педагоги ».

Батьки є першими педагогами. Вони зобов'язані закласти основи фізичного, морального, інтелектуального розвитку особистості дитини. Найближче до дошкільнику, питань його виховання стоять педагоги ДОО. Саме вони зацікавлені в створенні умов для розвитку кожної дитини, в подоланні помилок сімейного виховання, в підвищенні ступеня участі батьків у вихованні своїх дітей.

Тому в даний час взаємодія педагога і батьків розглядається, як органічна частина освітнього процесу ДОП, без якої неможливе вирішення завдань виховання і розвитку дітей дошкільного віку.

Учасниками програми є діти, батьки, педагоги, адміністрація, фахівці дитячого садка №201 ВАТ «РЖД».

Мета програми - реалізувати єдиний підхід до навчання і виховання дітей в сім'ї, в дитячому саду на основі ФГОС, підвищити психолого-педагогічну компетентність батьків.

Очікувані результати: збагачення досвіду міжособистісного спілкування дітей, батьків, педагогів; створення позитивного емоційного мікроклімату при взаємодії з батьками; підвищення педагогічної грамотності батьків на основі ФГОС; продуктивне творче взаємодія педагогів і батьків.

Форми роботи з сім'ями вихованців в рамках реалізації даної програми носять інноваційний характер, і їх організація відображає принципи роботи з батьками.

З бажанням батьки беруть участь в спільних дозвіллі, виставках, конкурсах. Такі акції, як «День добрих справ», «Пошта довіри» дозволяють відкрити виховний потенціал батьків. Особливою організації вимагають такі форми роботи як «Сімейна вітальня», «Батьківські кафе», де в режимі діалогу обговорюються важливі питання виховання дітей. Батьківські збори проходять в нетрадиційній формі. Такі форми роботи сприяють формуванню батьківського колективу, отримання позитивного досвіду і цікавого спілкування батьків з педагогами.

Традиційні форми взаємодії все більше набувають інноваційні штрихи. Консультації, пам'ятки, буклети, фотовиставки, фотогазети, інформаційні стенди, сімейні проекти представляються сучасно, з огляду на запити і потреби всіх учасників освітнього процесу.

Таким чином, впровадження даної програми в роботу з сім'ями вихованців дитячого садка закономірно дає позитивні результати. Наша робота побудована таким чином, що батьки, включені в педагогічний процес, виявляють зацікавлена участь, а це є важливою умовою розвитку суб'єктів освітнього процесу.

Список джерел інформації

1. Богомолова, З. А. Формування партнерських відносин педагогів і батьків в умовах співпраці в ДОУ. / З. А. Богомолова. // Дошкільна педагогіка. - 2010. - № 2.

2. Звєрєва, О. Л. Сімейна педагогіка і домашнє виховання дітей раннього та дошкільного віку: навч. посібник / А. Н. Ганичева, Т. В. Кротова. - М .: ТЦ Сфера, 2011 року.

3. ФГОС ДО. Електронний ресурс. Режим доступу: http: // Міністерства освіти та науки. рф / документи / 6261

Інноваційні форми взаємодії з батьками вихованців