Ігрові технології в роботі вчителя - дефектолога з дітьми раннього віку
Дата конвертації28.01.2020
Розмір8,56 Kb.
ТипДитячі ігри

ФЕДОРОВА ОЛЬГА
Ігрові технології в роботі вчителя - дефектолога з дітьми раннього віку

Розвиток сучасного суспільства вимагає узагальнення та систематизації досвіду педагогічних інновацій, результатів психолого-педагогічних досліджень. Одним із способів вирішення цієї проблеми є технологічний підхід до організації освітньої роботи з дітьми.

У дошкільній освіті педагогічна технологія представляє сукупність психолого-педагогічних підходів, що визначають комплекс форм, методів, способів, прийомів навчання, виховних засобів по реалізації освітнього процесу як в декількох установ, так і в конкретному дитячому закладі або навіть групі. Необхідність використання педагогічних технологій обумовлена наступними причинами: - соціальне замовлення (батьки, регіональний компонент, вимоги ФГОС); - освітні орієнтири, цілі і зміст освіти (освітня програма, пріоритетний напрямок, результати моніторингу та ін.). Цінність педагогічної технології в тому, що вона: - конкретизує сучасні підходи до оцінки досягнень дітей; - створює умови для індивідуальних і диференційованих завдань. Ранній вік є унікальним і вирішальним періодом, в якому закладаються основи особистості, виробляється воля, формується соціальна компетентність.

Ці та інші найважливіші якості формуються не тільки в процесі спеціальних занять, але також в грі, що дає дитині: - можливість «приміряти» на себе найважливіші соціальні ролі; - бути особисто причетним до досліджуваного явища (мотивація орієнтована на задоволення пізнавальних інтересів і радість творчості); - прожити деякий час в «реальних життєвих умовах». Значення гри не в тому, що вона є розвагою і відпочинком, а в тому, що при правильному керівництві стає: - способом навчання; - діяльністю для реалізації творчості; - методом терапії; - першим кроком соціалізації дитини в суспільстві. Виховний, навчальне, корекційно - розвивальне значення гри залежить від: - знання методики ігрової діяльності; - професійної майстерності педагога при організації та керівництва різними видами ігор; - врахування вікових та індивідуальних можливостей. На сучасному етапі ігрова діяльність в якості самостійної технології може бути використана: - для освоєння теми або змісту досліджуваного матеріалу; - в якості заняття або його частини (введення, пояснення, закріплення, вправи, контролю); - як освітньої програми, що формується колективом закладу.

Головна мета ігрової технології - створення повноцінної мотиваційної основи для формування навичок і вмінь діяльності в залежності від умов функціонування закладу та рівня розвитку дітей.

Завдання ігрової технології:

Досягти високого рівня мотивації, усвідомленої потреби в умови знань та умінь за рахунок власної активності дитини.

Підібрати засоби активують діяльність дітей і підвищення її результативності.

Але як будь-яка педагогічна технологія, ігрова також повинна відповідати наступним вимогам:

Технологічна схема - опис технологічного процесу з поділом на логічно взаємопов'язані функціональні елементи.

Наукова база - опора на певну наукову концепцію досягнення освітніх цілей.

Системність - технологія повинна володіти логікою, взаємозв'язком всіх частин, цілісністю.

Керованість - передбачається можливість визначення мети, планування процесу навчання, поетапної діагностики, варіювання засобів і методів з метою корекції результатів.

Ефективність - повинна гарантувати досягнення певного стандарту навчання, бути ефективною за результатами і оптимальної за витратами.

Відтворюваність - застосування в інших освітніх установах. Ігрова педагогічна технологія - організація педагогічного процесу у формі різних педагогічних ігор.

Це послідовна діяльність педагога по: - відбору, розробки, підготовки ігор; - включенню дітей в ігрову діяльність; - здійснення самої гри; - підведення підсумків, результатів ігрової діяльності.

Головні ознака педагогічної гри в ігровій технології -

чітко поставлена ​​мета навчання і відповідні її педагогічні результати, які характеризуються пізнавальною спрямованістю. Види педагогічних ігор різноманітні. Вони можуть різнитися:

По виду діяльності, за характером педагогічного процесу пізнавальна, виховні, розвиваючі, за характером ігрової методики, за змістом, за грального обладнання.

Головний компонент ігрової технології - безпосереднє і систематичне спілкування педагога і дітей. Значення технології: - активізує вихованців; - підвищує пізнавальний інтерес; - викликає емоційний підйом; - сприяє розвитку творчості; - максимально концентрує час занять за рахунок чітко сформульованих умов гри; Дозволяє педагогу варіювати стратегію і тактику ігрових дій за рахунок ускладнення або спрощення ігрових завдань в залежності від рівня освоєння матеріалу. Ігрові заняття проходять дуже жваво, в емоційно сприятливої психологічної обстановці, в атмосфері доброзичливості, рівності, при відсутності ізоляції пасивних дітей. Ігрові технології допомагають дітям розкріпачитися, з'являється впевненість у собі. Як показує досвід, діючи в ігровій ситуації, наближеної до реальних умов життя, дошкільнята легше засвоюють матеріал будь-якої складності.

Концептуальні засади ігрової технології:

Ігрова форма спільної діяльності з дітьми створюється за допомогою ігрових прийомів і ситуацій, які виступають в якості засобу спонукання та стимулювання дитини до діяльності.

Реалізація педагогічної гри здійснюється в наступній послідовності - дидактична мета ставиться в формі ігрової задачі, освітня діяльність підкоряється правилам гри; навчальний матеріал використовується в якості її засобу; успішне виконання дидактичного завдання зв'язується з ігровим результатом.

Ігрова технологія охоплює певну частину освітнього процесу, об'єднану спільним змістом, сюжетом, персонажем.

В ігрову технологію включається послідовно ігри та вправи, що формує одне з інтеграційних якостей або знання з освітньої галузі. Але при цьому ігровий матеріал повинен активізувати освітній процес і підвищити ефективність освоєння матеріалу.

Використовуючи ігрові технології в освітньому процесі, педагог повинен володіти доброзичливістю, вміти здійснювати емоційну підтримку, створювати радісну обстановку, заохочення позитивних дій дитини. Гра корисна для розвитку дитини і створення позитивної атмосфери співпраці з дорослим. Важливою особливістю сучасних ігрових технологій, які педагог використовує в своїй роботі, є те, що ігрові моменти проникають в усі види діяльності дітей: праця і гра, освітня діяльність і гра, повсякденна побутова діяльність, пов'язана з виконанням режиму і гра.

Ігрові технології є однією з унікальних форм навчання, яка дозволяє зробити цікавими і захоплюючими не тільки діяльність дітей на творчо-пошуковому рівні, а й буденні кроки з вивчення чого - то нового. Цікавість умовного світу гри робить позитивно емоційно забарвленої монотонну діяльність із запам'ятовування, повторення, закріплення чи засвоєнню інформації, а емоційність ігрового дійства активізує всі психічні процеси і функції дитини. Іншою позитивною стороною гри є те, що вона сприяє використанню знань в новій ситуації, таким чином, засвоюваний дітьми матеріал проходить через своєрідну практику, вносить різноманітність і інтерес в освітній процес.

Игровые технологии в работе учителя — дефектолога с детьми раннего возраста
Ігрові технології в роботі вчителя - дефектолога з дітьми раннього віку