• Художня - естетична діяльність буде здійснюватися успішно якщо буде
 • Завдання навчання в молодшій групі (3-4 роки)
 • Завдання навчання в середній групі (4-5 років)
 • У дитячому садку організована робота додаткових освітніх послуг
 • Співпраця з родиною будуємо за наступними напрямками
 • Напрямки роботи музичного керівника
 • Напрямки роботи інструктора з фізичної культури
 • Напрямки роботи вихователя
 • У літній період 2 рази в тиждень проводилися заняття з православної культури

 • Скачати 12,65 Kb.

  Художньо-естетичний розвиток дошкільників.
  Дата конвертації31.03.2017
  Розмір12,65 Kb.

  Скачати 12,65 Kb.

  Олеся Немальцева
  Художньо-естетичний розвиток дошкільників.

  Реалізація художньо-естетичного напрямку розвитку дітей дошкільного віку в ФГОС

  Художньо-естетичний розвиток передбачає розвиток передумов ціннісно-смислового сприйняття і розуміння творів мистецтва (словесного, музичного, образотворчого, світу природи; становлення естетичного ставлення до навколишнього світу, формування елементарних уявлень про види мистецтва; сприйняття музики, художньої літератури, фольклору; стимулювання співпереживання персонажам художніх творів; реалізацію самостійної творчої діяльності дітей (образотворчої, конструктивно-моді льно, музичної та ін) .художнього-естетична діяльність - діяльність специфічна для дітей, в якій дитина найбільш повно може розкрити себе, свої можливості, відчути продукт своєї діяльності (малюнки, вироби, одним словом реалізувати себе як творча особистість. На це нас націлює концепція дошкільної освіти, де чітко визначаються завдання перед педагогом про розвиток творчого початку в дітей, згодом так необхідного в житті.

  Художественно-эстетическое развитие дошкольников. Основні компетенції педагога - забезпечення емоційного благополуччя через: - безпосереднє спілкування з кожною дитиною; - шанобливе ставлення до кожної дитини, до його почуттів і потреб.

  У психології та педагогіці вивчалися специфіка та шляхи розвитку творчості дітей в різних видах продуктивної діяльності: Н. А. Ветлугіна

  З. Н. Грачова

  Р. Г. Казакова

  Л. В. Компанцева

  Т. С. Комарова

  А. А. Мелік-Пашаєв Л. А. Парамонова

  Н. П. Сакулина

  К. В. Тарасова

  Б. М. Теплов

  Г. В. Урадовскіх

  Е. А. Флеріна і ін.

  До художньо-естетичної діяльності відноситься: - Образотворча діяльність; -Музичний сприйняття; - Сприйняття художньої літератури.

  До художньо-естетичної діяльності відноситься: - Образотворча діяльність; -Музичний сприйняття; - Сприйняття художньої літератури.

  Художня - естетична діяльність буде здійснюватися успішно якщо буде:

  -тесного зв'язок з мистецтвом.

  Індивідуальний і диференційований підхід до дітей.

  -взаємозв'язку навчання і творчості, як фактор формування творчої особистості.

  Освоєння дітьми доступних їм засобів художньої виразності.

  Інтеграція різних видів мистецтва і різноманітних видів художньо-творчої діяльності дітей.

  Основним завданням занять з розвитку художньо-естетичної діяльності є формування у дітей структури самої діяльності.

  Створення естетичної розвиваючого середовища. Наприклад, навчання дітей ліплення, малювання, аплікації. Відповідно до цього структура занять з дітьми дошкільного віку повторює хід розгортання образотворчої діяльності дітей - має три частини: обслідувальний, виконавську та оціночну, які присутні на всіх заняттях, але характер і тривалість кожної з них змінюється в залежності від цілей, програмного змісту занять, рівня підготовки дітей.

  У дитячому садку працює гурток з образотворчого мистецтва.

  Під час обслідувальний частини заняття проводиться розгляд і аналіз зразка;

  розглядання, обмацування або обведення натури по контуру; читання і аналіз тексту; бесіда про побачене, аналіз образотворчої завдання; складання опису обстеженого зразка, предмета, ситуації. Саме в цій частині заняття роль дорослого особливо велика. Він планує і здійснює керівництво аналізом зразка, натури, тексту.

  Під час виконавської частини заняття діти в більшості випадків діють самостійно: ліплять, малюють, наклеюють. Залежно від року навчання проводиться малювання, ліплення, аплікація по наслідуванню, зразком, з натури, за уявленням, задумом дітей, заданій темі. Роль вихователя або педагога ізостудії зводиться до спостереження і індивідуальної допомоги.

  В кінці заняття - в оціночної його частини - педагог знову активно здійснює керівництво. Після закінчення роботи дітям потрібно допомогти зіставити отримане зображення з предметом, ситуацією або текстом.

  Завдання навчання в молодшій групі (3-4 роки)

  Готувати до сприйняття творів мистецтва;

  Готувати дітей до відвідування театру;

  Долучати до декоративної діяльності;

  Сприяти розвитку співочих навичок;

  Ознайомити з трьома музичними жанрами;

  Викликати інтерес до процесу малювання як діяльності, що дає результат; познайомити з матеріалами для малювання (олівцями, фарбами) і прийомами користування ними; навчити розумінню малюнка дорослого як зображення предмета;

  Розповідати зміст твору з опорою на малюнки і на питання вихователя.

  Завдання навчання в середній групі (4-5 років)

  Залучати дітей до сприйняття мистецтва, розвивати інтерес до нього;

  Ознайомити дітей з професіями артиста, художника, композитора;

  Ознайомити з архітектурою;

  Закріплювати знання про книгу, книжковій ілюстрації;

  Продовжувати розвивати інтерес до образотворчої діяльності; Збагачувати уявлення дітей про мистецтво;

  Продовжувати розвивати інтерес до ліплення;

  Виховувати інтерес до аплікації, ускладнюючи її зміст і розширюючи можливості створення різноманітних зображень;

  Дізнаватися пісні по мелодії, виконувати танцювальні рухи, грати на музичних інструментах.

  Для реалізації поставлених завдань в ДОП є:

  Музичний інструмент (електропіаніно) для проведення музичних занять. Ефективно використовуються роздягальні: в них розміщуються виставки фотографій, малюнків дітей, виробів з природного матеріалу. Створена в дитячому саду предметно-розвиваюче середовище сприяє пізнавальному розвитку, розвитку інтересу до світу мистецтва, навичок в образотворчій, музичній, театралізованій діяльності, творчості. В процесі розвитку різних видів художньої діяльності дітей йде розвиток моторики, ручної вмілості, мікро- і макрорухи, зорово-рухової координації. Це зближує завдання естетичного і фізичного виховання.

  Важливим засобом естетичного виховання дітей Е. А. Флерина вважала свята. Основне в святі - ідея, оформлення в музиці, в образотворчому мистецтві, художньому слові - все це сприяє інтеграції різних видів художньо-естетичної діяльності дошкільників і, найголовніше, єдності інтелектуального і чуттєвого в процесі естетичного виховання дітей.

  Художньо-естетичний розвиток дошкільників здійснюється безпосередньо за освітніми областям;

  фізичний розвиток; соціально-комунікативний розвиток; пізнавальне і мовленнєвий розвиток.

  Одним з важливих умов реалізації системи художньо-естетичного виховання в дошкільному закладі є організація предметно-розвиваючого середовища. У групі створені умови для художньо-мовної та музичної діяльності: є музичний куточок, ігрові куточки, художні куточки. Центри містять різноманітний матеріал, посібники, ігри.

  Організація навчально-виховного процесу реалізується через:

  Освітню діяльність на заняттях з, музики, конструювання, театралізовану діяльність, гурткову роботу, індивідуальну роботу, виставки дитячих робіт, персональні виставки, відвідування театрів, свята, концерти, спектаклі.

  У дитячому садку організована робота додаткових освітніх послуг:

  Гурток по З

  Заняття з фізкультури

  Знання, отримані на заняттях естетичного циклу, відображаються в ігровій діяльності вихованців. Вони з задоволенням шанувальників, показують міні-спектаклі, танцюють, переказують казки, займаються власним творчістю. Організація різноманітних форм роботи з дітьми відбивається на результатах: діти проявляють інтерес і творчість в образотворчій, музичній, художньо-мовленнєвої, театралізованої діяльності; беруть участь у виставках і конкурсах; продовжують навчання в гуртках.

  Співпраця з родиною будуємо за наступними напрямками:

  залучення сім'ї в освітній процес. При роботі в даному напрямку використовуються різні прийоми і форми: дні відкритих дверей; організація виставок - конкурсів, вироби зроблені спільно батьками і дітьми. Батьків залучаємо до участі в святах, театральних виставах, до виготовлення костюмів. Все це допомагає зробити їх своїми союзниками і однодумцями у справі виховання дітей. Підвищення психолого-педагогічної культури батьків здійснюється через батьківські збори і конференції, консультації. Вихователі оформляють інформаційні стенди.

  Напрямки роботи музичного керівника:

  проведення музичних занять, що підсилюють емоційне сприйняття дитиною творів мистецтва; узгодження музичних занять з тематикою занять вихователів; розробка сценаріїв, підготовка інсценівок, свят; музичне оформлення ігор; використання елементів фольклору в цілях художньо-естетичного виховання; підготовка дітей до участі в конкурсах дитячої творчості. Узгодження своєї програми з програмою вихователів з метою інтеграції діяльності; використання на заняттях музичних вправ, танцювальних імпровізацій, фольклорних та танцювальних ігор; участь в концертній діяльності; співпраця зі школою.

  Напрямки роботи інструктора з фізичної культури:

  узгодження своєї програми з програмою вихователів з метою інтеграції діяльності; включення в заняття певних фізичних вправ, рухливих ігор з урахуванням цілей і завдань художньо-естетичного виховання; участь у святах.

  Напрямки роботи вихователя:

  використання елементів фольклору в цілях художньо-естетичного виховання (потішки, прислів'я, приказки); включення в структуру заняття розглядання і складання оповідань за зразками художньої творчості. Участь в конкурсах дитячої художньої творчості; створення умов для художньо-естетичного виховання в групі: організація куточка дитячої творчості, виставкового куточка, підбір літератури, фотографій, природного матеріалу для виробів; робота з батьками в системі художньо-естетичного виховання;

  У літній період 2 рази в тиждень проводилися заняття з православної культури

  Ці заняття сприяють активному освоєнню і пізнання дітьми православного мистецтва.Долучають дітей до моральним засадам вітчизняної культури на основі вивчення прикладів з життя святих і конкретних історичних осіб. Розкривають основні духовні і моральні уявлення православ'я про міроустроенія і світопорядку. Вводять дітей в коло основних православних свят, показують їх тісний і органічний зв'язок з народним життям, народним мистецтвом і творчістю.

  Після закінчення курсу, пройшли свята із запрошенням батьків і батьком Іваном. Діти із задоволенням виконували пісні, танцювали, розповідали вірші та показали казку.

  Файл "/upload/blogs/detsad-222978-1486628469.jpg" не знайден!

  Успішність художньо-естетичної діяльності визначається захопленістю і здатністю дітей вільно використовувати набуті знання, вміння та навички в самому процесі діяльності і знаходити оригінальні рішення поставлених завдань. У дітей постійно розвивається творче, гнучке мислення, фантазія і уява. Творчий пошук в конкретному виді діяльності призводить до позитивних результатів.  Скачати 12,65 Kb.


  Художньо-естетичний розвиток дошкільників.

  Скачати 12,65 Kb.