Художньо-естетичний розвиток дошкільників
Дата конвертації16.04.2017
Розмір7,4 Kb.
ТипТемочка

Юлія тяглової
Художньо-естетичний розвиток дошкільників

Включити в практику! Інтеграція освітньої галузі «Художньо - естетичний розвиток»

В даний час йде інтенсивний розвиток дошкільної освіти в різних напрямках: підвищується інтерес до особистості дитини дошкільного віку, його унікальності; пред'являються якісно нові вимоги до організації освітнього процесу, спрямованого на фізичне, соціально-особистісне, пізнавальне, мовленнєвий і художньо-естетичний розвиток дошкільника.

Зміст художньо-естетичного розвитку дошкільників включає в себе образотворчу діяльність: малювання, ліплення, аплікацію і художнє конструювання - традиційні для російського дошкільної освіти види активності, об'єднані загальним поняттям «продуктивна діяльність дітей». Продуктивна діяльність - діяльність, в результаті якої створюється якийсь продукт - може бути не тільки репродуктивної (наприклад, малювання предмета так, як навчили, а й творчої (наприклад, малювання за власним задумом, що дозволяє в рамках даної області найбільш ефективно вирішувати одну з основних задач освітньої роботи з дітьми дошкільного віку - розвиток дитячої творчості.

Починати роботу по залученню дітей до образотворчого мистецтва і розвитку творчих здібностей дошкільнят слід якомога раніше. Це дуже важливий період, проживаючи який, дитина набуває вміння, які в подальшому дозволяють йому освоїти світ дорослих. Це унікальний період по силі емоційно-чуттєвого сприйняття, формування початкових уявлень про духовні цінності.

При цьому одним з найважливіших і перспективних методологічних напрямків становлення сучасної дошкільної освіти є інтеграція.

Інтеграція в системі спеціально організованих занять дуже актуальна, тому що:

Інтегровані заняття сприяють глибокому проникненню дітей в сенс слова, в світ фарб і звуків;

Допомагають формуванню грамотної усного мовлення, її розвитку та узагальнення;

Розвивають естетичний смак, вміння розуміти і цінувати твори мистецтва;

Впливають на психічні процеси, які є основою формування художньо - творчих і музичних здібностей дитини.

Інтеграція дає можливість для самореалізації, самовираження, творчості дитини, розкриття його здібностей, виявлення його обдарованості.

Саме інтеграція - одна з найбільш сприятливих форм розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку. Інтегративний підхід при вирішенні освітніх завдань викликає інтерес, сприяє зняттю перенапруги, перевантаження і стомлюваності за рахунок перемикання їх на різноманітні види діяльності.

Необхідно стимулювати в дітях різні види творчості, надати можливість кожній дитині самовиразитися, проявити свій творчий потенціал, і інтегрування найкраще дозволяють це реалізувати. Все це можливо в більшій мірі на заняттях з изодеятельности.

Поняття «продуктивна (творча) діяльність дітей» дозволяє інтегрувати зміст області «Художньо - естетичний розвиток» з іншими областями Програми. Наприклад, з освітньою галуззю «Пізнавальний розвиток» - первинне уявлення про діяльність народних майстрів, діти позначають різні види народних промислів, ведуть порівняння. «Соціально-комунікативний розвиток» - бесіди, розглядання іграшок, альбомів, листівок. «Мовний розвиток» - читання і слухання оповідань, легенд і казок при знайомстві з декоративно-прикладним мистецтвом, елементарне словесне творчість, творче розповідання про народні промисли. «Фізичний розвиток» - використання пальчикової гімнастики, динамічні паузи, зорова гімнастика, бесіди про безпечних правилах використання художнього матеріалу і устаткування. «Художньо - естетичний розвиток» - розучування і виконання частівок, пісень про виробах Хохломи, Димки, знайомство з прислів'ями та приказками про працю майстрів народної творчості.

Для реалізації інтеграції освітніх областей вирішуються наступні завдання:

Долучити дошкільнят до декоративно - прикладного мистецтва.

Забезпечити умови для взаємозв'язку образотворчої діяльності з іншими видами спільної діяльності, вільної діяльності педагога і дітей в єдиному педагогічному процесі.

Створити умови для розвитку творчої активності дітей в образотворчій діяльності (зокрема, декоративно - прикладне мистецтво).

Створити умови для спільної діяльності дітей і дорослих (спільних заходів за участю вихованців, батьків, співробітників).

Активізувати участь батьків у житті дитини і дитячого садка.

Сприяти самореалізації кожної дитини через створення сприятливого мікроклімату, поваги до особистості кожного дошкільник

Інтеграція освітніх областей дозволяє розкритися кожній дитині у спільній діяльності з дорослими і однолітками, знайти застосування своїх здібностей в створення колективного та індивідуального творчого продукту. Важливим аспектом є представлення результатів цієї діяльності.

Оскільки продуктивна діяльність найбільш природний і радісний вигляд діяльності, яка формує характер дітей, вони дозволяють розвивати у дітей найрізноманітніші позитивні якості: самостійність, доброзичливість, життєрадісність, ініціативу, творчу вигадку, полегшують сприйняття викладаються проблем і знань, долучають до колективних переживань, наповнюють дитяче життя яскравими фарбами.

У процесі продуктивної діяльності:

інтегрується зміст різних освітніх областей;

створюються умови для пізнавальної діяльності;

створюються умови для пошукової спільної діяльності дошкільнят, педагогів і батьків;

формуються комунікативні якості;

розширюється соціальний досвід;

розвиваються творчі здібності.

Тому у творчій діяльності більш ефективно, з одного боку, закріплюються навички та вміння, а з іншого - збільшується потреба в пізнанні нового, розширюється кругозір в спільних діях і переживаннях. І в цьому випадку, корисна інтеграція різних видів діяльності.

Таким чином, реалізація принципу інтеграції в процесі освітнього процесу за багатьма показниками підвищує його результативність.

Результативність інтегрованого освітнього процесу бачиться в наступному:

- змістовний аспект-установки загальнокультурного рівня дітей, цілісне пізнання навколишнього світу;

- дидактичний аспект - оволодіння дошкільниками різними способами засвоєння інтегрованих знань про навколишній світ;

- виховний аспект - мотивація самовираження, готовності дітей творити, пізнання власних можливостей, механізмів дослідження, експериментування, творчості.

Таким чином, інтеграція в освітньому процесі ДНЗ позитивно відбивається на підсумках розвитку інтеграційних якостей особистості дошкільнят, що є одним з критеріїв очікуваних результатів щодо створення умов для досягнення рівних стартових можливостей для навчання в школі.

Художньо-естетичний розвиток дошкільників