Художньо-естетичне виховання дітей дошкільного віку
Дата конвертації20.10.2017
Розмір7,5 Kb.
ТипТемочка

Maia. Майя. Bakulina. Бакуліна.
Художньо-естетичне виховання дітей дошкільного віку

Художньо-естетичне виховання дітей дошкільного віку.

Художньо-естетичне виховання відіграє важливу роль у формуванні характеру і моральних якостей, а також у розвитку доброго смаку і в поведінці. Під виразом "художньо-естетичне виховання" мається на увазі виховання почуття краси, розвиток здатності сприймати, відчувати і розуміти красу в суспільному житті, природі і мистецтві.

Естетичне виховання - це цілеспрямований, систематичний процес впливу на особистість дитини з метою розвитку у нього здатності бачити красу навколишнього світу, мистецтва і створювати її. Починається воно з перших років життя дітей.

Художньо-естетичне виховання - складний і кропіткий процес, в ході якого діти отримують перші художні враження, купуються до мистецтва, опановують різними видами художньої діяльності.

Художньо-естетичний розвиток передбачає розвиток передумов ціннісно-смислового сприйняття і розуміння творів мистецтва (словесного, музичного, образотворчого, світу природи; становлення естетичного ставлення до навколишнього світу, формування елементарних уявлень про види мистецтва; сприйняття музики, художньої літератури, фольклору; стимулювання співпереживання персонажам художніх творів; реалізацію самостійної творчої діяльності дітей (образотворчої, конструктивно-моді льно, музичної та ін.).

Велике значення в художньо-естетичному вихованні дітей дошкільного віку має народне декоративно-прикладне мистецтво. Вихователь повинен знайомити дітей з виробами народних майстрів, тим самим прищеплюючи дитині любов до народної творчості, повагу до праці.

Художньо-естетичне виховання повинно викликати активну діяльність дошкільника. Важливо не тільки відчувати, а й створювати щось красиве.

Прикладом служать народні іграшки: Матрьошки, веселі димковскіе свистульки, вироби, зроблені вручну.

Приклад вихователя, його емоційна чуйність на гарне особливо необхідні дітям для становлення їх власного художньо-естетичного смаку.

Художні і естетичні почуття, так само як і моральні, не є вродженими. Вони вимагають спеціального навчання і виховання.

Організовуючи послідовно ускладнюється систему завдань, навчаючи дітей естетичному баченню і грамотному зображенню навколишнього, можна навчити дітей не тільки сприймати картину, але і бачити в ній предмет мистецтва.

Актуальність проблеми художньо-естетичного розвитку дітей дошкільного віку визначається тим, що художньо-естетичний розвиток - найважливіша сторона виховання дитини. Воно сприяє збагаченню чуттєвого досвіду, емоційної сфери особистості, впливає на пізнання моральної сторони дійсності, підвищує і пізнавальну активність. Естетичний розвиток є результатом естетичного виховання. Складовою цього процесу стає художню освіту - процес засвоєння мистецтвознавчих знань, умінь, навичок, розвитку здібностей до художньої творчості.

Відповідно до пріоритетним напрямком розвитку вихованців я постаралися відобразити такі елементи сучасного мистецтва:

1. Архітектура ( «застигла музика»)

2. Образотворче мистецтво: вироби, малювання, скульптура, живопис, графіка, мозаїка та ін.

3. Художня література.

4. Музичне мистецтво.

5. Хореографія.

6. Театральне мистецтво.

7. Естрадний мистецтво.

8. Кіномистецтво.

9. Циркове мистецтво.

10. Декоративно-прикладне мистецтво.

11. Телевізійне та аудіо-візуальне мистецтво

12. Комп'ютерне художня творчість і ін.

Художньо - естетичне виховання в моєму розумінні це - формування цілісної особистості, творчо розвиненою, що діє за законами краси.

Основна мета пріоритетний напрям:

Формування естетично розвиненої особистості, пробудження творчої активності і художнього мислення дитини, вироблення навичок сприйняття творів різних видів мистецтв

При правильному вихованні в дошкільному віці найбільш інтенсивно розвиваються цілісне сприйняття навколишнього світу, наочно-образне мислення, творча уява, безпосереднє емоційне ставлення до оточуючих, співчуття до їхніх потреб і переживань. Завдання педагогів - з урахуванням вікових особливостей і можливостей дошкільника виховувати у нього в першу чергу такі найцінніші якості, як здатність уважно спостерігати дійсність, творчо змінювати її в своїй уяві, відчувати прекрасне в природі і мистецтві, відповідально ставитися до своїх маленьких трудових обов'язків, емоційно відгукуватися на потреби інших людей і прагнути допомогти їм у разі потреби.

Для активізації у дітей інтересу до художньої діяльності педагог може запропонувати батькам відвідати з дітьми ботанічний сад, ліс, художній музей, поговорити з участю дітей з художниками-майстрами на виставках декоративно-прикладного мистецтва. Поряд з такими культурними заходами доцільно організувати на базі дошкільного закладу практикум для батьків з сучасних форм декоративних робіт: макраме, аплікація з природного матеріалу, аранжування літніх і зимових букетів тощо. На таких практикумах учасники не тільки придбають певні навички, а й ознайомляться з матеріалами, необхідними для певного виду роботи, методами навчання художніми вміннями. У таких сім'ях дорослі і діти виступають активними учасниками спільної художньої творчості.

Художньо-естетичний розвиток дошкільників засобами дитячої мультиплікації:

Дитяча мультиплікація є воістину універсальним засобом художнього розвитку і виховання дошкільників. Мультиплікація, як одна з форм екранного мистецтва, є синтетичним вид, який об'єднує живопис, графіку, музику, літературу, елементи театру, танцю. Виразно-зображальні засоби кожного з цих видів мистецтва по-своєму впливають на уявлення, уяву, зорову пам'ять, розумову активність, розкриття творчого потенціалу. Сюжетність, видимість образів, звуковий супровід змушують дітей співпереживати, співпереживати сюжет разом з героями. У дитини це викликає сильну емоційно-чуттєву реакцію, що сприяє його розвитку.

Організовуючи заняття з мистецтва таким чином, що б у дітей рівномірно були задіяні різні види мислення (логічне, візуальне, слухове, вербальне, кинестетическое, уява і фантазія для цього створюються проблемні ситуації, використовується ігровий момент, фрагменти театралізації. Намагаємося націлювати заняття на розвиток культури емоцій, вміння керувати почуттями, розуміти і відчувати товариша, (за допомогою дидактичних ігор, прямих вказівок, створення проблемних ситуацій, мнемотабліц). Педагог - психолог бере участь в ігр х заняттях, у спільній діяльності, дає рекомендації по веденню педагогічного процесу, або на основі своїх спостережень.

Діти - найцінніше, що є у батьків. І тому перед батьками і педагогами стоїть непросте питання - як зробити життя дитини радісною, щасливою і вберегти його від небезпек, що підстерігають на кожному кроці.

На закінчення: Головне в моїй роботі, так і роботі будь-якого педагога, щоб заняття приносили дітям тільки позитивні емоції. Потрібно дбати про те, щоб діяльність дитини була успішною, - це буде підкріплювати його впевненість у власних силах.

Художньо-естетичне виховання дітей дошкільного віку