Художньо-естетичне виховання дітей дошкільного віку
Дата конвертації21.06.2017
Розмір9,95 Kb.
ТипТемочка

Ольга Жарикова
Художньо-естетичне виховання дітей дошкільного віку

Доповідь на тему: «Художньо -естетичні виховання дітей

дошкільного віку. Інтеграція в системі

спеціально організованих занять ».

У будь-якому вигляді діяльності-будь то музичне заняття, розвага або просто бесіда, важливе значення має увага дитини, зосередженість свідомості на якому-небудь предмет або явище. Як відомо, у дошкільнят увагу нестійке. Утримання його вимагає від педагога пошуку нових прийомів і методів, практичних напрацювань.

Одним з найважливіших принципів у вихованні дошкільнят є наочність навчання.

Практика роботи з дітьми в дитячому садку довела необхідність використання, як можна більшої кількості прийомів розвитку зорового сприйняття.

Сучасний дитина дошкільного віку рухливий, динамічний, вільний. Він поєднує відразу кілька видів діяльності, організовуючи своє життя, і звертати їх в гру. Схильність і інтерес дошкільника до полідеятельності змушує задуматися про форми організації педагогічного процесу в дитячому садку. Художньо-естетичне виховання не стає винятком.

Художньо-естетичне виховання пов'язане з формуванням у кожного воспитуемого художньо -естетичні творчої здатності. Дитина повинна не тільки знати прекрасне, вміти їм милуватися і оцінювати, а він ще повинен і сам активно брати участь в створенні прекрасного в мистецтві, життя, самостійно створювати продукти творчості.

Художньо -естетичні діяльність, насичена ампліфікацією, допомагає, без насильства дитини сухий дидактикою, домагатися до семи років тих же результатів, що і інтелектуальні програми. Результатом художньо-естетичного виховання є - духовно багата, всебічно розвинена особистість. Саме тому необхідно приділяти їй велику увагу Знання, отримані на заняттях естетичного циклу, відображаються в ігровій діяльності вихованців. Вони з задоволенням шанувальників, показують міні-спектаклі, танцюють, переказують казки, займаються власним творчістю.

Реалізація завдань художньо-естетичного виховання найбільш оптимально буде здійснюватися за таких умов.

• Максимальний облік вікових і індивідуальних особливостей дітей.

• Взаємозв'язок художньо -Творчі діяльності самих дітей з виховно -освітній роботою, що дає різноманітну їжу для розвитку сприйняття, образних уявлень, уяви і творчості.

• Інтеграція різних видів мистецтва і різноманітних видів художньо -Творчі діяльності, що сприяє більш глибокому естетичному осмисленню дійсності, мистецтва і власного художньої творчості; формування образних уявлень, образного, асоціативного мислення та уяви.

• Шанобливе ставлення до результатів творчості дітей, широкого включення їх творів в життя дошкільного навчального закладу.

• Організація виставок, концертів, створення естетичної розвиваючого середовища та ін.

• Варіативність змісту, форм і методів роботи з дітьми за різними напрямками естетичного виховання.

• Забезпечення наступності в художньо-естетичному вихованні між усіма віковими групами дитячого саду, а також між дитячим садом і початковою школою.

Тісний взаємозв'язок і взаємодія дитячого садка з сім'єю.

Широка опора на регіональний матеріал, його специфіку: природу, мистецтво - як класичне, так і народне. Знайомство з сучасним мистецтвом і його творцями, які працюють в селищі, місті, краї. Пізнання дітьми пам'яток, їх оточуючих, знаменних подій.

Залучення дітей до мистецтва - це саме той «ключик», який розкриває в дітях творчий потенціал, дає реальну можливість адаптуватися їм у соціальному середовищі.

Методи художньо-естетичного виховання:

- метод спонукання до співпереживання, емоційної чуйності на прекрасне і засудження потворного в навколишньому світі.

- метод переконання дозволяє розвивати у дітей естетичне сприйняття, елементи художнього смаку.

- метод привчання, вправи в практичних діях. -Метод привчання передбачає, прояв дитиною бажання прикрасити, поліпшити навколишнє, т. Е. Посильно перетворити його і порадувати цим своїх однолітків, дорослих;

- метод пошукових ситуацій, мотивів дітей до творчих проявів. Використовуючи цей метод педагог пропонує дітям придумати розповідь, малювати, ліпити за задумом і т. Д.

Твори мистецтва повинні обов'язково бути присутнім в освітньому процесі. Перший напрямок - мистецтво, в тому числі народне, включається в повсякденне життя дітей як невід'ємна частина естетичного середовища.

Особливу увагу приділяти проведенню комплексних занять, інтеграції з іншими видами художньої діяльності. Ефективність цього напрямку в багато визначається комплексним використанням усіх засобів естетичного циклу: театру, музики, художньої літератури, малювання.

Інтегровані заняття ефективні, дають високі результати, підвищують продуктивну діяльність дітей

Інтеграція - процес зближення, створення єдиного цілого. Інтегрований підхід в художньо - естетичному вихованні формує у дітей об'єктивну картину навколишнього світу, розвиває творчість.

Завдання інтеграції:

- підвищити ефективність художньо - естетичного виховання;

- пробудити інтерес до творчості, вмінню висловлювати свої думки, почуття в промові, малюнку;

- формувати вміння використовувати накопичений досвід для дії в певній ситуації;

- навчити виділяти головне із загального потоку інформації.

Переваги інтегрованої діяльності.

форма проведення інтегрованої діяльності нестандартна, цікава; знімається стомлюваність, перенапруження вихованців за рахунок переключення на різноманітні види діяльності, підвищується пізнавальний інтерес;

за рахунок посилення міжпредметних зв'язків вивільняються годинник, які можна використовувати для розвиваючої діяльності вихованців, а також додаткові діяльності практичної спрямованості;

інтеграція дає можливість для самореалізації, самовираження, творчості педагога.

У нашому дитячому садку художньо -естетичні розвиток діти отримують не тільки на заняттях. Але і на додаткових гуртках. Ці гуртки у нас працюють не тільки окремо, але і в спільному творчому єдності.

Інтеграція в системі спеціально організованої діяльності актуальна. Зміна ведучого педагога сприяє меншій стомлюваності дітей і переключення уваги. На занятті відбувається процес багаторазового повторення і закріплення матеріалу, що вивчається в грі. Є можливість розкрити здібності кожної дитини в певному виді творчості і допомогти розвинути їх.

Все це спонукало нас до вибору теми: «Ганчір'яна лялька». Розроблені заняття розцінюються, як один з видів пізнавальної діяльності-ознайомлення з різними видами мистецтва (народна творчість, театральне мистецтво, історія костюма і т. Д.) Підсумком роботи, яка вимагала тривалого, трудомісткого підготовчого етапу, стало створення в дитячому саду куточка прикладної творчості. І як наслідок, з'явилася необхідність проведення занять -бесед, які дозволяють в доступній формі знайомити дитину з історією іграшки, способами її виготовлення, сприяти розвитку емоційного відгуку на побачене. В ході діяльності задіяні три педагога: Вихователь, педагог образотворчого мистецтва, музичний керівник. У своїй роботі я користуюся усіма перерахованими методами. Керівник гуртка Марина Леонідівна розповіла вам про тропічних ляльках, я хочу розповісти, як я застосовую їх в своїй діяльності.

Я залучаю дітей до народної культури за допомогою створення народної ляльки-супроводжуючи народною музикою і художнім словом. Заучування потешек, частівок, слухання і виконання колискових пісень (старших дітей, їх призначення, навчання ігровим діям з ляльками (з малюками) Ігри «Покачай, передай», «Хустина», хоровод «У бабусі Меланії» та ін. Організація спільних календарних свят «Масляна», ( «Веснянка») «Різдвяні посиденьки» ( «лялька-коза») «Свята пасха» «Сороки» (Птахи, «Баба птах-щастя») «Медовий спас», «Покров». ( «Макредіна- десятіручка »)

При знайомстві з подібними святами доцільно не тільки вислухати теорію, а й щось вдіяти руками. Це допомагає вжитися в свято, створити певний настрій. Зробивши річ, хочеться дізнатися, для чого вона, що означає. Через розкриття символічного значення певного предмета розкривається зміст свята чи обряду.

Важливо пам'ятати, що в нашій традиційній культурі закладено потужний потенціал морального і духовного розвитку. В цьому основна цінність культури. Сьогодні вже очевидно, що майбутні покоління треба долучати до спадщини і досвіду предків. Один із шляхів лежить через декоративно-прикладна творчість. Яке володіє сильними мотивованими інструментами. Воно сприяє не тільки пізнання і самопізнання дитини, але і його самовираження.

Взаємодії всіх суб'єктів виховного процесу дозволяє створити оптимальні умови для дошкільнят до традиційної народної культури за допомогою народної ляльки. Поєднання індивідуального та колективного творчості дітей та батьків сприяє єднанню педагогів, батьків і дітей, формує позитивне ставлення один до одного.

Художньо-естетичне виховання дітей дошкільного віку