Скачати 25.25 Kb.

Гурткова робота «Чистюля» групи загальнорозвиваючу спрямованості для дітей від 2 до 3 років з формування КГН
Дата конвертації04.12.2019
Розмір25.25 Kb.
ТипТемочка

Скачати 25.25 Kb.

Римма Сахарова
Гурткова робота «Чистюля» групи загальнорозвиваючу спрямованості для дітей від 2 до 3 років з формування КГН

«Чистюля»

зміст

1. Пояснювальна записка ....

- Цілі і завдання ….

- Умови реалізації програми ....

- Форми і методи проведення занять забезпечують

успішне вирішення поставлених завдань ....

2. Навчально - тематичний план ....

3. Взаємодія з батьками ....

4. Плановані результати ...

5. Методичні рекомендації ....

6. Передбачувані результати ....

7. Способи і форми оцінки результату ...

1. Пояснювальна записка

Збереження і зміцнення здоров'я неможливо без дотримання правил гігієни. Велику роль у розвитку гігієни дітей зіграли вчені ... та інші. Їхні праці містять відомості не тільки по діагностиці та лікуванню дитячих захворювань, але і по догляду, харчування, загартовування і вихованню здорових дітей. На підставі досліджень цих вчених, працівники дошкільних установ, взяли за основу виховання культурно - гігієнічних навичок. У кожній віковій групі ця задача здійснюється відповідно до програм виховання в дитячому садку. Засвоєння того або іншого навику дітьми вимагає часу, тому завдання його формування може ставитися не до одного, а до кількох років життя дитини.

Програма виховання і навчання в дитячому садку зорієнтовані на створення в дитячому садку обстановки, яка сприяє формуванню культурно - гігієнічних навичок.

Дошкільний вік - це важливий період, коли формується людська особистість, закладаються міцні основи фізичного здоров'я.

Теоретичні основи формування культурно - гігієнічних навичок у дітей молодшого дошкільного віку.

Уміння - це сформована у дитини здатність здійснювати визначення дії на основі отриманих знань.

Звичка - це автоматизоване дію, що формується в результаті багаторазових повторень і вправ.

Навички закріплюються в результаті багаторазового виконання дії, в результаті вправ в правильному його виконанні.

Культурно - гігієнічні навички (КГН) - це автоматизовані компоненти свідомих дій, вироблюваних в результаті повторення одного і того ж дії в одних і тих же умовах.

Культурно - гігієнічні навички у дітей виховуються з самого раннього віку, при формуванні культурно - гігієнічних навичок йде не просте засвоєння правил, норм поведінки, а надзвичайно важливий процес соціалізації, олюднення малюка.

Значення культурно - гігієнічних навичок у розвитку дітей.

Культурно - гігієнічні навички збігаються з такою лінією психічного розвитку, як розвиток волі. Для того, щоб завершити дію, отримати якісний результат, зробити все в правильній послідовності, красиво і акуратно, потрібно докласти вольові умови.

Культурно - гігієнічні навички дуже важлива частина культури поведінки. Необхідність охайності, утримання в чистоті обличчя, тіла, зачіски, одягу, взуття, вона продиктована не тільки вимогами гігієни, а й нормами людських відносин. Діти повинні розуміти, що якщо вони регулярно будуть дотримуватися цих правил, то у них проявляється повага до оточуючих і виникне уявлення про те, що неохайний чоловік, який не вміє стежити за собою, своєю зовнішністю, вчинками, як правило, не буде схвалений оточуючими людьми.

Крім того, виховання у дітей навичок особистої і громадської гігієни найважливішу роль в охороні їх здоров'я, сприяє правильній поведінці в побуті, в громадських місцях. У процесі повсякденної роботи з дітьми необхідно прагнути до того, щоб виконання правил особистої гігієни стало для них природним, а гігієнічні навички з віком постійно вдосконалювалися.

Дана програма розрахована на роботу з дітьми молодшої групи (1.5 - 3 років) і взаємодія з батьками з питань формування культурно-гігієнічних навичок у дітей. Її зміст відповідає сучасним тенденціям відновлення російського дошкільної освіти та федеральним державним освітнім стандартам.

Мета: Формувати культурно-гігієнічні навички у дітей молодшого дошкільного віку в повсякденному житті в дитячому саду і в родині.

Завдання: Освітні завдання:

• сприяти осмисленню дітьми і батьками необхідності дотримання правил особистої гігієни;

• познайомити з алгоритмом виконання культурно-гігієнічних навичок;

• привчати дітей стежити за своїм зовнішнім виглядом, продовжувати формувати вміння

• правильно користуватися милом, акуратно мити руки, обличчя; насухо витиратися після вмивання, вішати рушник на місце, користуватися гребінцем і носовою хусткою;

Розвиваючі завдання:

• розвиток емоційних якостей;

• розвиток уважності і спостережливості;

Виховні завдання:

• виховувати у дітей бажання виглядати чистими, охайними;

формувати найпростіші навички поведінки за столом: правильно користуватися їдальні і чайної ложками, серветкою; не кришиться хліб, не розмовляти з повним ротом;

• створювати умови для розвитку умінь у дітей самостійно використовувати отримані навички в повсякденному житті в дитячому садку і вдома;

формувати потреба у дітей в дотриманні навичок гігієни і охайності в повсякденному житті в дитячому садку і вдома;

• залучити дитину до здорового способу життя і гармонії тіла.

Учасники:

Педагоги - вихователь, діти, батьки.

плановані результати

діти:

• дитина здатна самостійно виконувати доступні віку гігієнічні процедури і в дитячому садку і вдома;

• самостійно або після нагадування дорослого дотримується елементарних правил поведінки під час їжі, умивання;

• має елементарні уявлення про необхідність дотримання правил гігієни в повсякденному житті в дитячому садку і вдома;

• вміє помічати непорядок в одязі і усувати його при невеликій допомоги дорослих;

• дитина з бажанням і інтересом бере участь в іграх, спрямованих на формування культурно-гігієнічних навичок.

батьки:

• батьки готові і здатні активно взаємодіяти з педагогами ДОУ з питань виховання культурно-гігієнічних навичок;

беруть активну, активну участь в житті групи;

• виявляють особисту зацікавленість в узгодженні вимог до виховного процесу; висловлюють рекомендації, ідеї щодо забезпечення ефективності виховного процесу;

• виявляють жвавий інтерес до результатів досягнень дитини в освоєнні культурно-гігієнічних навичок;

• усвідомлюють особливості організації освітнього процесу та їх вплив на розвиток компетенцій дитини, його особистісних якостей.

Умови реалізації освітньої програми.

Програма розрахована на дітей молодшого дошкільного віку (2 -3 років). Термін реалізації програми - 1 рік навчання.

Форми і методи проведення занять, що забезпечують успішне вирішення поставлених завдань:

1. словестного методи навчання:

- усний виклад;

- бесіда;

- аналіз тексту.

2. Наочні методи навчання:

- показ ілюстрацій;

- показ, виконання педагогам;

- спостереження;

- робота за зразком.

3. практичні методи навчання:

- вправи з виконанням дій в процесі дидактичних ігор;

- систематичне нагадування дітям про необхідність дотримання правил гігієни.

Методи, в основі яких лежить рівень діяльності дітей.

1. Пояснювально - ілюстративні методи навчання.

2. Репродуктивні методи навчання.

3. Частково - пошукові методи навчання.

4. Дослідницькі методи навчання.

Форми організації діяльності дітей:

- індивідуальні;

- групові;

- індивідуально - групові.

Для більш успішного формування та закріплення навичок гігієни протягом періоду дошкільного дитинства доцільно поєднувати словестний і наочний спосіб, використовуючи спеціальні набори матеріалів по гігієнічному вихованню в дитячому саду, різноманітні сюжетні картинки, символи. В процесі гігієнічного виховання і навчання дітей педагог повідомляє їм різноманітні відомості: про значення гігієнічних навичок для здоров'я, про послідовність гігієнічних процедур в режимі дня, формує у дітей уявлення про користь фізкультурних вправ. Гігієнічні знання доцільні і на заняттях з фізичної культури, праці, ознайомлення з навколишнім, з природою. Для цього використовуються деякі дидактичні і сюжетно - рольові ігри. Цікаві дітям і літературні сюжети «Мойдодир», «Федорина горі» та ін. На їх основі можна розігрувати маленькі сценки, розподіливши ролі між дітьми. Всі відомості з гігієни прищеплюються дітям в процесі різноманітних видів діяльності і відпочинку, т. Е. В кожному компоненті режиму можна знайти сприятливий момент для гігієнічного виховання.

Для ефективного гігієнічного виховання дошкільнят велике значення має і зовнішній вигляд оточуючих і дорослих. Потрібно постійно пам'ятати про те, що діти в цьому віці дуже спостережливі і схильні до наслідування, тому вихователь повинен бути для них зразком.

Для закріплення знань і навичок особистої гігієни бажано давати дітям різні доручення. Навички дітей швидко стають міцними, якщо вони закріплюються постійно в різних ситуаціях. Головне, щоб дітям було цікаво, і щоб вони могли бачити результати своїх дій, (хтось став значно охайніше і т. Д.).

Обов'язковою умовою формування гігієнічних навичок у дітей, виховання звички до здорового зразком життя є висока санітарна культура персоналу дошкільного закладу. Де повинні бувальщина, створені необхідні умови для збереження здоров'я дітей, повноцінного фізичного і гігієнічного розвитку.

Наступна умова, необхідне для успішного гігієнічного виховання - єдність вимог з боку дорослих. Дитина набуває гігієнічні навички в спілкуванні з вихователем, медичним працівником, молодшому вихователем, і звичайно в сім'ї. Обов'язок батьків - постійно закріплювати гігієнічні навички, що виховуються у дитини в дитячому саду. Важливо, щоб дорослі подавали дитині приклад, самі завжди їх дотримувалися.

Зміст програми представлено циклом ігрових тематичних занять (34 заняття на навчальний рік) - 4 заняття на місяць, заняття включені в серію пізнавальних, проводяться в другій половині дня. Робота, що проводиться на спеціально організованих заняттях, триває в спільну діяльність дорослих і дітей, і самостійної діяльності дітей, де педагог створює і пропонує ігрові предметні ситуації, спільно з дітьми проживає події і в той же час, вирішує свої педагогічні завдання.У календарно - тематичному плануванні представлена система роботи з дітьми та батьками з питань виховання к. М н. у дітей першої молодшої групи. У продовженні представлені приклади дидактичних ігор на формування гігієнічних навичок, питання для анкетування батьків, добірка потешек, використовуваних в режимних моментах.

2. Навчально - тематичний план.

вересень

тиждень Тема безпосередній освітньої діяльності Програмний зміст

1 «Наша група» (знайомство). - познайомити дітей з груповою кімнатою (приймальня, групова, туалет, їх призначенням, вчити дітей орієнтуватися в просторі, розвивати почуття любові і гордості за свою групу.

2 Подорож з Петрушкою. "Знайомство з роздягальнею» - познайомити дітей з роздягальнею, з обладнанням роздягальні (шафки для одягу, лавки, полички для взуття, призначенням і способами його використання дітьми, активізувати словник дітей.

3 Дидактичне вправу «Знайди свій шафку». - знайомити з призначенням і способами використання шафки для одягу; формувати вміння орієнтуватися в предметному просторі; збагачувати і активізувати словник дітей за рахунок слів: шафка, дверцята, поличка, відкрити, закрити, покласти, скласти, повісити.

4 Ігрова ситуація «Ми їмо». - вчити спокійно сидіти через столом, дотримуючись правильну позу, правильно тримати ложку, набирати в ложку трохи їжі, є з широкого краю, безшумно, виховувати вміння самостійно і охайно їсти.

Жовтень

1 Ігрова ситуація «Доброго ранку, гребінець!» - формувати навички користування гребінцем, вчити доглядати за нею (вчити чистити щіткою гребінець і промивати її.

2 Дидактична гра «Лялька Катя застудилася». Читання потешки «Носовичок в кишені, будемо ніс їм витирати, щоби носик, наш Курносики, знову чистим був знову». - привчати дітей при чханні та кашлі прикривати рот носовою хусткою, якщо хто поруч знаходиться, відвернутися. виховувати у дітей навичок користування носовою хусткою або одноразовими хусточками.

3 Ігрова ситуація «Як ми зустрічаємо гостей». - формувати уміння сервірувати стіл за допомогою дорослого, виховувати культуру поведінки за столом.

4 Ігрова ситуація «Водичка, водичка.». Читання потешки «Водичка, водичка ...». - вчити брати мило з мильниці, за допомогою дорослих намалювати руки, класти мило на місце, терти долоні одна об одну, змивати мило, знати місцезнаходження свого рушники. За допомогою дорослого витирати руки.

Листопад

1 Ігрова ситуація «Запрошуємо ляльок на чай!» - вчити дітей сервірувати стіл, формувати навички поведінки за столом.

2 Дидактична гра «Роздягни ляльку після прогулянки».

- навчати дітей роздягатися в певної послідовності після прогулянки, спонукати дітей до використання в мові назв предметів одягу і дій, пов'язаних з ним.

3 Ігрова ситуація «Лялька купається».

- розвивати навики дітей в умовно, в знанні предметів туалету і їх призначення, виховувати культурно-гігієнічні навики, бажання завжди бути чистим, акуратним, охайним шанобливо ставитися до свого тіла.

4 Ігрова ситуація «Допоможемо ляльці Маші зібратися в гості до зайченята».

- вчити розстібати застібки липучки, вправляти у використанні, вчити надягати одяг, взуття, за допомогою дорослого застібати куртку; продовжувати привчати правильно поводитися в роздягальні.

грудень

1 Дидактична гра «Одягнемо ляльку на прогулянку».

- навчати дітей одягатися на прогулянку в визначеній послідовності, спонукати дітей до використання в мові назв предметів одягу і процесів, пов'язаних з ним.

2 Розгляд картини «Діти миють рук». Читання потешки «Водичка, водичка ...».

- розглядання картини і бесіда по неї, виховувати потребу мити руки із милом, дотримуватися послідовність дій процесу вмивання, виховувати інтерес до дій.

3 Дидактична гра «Підберемо лялькам одяг».

- вчити називати предмети одягу, диференціювати одяг для хлопчиків і дівчаток, послідовно одягати ляльку.

4 Ігрова ситуація «Кожна ніжка - в свій будиночок».

- вчити дитину самостійно надягати колготки, бачити частини одягу і правильно діяти відповідно до мети, відшукувати отвори для кожної ноги; просовувати черзі ноги в отвори; надягати колготки з носка, попередньо зібравши їх в «гармошку», щоб п'ята виявилася на місці; підтягувати колготки так, щоб гумка виявилася на поясі, викликати у малюка позитивні емоції, пов'язані з досягненням успіху в діяльності з самообслуговування.

січень

1 Гра-заняття «Одягнемо ляльку на прогулянку».

- формувати навик послідовних дій одягання на прогулянку; продовжувати вчити дітей запам'ятовувати і називати предмети зимової (демисезонной) одягу, знати її призначення; виховувати акуратність, дбайливе ставлення до одягу; бажання піклуватися про ляльку.

2 Дидактична гра «Навчимо ляльку Катю роздягатися».

- допомогти дітям запам'ятати послідовність роздягання, вчити акуратно вішати і складати одяг, продовжувати виховувати дбайливе ставлення до ляльки.

3 Гра-заняття «Укладемо ляльку спати».

- познайомити дітей з новою ігровий ланцюжком дій: покласти матрац на ліжко, застелити простирадлом, покласти подушку, укласти ляльку головою на подушку, накрити ковдрою; вчити ласкаво звертатися з лялькою.

4 Ігрова ситуація «Що забула надіти лялька Маша?»

- застібати "блискавку" на кофтині ляльки, закріпити алгоритм одягання, розвивати пам'ять і уява, удосконалює розумові процеси - аналіз і синтез

Лютий

1 Дидактична гра «Пристебни лисиці хвостик».

- вдосконалення вміння застібати липучку; закріплювати знання частин тіла лисиці; продовжувати розвивати орієнтування в просторі (ззаду).

2 Дидактична гра «Зв'яжи шнурівки на черевиках». - вчити дітей зав'язувати вузол.

3 Ігрова ситуація «Ведмедик запросив в гості зайчика і їжачка».

- вчити правильно тримати ложку, з'їдати перша страва до кінця, так само друга страва з гарніром і заправкою, закріплювати вміння є акуратно, удосконалювати навички культури їжі.

4 Читання вірша К. І. Чуковського «Мойдодир». Інсценування «Як Мойдодир подарував Вані мило» - закріпити вже наявні у дітей культурно-гігієнічні навички, вчити під час вмивання не мочити одяг.

Березень

1 Ігрова ситуація «Покажемо, як потрібно складати одяг перед сном».

- закріплювати вміння правильно одягатися і роздягатися з невеликою допомогою дорослих, складати і розвішувати одяг на стільці перед сном.

2 Игровая ситуація «Навчимо ляльку правильно вмиватися».

- вчити засукати рукава перед умиванням, формувати потребу в дотриманні особистої гігієни.

3 Дидактичні ігри «Чистимо зуби», «Фонтанчики».

- вчити дитину полоскати рот, вчити дитину чистити зуби.

4 Ігрова ситуація «Як Машенька вранці прокидається».

- формувати у дітей культурно-гігієнічні навички, вчити правильно здійснювати щоденні гігієнічні процедцри (вмиватися, чистити зуби, зачісуватися, розуміти їх призначення і важливість.

Квітень

1 Дидактичні ігри «Зробимо човники», «Мильні рукавички».

- вчити дитину послідовно виконувати дії при митті рук, наслідувати дії дорослого; вчити дитину намалювати руки з зовнішньої і внутрішньої сторони.

2 Читання потешки «Пішов котик на торжок ...»

- вчити акуратно їсти хліб, формувати у дітей культурно-гігієнічні навики, вчити правильно поводитися, показати способи поводження з хлібом, порційний шматочок хліба відкушувати маленькими шматочками, виховувати дбайливе ставлення до хліба.

3 Гра-заняття «Укладемо ляльку Катю спати».

- познайомити дітей з новою ігровий ланцюжком дій: покласти матрац на ліжко, застелити простирадлом, покласти подушку, укласти ляльку головою на подушку, накрити ковдрою; вчити ласкаво звертатися з лялькою.

4 Театралізована гра по віршу А. Барто «Дівчинка замурзана». - вчити дітей виконувати дії з передачі сюжету твору, працювати над підвищенням виразності мовлення, міміки, жестів, виховувати бажання бути охайними, чистими.

Травень

1 Ігрова ситуація «Доброго ранку, Півник!» - формувати у дітей культурно-гігієнічні навички, закріпити щоденні: вмитися, чистити зуби, розчісуватися.

2 «У ляльки Каті день народження».

- узагальнити знання дітей про сервіровці столу, закріпити навички культури їжі, виховувати вміння бути гостинними при зустрічі гостей, радіти їх, виховувати позитивні емоції, розвивати самостійну ініціативну розмовну мову дітей.

3 Музичне розвага «Про те, як ведмедика спать укладали». - закріплення отриманих культурно - гігієнічних навичок; активізація у дітей ініціативи та творчества.

4 Ігрова ситуація «Ми тепер вміємо самі на прогулянку збиратися».

- закріплення послідовності і способів раціонального виконання дій одягання; навчання елементарного самоконтролю послідовність одягання на прогулянку; формування гуманних способів поведінки у спільній з однолітками діяльності (вміння запропонувати допомогу, подякувати).

Взаємодія з батьками:

Перший квартал Консультація: «Вікові особливості дітей раннього віку».

Анкетування батьків.

Папка-пересування «Одяг по сезону».

Батьківські збори на тему: «Які навички самообслуговування можна прищепити дітям раннього віку».

Консультація: «Як правильно одягати дитину на прогулянку»;

Індивідуальні бесіди з батьками.

Другий квартал Консультація: «Як навчити дитину мити руки?»; Консультація: "Як доглядати за молочними зубами»;

Обмін досвідом між батьками «Як я укладаю свою дитину спати?»;

Майстер-клас для батьків «Баю-баю-баиньки ...» (знайомимося з російською народною заколисуючої потішки, пісенькою, вироками);

Папка-пересування «Ваші помічники на кухні»;

Індивідуальні бесіди з батьками «Як прищепити самостійність».

третій квартал

Консультація: «Як навчити дитину одягатися самостійно?»;

Оформлення фотовиставки «Любимо, любимо, вмиватися вранці і ввечері»;

Індивідуальна робота з батьками (привчаємо дітей вдома одягатися на вулицю в правильному порядку);

Папка-пересування: «Значення культурно-гігієнічних навичок в житті дитини»;

Спільний свято з батьками «В гостях у Мойдодира».

Фотовиставка: "Як я допомагаю мамі»;

Оформлення куточка «Поради батькам».Тема: «Поради для маленьких диваків!».

четвертий квартал

Консультація: «Авторитет батьків - необхідна умова правильного виховання дітей»;

Консультація: «Як захопити дитину щоденної гігієною зубів?»

Індивідуальні бесіди з батьками (привчаємо дітей правильній поведінці за столом);

Консультація: «Що повинен уміти дитина?»;

Оформлення фотовиставки «Ми - чистюлі!».

плановані результати

діти

При освоєнні освітньої галузі «Здоров'я» в розділі «Виховання культурно-гігієнічних навичок», у дитини 1,5 - 3 років повинні бути сформовані культурно-гігієнічні навички згідно з його віком:

- дитина здатна самостійно виконувати доступні віку гігієнічні процедури і в дитячому садку і вдома;

- самостійно або після нагадування дорослого дотримується елементарних правил поведінки під час їжі, умивання;

- має елементарні уявлення про необхідність дотримання правил гігієни в повсякденному житті в дитячому садку і вдома;

- вміє помічати непорядок в одязі і усувати його при невеликій допомоги дорослих;

- дитина з бажанням і інтересом бере участь в іграх, спрямованих на формування культурно-гігієнічних навичок.

батьки

- батьки готові і здатні активно взаємодіяти з педагогами ДОУ з питань виховання культурно-гігієнічних навичок;

- беруть активну, активну участь в житті групи;

- проявляють особисту зацікавленість в узгодженні вимог до виховного процесу; висловлюють рекомендації, ідеї щодо забезпечення ефективності виховного процесу;

- виявляють жвавий інтерес до результатів досягнень дитини в освоєнні культурно-гігієнічних навичок;

- усвідомлюють особливості організації освітнього процесу та їх вплив на розвиток компетенцій дитини, його особистісних якостей.Скачати 25.25 Kb.


Гурткова робота «Чистюля» групи загальнорозвиваючу спрямованості для дітей від 2 до 3 років з формування КГН

Скачати 25.25 Kb.